Lėlių teatras

Lėlių teatro vaidinimas „Istorija iš močiutės šėpukės“

Edukacinė programa „Lėlių teatro vaidinimas „Istorija iš močiutės šėpukės“ – skirta 1-6 klasių moksleiviams. Jos metu moksleiviai susipažins su viena seniausių lėlių teatrų formų (lenk.
šopk? – spintelė, Suvalkijoje – šėpa - spinta) – iš Lenkijos kilusiu lėlių teatru, kuriame nuo viduramžių laikų buvo vaidinami evangelijų siužetai, satyrinės buitinės intermedijos. Lietuvių kalendorinės ir šeimos šventės taip pat neapsieidavo be teatralizuotų elementų ir lėlių teatro apraiškų – ir visa tai buvo „slepiama“ močiutės šėpukėje. Sujungiant įdomią formą su istoriniais pasakojimais, gaunama vaikams labiau priimtina ir įsimenama forma. Patrauklia menine forma, per lėlių personažus ir suvaidintus siužetus vaikai įsimins Vilkaviškio krašto istoriją, svarbiausius įvykius, sužinos, kuo mūsų kraštas turtingas, kuo jis išskirtinis nuo kitų Lietuvos regionų, kokie žmonės čia gyveno, ką jie mums paliko. Po vaidinimo vyksiantys pirštininių lėlių gaminimo užsiėmimai lavins vaikų kūrybiškumą, fantaziją, mokys kruopštumo ir išmonės. Tikimasi, kad šie užsiėmimai taps ne tik artimesne pažintimi su lėlių teatru, bet ir savotiškais lėlių terapijos seansais, kurių metu atsiskleis vaiko vidinis pasaulis, vystysis kūrybinės galios.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Piemenukų džiaugsmai ir rūpesčiai – nuo Jurginių iki Martyno“

Programos metu lankytojai, apsirengę piemenukų apsiaustėliais, susėdę prie įsivaizduojamo laužo, dainuodami kviečia ,,saulelę motulę“, išgirsta pasakojimą apie praeities laikų piemenukų
kasdienybę nuo Jurginių iki Martyno – nuo ganiavos pradžios iki pabaigos, sužino apie svarbiausias ganymo tradicijas ir papročius, žaidžia žaidimus, mokosi ratelių, mena mįsles, prisimena patarles, posakius, greitakalbes, mokosi burtų. Aktyviausi skatinami saldainiais, ,,šeimininkė“ vaišina sūriu ir riestainiais.
Kita

Restauravimo magija

Programos tikslas supažindinti su restauratoriaus profesija bei muziejinių vertybių nykimo ir išsaugojimo subtilybėmis. Dalyviai susipažįsta su restauratoriaus profesija jo darbo
subtilybėmis ir svarba kultūros vertybių išsaugojimui. Vaizdinės medžiagos, restauravimo pavydžių pagalba dalyviai supažįsta su restauravimo procesu, naudojamomis priemonėmis, darbo įrankiais. Naudojant restauravimo pavyzdžius dalyviai įvertina paveikslų ant medžio lentos ir drobės restauravimo skirtumus. Naudojant mikroskopą dalyviai gebės palyginti skirtingų audinių ir siūlų struktūrą. Edukacinės programos metu patys trumpam gali pabūti restauratoriais – išmoksta pasigaminti klijus, gruntą, atkuri trūkstamus piešinio fragmentus. Dalyviai turi galimybę pamatyti restauruojamus muziejaus eksponatus. Edukacinio užsiėmimo metu plečiamas dalyvių kultūrinis akiratis, skatinamas kūrybiškumas, ugdomi komunikaciniai gebėjimai.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Kaip gyveno mūsų senoliai

Edukacinėje programoje „Kaip gyveno mūsų senoliai” mokiniams yra pristatomas XIX a. pab. – XX a. Sūduvos krašto valstiečių kasdieniniai darbai ir buitis. Programa pradedama susipažinimu
su darbo įrankiais kurie buvo naudojami žemdirbystėje, javų rūšimis, bei valymo mašinomis. Dalyviai praktiškai dalyvauja paruošdami grūdus maistui – piestoje grūsdami ir rankinėmis girnomis maldami. Buities skyriuje susipažįstame su indais, medžiagomis iš kurių jie pagaminti, apšvietimo priemonėmis, jų veikimo principais. Programos pabaigoje sprendžiamos užduotys, menamos mįslės. Kūrybiškumas ugdomas pritaikant senus daiktus, kuriant ir inscenizuojant pasakojimus, užbaigiant patarles. Edukatorius veda pamoką apsirengęs tautiniu kostiumu.
Kita

Edukacinė programa „Senojo pašto paslaptys“

Programos tikslas moksleivius supažindinti su pašto atsiradimo istorija, įvairiais gabenimo būdais. Dalyviai susipažįsta su technikos ir technologijų įtaka pašto gabenimui ir
pristatymui. Pasakojama apie netikėčiausius ir įdomiausius laiškų siuntimo būdus: pašto balandžiai, oro balionai, lėktuvai, paštininkės katės, laiškai buteliuose ir t.t. Susibūrę į komandas išmoksta naudoti vieną iš slaptų žinučių šifravimo būdų. Edukacijos dalyviai supažindinami su laiškų rašymo būdais, tikra žąsies plunksna dailyraščiu rašo laišką. Susidomėjimo sulaukia laiškai rašomi spausdinimo mašinėle, kurioje vaikai dažniausia pasigenda „delete“ klavišo. Parašytus laiškus dalyviai mokosi užantspauduoti vaško ir rašalo antspaudais. Programos metu visa teorinė medžiaga iliustruojama vaizdine medžiaga ir muziejuje saugomomis filatelijos kolekcijomis. Užsiėmimo metu plėtojama laiškų rašymo ir siuntimo tema papildo mokyklos programą, prisideda prie mokinių kultūrinio akiračio plėtimo. Programa skatina bendravimą, ugdo komunikacinius gebėjimus, kūrybinę saviraišką.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė programa ,,Suvalkietiškas tautinis kostiumas”

Programoje pristatomas XIX a. pab. – XX a. pr. Suvalkietiškas tautinis kostiumas, analizuojamos jo sudedamosios dalys, audimas ir siuvimas. Edukatorius, apsirengęs Suvalkietišku
tautiniu kostiumu, demonstruoja aprangos detales, aiškina jų paskirtį. Edukacijos metu dalyviams sužinojus, kokie raštai, spalvos ir puošybos elementai būdingi Suvalkijos krašto drabužiams, mokiniai atlieka praktinę užduotį. Dalyvių kūrybiškumas atskleidžia piešiant ir spalvinant atskiras tautinio kostiumo dalis arba kuriant šiuolaikiškus rūbus su Suvalkietiškam tautiniam kostiumui būdinga simbolika. Žinios užtvirtinamos žiūrint dokumentinį filmą ir spėjant mįsles bei patarles.
Dizainas, Literatūra

Ką pasakoja senos muziejaus knygos

Programos dalyviai supažindinami su įdomiausiomis muziejuje saugomomis knygomis – maldaknygėmis, pasaulietinėmis knygomis, išleistomis Lietuvoje (Zavadskio spaustuvė Vilniuje), Tilžėje,
Seinuose (parengiama paroda). Pamatys Vilkaviškyje, M. Pustopedskio spaustuvėje, išspausdintas knygeles. Stebint skaidres prisimenama rašto ir knygos istorija, sužinoma, kas yra inicialas, skriptorius, akrostichas, ,,graždanka“. Mažieji galės nusipiešti savo pirmąją knygelę, vyresni – kurs savo vardo inicialą, akrostichą, skaitys ,,graždankos“ tekstą, iššifruos caro armijos kareiviui rašytą laišką, spręs kryžiažodžius (pagal poreikius).
Kultūros paveldas, Kita

Orientacinis žaidimas “Detektyvas Paežerių dvare”

Orientacinis žaidimas vyks Paežerių dvaro rūmų parke. Dalyvių komandos, pagal duotas užduotis turi surasti objektus ar vietas. Šio užsiėmimo tikslas - aktyviai, per pažintį su dvarų
kultūros paveldu, ugdyti mokinių sąmoningumą, bei skatinti savarankiškai tyrinėti Paežerių dvaro ansamblio aplinką. Žaidimo uždaviniai: ugdyti vaikų pastabumą, gebėti atpažinti istorijos ir dvarų kultūros detales, aktyviai, savarankiškai tyrinėti. Dalyviai teisingus atsakymus galės surasti žemėlapyje, informaciniuose stenduose ar internete. Prie teisingo atsakymo vietos turi nueiti visa komanda ir įsiamžinti išmaniuoju telefonu. Naudojami metodai: navigavimas, vietų atpažinimas, teksto ar vaizdų paieška informaciniuose stenduose, mįslių įminimas. Siekiama, šio žaidimo ir savarankiško tyrinėjimo dėka, mokiniai geriau įsisavins Paežerių dvaro ansamblio ir Sūduvos krašto dvarų kultūros svarbą. Žaidimą laimi, daugiausiai teisingų atsakymų surinkusi komanda, atlikusi per trumpiausią laiką. Šis užsiėmimas yra skirtas įvairioms klasėms. Klausimų sudėtingumas ir vertinamas skirtingas atsižvelgiant į mokinių amžių.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Lino pasaka“

Edukacijoje „Lino pasaka“ mokiniai supažindinami su linininkystės istorija, tradicijomis, linų produkcija, senoviniais daiktais ir darbo įrankiais, mokomi jais naudotis. Mokiniai gali
ne tik pamatyti, bet ir išmokti dirbti bruktuve, linų šukomis, mintuvais, iš pakulų nusivyti virvelę. Kūrybiškumas ugdomas pritaikant linų žaliavas, kuriant ir inscenizuojant pasakojimus, menant mįsles.
Kita

Edukacinė programa ,,Tai iš sapno pasakėlės pas vaikus keliauja lėlės...“

Pats gražiausias laikotarpis vaikystė, kuri siejasi su žaidimais, žaislais ir su lėlėmis. Šiais laikais nėra tokio vaiko, kuris savo rankelėmis nebūtų lietęs lėlės. Tačiau kokia tai
buvo prabanga prieš 100 ar 200 metų. Edukacinę programą veda dvi ,,Lėlės“, kurios programos dalyviams pristato, kas tai yra lėlė. Vėliau supažindina su trumpa lėlių istorija, kuri iliustruota rodomomis skaidrėmis. Dalyviai sužino iš kokių primityvių medžiagų galima pasigaminti lėles. Kaip bėgant metams keitėsi medžiagos iš kurių buvo gaminamos lėlės. Programos dalyviams parodoma nedidelė lėlių kolekcija, kuri pagaminta iš skirtingų medžiagų (nuo lininių iki porcelianinių). Šias lėles galima liesti, palyginti ir paanalizuoti jų charakterius. Antroje programos dalyje mokiniai patys gamina, savo rankų darbo lėlytes. Dalyviai lėles gamina iš spalvotų siūlų. Pirmiausiai gaminamas lėlytės kūnas siūlų vijimo ir rišimo būdu. Vėliau pagamintą lėlytę aprengiame audinio skiautėmis. Norintys lėlytes gali išpuošti savo sugalvotomis detalėmis. Lėlytes moksleiviai gamina iš vienodų medžiagų. Koks bus kūrinys, priklauso nuo kiekvieno dalyvio kūrybiškumo, kruopštumo. Programos pabaigoje kiekvienas dalyvis turės padaryti slaptą užduotį, kuri bus atskleista tik tuomet, kada ,,gims“ naujasis jūsų draugas ar draugė. Visi dalyviai savo pasidarytas lėlytes išsineša namo.
Rodomi įrašai: 1 - 1011