Kita, Etninė kultūra

Ekskursija laivu po Nemuno deltą

Paslaugos tikslas - prisidėti prie 5-12 kl. mokinių ugdymo per vertybių sistemą, pagrįstą skautų ideologija; ugdyti pradinių klasių moksleivius, siekiant jų, kaip individų, kaip
atsakingų piliečių, visapusiškos fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Uždaviniai: 1. Perteikti skautų ideologiją, supažindinant per patriotizmo prizmę, tarnyste Dievui, Tėvynei, artimui. 2. Supažindinti su laivybos vidaus vandenimis ypatumais, laivų ir jachtų skirtumais, jūrų skautais, laivavedžių profesija. 3. Supažindinti su etnine Minijos kaimo architektūra. Metodai/priemonės: 1) įžodžiai ir priesakai (jūrų skautų istorija); 2) mokymąsis veikiant (jūrinių mazgų rišimas); 3) mažų grupių narystės, padedant suaugusiems (jūrinių mazgų rišimas ir jų panaudojimas); 4) įvairių veiklos sričių patyrimo pažinimas, pagrįstas dalyvių interesais (žaidimai, viktorina, pažintis su laaivedžių profesija); 5) Nemuno deltos augmenijos ir gyvūnijos pažinimas ir stebėjimas ekskursijos laivu metu. Numatoma veikla: pasakojimas, viktorina, jūrinių mazgų ryšimas, ekskursija laivu Siektini rezultatai: Žinos jūrų skautų istoriją, laivybos vidaus vandenimis, laivavedžių profesijos ypatumus, laivų ir jachtų skirtumus. Rišant jūrinius mazgus ir supažindinant su jų paskirtimi ir panaudojimu gamtoje, bus skatinami moksleivių progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, bendradarbiauti, ugdomas charakteris ir kompetencija, įgyjama pasitikėjimo savimi, atrandami gabumai. Atsakomybės ugdymas, saugojant unikalią Nemuno deltos gamtą ir jos gyvūniją.
Dizainas, Kita

Edukacinės kūrybinės antrinio dizaino dirbtuvės „NE šiukšlės“

Giedrius Bučas – socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ įkūrėjas, Reach for Change Pokyčių lyderis, socialinis verslininkas. Kūrybos kampas 360° – socialinė iniciatyva, plėtojanti
darnaus vartojimo ir antrinio dizaino idėjas, besirūpinanti švaresnės ir sveikesnės aplinkos kūrimu. Vykdome edukacinę veiklą organizuodami kūrybinius renginius ir užsiėmimus. Giedriaus vizija – darnus ir švarus pasaulis. Jis dalinasi savo patirtimi bei žiniomis su visais besidominčiais darniu vartojimu ir aplinkosauga ir teigia, kad ypač įdomios diskusijos būna su vaikais, jaunimu ir šeimomis. Socialinės iniciatyvos „Kūrybos kampas 360°“ edukacinės dirbtuvės „NE šiukšlės“ – vieta, kur daiktai atgyja naujam gyvenimui. Antrinio dizaino rankdarbių dirbtuvėse gaminame įvairius daiktus iš antrinių žaliavų ir gamybinių atliekų. Dažnai žmonės sako, kad tai šiukšlės, tačiau taip nėra, kūrybingumo dėka jas mes galime paversti naudingais ir praktiškais daiktais. Darbuodamiesi diskutuosime aplinkos apsaugos, ekologijos temomis, dalinsimės darnaus vartojimo ir ekologiško gyvenimo būdo patirtimi. Dirbtuvėse mokomės daiktus prikelti antram gyvenimui ar pasigaminti juos iš antrinio panaudojimo žaliavų. Mokomės gyventi ekologiškai ir darniai, taip rūpinamės savo, savo vaikų ir visos planetos gyventojų sveikata, ugdome kūrybingas ir pilietiškas asmenybes. Paskaita-diskusija „Socialinė atsakomybė. Mano didysis AŠ“. Diskusija yra geriausias būdas rasti tiesą, pasidalinti žiniomis ir ieškoti teisingiausio kelio darnaus vartojimo link. Diskusijos metu auditorijai pristatomos šių dienų aktualijos ir problematika, globalinės problemos, analizuojame, kokias vertybes mes puoselėjame, o svarbiausia – ieškome būdų, kaip šias problemas galime spręsti mes ir kas už tai atsakingas. Tiesa viena – atsakingas esu AŠ. Koks tas mano AŠ – griovėjas ar kūrėjas? Susitikimo trukmė apie 2 val. Dalyvių skaičius: paskaitai-diskusijai neribojamas; kūrybinėse rankdarbių dirbtuvėse gali dalyvauti iki 50–60 dalyvių.
Kultūros paveldas, Kita

Edukacija „Atrask dinozaurą“

Kas yra fosilija? Ar tai kažkoks užkrečiamas virusas? Iš dalies TAIP, nes kai ją atrasite, norėsite ieškoti dar dar ir dar kartą!!! Siūlome užsikrėsti virusu ir užsisakyti edukacinę
programą „Atrask dinozaurą“, kurios metu ne tik sužinosite daug įdomių faktų apie dinozaurus, bet taip pat galėsite pasijusti tikrais archeologais ir su gautais paleontologo įrankiais savarankiškai skaptuoti molio lenteles ir ieškoti pasislėpusių fosilijų – prieš milijonus metų išnykusių dinozaurų griaučių! Edukacinis užsiėmimas „Atrask dinozaurą“ skirtas pradinių klasių mokiniams. Edukacijos metu pasitelkiant vaizdines priemones, vaikai supažindinami su Mezazojaus era, kurios metu ir gyveno dinozaurai. Mezazojus dalinamas į tris periodus, kurių metu keitėsi ne tik žemės paviršius, bet atsirado ir naujų dinozaurų rūšių, kai kurios išnyko, kitos prisitaikė prie atmosferos pokyčių ir išliko iki dabar. Keisčiausias faktas, kad vištos ir yra pačios artimiausios dinozaurų giminaitės. Tad vaikams pateikiama ne tik sausa istorija apie pasaulio formavimą ir tuo metu egzistavusius gyvius, bet ir įdomūs faktai, kurie suteikia vaikams pažinimo džiaugsmą, sąmoningumą ir kūrybingumą. Faktai pateikiami vaikų kalba, kaip pavyzdžiui – dinozauro smegenys buvo riešuto dydžio ir jie nebuvo labai protingi, arba kad rijo akmenis, norėdami suvirškinti maistą skrandyje, ar kad dantys buvo banano dydžio. Skaptavimo metu vaikams duodama molio lentelė, kuri yra kelių sluoksnių kaip ir mūsų žemės paviršius, vaikai skaptuoja paleontologo įrankiais molio lentelę, ieškodami ten paslėptos fosilijos. Darbas reikalauja kruopštumo, atsakomybės ir kūrybos. Taip pat užsiėmimo metu pastebimas nuostabus mokinių betarpiškas padėjimas savo draugams – kam nesiseka, padėti, ar kartu pasiekti norimą rezultatą. Didžiausia paskata – kad atrastą fosiliją, įrėmintą rėmeliuose, vaikai gali parsinešti namo, parodyti tėveliams tos dienos pasiekimą.
Kultūros paveldas, Kita

Lietuva carų valdžioje

Edukacinio užsiėmimo tikslas ir uždaviniai – ugdyti mokinių istorinį mąstymą, gilinti ir sisteminti žinias bei supratimą apie istorinių įvykių raidą 19-to amžiaus Lietuvoje, suvokti
savo, kaip Lietuvos piliečio europiečio tapatybę. Edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus ekspozicijoje, kurioje išsamiai, autentiškų eksponatų pagrindu pristatyti to meto įvykiai. Istorinių asmenybių portretai, žemėlapiai, nuotraukos, ginklai ir kt. įvairūs daiktai rodo, kad 19-tas amžius Lietuvoje buvo dinamiškų pokyčių, naujų idėjų ir gyvenimo iššūkių metas. Tai padalyto, okupuoto, suskaldyto, prisitaikiusio ir kovojančio krašto, epochinės reikšmės lūžių bei tautinės tapatybės virsmų istorija. Užsiėmimo metu su mokiniais tyrinėsime, analizuosime Rusijos politiką Lietuvoje, diskutuosime apie Lietuvos tautinio atgimimo užuomazgas Vilniaus universitete, aptrasime masonų veiklą. Aiškinsimės kodėl radikaliau nusiteikę bajorai negalėjo susitaikyti su valstybės praradimu ir kaip ją bandė atkurti per Napoleono karus ir du sukilimus – 1830-31 ir 1863-64 m. Aptarsime nelegalios lietuviškos spaudos kelią bei Lietuvių tautinio kultūrinio sąjūdžio formavimosi aplinkybes vėliau virtusias politiškai reikšminga jėga. Mokiniai skatinami diskutuoti, konstruoti galimus problemų sprendimus, mokytis pozityviai keisti aplinką, priimant istorinių aplinkybių iššūkius. Naudojamos interaktyvios ir klasikinės mokymo priemonės: infoterminalas, pamoka – ekskursija, praeities įvykių rekonstrukcija, diskusija, individualios užduotys raštu, edukaciniai filmai, kurie praplečia ekspozicijos turinį.
Literatūra, Kita

Pročiai gudročiai

Protmūšyje vaikai suskirstomi į grupes po 5–8. Pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo komandas. Jos
gauna skirtingos spalvos rašiklius, kuriais rašys atsakymus. Trečiasis etapas – protmūšis. Pateikiamos užduotys (bendri klausimai, teminiai klausimai, tikslumo užduotys, žaibo turnyras, garsinės užduotys, tautosakos užduotys ir kt.). Užduotys ir klausimai parenkami pagal vaikų amžių ir gebėjimus. Pasibaigus protmūšiui, pasitikrinami teisingi atsakymai ir susumuojami rezultatai. Paskelbiami ir apdovanojami nugalėtojai.
Kultūros paveldas, Kita

„Lituanica skrydis per Atlantą“

Lietuvių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno valdomas eksperimentinis lėktuvas, sėkmingai perskrido Atlanto vandenyną ir neaiškiomis aplinkybėmis sudužo. Edukacijos metu mokiniai sužinos,
kaip atrodė pirmieji lėktuvai. Plačiau panagrinės Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį ir jų lėktuvą „Lituanica“. Bus ugdomos techninės, kūrybinės ir meninės kompetencijos, nes užsiėmimo metu mokiniai pagamins šviečiantį medinį lėktuvėlio modelį. Pažintinė dalis: teorinės dalies metu mokiniams bus parodyta vaizdinė medžiaga apie lėktuvą „Lituanica“ ir Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį. Lėktuvas „Lituanica“ bus palygintas su kitais to laikmečio lėktuvais. Pateiktos interaktyvios kritinio mąstymo užduotys ir klausimai. Kūrybinė veikla: iš medinių lazdelių sukonstruos lėktuvo modelį, dekoruos jį spalvingomis juostelėmis ir blizgučiais. Praktinė mokslinė veikla: sukurtame lėktuvo modelyje sujungs elektros grandinę, taip kad ji veiktų ir įsižiebtų LED lemputė. Tikslas - susipažinti su lėktuvų atsiradimo istorija ir raida. Sužinoti apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą ir jų lėktuvą „Lituanica“. Uždaviniai: 1. Ugdyti techninius, konstrukcinius, kūrybinius ir meninius įgūdžius, bei gilintis į istorijos, fizikos kultūros pažinimą. 2. Padėti mokiniams suprasti, kaip vyko technikos kultūros pažanga. 3. Ugdyti kultūrinį sąmoningumą ir puoselėti Lietuvos istorijos vertybes. 4. Sujungti elektros grandinę ir sukurti šviečiantį lėktuvėlio modelį. Metodai: demonstravimas, pasakojimas, individuali pagalba, minčių šturmas. Priemonės: spalvotos juostelės, blizgučiai, LED lemputė, elektrai laidi juostelė, baterija, karšti klijai, medinės lazdelės, medinis segtukas. Rezultatai: kiekvienas vaikas pasigamins šviečiantį lėktuvėlio modelį.
Kultūros paveldas, Kita

Faktų medžioklė Plungės išmaniajame parke

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į grupes. Joms duodami žemėlapiai su pažymėtais Plungės parke esančiais kultūriniais objektais bei užduočių lapai. Atėjusi į žemėlapyje pažymėtą
vietą, grupė susiranda žemėlapyje nurodytą QR kodų lentelę, esančią ant akmens ar tiltelio. Pasitelkę mobiliajame telefone turimą programėlę, perskaito informaciją apie konkretų Plungės parko kultūrinį ar gamtinį objektą. Taip pat – atlieka lape pažymėtą užduotį. Po to grupė eina į kitą pažymėtą vietą, ieško lentelės su QR kodais, atlieka užduotį ir t. t. Pirmoji į finalinį punktą atvykusi komanda gauna papildomų taškų. Kol tikrinami komandų užduočių lapai, refleksijai surengiama žaibo viktorina iš edukacijos metu įgytų žinių. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, viktorinai sudarėme du klausimynus: skirtą 5–6 kl. mokiniams ir pritaikytą 7–8 kl. mokiniams. Visos komandos apdovanojamos prizais.
Literatūra, Kita

Protingi? (išvažiuojamoji edukacija)

Protmūšio pirmajame etape išrenkami komandų kapitonai (jais tampa atsakę į kapitonų atrankos klausimus). Antrajame etape kapitonai sudaro savo 4–6 žmonių komandas. Jos gauna skirtingų
spalvų korteles. Paaiškinamos žaidimo taisyklės. Trečiasis (ir ilgiausias) etapas – trys protmūšio raundai. Pateikiama teminių rimtų ir kūrybiškų, žaismingų klausimų. Atsižvelgdami į mokinių amžių ir skirtingą mokymosi patirtį, sudarėme du klausimynus: vieną 9–10 kl., kitą – 11–12 kl. mokiniams. Ketvirtasis etapas – rezultatų susumavimas, nugalėtojų ir kitų komandų apdovanojimas. Paskutinis, penktasis, etapas – edukacijos, įgytų žinių aptarimas.
Kita

Spektaklis vaikams „Po grybuku“

Pagrindinis spektaklio veikėjas – jaunas ir smalsus Lapiukas. Jam nuolat kyla įvairių klausimų, kuriuos kartu galėsite ne tik panagrinėti, bet ir „pačiupinėti". Šis spektaklis –
visiems žinių ir įspūdžių trokštantiems vaikams! Tapsite neįprastos, bet laiko patikrintos draugystės liudininkais, didžiuositės nepaprasta senojo Lapino drąsa, išgirsite įdomių mažojo Lapiuko pamąstymų, suprasite, koks reikalingas dalykas yra atsakomybė, pamatysite, kaip svarbu saugoti save. Šalin baimes ir negandas, juk spektaklyje „Po grybuku“ charizmatiški miško personažai su humoru, bet kartu ir jautriai kalbės apie susidūrimą su netektimi, reakciją į ją ir būdus su ja „susidraugauti“. Žvėrelių kailyje pamatysite laiko patikrintus draugus – Vilniaus kamerininio teatro aktorius. Vaidina: Tadas Gudaitis, Paulius Valaskevičius, Aidas Barkauskas, Renata Kutinaitė, Marta Lipčienė, Sima Tarvydaitė, Vaiva Markelytė.
Dailė, Kita

Edukacinė programa „Sudėk pergalę“

Ši edukacinė programa – tai didžiulės trijų žymiausių XV, XVI ir XVII a. Lietuvos kariuomenės laimėtų mūšių dėlionės. Sudėję jas, susipažinsime su dailės kūriniais, sužinosime karvedžių
taktines gudrybes, išrinksime to laikotarpio kariams būdingus ginklus ir šarvus. Parengę karius kovai, patys galėsime užsidėti jų šalmą, pasimatuoti pirštines.
Rodomi įrašai: 20 - 30178