Kita

Edukacinė programa „Vilnoniai žaidimai“

Programoje: Susipažinsite su Lietuvoje auginamų avelių veislėmis, vilnos rūšimis, veltinio gaminiais. Iš vilnos susiklosite pagrindą paveikslui. "Tapysite" įvairiaspalve
vilna. Išmoksite išgauti ryškias spalvas, pustonius bei šešėlius. Dekoruosite įvairiais natūraliais pluoštais: šilko, lino, bambuko, kanapės ...; Velsite, skalausite, formuosite ir namo parsivšite originalų šiltą paveikslą - padėkliuką. Paslauga gali būti teikiama Vilniaus ir Kauno miestuose, Utenos, Anykščių, Ukmergės, Jonavos, Ignalinos rajonuose. Kiekvinam mokiniui reikalinga paruošta darbo vieta - stalas ir kėdė.
Literatūra, Kita

Ar žinai, kas yra katekizmas?

Katekizmas nuo pat pirmos knygos tapo ne tik svarbiu bažnytinės literatūros žanru, bet ir vadovėliu, iš kurio mokėsi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji abėcėlės, skiemenuoti, skaityti,
rašyti. Užsiėmimo tikslas – supažindinti vaikus su katekizmu. Siekdami šio tikslo, įgyvendinsime šiuos uždavinius: naudodamiesi interaktyviomis duomenų bazėmis pavartysime senus katekizmus, pabandysime paskaityti jų tekstus, taip pat pavartysime ir kelis senus, XIX a. išleistus popierinius katekizmus, palyginsime vaikams ir suaugusiesiems skirtus katekizmus. Įgyvendinant uždavinius bus taikomi „blyksnio“, piešimo, „minčių lietaus“, rašymo, vaizduotės, diskusijos, atvejo analizės ir kt. kūrybingumą ugdantys metodai. Po užsiėmimo vaikai suvoks katekizmo reikšmingumą nuo pat jo atsiradimo, bus apsvarstę jo reikšmę XXI a.
Kultūros paveldas, Kita

Vargo mokykla

Pamokoje suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX a. slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Supažindinama su
draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.
Dizainas, Kita

3D modeliavimas ir spausdinimas

Užsiėmimo metu bus aptartos 3D spausdinimo galimybės, privalumai bei panaudojimas šiuolaikiniame pasaulyje. Moksleiviai susipažins su turimais 3D technologija atspausdintais darbų
pavyzdžiais. Naudojantis projektavimo programomis, dalyviai modeliuos trimatėje erdvėje susikurtus objektus ir tokiu būdu įgyvendins savo idėjas. Mokiniai stebės, kaip 3D spausdintuvo pagalba jų idėjos virsta realiu produktu.
Kita, Etninė kultūra

Pro vaikystės langą

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažįsta su XIX–XX a. sandūros pasiturinčio Suvalkijos ūkininko sodyba ir joje esančiais rakandais, išgirsta pasakojimą apie Jono Basanavičiaus
vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam papasakojo tėvas. Jauniausiems programos dalyviams pateikiama kūrybinė užduotis – nupiešti tai, ką Jonas Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą, vyresniesiems tenka užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais. Mokomojo užsiėmimo metu ugdoma dalyvių samprata apie XIX a. pab.–XX a. pr. pasiturinčio Suvalkijos ūkininko buitį. Klausydamiesi pasakojimų apie Jono Basanavičiaus gyvenimą dalyviai geriau įsivaizduoja, kokie žmonės kūrė ir puoselėjo Lietuvą. Įtvirtinant naujai išgirstą žodinę ir pamatytą vaizdinę medžiagą skatinamas edukacinės programos dalyvių gebėjimas pritaikyti įgytas žinias praktiškai.
Performansas (tarpdisciplininis menas), Kita

Bausti negalima pasigailėti: pažink ir patirk

Dar Aristotelis yra pastebėjęs, kad mokslo šaknys karčios, o vaisiai – saldūs. Dalijimasis žiniomis ir būrimąsis į bendras mokymosi erdves (mokyklas, universitetus, neformalius
susibūrimus) lėmė spartų visuomenės išprusimą. Keičiantis istorinėms aplinkybėms bei santvarkoms keitėsi ir situacija mokyklose. Šalia ugdymo priemonių taikytos ir auklėjamosios bei drausminamosios priemonės (bausmės). Iš pradžių drausmės mokyta naudojant rykštes, vėliau paklusnumo siekta klupdant mokinius ant žirnių ar imantis psichologinį poveikį darančių priemonių. Edukacinis užsiėmimas „Bausti negalima pasigailėti: pažink ir patirk“ kviečia moksleivius į istorinę-žaidybinę kelionę po lietuvišką mokyklą ir joje taikytas bausmes. Užsiėmimo metu išgirsite ne tik istorinių faktų, bet ir pamatysite autentiškas auklėjimo priemones.
Kultūros paveldas, Kita

Ženklai ant skydo

Užsiėmimo tikslas – plėsti istorinių vaizdinių bagažą, išsiaiškinti, kodėl svarbūs valstybingumo ženklai. Lavinti erdvinį mąstymą, kūrybiškumą. Ugdyti pilietiškumą, pasididžiavimą,
pagarbą savo valstybės istorijai. Mokymuisi naudosime Lietuvos didžiosios kunigaikštystės salės erdvę ir čia esančius eksponatus, susijusius su valstybingumo ženklais. Vaikai sužinos, kodėl riteriai žymėdavosi savo skydus viduramžiais. Tokį ypatingą ženklą galės pamatyti šioje salėje. Aiškinsimės, kaip žymėjimo tradicija vystėsi toliau. Detaliau aptariama trijų valstybingumo ženklų – Gediminaičių stulpų, Vyčio, dvigubo kryžiaus – istorija ir simbolika. Išsiaiškinsime Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos indėlį, kuriant savo ženklus. Ieškome minėtų ženklų Žalgirio mūšio makete, monetose, vėliavose. Aiškinsimės heraldikos taisykles: skydai, jų spalvos ir reikšmės. Ieškome eksponatų vitrinose, kurie nukeliavo į valstybingumo ženklus (pvz. balnakilpė ir kt. ), padėsiančių atlikti interaktyvias užduotis. Praktinė dalis. Interaktyvi užduotis. Magnetinėje lentoje reikiamos spalvos skyduose iš atskirų detalių sudėti aptartus valstybingumo ženklus per nustatytą laiką. Dirbama komandomis. Interaktyvi užduotis. Interaktyviame stale (liečiamo ekrano kompiuteris) sudėti valstybingumo ženklus (Gediminaičių stulpai, dvigubas kryžius, Vytis, Abiejų tautų respublikos herbas). Siektini rezultatai Pradinukai gebės atpažinti valstybingumo ženklus šioje muziejaus salėje esančiuose kituose eksponatuose, kurie dar nebuvo aptarti. Gebės paaiškinti kur šiandien naudojami šie ženklai.
Dramos teatras, Kita

PLAY MATH 5-6-7-8: Vaidiname uždavinius!

Kviečiame į matematikos pamoką, kur visi mokysimės žaisdami ! Šis edukacinis užsiėmimas – tai teatrinė simuliacija skirta išspręsti darbo uždavinį. Mokiniai susiskirsto vaidmenimis ir
režisieriaus moderuojami pradeda vaidinti...matematikos uždavinį. Taip visi mokiniai įtraukiami į teatrinį vyksmą, kuris leidžia patirti, suvokti ir atrasti teisingą uždavinio atsakymą. „PLAY MATH: 5-6-7-8“remiasi, šiuolaikišką požiūrį į mokymąsi atliepiančiomis, patyriminio ir sužaidybinto mokymosi teorijomis, akcentuojančiomis aktyvų, įtraukų, besimokančiojo poreikius ir gebėjimus atitinkantį, turiningą ugdymo procesą. Dabartinio pasaulio iššūkius atitinkantis edukacinis užsiėmimas aktyvuoja ir lavina ne tik matematinius gebėjimus, bet ir kūrybinio mąstymo įpročius (vaizduotę, smalsumą, atkaklumą, nuoseklią praktiką, ir bendradarbiavimą). Mokytis matematikos dar niekada nebuvo taip smagu!
Dailė, Kita

Tapiserijos mozaika "Lietuva - mano veidas"

Kūrybinių dirbtuvių metu dalyviai susipažįsta su tapiserijų (iš pranc. tapisserie – rankų darbo austinis sieninis kilimas) audimo būdu ant mažų rėmelių ir su projekto idėja – kurti savo
mažą tapiseriją, kuri taps vieno didelio kūrinio „Lietuva – mano veidas“ dalimi. Su vadovo pagalba dalyviai audžia 8 x 8 cm. dydžio audinukus, kur „sudeda“ savo mintis apie Lietuvą ir savo santykio su ja jausmus, išreikštus per spalvą. Prisimena, kokios spalvos vadinamos artimomis. Proceso metu keliamas klausimas: be ko aš Lietuvos neįsivaizduoju, kas man čia svarbiausia – kas – koks simbolis, objektas, žmogus... – galėtų būti pavaizduota didžiojoje mozaikoje, kurios dalimi taps mano maža tapiserija? Atsakymai fiksuojami anketose. Dalyvių darbeliai lieka Kauno kultūros centre. 2020 m. iš jų – visų minčių ir jausmų Lietuvai – bus pradėtas kurti vienas didelis kūrinys, kurio eksponavimas ir pristatymas bus organizuojamas Kauno kultūros centre ir kitose Lietuvos vietose. Kiekvienas, nuaudęs savo dalelę didžiajam kūriniui, galės ją atrasti tapiserijos mozaikos piešinyje.
Kita, Etninė kultūra

Gamtos pažinimas. „Labas, Ąžuole!“

Edukacinė programa „Labas, Ąžuole!” vyks nuo pat kovo pabaigos iki vėlyvo rudens Dinozaurų parke Radailiuose Klaipėdos rajone. Vaikų klasė, sutartu laiku atėjusi į edukacinį užsiėmimą,
padalijama į dvi grupes. Joms duodami žemėlapiai su pažymėtais parke esančiais gamtos objektais. Grupes lydi edukatorius. Atėjusi į pažymėtą vietą, grupė turi surasti paslėptą objektą (dėžutę su užduotimis, susijusiomis su gamta, istorija ir kultūra). Atlikusi užduotį, grupė eina prie kito objekto. Kiekviena užduotis juos supažindina vis labiau ir labiau su gamta, kultūra, ir kodėl reikia ją saugoti. Žaidimas suteikia vaikams smalsumo pojūtį, atradimų džiaugsmą ir gamtos pažinimą. Edukacijos metu bus pasitelkta vaikų sugebėjimas orientuotis aplinkoje, tikslo siekimas, fizinis aktyvumas. Programa pakankamai aktyvi, kad vaikai įsijaustų į savo vaidmenis ieškant užduočių ir jas atliekant. Formuojamas atsakingumas ir komandinis darbas. Edukacijos metu vyks medžių apkabinimas ieškant tinkamiausio medžio, pasisveikinimas su gyvūnais, su jais žaidžiant. Sakoma, kad būvimas su alpakomis yra stresinės terapijos dalis, atpalaiduojanti kūną ir dvasią. Stebėsime skruzdėlyno darbą, bičių darbą avilyje, ragausime daugybė bičių skanėstų. Taip pat grudų pagalba, gaminsime unikalius paveikslus. Dalyvausime viktorinoje „kieno ragai, kurio nagai.
Rodomi įrašai: 21 - 30313