DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.
Kita

Miriorama – judanti knygos panorama

Miriorama (gr. myrias – dešimt tūkstančių, horama – reginys) – tai specialioje dėžėje rankenėle keičiama panorama, tarsi senoviško televizoriaus prototipas. Tai iš daugybės piešinių
sudarytas vaizdas, kuris juda sukant rankenėlę. Mirioramos dėžę biblioteka įsigijo vykdydama Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Lėlės atgyja bibliotekoje“. Mirioramą, su durelėmis tarsi langinėmis, išdekoruotomis įvairiausiais piešiniais, pagamino žinomas tautodailininkas Vidmantas Zakarka. Teorinė dalis. Užsisakantieji edukacinę programą gali pasirinkti veiklos temą: ,,Mylimiausia pasaka“, ,,Pasakų pynė“, ,,Nuostabus knygų pasaulis“, ,,Mano svajonės“ ir kt. Dalyviams vyks pasirinktos temos temos pristatymas: rašytojai, knygos vaikams ir paaugliams, pasakų įvairovė, jų kūrimo ypatumai, mirioramos galimybės.
Kultūros paveldas, Kita

Dovana sau

Edukacijos pradžioje pradinukų klasei vedama ekskursija po Plungės parką supažindinant su kultūriniais ir gamtiniais objektais. Pasitelkus QR kodų skaitymo programėlę, pristatomos
išmaniojo parko galimybės. Po ekskursijos vyksta individuali viktorina (kiekvienas vaikas atstovauja sau). Po jos vaikai pakviečiami į įsegamų ženkliukų gaminimo dirbtuves. Edukacija „Dovana sau“ dovanoja kelias dovanas - naujų žinių ir originalų vienetinį įsegamą ženkliuką, kurį kiekvienas vaikas susikuria savo rankomis.
Kita

Susikurk sparnus

Moksleiviai per muziejaus eksponatus susipažins su orlaivių konstrukcija, pagrindinėmis sudedamosiomis dalimis, jų veikimu, taip pat lietuvių kurtais lėktuvais ir sklandytuvais bei
istoriniu laikotarpu. Darydami paprastus skraidančius popierinius istorinių konstrukcijų modelius galės paliesti Lietuvos aviacijos istoriją, pažinti konstruktorių mintį, o iš pateikiamos papildomos informacijos – ir jų gyventą istorinį laikotarpį bei asmenybes. Pagamintus modelius galės nuspalvinti jų tikromis istorinėmis spalvomis arba leisti išsiskleisti savo kūrybingumui. Mėgindami pasidarytus modelius leisti patys išmėgins skrydį lemiančius fizikos dėsnius ir galės patirti jo grožį.
Kultūros paveldas, Kita

"Lituanica" paslaptys

Užsiėmimas vyksta pagal šį planą (trumpas iliustruotas pasakojimas): - situacija XX a. pradžioje Lietuvoje; - Lietuvos ir JAV pasiekimai kultūros ir technikos srityse; - Stepono
Dariaus asmenybė ir Amerikos lietuviai; - LITUANICA konstrukcija; - juridiniai skrydžio aspektai; - tikėtinos katastrofos priežastys ir neatsakyti klausimai; - skrydžio poveikis Lietuvai. Savo didvyrišku žygiu Darius ir Girėnas uždegė Lietuvos jaunuolių širdis, kilo didelis aviacinis sąjūdis. Kūrėsi aviamodeliavimo, sklandymo būreliai, jaunimas pradėjo rinktis aviatoriškas profesijas. Dar prieš Atlanto šturmą S. Darius siūlė įvairias naujoves ir stengėsi jas įtvirtinti Lietuvoje. Tolesnė užsiėmimo eiga priklauso nuo dalyvių pasirinkimo - ar plačiau nagrinėjami tuometiniai aviaciniai rekordai, ar "Bellanca CH-300" perstatymas į "Lituanica", kas įdomiau - lėktuvo techniniai duomenys, išorinis vaizdas, konstrukcinės medžiagos ir ypatybės ar tikėtinos katastrofos priežastys.. Pasitelkdami kritinį mąstymą, dalyviai atsakinėja į užduočių klausimus: - ko reikėjo, kad žygis baigtųsi sėkmingai? - ar būtų galima tokį žygį senu lėktuvu surengti šiandien? - kokią įtaką Lietuvai turėjo S. Dariaus ir S. Girėno bei F. Vaitkaus skrydžiai? - kokius darbus Lietuvai galėtų skirti globalaus pasaulio lietuviai sekdami didvyrių Testamentu?
Dailė, Kita

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir pasaulis“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir pasaulis“ Kas ir kam paliko žinutę? MUZIEJUS, JŪRA ar TAVO DRAUGAI – MUZIEJUI, JŪRAI ar TAU? Šį rebusą teks įminti vizualizuojant, šifruojant, ieškant
atitikmenų aplinkoje gautos žinutės: SIELĄ JŪRAI / GYVYBEI RŪPESTĮ / VANDENYNUI MEILĘ / BURES VĖJUI. Šios 4 žinutės – ir komandinio susiskirstymo, ir edukacinių erdvių, ir informacijos paieškos, ir kūrybinių inspiraciją pagrindas. Gavę šias žinutes, dalyviai susiskirsto į komandas, interpretuoja jas iš savo asmeninių patirčių, per kūrybiškai pateiktas užduotis ieško galimų faktinių atsakymų muziejaus ekspozicijose, ieško jungčių tarp asmeninių patirčių ir muziejaus vertybių. Šios paieškos padeda suvokti kitaip ir kitokį jūros pasaulį, ne kaip kažką už horizonto linijos, o kaip savo prigimtį.
Literatūra, Kita

Lietuvybės terapija

Programos metu apjungsime du svarbiausius elementus – laisvę ir kalbą. Leisimės į lietuviškumo paieškas, aptarsime lietuvių kalbos, rašto ir laisvės svarbą. Prisiliesime prie istorijos
aptariant knygnešių ir daraktorių vaidmenį. Programos metu dalyviai patys pajaus ką reiškia mokytis slaptoje mokykloje, rašyti žąsų plunksnomis ir stengsis nepakliūti į žandarų akiratį.
Kita

Dvaro pramogos ir kultūra

Paslauga yra skirta vyresniųjų klasių moksleiviams. Jos metu moksleiviai susipažįsta su Jurbarko krašto gyventojų sąlygomis Rusijos imperijos sudėtyje. Renginio metu sužino, koks
pramoginis laisvalaikio didikų gyvenimas virė dvaruose, kokie buvo šokiai, muzika, pomėgiai, žaidimai, rankdarbiai, ugdomi kūrybiniai gebėjimai. Muziejuje yra galimybės su šiais dalykais susipažinti: yra ekspozicija ,,Dvaro istorija ir kultūra" su vertingais ir turinį atitinkančiais eksponatais. Yra įrengta rūbinė, kurioje susipažįstama su to meto madomis, rūbais, šukuosenomis. Čia galima apsirengti moterų, vyrų, vaikų rūbais, nusifotografuoti. Muziejuje yra sukurtas videofilmas apie dvarą ir kunigaikščius Vasilčikovus. Dvaro pastatai, kiemas ir parkas, kur yra įsikūręs muziejus, suteikia galimybes pamatyti dvaro architektūrą, gėlynus, kitą augmeniją. Buvusioje dvaro cerkvėje dabar yra muziejaus parodų ir koncertų salė, kur galima aplankyti profesionaliojo meno kūrinių parodas ir aptarti dvaro klestėjimo laikotarpio meną. Muziejuje yra išlikusios dvariškių nuotraukos, kunigaikštienės dienoraštis, kuris skaitomas renginio metu. Muziejaus židinio salėje yra galimybė susipažinti su arbatos gėrimo tradicijomis, pasianso dėliojimu, pažaisti žaidimą su vėduoklėmis, puošti skrybėlaites. Paslauga bus teikiama kiekvienos savaitės antradienį nuo 10 val.
Fotografija, Kita

Fotografija ir kraštotyra – kaip pagauti istoriją?

Kelionė per istorinę fotografiją, pokalbis ir užduotys. Šios edukacijos tikslas – padaryti įspūdį apie fotografijos kultūros platumą, bei teigiamas galimybes užfiksuojant savo krašto
gyvenimą. Pagrindinės šios edukacijos dalis vyks skaidrių peržiūros būdų. 1. Vieta ir laikas. Žiūrėsime istorines Ukmergės krašto nuotraukas ir bandysime atspėti laikmetį bei vaizduojamą vietą. 2. Technologijos. Pažinsime platų fotografijos aparatų bei fotoprocesų technologijų pasaulį. Galėsime gyvai paliesti senovinę techniką bei pavartysi pavyzdines nuotraukas darytas senoviniais metodais. 3. Paskirtis ir poveikis. Aptarsime nuotraukų poveikio ir panaudojimo kraštotyrai, istorijai bei žmogaus gyvenimui galimybes. 4. Kūrybinė fotografija. Pažvelgsime į žaismingą ir netikėta kūrybinės fotografijos pasaulį. 5. Veikėjai ir veiksmas. Žiūrėsime pavyzdžius, kurie iliustruoja kaip stipriai fotografija gali perteikti žmonių gyvenimą, jų profesiją, veiką.
Kita

Įmink paslaptį ir surask lobį

Kiekvienas muziejus saugo išskirtines savo krašto istorijos paslaptis ir lobius kurios nori parodyti savo lankytojams. Edukacijos metu dalyviai taps istorijos detektyvais ir turės
galimybę su savo komanda pakeliauti po Birštono muziejų, įveikti jiems patikėtas užduotis, atsakyti į klausimus ir įminti mįsles. Edukacijos dalyvių laukia siurprizai ir netikėtumai, ieškant atsakymų į klausimus. Įvykdę visas užduotis, atsakę į klausimus ir įminę visas mįsles, dalyviai suras patį didžiausią muziejuje saugomą lobį. Juk visiems patinka nuotykiai ir lobių paieškos!
Kita

Išmok iš skautų

Edukacija vyksta Plungės skautams pagal panaudą išnuomotoje sodyboje arba pagal panaudą išnuomotose patalpose (tad nebaisu prastas oras, užsiėmimai gali vykti bet kuriuo metų laiku).
Atvykusi klasė supažindinama su vedėjais, veiklomis. Pirmas etapas – skautorama. Grupę padalijus į 3–6 grupes (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus), grupelės eina į punktus, kur vadovai veda užsiėmimus. Užsiėmimų temos: 1) Lietuvos skautijos istorija, vertybės, metodika, simboliai, rikiuotės, skautiškos bausmės, 2) Išgyvenimo gamtoje pradmenys ir gudrybės, 3) augalų pažinimas ir panaudojimas, 4) skautiški rankdarbiai, 5) skautiški patiekalai, 6) skautiški žaidimai. Veikla viename punkte vyksta 15-20 minučių, po švilpuko grupės pereina prie kito punkto ir taip ratu pabuvoja visuose užsiėmimuose. Likęs laikas skiriamas refleksijai-trumpai viktorinai grupelėms (iš gautos informacijos), nugalėtojų apdovanojimui, bendriems žaidimams.
Rodomi įrašai: 491 - 500512