DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dizainas, Kita

3D modeliavimas ir spausdinimas

Užsiėmimo metu bus aptartos 3D spausdinimo galimybės, privalumai bei panaudojimas šiuolaikiniame pasaulyje. Moksleiviai susipažins su turimais 3D technologija atspausdintais darbų
pavyzdžiais. Naudojantis projektavimo programomis, dalyviai modeliuos trimatėje erdvėje susikurtus objektus ir tokiu būdu įgyvendins savo idėjas. Mokiniai stebės, kaip 3D spausdintuvo pagalba jų idėjos virsta realiu produktu.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė ekskursija „Skuodo krašto užaugintų rašytojų pėdsakais“

Edukacinės ekskursijos tikslas – supažindinti moksleiviją su S. Daukanto, A. Baranausko, J. Tumo-Vaižganto, R. Granausko, E. Rudžio, V. Brenciaus, R. Pakalniškio, S.
Lygutaitės-Bucevičienės, S. Jonausko, A. Strakšio, B. Bušmos, D. Paulauskaitės, E. Malūko kūryba, aplinka, kurioje jie gyveno ir kūrė. Edukacinės ekskursijos metu bus aplankyta S. Daukanto klėtelė Lenkimų seniūnijos Kalvių kaime, R. Granausko sodyba Šauklių kaime, kurioje rašytojas su savo motina praleido vaikystės ir ankstyvosios jaunystės dienas, ekskursantams bus pateikta informacija iš rašytojo biografijos apie gyvenimą šiame kaime, vietas aprašytas novelėse. Paskui ekskursija nusikels į Mosėdį, čia bus aplankytos vietos, kuriose rašytojas mokėsi, dirbo, sukūrė šeimą ir etc. Plačiau bus pristatomi kūriniai, kuriuose tiesiogiai atsispindi miestelio gyventojų šiokiadieniai įvairiais Lietuvos gyvenimo tarpsniais. Taip pat bus pristatomi rašytojai kilę iš Mosėdžio krašto: E. Rudys, V. Brencius, R. Pakalniškis. Ylakių seniūnijoje Gėsaluose bus aplankyta poeto S. Jonausko gimtoji sodyba, taip pat bus aplankytas Skuodo muziejus, kur bus pristatoma informacija apie kitus rajono vardą garsinusius kūrėjus, o galutinis ekskursijos taškas – Skuodo savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, kur ekskursantams bus pristatyta memorialinės spintos, kuriose sudėti išlikę rašytojų R. Granausko ir S. Jonausko asmeniniai daiktai, korespondencija ir kt., parodytos minėtų rašytojų knygos, esančios bibliotekoje.
Dailė, Kita

Dailės terapija " Kelias į emocijų pasaulį"

Dailės terapijos užsiėmimų metu mokiniai dalyvauja spontaniškoje kūryboje, pasitelkdami skirtingas dailės raiškos priemones. Dailės terapijos užsiėmimai vyksta laisvoje atmosferoje, kur
sukuriamos sąlygos mokinių laisvai saviraiškai. Dailės terapijos užsiėmimuose svarbus pats kūrybinis procesas, o dailė yra tik priemonė tikslams pasiekti. Vaizdas ir sukurtas darbas yra pagrindinis objektas, kuriame atsispindi spalvomis, simboliais ir vaizdais išreikšti jausmai, emocijos, patirti išgyvenimai. Pasitelkiant dailės terapijos metu sukurtus darbus, vyksta individualus bendravimas bei bendravimas grupėse, aptariami ir analizuojami darbai, gilinamasi į simbolių, spalvų bei metaforų reikšmę. Dailės terapijos metu mokiniams sudaromos sąlygos atsipalaiduoti, pailsėti, išreikšti susikaupusius jausmus, sumažinti vidinę įtampą ir pan.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė ekskursija „Romualdo Granausko takais“

Edukacinės ekskursijos metu bus aplankyta sodyba Šauklių kaime, kurioje rašytojas su savo motina praleido vaikystės ir ankstyvosios jaunystės dienas, ekskursantams bus pateikta
informacija iš rašytojo biografijos apie gyvenimą šiame kaime, vietas aprašytas novelėse. Paskui ekskursija nusikels į Mosėdį, čia bus aplankytos vietos, kuriose rašytojas mokėsi, dirbo, sukūrė šeimą ir etc. Plačiau bus pristatomi kūriniai, kuriuose tiesiogiai atsispindi miestelio gyventojų šiokiadieniai įvairiais Lietuvos gyvenimo tarpsniais. Ekskursija bus baigiama Skuodo mieste – rajono laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijoje, kur prozininkas dirbo korespondentu. Galutinis taškas – Skuodo savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius, kur ekskursantams bus pristatyta memorialinė spinta, kurioje sudėti išlikę rašytojo asmeniniai daiktai, korespondencija ir kt., parodytos rašytojo knygos, esančios bibliotekoje. Bus surengta mini viktorina ir parodyta trumpa filmuota medžiaga iš susitikimų su rašytoju R. Granausku.
Kultūros paveldas, Kita

„Keliaujam po Skuodo miestą“

Šios ekskursijos metu sužinosite kodėl Lietuva prasideda nuo Skuodo. Būsite supažindinti su žemaitiškiausiu rajonu visoje Žemaitijoje. Skuodas – vienas seniausių miestų pačiame Lietuvos
pakraštyje, tai arčiausiai Latvijos sienos esantis miestas. Dabartinis miestas — buvusi grafystė. Bartuvos upės krante įsikūrusiam Skuodui 1572 m. buvo suteiktos Kulmo miesto teisės, o Magdeburgo teisės — 1645 m. Čia šurmuliuodavo turgūs, mugės, buvo nutiesta geležinkelio linija, veikė malūnas, kino teatras, žymus batų fabrikas. Senoji miesto dalis, už upės prie dvaro, apimanti turgaus aikštę, - urbanistikos paminklas. Prie Bartuvos upės, stovi buvę Skuodo dvaro rūmai, kuriuose 1918 m. buvo įkurta pirmoji Skuodo gimnazija, vėliau — muzikos mokykla. Nuo 1992 m. dvaro pastatuose veikia Skuodo krašto muziejus ir laikraščio redakcija. Nuo dvaro driekiasi parkas, čia įrengtas ir „Sveikatingumo takas", kurį puošia tilteliai, želdiniai, skulptūros. Keliausite pėsčiomis po Skuodo miestą. Pradžios taškas – autobusų stotis, vėliau praeisite savivaldybės pastatą, kur stovi vienintelis paminklas Lietuvoje savivaldos įkūrėjui. Toliau keliausite į kuršių motyvais restauruotą miesto aikštę, pamatysite seniausią Lietuvoje paminklą – Mūro kryžių (1567), namą kur jaunystėje dirbo Antanas Baranauskas, bei rezidavo P. Plechavičius. Kino pastatą, statytą 1938 metais ir kur tuo metu veikė naujausia aparatūra Lietuvoje. Taip pat matysite Evangelikų-liuteronų, bei Romos katalikų bažnyčias. Praeisite malūną, tuo metu didžiausią Baltijos šalyse, pasuksite link Skuodo dvaro, kuriame šiomis dienomis yra įsikūręs muziejus, turėsite galimybę pasigrožėti Skuodo parku ir išbandyti Beždžionių tiltą, praeisite buvusią Skuodo pieninę – kurią ketinama paversti dvaru. Sužinosite kuo išskirtinis Skuodas buvo tarpukariu, ir ekskursija užsibaigs prie Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos. Ekskursijos trukmė apie 150 minučių. Ekskursijos metu numatoma veikla: pasakojimas, žaidimas, aplankytų vietų fiksavimas žemėlapyje.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė programa „Protų kovų žaidimas „Razumu vajavuonė“

Žaidimo „Razumų vajevuonė“ tikslas – per kultūrinę edukaciją moksleivius skatinti domėtis Skuodo ir visos Žemaitijos istorija, žemaitiška tautosaka, papročiais, vietovardžiais, žemaičių
kalbos rašybos taisyklėmis, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo gimtine, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes. Protų kovų žaidime vaikai suskirstomi į komandas po 5-6 narius. Kiekviena komanda susigalvoja savo pavadinimą ir išsirenka kapitoną. Žaidimas sudarytas iš penkių teminių turų po 10 klausimų. Žaidimo vedėjas paskelbia turo temą ir garsiai perskaito dešimt klausimų, kuriuos kiekviena komanda aptaria, sugalvoja tiksliausią ir logiškiausią atsakymą ir užrašo jį ant atsakymų lapelio. Turo pabaigoje komanda lapelį atneša žaidimo vedėjui, kuris per trumpą pertraukėlę apibendrinęs su padėjėju atsakymus paskelbia rezultatus. Ir taip penkis kartus, kol paaiškėja žaidimo nugalėtojai. Žaidimo nugalėtojais tampa daugiausiai taškų per visus penkis turus surinkusi komanda. Vienas teisingas atsakymas yra įvertinamas vienu tašku. Atsakymus vertina žaidimo vedėjo padėjėjas. Klausimai ir atsakymai pateikiami ne tik skaitant, bet ir skaidrėse, pasitelkiant įvairius šaltinius: skaitmeninius, rašytinius, vaizduojamuosius, esančius virtualioje erdvėje. Žaidimas vyks žemaičių kalba, jei tam nėra prieštaraujančių.
Kita, Etninė kultūra

Žvakių gamyba iš bičių vaško

Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai susipažins su vienu seniausiu tradiciniu amatu – žvakių gamyba iš bičių vaško, sužinos apie vaško naudą sveikatai ir aplinkai. Praktinėje dalyje
mokiniai stebės, kaip išlydimas vaškas, ir patys išmoks pasigaminti žvakes iš bičių vaško, naudodami dvi technikas – žvakių liejimą, naudojant silikonines formas ir žvakių sukimą iš vaškuotės. Pasigamintas natūralaus vaško žvakes užsiėmimo dalyviai išsineša namo. Mokiniai gaus teorinių ir praktinių žinių, kaip pasigaminti natūralaus vaško žvakių, ugdys kūrybiškumą, teigiamą požiūrį į aplinką ir sveikatą. Praplečiamas mokinių kultūrinis akiratis, puoselėjamos senovės amato tradicijos, ugdomas gebėjimas išmoktą amatą pritaikyti šiandieniniame gyvenime.
Literatūra

Literatūrinė programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“

Programos „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ tikslas – skatinti vaikus domėtis biblioteka ir knygomis apjungiant skaitymo procesą ir kūrybines bei pažintines veiklas. Uždaviniai: 1.
Organizuoti teatralizuotą knygos pristatymą, kurio metu patys mokiniai galės kurti knygos veikėjus arba aktyviai talkinti vaidinimo personažams. 2. Organizuoti komandinį literatūrinį žaidimą, supažindinantį su atskirų rašytojų kūryba ir biografijos faktais, pasakų personažais. 3. Organizuoti edukacinį užsiėmimą su 3D pieštuku. 4. Motyvuoti vaikus lankytis bibliotekoje, pristatant ją kaip erdvę, skirtą ne vien skaitymui, bet ir kitokių kūrybinių patirčių ugdymui. Metodai: teatralizuotas knygos pristatymas, literatūrinio žaidimo ir edukacinio užsiėmimo organizavimas. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“ skirta 1-4 klasių mokiniams. Ją sudaro dvi dalys: teatralizuotas knygos skaitymas arba literatūrinis žaidimas; edukacinis užsiėmimas su 3D pieštuku. 1-2 klasių mokiniams bus pristatoma dalyvių amžiaus grupei tinkanti knyga, ugdanti jų vaizduotę ir dorovines savybes. Pagal knygos tekstą bibliotekos darbuotojos arba patys dalyviai kurs vaidinimą. 3-4 klasių mokiniai žais teminį spėlionių žaidimą. Jie susipažins su atskirų autorių kūryba ir biografijos faktais, sužinos apie rašytojų gimtąsias šalis, prisimins pasakų personažus. Antroje užsiėmimo dalyje dalyviai išmoks naudotis nauja technologija 3D pieštuku: susipažins su jo veikimo principais ir galimybėmis. 1-2 klasių mokiniai kurs paveikslėlius, o 3-4 kl. mokiniai sages su savo vardo raidėmis. Programa „Vaidinu, skaitau, kuriu A/3D“, siekiama ugdyti pradinukų suvokimą, jog biblioteka yra erdvė, kurioje galima ne tik skaityti knygas, bet vaidinti, žaisti, mokytis naujų dalykų ir įdomiai leisti laisvalaikį.
Rodomi įrašai: 1 - 88