DĖMESIO! Sausio mėnesį vyks sistemos atnaujinimo darbai. Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, neformalaus vaikų švietimo renginiai stabdomi.
Dailė, Etninė kultūra

Baltiškų papuošalų gamyba

Programos dalyviai bus supažindinti su baltiškais ženklais ir baltų kultūra, kuri glūdi lietuvių šaknyse. Juk baltų kultūroje vyrauja daug įvairių ženklų (simbolių). Šių simbolių
atitinkamos reikšmės bus išaiškintos edukacijos metu. Atsakysime į klausimą: - „Ar tikrai turėjome savą lietuvišką zodiaką?“ Programos dalyviams ne tik bus pateikiama informacija apie baltiškus simbolius, bet ir sudarytos galimybės patiems šių simbolių motyvais pasigaminti papuošalą (pakabuką, apyrankę, segę). Papuošalams gaminti naudosime: odą, įvairias virveles, medžio plokšteles. Pasirinktą baltišką simbolį išdeginsime specialiu degikliu. Programos dalyvis taip pat galės išsidengti savo inicialus ar kitą norimą tekstą. Pasigamintas papuošalas atiteks jo kūrėjui. Tai kaip dovana sau. Mokymosi veiklos metodai: pasakojimas, vaizdinė priemonės, praktinis darbas. Tikslas – supažindinti vaikus ir jaunimą su baltiška kultūra ir simbolika. Ugdyti kūrybiškumą. Pagrindinis šios programos tikslas – populiarinti baltišką kultūrą per kūrybiškumą, pritaikant šiuolaikinėje kultūroje. Programos metu istorija persipins su amatais, galės būti aktualiai pritaikyta jauno žmogaus kasdienybėje, nes autentiški papuošalai yra įdomūs ir originalūs.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacija "Augalų antspaudai molyje"

Edukacija „Augalų antspaudai molyje“ - tai veikla, sujungianti istoriją, botaniką ir keramiką. Edukacijos metu bus pasakojama Salų dvaro parko istorija, siekianti dviejų šimtų metų
laikotarpį, supažindinama su parke išlikusiomis medžių rūšimis. Mokiniai lydimi edukatorės rinks gamtinius pavyzdžius, kurie praktinėje edukacinio užsiėmimo dalyje bus atspaudžiami molyje. Pagaminti augalų antspaudai molyje turės ir išliekamąją vertę, nes juos bus galima naudoti kaip inovatyvią mokymosi priemonę ar miela interjero dekoraciją individualioje mokinio erdvėje. Rezultatas bus gaunamas ne tą pačią dieną, kai vyks edukacinis užsiėmimas, bet tada, kai edukatorė molio antspaudus išdžiovins, išdegs krosnyje ir mokinių darbus atsiųs į mokymo įstaigą nurodytu adresu.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Mažas piemenėlis turi botagėlį

Autentiškoje aplinkoje – Žemaitijos kaimo ekspozicijos neturtingo valstiečio sodyboje, moksleiviai susipažįsta su XIX a. pab. gyvenimo būdu, darbais, tradicijomis. Diskutuojama apie
vaikų gyvenimą anuomet ir dabar, aptariama socialinė piemenuko padėtis, pareigos, gyvenimo sąlygos, apranga. Aptariamas drauge su metų laikais kintantis gyvenimo ir darbų ritmas. Dalyviai apsirengia naminės drobės marškiniais, prijuostėmis, vaikšto avėdami klumpes, naščiais neša kibirus. Kuriamas laužas ir kepamas ir skanaujamas „piemenuko kugelis“ – bulvės. Žaidžiami senieji kaimo vaikų žaidimai. Užsiėmimo tikslas - per tradicijų ir gyvenimo būdo pažinimą, skatinti mokinius suvokti savo kultūrinę tapatybę, tradicijų ištakas, ugdyti savivertę. Uždaviniai: ugdyti gebėjimą palyginti, kūrybingą santykį su laisvalaikiu, išmokyti senųjų tradicinių žaidimų; pažinti ir vertinti savo krašto kultūros paveldą ir tradicines vertybes šių dienų kontekste.
Dailė, Etninė kultūra

Zanavykų tautinis kostiumas

Muziejaus ekspozicijoje mokiniai apžiūri zanavykų tautinį kostiumą. Atskleidžiama tautinio kostiumo reikšmė, susiformavimo aplinkybės, svarbiausi bruožai, kostiumo puošyboje naudoti
raštai ir simboliai bei tautinio kostiumo skirtumai atskiruose etnografiniuose regionuose. Edukacinėje klasėje mokiniai yra kviečiami aprengti lėlės šabloną savitu tautinio kostiumo variantu, naudodamiesi pateiktais tautinio kostiumo pavyzdžiais. Pabaigę aprengti lėles, mokiniai kviečiami padiskutuoti ir išsakyti savo nuomonę dėl tautinio kostiumo svarbos šiandieninei visuomenei, bei jo išsaugojimo ir populiarinimo galimybių. Praktinės užduoties metu papuoštas lėlytes mokiniai išsineša su savimi.
Muzika, Etninė kultūra

Lėliu kalėda, kalėda

Užsiėmime įsitraukiama į turiningo ir mąslaus Kalėdų šventės atėjimo laukimo meto bendruomenės ryšių stiprinimą, jungiantį senuosius papročius ir tikėjimus su šiuolaikinio žmogaus,
vaiko būdu, poreikiu kartu jaustis gražioje pasakoje, gamtos ir bendruomenės bei aukštesnės esaties dalimi. Atvykę į užsiėmimą mokysitės šviesiai ir džiugiai įsitraukti į advento – atėjimo – metą. Kursime bendrystės jausmą darbu - lipdysime bendrą žvakę - ir žodžiu - patirsite advento laikotarpio pasaką, kuriai nuo seno ir skiriamas šis vis tamsėjantis laikas. Aptarsime, kas buvo svarbu žemdirbių bendruomenėje, kodėl anksčiau žmonių poreikiai ir santykiai skyrėsi nuo šiandieninių, apmąstysime, kas aktualu šiandieninėje visuomenėje. Išmoksite advento laikmečio žaidimų ir dainų, kuriuos galėsite taikyti savo šventėje reikiamu metu. Uždaviniai: 1. Supažindinti su advento laikotarpio papročiais ir darbais. 2. Sudainuoti 2-3 advento laikotarpio dainas. 3. Supažindinti ir išbandyti 2 advento laikotarpio žaidimus. 4. Nulipdyti žvakę. Siektini rezultatai: 1. Dalyviai gebės atpažinti advento laikmečio papročius, dainas, darbus. 2. Išmoks 4-5 lietuviškus advento dainas, žaidimus. 3. Gebės paaiškinti išmoktų advento papročių atsiradimo priežastis ir naudą. 4. Žinos, kurie instrumentai, muzikavimo būdai advento laikotarpiu tinkami, o kurie netinkami naudojimui. Naudojami metodai: Iliustruojantis pasakojimas, paremtas vaizdinių ir atmosferos kūrimu. Žodinis aiškinimas. Pratybos. Dainavimas ir rateliai. Demonstravimas. Pavyzdžiai, leidžiantys suvokti kalėdotojo improvizacinių įgūdžių temoje vertę ir jų kūrimo metodiką. Judrieji žaidimai. Ugdomosios kompetencijos: Komandinis darbas. Kultūrinis sąmoningumas. Užsiėmimą galima pritaikyti turintiems dalinę regos arba judėjimo negalias (iki 7 asmenų). Asmenims su judėjimo negalia reikia atvykti 30 min. iki užsiėmimo pradžios. Užsakant užsiėmimą grupei su specialiaisiais poreikiais, prašome apie tai informuoti rezervacijos formoje.
Etninė kultūra

Margi raštai mūsų krašto

Dalyviai susipažins su mūsų krašto etnografine ekspozicija, tautodailininkų kūrybiniais darbais. Atkreips dėmesį į spalvas ir formas, sužinos, kur reikia ieškoti idėjų kūrybiniam
procesui. Aptars etnines kalendorines šventes, akcentuos informaciją apie gavėnios laikotarpį. Kūrybinėse dirbtuvėse pamatys įvairių margučių marginimo būdų ir techninių aspektų. Kiekvienas sau pasirengs, susikurs margučių marginimo ornamento elementus. Vyks aktyvus ir nenuobodus kūrybinis - techninis darbas - margučių marginimas karštu vašku. Moksleiviai pažins šią ilgametes tradicijas turinčią techniką, puoselės ją ir vėliau perduos kitoms kartoms. Su savimi reikia turėti vieną virtą kiaušinį arba išpūstą, t.y. tuščią
Kita, Etninė kultūra

"Saulėgrįžos ratu: Kalėdos"

Žiemos šventės – pačios magiškiausios, apgaubtos paslapčių, tradicijų, iš kartos į kartą perduodamų papročių, šydu. Edukacinės programos metu susipažinsime su žiemos švenčių – Kūčių,
Kalėdų, Advento tradicijomis, išbandysime šventinės nakties burtus ir dalyvausime kūrybinėje veikloje.
Šokis, Etninė kultūra

Aukštaičių rateliai ir žaidimai

Programoje – senieji Aukštaitijos krašto vaikų žaidimai, rateliai, šokiai; tradicinis muzikavimas – bendravimo, saviraiškos, kūrybiškumo galimybė, improvizacija.
Rodomi įrašai: 531 - 538538