DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dizainas, Kita

„O jei užaugęs būsiu odininkas..?“ Raktų pakabuko su savo inicialais gamyba

Ar norite pasigaminti odininį savo raktų pakabuką? O gal norite pabandyti iškalti savo inicialus odoje ir sužinoti kaip įdedama kniedė? Ir dar.. gal norėtumėte smagiai ir naudingai
praleisti laiką, sužinant ką tas odininkas gali pagaminti, ir kaip lengvai pradurti toje storoje odoje skylutę? Jei visi Jūsų atsakymai taip, tuomet kvieskite mus į svečius. Ir kartu ne tik susipažinsite su odos rūšimis, sužinosite kokia gi veikla užsiima odininkai, bet ir galėsite patys paliesti odas, išmušti skylutes, įdėti kniedes ir iškelta galva išeiti su savo gamybos raktų pakabuku kišenėjė! Laukiame Jūsų kvietimų ir pažadame, kad bus ne tik naudinga, bet ir smagu! Iki greito!
Kultūros paveldas, Kita

Plungės išmanusis parkas: gamta ir kultūra

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į dvi grupes. Joms užsiėmimus veda skirtingi edukatoriai. Kiekviena grupė pavedžiojama po Plungės išmanųjį parką, supažindinant vaikus su kultūros
objektais, parko augalais ir gyvūnais. Antrajame etape grupės gauna po sąrašą su augalų pavadinimais ir piešiniais. Varžydamosi tarpusavyje turi surinkti nurodytus augalus ir kitus gamtos daiktus. Užsiėmimo pabaigoje vyksta refleksija-viktorina, kurioje komandoms užduodami klausimai apie Plungės parko kultūrinius objektus ir parko gyvūnus bei augalus. Galiausiai vyksta komandų apdovanojimas.
Lėlių teatras, Kita

"Mano pasaka"- interaktyvi vitražinių lėlių teatro edukacija

Aktorius/ edukatorius jau nuo pat edukacijos pradžios kuria betarpišką ryšį su moksleiviais. Edukacijos pradžioje aktorius susipažįsta su moksleiviais, ir papasakojęs apie teatrą bei
apie aktoriaus profesijai reikalingus įgūdžius, talentus ar ypatumus, į visus moksleivius kreipiasi kaip į aktorius, teatro kūrėjus ir paprašo, jog kiekvienas moksleivis taip pat įvardintų po vieną savo talentą ar savybę, kuri, paties moksleivio manymu, būtų reikalinga jam kaip aktoriui- kūrėjui. Kuomet kiekvienas moksleivis įvardina po savo talentą ar geriausią savo savybę- tuomet moksleivius aktorius/ edukatorius suskirsto komandomis ir prasideda "Mano pasaka" kūrybinis procesas. Burtų keliu kiekvienai komandai atitenka po vieną skirtingą, visiems gerai žinomą pasaką ir kiekviena komanda pagal tą pasaką su aktoriaus/ edukatoriaus pagalba kuria personažus- vitražines lėles, kurioms turi suteikti, perduoti savo įvardintą svarbiausią talentą ar savybę- ir su jomis kuria improvizuotą mini vaidinimą (3- 5 min trukmės), kurį edukacijos pabaigoje kiekviena komanda pristato vieni kitiems. Vykdomų edukacijų metu moksleiviai, patys kurdami lėles jau nuo pat pirmos minutės, nuo lėlės eskizo sūkurimo, pasineria į kūrybinį procesą ir puikiai priima šios edukacijos žaidimo taisykles. Iš pradžių kiekvienas komandos narys kuria individualiai, savo vitražinei lėlei suteikdamas ne tik fizinį kūną, bet ir perkeldamas į ją savo, kaip žmogaus, geriausią savybę ar talentą. Moksleiviai net patys nepastebi, kaip lėlės jų rankose atgimsta- kokiu balsu jos ima kalbėti, kaip jos gali judėti, ir kaip sukūrus tokį dalyką- savo personažą- moksleivius aplanko kūrybos džiaugsmas. Na, o kiekviena komanda sukūrusi savo vitražines lėles kuria improvizuotą vaidinimą "Mano pasaka", kurį edukacijos pabaigoje pristato vieni kitiems. Pasigamintas lėles dalyviai pasilieka sau, taip skatinant kurti kitas pasakas.
Dizainas, Kita

Spalvos magija gyvūnų pasaulyje (Nuotolinė paslauga)

Spalvos turi labai didelę reikšmę žmonijos istorijoje. Žmonės spalvomis perduoda informaciją apie priklausymą tam tikrai grupei, pavyzdžiui, lietuviai kelia trispalvę, tam tikrų ryškių
spalvų drabužius seniau dėvėdavo tik turtuoliai, karaliai, o kariai renkasi žemės spalvas, kad būtų nematomi priešui. Spalvos vaidina labai didelį vaidmenį ir gyvūnų pasaulyje. Kodėl gamtoje daug spalvų, kokia jų paskirtis, ką reiškia jų deriniai? Sužinosime, kad gamtoje spalvos gali būti puiki maskuotė ar griežtas įspėjimas apie mirtiną pavojų. Analizuodami gamtos spalvas, sužinosime, kaip spalvos veikia mūsų nuotaiką, išmoksime jas derinti. Nuotolinės edukacijos metu susipažinsime su 15 - 20 spalvingų gyvūnų rūšių (vabzdžių, roplių, paukščių), atliksime žaismingą užduotėlę, kurios metu išmoksime pasislėpti nuo priešų arba perduosime žinutę apie pavojų mus liesti.
Kita

,,Danutės Kalėdos''

Edukacinės pamokos ,,Danutės Kalėdos'' metu vaikai susipažins ne tik krikščioniško pasaulio viena iš svarbiausių švenčių Kalėdomis, tradicijomis, papročiais ir apeigomis, bet ir su
Lietuvių tautos išgyventais sovietinės okupacijos sunkumais, patirtomis skriaudomis. Mokysis sukoncentruoti dėmesį,atidumo, bendrystės kūryboje. Pamokos metu pasakojama apie mažos mergaitės, Danutės, šeimą, kurį sovietų okupacijos metais atsidūrė tremtyje. Tačiau ir Sibiro toliuose šeima, kad ir paslapčia, šventė Kristaus gimimo šventę. Kaip ji buvo švenčiama, kaip puošiama Kalėdinė eglutė, iš ko gaminami žaisliukai, kiek reikėjo pastangų, kad ant šventinio stalo padėti nors trejetą patiekalų, iš kur reikėjo gauti maisto? Pamokos metu vaikai išmoks pasigaminti iš spalvoto popieriaus Kalėdų žaisliuką, patys puoš eglutę taip, kaip ją puošė maža mergaitė, Danutė, būdama tremtyje. Ant meduolio su glajumi pieš angelą, kurį įdėję į popierinį maišelį supakuos kaip dovanėlę. Pabaigoje išmoks Kalėdinę dainelę ,,Atkeliavo eglutė''. Atlikdami dainelę, vaikai skambina varpeliais, kas suteikią nuostabią Kalėdų nuotaiką. Išklausę pasakojimą, pasigaminę žaisliuką, papuošę meduolį angelu ir išmokę dainelę, vaikai turi galimybę sugalvoti norą. Vaikai susikabina rankomis sustoję aplink eglutę, užsimerkia ir sugalvoja norą. Tada visi kartu turi užpūsti po eglute degančias žvakutes, kad noras išsipildytų.
Literatūra, Kita

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti

EGODOKUMENTAI: lobių skrynia, kuri pradeda atsiverti Egodokumentai suprantami kaip autobiografinė raštija pirmuoju asmeniu. Jos ryškiausi žanrai yra dienoraščiai, atsiminimai, laiškai,
atminimų albumai, o senojoje Lietuvoje – dar ir silva rerum tipo knygos. Renginio metu bus aptariama, kas yra egodokumentai, bus rodomi asmeninių raštų pavyzdžiai, pateikiamos interneto svetainių, kuriose galima jų pamatyti ir juos paskelbti, nuorodos. Su mokiniais diskutuosime apie asmeninių raštų svarbą ne tik jų artimiesiems, bet ir apie dokumentų istorinę išliekamąją vertę: jie yra svarbūs šalies, giminės ir šeimos istorijos liudijimai. Edukacijos dalyviai galės patys sukurti savo egodokumentą: apie savo interesus, asmenines patirtis ir visa, kas jiems tuo metu rūpi, neatmetant ir savo džiaugsmų, rūpesčių, net tą akimirką užvaldžiusių emocijų. Renginio trukmė – 45 min Rekomenduojama 10, 11, 12 klasių mokiniams.
Kita

Įšok į skauto batus

Edukacija vyksta skautams pagal panaudą išnuomotoje sodyboje arba patalpose Plungėje (tad nebaisu prastas oras, edukacijos gali vykti bet kuriuo metų laiku). Atvykusi klasė
supažindinama su vedėjais, veiklomis. Kitas etapas – skautorama. Grupę padalijus į 3–6 grupes (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus), grupelės eina į punktus, kur vadovai veda užsiėmimus. Jų temos: 1) Lietuvos skautijos istorija, vertybės, metodika, simboliai. 2) išgyvenimo gamtoje pradmenys ir gudrybės, 3) augalų pažinimas ir panaudojimas, 4) skautiški rankdarbiai, 5) skautiški patiekalai, 6) skautiškos užduotys ir žaidimai. Veikla viename punkte vyksta 15-20 minučių, po švilpuko grupės pereina prie kito punkto ir taip ratu pabuvoja visuose užsiėmimuose. Likęs laikas skiriamas trumpai refleksijai-viktorinai grupelėms iš gautos informacijos, nugalėtojų apdovanojimui, bendriems žaidimams.
Kita

,,Pasmerktieji negrįžti''

Ar žinote kada ir kodėl buvo Lietuvos žmonės tremiami į Sibirą? Kur jie buvo apgyvendinti, kokius darbus buvo priversti dirbi? Kur ir kokiomis sąlygomis gyveno? Kaip gyveno tremtinių
vaikai, kokius darbus turėjo dirbti? Ką išgyveno ir patyrė mažamečiai tremtyje? Į visus šiuos klausimus bus atsakyta edukacinės pamokos metu ,,Pasmerktieji negrįžti''. Vaiko akimis, per autentiškus piešinius demonstruojamus ekrane, išgyvens visus sunkios kelionės ir gyvenimo etapus. Praktinės užduoties metu, iš duonos gaminant rožančių vaikai pajaus ir išgyvens bendrystę suvienijusią tautą tragiškų įvykių sūkuryje. Pamatys istorinių - archyvinių nuotraukų, išgirs pasakojimus leidžiančius pajausti praeities kartų išgyvenimus, didžiulę neteisybę žmonių ir ypač vaikų atžvilgiu. Pajaus mūsų tautiečių begalinį ryžtą ir troškimą grįžti į Tėvynę.
Kultūros paveldas, Kita

Plungės parko gamta ir kultūra

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į dvi grupes. Joms užsiėmimus veda skirtingi edukatoriai. Kiekviena grupė pavedžiojama po Plungės išmanųjį parką, supažindinant vaikus su kultūros
objektais, parko augalais ir gyvūnais. Antrajame etape grupės gauna dėžutę su augalų pavadinimais ir piešiniais. Varžydamosi tarpusavyje turi surinkti nurodytus pavyzdžius. Užsiėmimo pabaigoje vyksta refleksija-viktorina, kurioje komandoms užduodami klausimai apie Plungės parko kultūrinius objektus ir parko gyvūnus bei augalus. Galiausiai vyksta komandų apdovanojimas.
Dizainas, Kita

Oda ir...? ir Mada... ir Amatas... ir Menas... ir TU!!! Odinės apyrankės gamyba.

Ar norite pabūti kūrėju ir pasigaminti savo išskirtinę odinę apyrankę? O gal norite pabandyti iškalti savo inicialus odoje ir sužinoti kaip įdedama kniedė bei spaudė? Ir dar.. gal
norėtumėte smagiai ir naudingai praleisti laiką, sužinant ką tas odininkas gali pagaminti, ir kaip lengvai pradurti toje storoje odoje skylutę? Jei visi Jūsų atsakymai yra taip, tuomet kvieskite mus į svečius. Jūs ne tik susipažinsite su odos rūšimis, sužinosite kokia gi veikla užsiima tie odininkai, bet ir galėsite patys paliesti odas, išmušti skylutes, įdėti kniedes ir iškelta galva išeiti su savo gamybos apyranke! Laukiame Jūsų kvietimų ir pažadame, kad bus ne tik naudinga, bet ir smagu! Iki greito!
Rodomi įrašai: 561 - 570577