Kita, Etninė kultūra

"Saulėgrįžos ratu: Kalėdos"

Žiemos šventės – pačios magiškiausios, apgaubtos paslapčių, tradicijų, iš kartos į kartą perduodamų papročių, šydu. Edukacinės programos metu susipažinsime su žiemos švenčių – Kūčių,
Kalėdų, Advento tradicijomis, išbandysime šventinės nakties burtus ir dalyvausime kūrybinėje veikloje.
Dailė, Kita

Gyvūnai mieste

Užsiėmimo pradžioje edukatorius per žaidimą paaiškina statistinį duomenų rinkimo būdą, kuriuo mokiniai naudosis tolimesnėje veikloje. Mokiniai supažindinami su 5 stuburinių gyvūnų
grupėmis, kurių trumpais aprašymais gali naudotis. Žiūrėdami jiems rodomus kūrinius iš MO muziejaus kolekcijos vaizduojančius gyvūnus. Iš jų atsirenka gyvūnus vaizduojamus miesto aplinkoje. Tada darbuose mokiniai ieško stuburinių gyvūnų ir juos registruoja lentelėse. Apžvelgdami, kuri gyvūnų grupė meno darbuose pasirodė dažniausiai, suformuluoja išvadą apie gyvūnų pasiskirstymą mieste.
Kultūros paveldas, Kita

Edukacinis užsiėmimas „Aš – pilietis“

Kuo skiriasi valstybės gyventojas ir pilietis? Atsakymai į šiuos klausimus gali tapti pamatu suvokiant savo vaidmens valstybėje svarbą. Ne visame pasaulyje pilietybė įgyjama vienodai.
Ar aš esu pilietis? Jei taip, kaip juo tapau? Ar galiu pakeisti arba netekti pilietybės? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai susipažins su pagrindiniais pilietybės įgijimo būdais, taikomais Lietuvoje ir pasaulyje.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kaip atsiranda perlas?“ Istorijos apie perlus yra apaugusios daugybę mitų bei pasakojimų: nuo tokių, kurie teigia, jog pirmieji perlai atsirado iš
Ievos ir Adomo ašarų, iki tokių, kurie teigia, jog perlai - turintys mistinių galių, galinčių net pražudyti. Tikėti ar ne – kiekvieno individualus pasirinkimas.. Edukacinio užsiėmimo „Kaip atsiranda perlas?“ metu dalyviai sužinos ir pačius tikriausius faktus apie neįprastą perlo gimimą, jo augimą, jo namus... Visi dalyviai bus pakviesti į perlo auginimo laboratoriją. Pritaikę įgytas žinias čia galės užsiauginti savąjį perlą! Ar priimsite perlo iššūkį!?
Kultūros paveldas, Kita

Plungės išmanusis parkas: gamta ir kultūra

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į dvi grupes. Joms užsiėmimus veda skirtingi edukatoriai. Kiekviena grupė pavedžiojama po Plungės išmanųjį parką, supažindinant vaikus su kultūros
objektais, parko augalais ir gyvūnais. Antrajame etape grupės gauna po sąrašą su augalų pavadinimais ir piešiniais. Varžydamosi tarpusavyje turi surinkti nurodytus augalus ir kitus gamtos daiktus. Užsiėmimo pabaigoje vyksta refleksija-viktorina, kurioje komandoms užduodami klausimai apie Plungės parko kultūrinius objektus ir parko gyvūnus bei augalus. Galiausiai vyksta komandų apdovanojimas.
Kultūros paveldas, Kita

Vincas Kudirka - lietuvių tautos herojus

Edukacinio užsiėmimo ,,Vincas Kudirka - lietuvių tautos herojus“ metu mokiniai susipažins su lietuvių tautiniu atgimimu bei Vinco Kudirkos asmenybės paveikslu – biografijos detalėmis,
charakterio savybėmis, veikla, pomėgiais. Išklausę edukatoriaus pasakojimą mokiniai bus kviečiami pažaisti edukacinį žaidimą – ieškoti ekspozicijoje paslėptų vokų su užduotimis, įtvirtinančiomis įgytas žinias. Atliktos užduotys bus aptariamos kartu. Užsiėmimo metu mokiniai ugdysis kritinį mąstymą, bendradarbiavimo įgūdžius, bus skatinami kūrybiškai mąstyti, būti iniciatyviais. Edukacinės programos tikslas ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, patriotinius jausmus, pilietiškumą.
Literatūra, Kita

Tavo žingsniai bibliotekoje

Programos metu sieksime kūrybiškai, žaismingai ir inovatyviai jaunimui pristatyti šiuolaikinę biblioteką, supažindinsime su jos paslaugomis, mokysimės jomis naudotis savarankiškai: 1.
išbandysime informacijos fizinėje ir elektroninėje bibliotekoje paieškos galimybes; 2. aiškinsimės, kaip patogiai ir greitai galima naudotis nuotolinėmis bibliotekos paslaugomis (knygų užsakymas, rezervavimas, grąžinimo termino pratęsimas ir kt.); 3. išmėginsime naujausias technologijas (skraidykles, Xbox ir virtualius akinius, 3D technologijas, elektronikos konstruktorius ir kt.); 4. pirmieji sužinosime apie įdomiausius bibliotekoje rengiamus ir planuojamus užsiėmimus. Edukacinių užsiėmimų „Tavo žingsniai bibliotekoje“ metu jaunimas susipažins su bibliotekos struktūra, kokia tvarka sudėliotos knygos, ypatingas dėmesys skiriamas užsienio literatūros skyriui. Bus pristatytos filmų, vinilinių plokštelių kolekcijos ir inovacijų laboratorija. Supažindinama su kitomis bibliotekos paslaugomis: paskaitomis, renginiais, mokymais, parodomis. Bus vaizdžiai pristatomi knygų paieškos, užsakymo ir rezervavimo būdai, išbandoma visa tai praktiškai. Moksleiviai šio užsiėmimo metu bus suskirstyti į keletą grupių (po 4-5), kurių pagrindinė užduotis – surasti kataloge reikiamą knygą, internetiniu būdu ją užsisakyti ir savo jėgomis surasti knygas bibliotekos fonduose. Atlikus užduotį išsiaiškinsime kilusius sunkumus, juos analizuosime. Laimėjusieji rinksis tolimesnę veiklą – kitokią realybę bibliotekoje (laisvalaikį). Jaunieji skaitytojai išbandys skraidykles, Xbox ir virtualius akinius, 3D technologijas, elektronikos konstruktorius ir kt. bei plačiau sužinos apie jų pritaikomumą. Ateitis neabejotinai yra šių technologijų rankose, tereikia išmokti protingai jomis naudotis. Siekiame ugdyti moksleivių profesinį orientavimą renkantis paklausias technines informacijos ir ryšių technologijų (IRT) specialybes. Susidomėjusius būtinai pakviesime į tolimesnius technologijų mokymus.
Dailė, Kita

KARALIŠKA KERAMIKOS DIRBTUVĖ

Edukacinės programos "Karališka keramikos dirbtuvė" dalyviai susipažins su keramikos amatu. Įgytas teorines žinias galės pritaikyti praktiškai. Programa yra pritaikyta 1-5
klasių moksleiviams. Verta paminėti, jog edukacinė programa bus vykdoma Rudaminos miestelyje, kur pasak legendos buvo karūnuotas Mindaugas. Todėl edukacinės programos dalyviai susipažins ne tik su keramikos amatu, bet ir su didinga miestelio istorija. Keramikos amatas yra pasirinktas, nes miestelyje yra Rudaminos piliakalnis. Piliakalnyje buvo vykdomi archeologiniai kasinėjimai rasta labai daug keramikos gaminių šukių. O karališka akademija pavadinta, nes yra legenda, kad ant Rudaminos piliakalnio buvo karūnuotas Lietuvos karalius Mindaugas. Ši edukacinė programa, tai tarsi istorijos ir keramikos sintežės pamoka. Per įvairias vaizdines priemones bus supažindinama su keramikos amatu, vaikams bus leista praktiškai prisiliesti ir išbandyti keramikai naudojamus įrankius, įvairius prietaisus. Dalyviai patys nusilipdys savo rankomis molinį gaminį. Sukurtus darbelius bus galima iškart vežtis namo, o pageidaujant galima -išdegti, padengti glazūra ir paštu išsiųsti visiems dalyviams. Edukacinėje programoje naudojami metodai: susipažinimas su miestelio istorija bei senuoju keramikos amatu, vaizdinių priemonių naudojimas parodant pagrindinius keramikos amato įrankius, praktinės užduotis pristatant darbą su moliu, kūrybinis darbas pasirenkta tema. Po edukacinės programos bus vykdomas aptarimas ir refleksija. Keramikos dirbtuvėse išgyvensime kūrybos, keramikos ir istorijos sintezę.
Kita

,,Danutės Kalėdos''

Edukacinės pamokos ,,Danutės Kalėdos'' metu vaikai susipažins ne tik krikščioniško pasaulio viena iš svarbiausių švenčių Kalėdomis, tradicijomis, papročiais ir apeigomis, bet ir su
Lietuvių tautos išgyventais sovietinės okupacijos sunkumais, patirtomis skriaudomis. Mokysis sukoncentruoti dėmesį,atidumo, bendrystės kūryboje. Pamokos metu pasakojama apie mažos mergaitės, Danutės, šeimą, kurį sovietų okupacijos metais atsidūrė tremtyje. Tačiau ir Sibiro toliuose šeima, kad ir paslapčia, šventė Kristaus gimimo šventę. Kaip ji buvo švenčiama, kaip puošiama Kalėdinė eglutė, iš ko gaminami žaisliukai, kiek reikėjo pastangų, kad ant šventinio stalo padėti nors trejetą patiekalų, iš kur reikėjo gauti maisto? Pamokos metu vaikai išmoks pasigaminti iš spalvoto popieriaus Kalėdų žaisliuką, patys puoš eglutę taip, kaip ją puošė maža mergaitė, Danutė, būdama tremtyje. Ant meduolio su glajumi pieš angelą, kurį įdėję į popierinį maišelį supakuos kaip dovanėlę. Pabaigoje išmoks Kalėdinę dainelę ,,Atkeliavo eglutė''. Atlikdami dainelę, vaikai skambina varpeliais, kas suteikią nuostabią Kalėdų nuotaiką. Išklausę pasakojimą, pasigaminę žaisliuką, papuošę meduolį angelu ir išmokę dainelę, vaikai turi galimybę sugalvoti norą. Vaikai susikabina rankomis sustoję aplink eglutę, užsimerkia ir sugalvoja norą. Tada visi kartu turi užpūsti po eglute degančias žvakutes, kad noras išsipildytų.
Literatūra, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“ Edukacijos metu dalyviai sužinos koks gyvūnas yra pingvinas. Išgirs ar pingvinai gyvena tik Antarktidoje? Ar gali
pingvinai susidraugauti su baltosiomis meškomis? Dažnai girdime lankytojus sakant: – jie visi vienodi! Ar tai tiesa? Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai išmoks nustatyti pingvino rūšį, sužinos kuo minta šie neskraidantys paukščiai, su kokiomis grėsmėmis susiduria gamtoje ir kaip mes, žmonės, jiems galime padėti.
Rodomi įrašai: 491 - 500503