DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Kita, Etninė kultūra

Žinau herbą - žinau istoriją

Tautiškumas, patriotiškumas, pilietiškumas neatsiejami nuo savo krašto pažinimo. Tik uždegus jaunų žmonių širdyse meilę ir prisirišimą prie gimtinės, galima tikėtis juos būsiant savo
tautos patriotais. Kad galėtume didžiuotis dalykais, kurie yra aplinkmus, juos pirmiausia reikia atrasti, pamatyti, išgirsti, pajausti. Šia paslauga siekiame paskatinti savo krašto kultūrą pažinti per sužaidybintas veiklas. Heraldikos simbolių istorija, interaktyvi viktorina, šeimos herbo kūrimo ir ženkliuko gamybos procesas padidins besimokančiųjų susidomėjimą bei įsitraukimą. Edukacijos metu kursime, žaisime, dirbsime komandoje, o į mokymosi procesą įsitrauks net mokytojai. Tokiu būdu ne tik plečiamas kultūrinis akiratis, didinamas žinių bagažas, bet ir puoselėjama bendražmogiška kultūra – supratingumas, toleranciją, atjauta ir pagalba silpnesniam.
Dailė, Etninė kultūra

Edukacinis užsiėmimas „Lipdytinės keramikos galimybės“

Kelmės kultūros centro tradicinių amatų dirbtuvėse vyks turiningi ir pilni kūrybinio džiaugsmo edukaciniai užsiėmimai. Jų metu dalyviai teoriškai ir praktiškai prisilies prie senas
tradicijas menančio keramikos amato. Savo idėjas realizuosime pažindami molio plastikos savybes. Dirbtuvėse mokysimės molį formuoti: kočioti , pjaustyti, sulipdyti atskiras detales, dekoruoti. Sužinosime kaip gimsta ir kokį ilgą kelią nueina keramikos dirbiniai nuo molio gabaliuko iki išbaigto dirbinio. Lipdysime dubenėlius, varpelius, paukštelius ir kitokius širdžiai malonius dirbinius. Darbeliai bus išdžiovinami ir išdegti.
Etninė kultūra

Užgavėnių kaukių gamyba

Tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi Užgavėnių šventės papročiais, skatinti tradicijų testinumą, parodyti Užgavėnių kaukių personažų įvairovę. Uždaviniai: 1. Skatinti mokinių
domėjimąsi etnine kultūra. 2. Supažindinti su svarbiausiais Užgavėnių papročiais ir pagrindiniais personažais 3. Supažindinti su papjė mašė darbo metodika ir pasigaminti kaukę pagal šią techniką.4. Skatinti mokinių smalsumą, vaizduotę, norą kurti, improvizuoti. Priemonės: kaukių pagrindai, indai, lipalas, laikraščiai, plėvelė, popierius ir kitos priemonės kaukės dekoravimui. Metodai: pasakojimas, aiškinimas, diskusija, kaukių demonstravimas, stebėjimas, individualus kūrybinis darbas. Veiklos aprašymas: užsiėmimo dalyviai ekspozicijoje supažindinami su kaukių paroda. Dalyviai susipažįsta su persirengėlių vaikštynėmis, dainomis. Užsiėmimo metu jie sužino, kas yra Užgavėnės, kodėl per šią šventę vejama iš kiemo žiema ir kviečiamas pavasaris, kodėl deginama Morė, laistoma vandeniu, kodėl reikėjo daug riebiai valgyti – dažniausiai 7, 9, 12 kartų. Per Užgavėnes rengiamas karnavalas – žmonės persirengia įvairiais gyvūnais ir kitomis būtybėmis. Praktinio užsiėmimo metu dalyviai mokomi pasigaminti charakteringą kaukę papjė mašė technika. Siektini rezultatai Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai geriau suvoks praeities kultūrinio-paprotinio palikimo unikalumą ir svarbą šiomis dienomis. Suvoks liaudies meną, susipažins su įdomiomis ir galbūt dar nežinomomis Užgavėnių šventės tradicijomis. Lavins vaizduotę, kūrybinį mąstymą. Pasigamins Užgavėnių kaukę papjė mašė technika.
Etninė kultūra, Daugiakultūriškumas

Protų mūšis „Slapyvardis Jules Richter: lietuvybės viesulas pasaulio istorijos sūkuriuose“

Teodoras Ruzveltas, Jonas Basanavičius, Vudras Vilsonas, Tomašas Masarykas, Jonas Jablonskis; Šveicarija, Amerika, Vokietija, Švedija; „Aušra“, „Šiaulių naujienos“, „Biržų žinios“,
Pensilvanijos žydai ir angliakasiai, Atlantik Sitis, „Gubernija“, „Garlaivių akcinė bendrovė“, Kauno universitetas – visas šias šalis, asmenybes, organizacijas, įmones ir leidinius sieja paslaptinga asmenybė, kurios vardas yra Jules Richter. Kaip – išsiaiškinsite išbandę savo jėgas įnirtingame protų mūšyje.
Kita, Etninė kultūra

Išgirsk miško pasaką

Išgirsite, kaip senovėje žmonės bendravo su gyvąja aplinka; sužinosite, kokius gyvūnus galima sutikti miške, susipažinsite su jų gyvenimo ypatybėmis. Išmoksite pažinti miško medžius, jų
sėklas. Paklausę paukščių giesmių, mokysitės nustatyti, kokio paukščio balsą girdėjote, jį pamėgdžioti. Savomis akimis pamatysite krašto gyvūnus ir paukščius. O trumpiau – visi kartu seksime žalią pažinimo pasaką.
Rodomi įrašai: 751 - 755755