Kita, Etninė kultūra

Edukacinė programa „Įveik savo baimes!“

Ar lankeisi šikšnosparnių urve? O ar teko liesti žaltį, tarakoną, šimtakojį, agamą ar mėlynliežuvį scinką? Ar žinai, kodėl gamtoje nuodingi ir kūną paralyžuojantys ropliai yra visiškai
nenuodingi ZOOPARK zoologijos sode? Kodėl šikšnosparniai nesivelia į plaukus? Kuo naudingi tarakonai? Ką bendra turi driežas ir kupranugaris? Kaip senovėje lietuviai bandydavo “išvyti” tarakonus iš savo namų ir ką darydavo namuose radę žaltį? Apsilankyk edukacinėje programoje ir turėsi ne tik atsakymus į klausimus, bet ir išskirtinę galimybę įveikti savo baimę ir iš arti pamatyti bei paliesti gyvūnus, kurių iki šiol bijojai! Taip pat tavęs laukia paslapties dėžutė, kurios turinį sužinosi tik įkišęs ranką į ją, ir iš jutiminio potyrio turėsi pasakyti, kas ten, viduje, yra.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė programa "Rugio šiaudo spindesys"

Edukacinės programos tikslas sudaryti palankias sąlygas tautinio paveldo produktų: šiaudinių girliandų, šiaudinių žvaigždžių, šiaudinių eglutės žaisliukų ir šiaudinių sodų rišimo
tradicijų išsaugojimui, perėmimui ir populiarinimui. Edukacinės programos metu dalyviai supažindinami su senuoju šiaudinių sodų rišimo amatu, tradicijomis ir svarba mūsų kultūroje. Mokoma gaminti girliandą, saulutę arba šiaudinio sodo elementą- reketuką.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Dzūkijos krašto tradicinių amatų programa „Šiaudinių sodų rišimas“

Etninės kultūros programa skirta 1–10 klasių mokiniams. Programos trukmė 90 minučių. Programoje laukiame 10-20 vaikų. Tikslas – supažindinti su tradiciniais Dzūkiškais amatais,
šiaudinių sodų prasme Dzūkijos krašte; ugdant vaikų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, sudarant sąlygas kūrybinei veiklai.
Etninė kultūra

Vytinės juostos (Miklūs pirštukai)

Užsiėmime naudojant lenteles ne tik mokoma vyti juostas, bet ir pasakojama, iš kur atkeliavo vytinės juostos į Lietuvą, kaip jos audžiamos, kokia jų raštų simbolika ir koloritas, kaip
jas galime panaudoti šiandien. Supažindinama su vytinių juostų paskirtimi: apeigine, dekoratyvine, buitine. Išsamiai apžvelgiama motyvų, raštų, spalvų įvairovė: vytinės juostos pasižymi motyvų išdėstymo monotonija, kuri būdinga ir kitoms lietuvių liaudies meno šakoms, ypač liaudies dainoms, tačiau lietuvių liaudies juostų spalvinė gama labai plati. Supažindinama su kiekvienu regionu ir akcentuojama kiekvienam regionui būdingi bruožai. Užsiėmime klausomasi liaudies dainų. Pagilinant tradicijų perėmimą ugdomas asmuo, suvokiantis savo kultūros savitumą ir gebantis jį kūrybiškai turtinti. Lentelių pagalba kiekvienas dalyvis nusivys juostelę (skirtuką knygai, draugystės apyrankę ar kt.).
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

„Devyni amatai, dešimtas badas“

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro viena populiariausių edukacinių programų, kuri vyksta nuo 2008 m. Edukacijos metu lankytojai supažindinami net su trimis
amatais ir jų istorija. Programos metu pristatomas Pakiršinio dvaras ir jo istorija (dvarą valdžiusio Stanislovo Kerbedžio gyvenimo istorija ir inžineriniai darbai Lietuvoje). Supažindinama su Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre nuolatos veikiančiu Radviliškio krašto tautodailininkų darbų muziejumi. Programos metu pristatoma trijų amatų edukacija: keramika, vilnos vėlimas, gaminiai iš odos. *Mokiniai supažindinami su skirtingų istorinių laikotarpių keramika, jos tipais ir formomis. Aptariama keramikos gamybos technologija, gilinamasi į senovės žmonių gyvenseną, buitį ir pasaulėžiūrą. Plečiamos pažinimo ribos netradicinėje aplinkoje, skatinama domėtis savo krašto tautos praeitimi, senąja kultūra, siekiama, kad mokiniai gilintųsi į senovės žmonių buitį ir keramikos vaidmenį jų gyvenime. Praktinės veikos metu pirmos ir antros klasės mokiniai lipdo molinius varpelius, ornamentuoja juos naudodami medinius pagaliukus. Trečios klasės mokiniai lipdo virvelinės technikos dubenėlius, lėkštutes, ornamentuoja naudodami medinius pagaliukus. Ketvirtos klasės mokiniai lipdo švilpynes, ornamentuoja jas naudodami medinius pagaliukus. Keramikos gaminiai mokiniams pristatomi (nemokamai) po mėnesio išdegti į jų mokymosi įstaigą. *Vilnos vėlimo edukacinė programa – tai puiki proga išmokti kurti unikalius daiktus iš natūralios vilnos. Programos metu supažindiname su vilna, paaiškiname, kas vyksta su vilna, kaip ir kodėl ji veliasi, paaiškinsime daugelį terminų ir faktų, kuriuos pradedantis velti turi žinoti: ar visi pluoštai veliasi, kokia būna vilna? Kokie yra vėlimo būdai? Kokiais atvejais kuris yra naudojamas? Vėlimo priemonės ir įrankiai. Po tokių pagrindinių dalykų, kuriuos turi žinoti kiekvienas veliantis, pereinama prie praktikos. Rutuliuko vėlimas šlapiuoju būdu.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Nuo knygnešių iki „Tautiškos giesmės“

Tikslas – padėti vaikams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo krašto kultūrą, papročius, tradicijas. Uždaviniai: • Suteikti vaikams žinių apie
savo krašto asmenybes ir įvykius. • Supažindinti su knygnešyste. • Ugdyti kūrybiškumą, puoselėjant tautines tradicijas, autentiškumą. • Skatinti pasitikėjimą ir plėtoti saviraišką. • Ugdyti iniciatyvumo ir komunikavimo kompetencijas. Programos rezultatai: edukacinės programos dalyviai susipažįsta su krašto istorija, įgyja žinių, padedančių suprasti, kaip gyvena žmonės, kaip jų gyvenimas keičiasi, koks ryšys yra tarp praeities, dabarties ir ateities; išsiugdo gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant. Edukacinę programą sudaro dvi pamokos po 25–30 min. I pamoka. Edukacinės programos dalyviai supažindinami su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, su istoriniu Garšvių kaimu, knygnešių veiklą įprasminančiais paminklais bei vietomis virtualiai. Svirne rodoma išlikusi knygų slėptuvė. Teatralizuotai supažindinama su knygnešystės istorija. Knygnešio rūbais apsirengęs muziejininkas įtraukia dalyvius į teminį simuliacinį žaidimą. Vaikai gali panešti „knygnešio maišą“ ir kt. Vyksta viktorina „Atspėk, kas knygnešio maiše“. Vaikai improvizuoja knygnešio ir žandaro akistatą. Susipažįsta su draudžiamos lietuviškos spaudos laikų rašmenimis, su kirilica, rašydami pagal pateiktus pavyzdžius. Kartu su muziejininku-knygnešiu, grojančiu kanklėmis, dainuojama knygnešio daina. Grojant armonikai žaidžiami senoviniai žaidimai. II pamoka. Edukacinės programos dalyviai supažindinami su valstybingumo simboliais, panaudojant knygą vaikams „Tautiška giesmė. Įdomybių knyga V. Kudirkos kūrinio motyvais“ (autorius L. Trota). Vyksta netradicinė istorijos pamoka ir netikėtos kūrybinės improvizacijos. Remiantis knygos tekstu ir iliustracijomis, paruošta vaizdinė medžiaga multimedijoje. Vaizdų, klausimų, užduočių pagalba vaikai aiškinasi „Tautiškos giesmės“ žodžių prasmę.
Skulptūra, Etninė kultūra

Pasigamink žuvelę

Edukacija skirstoma į dvi dalis: teorinę ir praktinę. Teorinio užsiėmimo metu susipažinsite su Kuršių mariomis, didžiausiu Lietuvos gėlavandeniu vandens telkiniu, kadaise buvusiu pačiu
žuvingiausiu. Pažinsite čia gyvenančias marių žuvis, žvejybinių burvalčių tipus, žvejybos ypatumus istorijos tėkmėje. Suprasite, kaip žmogaus ūkinė veikla įtakoja žuvų išteklius mariose bei kokiais būdais buvo reguliuojama žvejyba seniau ir dabar. Išmoksite šišioniškių gyventojų vartotus žuvų pavadinimus. Praktinėje edukacijos dalyje iš duoto modelino gabaliuko patys nusilipdysite mariose gyvenančią žuvį. Kol dirbinėliai džius orkaitėje, nueisite iki Drevernos mažųjų laivų uosto, iš apžvalgos bokšto pasigrožėsite Kuršių mariomis bei Kuršių nerijos kopomis. Uoste apžiūrėsite atstatytą senovinį laivą - reisinę. Pagamintas žuveles parsivešite namo atminčiai.
Dizainas, Etninė kultūra

Senovinis lėlių rišimas: tautinis kostiumas

Šios edukacijos tikslas – bendrais bruožais supažindinami mokinius su lietuvišku tautiniu kostiumu, jo sudėtinėmis dalimis, būdingais raštais ir spalvomis, papuošalais. Parodyti, kad
liaudiškame kostiume užkoduotas tautos grožio supratimas, kūrybiškumas, darbštumas. Norima skatinti mokinių domėjimasi tautos kultūros paveldu ir per kūrybinę veiklą pažinti kultūrinę aplinką. Įspūdžiui sustiprinti pasitelkiamos vaizdinės priemonės - pati programos vedėja apsirengusi tautiniu žemaitišku kostiumu, rodomos pagrindinių Lietuvos regionų būdingų tautinių kostiumų nuotraukos. Darbo metu skamba liaudiškos dainos. Kiekvienas mokinys riša lėlytę, naudodamas jau paruoštas atitinkamo dydžio ir spalvos audinių atraižėles. Lėlės gaminamos mazgelių rišimo technika. Užsiėmimo pabaigoje rodomos kitų tautų rištinės lėlytės. Lėles mokiniai pasiima su savimi.
Etninė kultūra

Lietuviško šiaudo paslaptys

Edukacinė programa skirta per praktinę veiklą formuoti meninės veiklos gebėjimus, skatinti kūrybinę dalyvių laisvę. Dalyviai mokysis gaminti įvairius paprastus ir sudėtingesnių formų
(vyresniųjų grupė)reketukus, sodus, žvaigždes, paukštelius, girliandas. Tikimasi, kad užsiėmimų metu, įgytos žinios ir įgudžiai ne vienam dalyviui taps laisvalaikio idomia veikla.Galutinis užsiėmimo rezultatas-savomis rankomis pagamintas darbelis suteiks mokiniui džiaugsmo, pasitikėjimo savimi. Tai geros energijos ir puikios nuotaikos dozė.
Etninė kultūra

Dūzgia bitelės avily

Ar girdėjai, ar matei, kaip bitelė dūzgia avily? Ar ji medų neša, ar gamina? Kokius lobius ji savo namelyje laiko? Iš kur atsirado bitės ginklas? Kas yra bičiulis ir su kuo jis
draugauja? Įvairiausių įdomybių sužinosim, pamatysim, išragausim, išuostysim, susipažinsim su jos dovanomis, pasigaminsim ir dovanėlę sau ar namams – stebuklingai kvepiančią žvakutę. Padraugausim, kaip bitutės draugauja. Programos tikslas – skatinti domėjimąsi bitininkystės amatu, atskleisti tradicinį ir apeiginį žmogaus ryšį su bitėmis, pagarbą joms, perteikiant per įvairius tautosakos elementus bei informacines technologijas. Programos uždaviniai: • Informacinių technologijų pagalba pristatyti bitininkystės amatą, ištakas, terminologiją. • Pasitelkiant įvairias tautosakos rūšis atskleisti žmogaus ryšį su bitėmis, lyginant archajiškas tradicijas su šiandieninėmis. • Žaidybinės veiklos metu ugdyti vertybines nuostatas, žmogaus pagarbą darbui, tautos papročiams, tradicijai, kalbai. • Praktinės veiklos pagalba skatinti dalyvių kūrybiškumą, gaminant vaško žvakę bei ją dekoruojant. Užsiėmimo metu dalyviai sužinos apie bitininkystės amato ištakas, įdomybių apie bičių gyvenimą, bus atskleistos terminų „medus“, „bičiulis“ reikšmės, supažindinama su žmonių ir bičių šeimų „draugyste“. Ne tik apžiūrės bičiulių rakandus, tikrą korį, bet ir patys bandys atpažinti bičių produktus, užuodžiant ir net ragaujant medų, duonelę, žiedadulkes ar net pikį. Su papročiais ir apeigomis susipažins pasakojamosios, dainuojamosios bei smulkiosios tautosakos fone – pristatant prietarus, minant mįsles, dainuojant dainas, šokant ratelius, žaidžiant žaidimus. Pažaidę, padainavę dalyviai turės galimybę susisukti vaško žvakę iš vaškuolės bei ją dekoruoti norimais priedais.
Rodomi įrašai: 111 - 120414