Dramos teatras

Edukacinė programa „Ryto teatras“

Edukacinė programa „Ryto teatras“– tai 2017 m. startavusi programa vaikams, kuri sudomino ne vieną mokyklą. Ši programa sukurta pakviesti 1–4 klasių vaikus į kultūros įstaigą pamokų
metu, pažiūrėti spektaklį ir po jo dalyvauti pokalbyje/edukacijoje su aktoriais. Šios programos metu yra parodomas vienas iš Klaipėdos jaunimo teatro spektaklių vaikams („Grybų karas“, „Voro vestuvės“, „Knygų personažai atgyja“, „OPA! (Operacija: perdirbtas aš!)“ ir nuo 2017 m. gruodžio naujas spektaklis „Karalius nuogas“). Kiekvieną mėnesį parodomas vis kitas spektaklis – tam, kad žiūrovai galėtų kelis kartus apsilankyti šioje programoje. Šiais spektakliais Klaipėdos jaunimo teatras neapsiriboja, nes kiekvienais metais išleidžiama po vieną du naujus vaikiškus spektaklius. Po spektaklio vyksta aktorių pokalbis ir užsiėmimai su žiūrovais. Pokalbio tema priklauso nuo rodomo spektaklio, o užsiėmimai parenkami pagal tų dienų aktualijas. Šios edukacinės programos tikslas – palaikyti glaudų kūrėjų ir žiūrovų ryšį, padėti jauniesiems žiūrovams geriau suprasti spektaklių žinutes. Visa edukacine veikla Klaipėdos jaunimo teatras siekia sudaryti sąlygas vaikams atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, susipažinti su teatru, sukurti jiems galimybę aktyviai ir prasmingai dalyvauti kultūrinėje veikloje.
Etninė kultūra

Muilo gamyba – „Aš muiliukas, o ne torčiukas“

Muilas- skystas arba kietas, asmens higienos ir skalbimo priemonė. Bėgant amžiams jis tapo neatsiejama gyvenimo dalimi. Kiekvienas pirkdamas muilą kreipia dėmesį ne tik į jo formą bet
ir kvapą. Pirkdami muilą galvojame apie jo naudojimą -skalbimui ar higienai. Yra muilų, kurie pagaminti su specialiais priedais ir naudojami gydymo tikslais. Edukacinio užsiėmimo metu bandysime atsakyti į daugelį kylančių klausimų atsižvelgiant į istorinius faktus, gamybos technologijas ir naudojamas priemones prieš šimtus metų iki dabar. Susipažinsime su eterinių aliejų, džiovintų augalų panaudojimu norint suteikti muilui viliojantį kvapą. Kiekvienas muilas turi formą, kiekviename amžiuje formos keitėsi, todėl sužinos apie formos svarbumą įvairiais laikotarpiais. Praktinės užduoties metu kiekvienas dalyvis pasigamins pasirinktos formos, spalvos, vieno arba kelių skirtingų kvapų muilą. Edukacija atskleis kiekvieno dalyvio meninius gabumus. Programa skirta ugdyti pažinimo ir menines kompetencijas per muilo gamybos edukaciją, atskleisti mūsų šalies etinės kultūros išskirtinumą, jos archajiškumą, neišsenkantį kūrybiškumą. Gamindami muilą atpalaiduosite savo mintis ir pasinersite į aromatų pasaulį, o pačių pagamintas muilas su pasirinktais kvapais bus puiki dovana sau ar artimiesiems.
Lėlių teatras

Muzikinė komedija ,,Lietuviški perdainavimai"

Spektaklio autorius ir režisierius nusipelnęs Ukrainos meno veikėjas, Kijevo privataus lėlių teatro „Sraigė“ įkūrėjas, aktorius Jurijus Titarovas. Muzikinėje komedijoje „Lietuviški
perdainavimai“ persipina lietuviško kaimo gyventojų kasdienybė. Tai jaukus, šmaikščios nuotaikos ir linksmų sceninių triukų kupinas vaidinimas. Apsilankę spektaklyje, vaikai supras, kas yra gėris, draugystė, sąžiningumas, moralė, išgirs lietuvišką liaudies muziką ir ilgai bei nuoširdžiai juoksis. Kaip teigia spektaklio režisierius Jurijus Titarovas: „pasaka moko, jog blogis visuomet yra nubaudžiamas. Viename epizode, spektaklio herojus šuo ištaria liūdną frazę: „pasaulyje nėra teisybės“, tačiau teisybė egzistuoja! Ir tą supras visi, kas apsilankys muzikinėje komedijoje „Lietuviški perdainavimai“!“. SPEKTAKLIO AUTORIUS IR REŽISIERIUS – Jurijus Titarovas; LĖLĖS IR SCENOGRAFIJA – Viktoras Nikitinas; MUZIKA – Jurijus Ševčenko, Žemyna Trinkūnaitė; VAIDINA: Margarita Kisiliova, Marija Patokova, Danutė Rukšienė, Igoris Ignatenko, Aleksandras Železnovas, Stanislavas Alochinas.
Kinas

Kino pamoka

TIKSLAS: ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybingumą, kultūrinį identitetą. UŽDAVINIAI: 1. Stiprinti moksleivių sąmoningumą, savęs, aplinkos suvokimą, pažinimą per vaizdines priemones.
2. Paskatinti mokinių kritinį mąstymą organizuojant filmo aptarimą įvertinant moksleivių amžiaus gebėjimus. 3. Sudaryti sąlygas paskatinti mokinių kūrybingumą per kino meną. (priemonė: sudaryta kino programa iš filmų, kurių trukmė iki 30 min.). Skatiname mokinius filmą žiūrėti ne tik kaip paveikslėlių meną ar pramogą, bet ir pamatyti autoriaus paslėptas žinutes, užkoduotas mintis. Šiam tikslui pasiekti prieš kiekvieną filmą užduodame klausimą ir pabrėžiame, į ką mokiniai turėtų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros reflektuojame matytą filmą. Visoms amžiaus grupėms vyksta skirtingi užsiėmimai: 1 klasės mokiniams - naudojant skirtingų spalvų ir emocijų paveikslėlius mokiniai priskiria juos matytiems herojams, ant stendų matomas spalvų ir emocijų pasiskirstymas. Kartu su edukologe aptariami gauti rezultatai; 2 klasės - naudojant skirtingų spalvų kamuoliukus, stiklines vazas ir didesnį skaičių filmo veikėjų, renkami skirtingus jausmus sukėlę herojai. Analizuojami gauti rezultatai; 3 klasės - vykdomi debatai apie filmo įvykius, veikėjų poelgius, pagrindžiant savo nuomonę. 4 klasės - mokiniai ant spalvotų lipnių popierėlių rašo žinutes bei palinkėjimus filmo veikėjams ir juos klijuoja ant stendo.
Etninė kultūra

Kiaušinių marginimas vašku

Tikslas – supažindinti su Velykų tradicijomis, papročiais, simboliais, ornamentika ir išmokyti dažyti kiaušinį vašku. Uždaviniai: supažindinti su Velykų tradicijomis, papročiais,
atskleisti šiuolaikinius ir tradicinius kiaušinių marginimo būdus, ornamentus, jų simboliką ir reikšmes, išmokyti nudažyti kiaušinius tradiciniu vaško būdu. Šis edukacinis užsiėmimas vyksta muziejaus edukacinėje salėje, galime atvykti ir į mokyklą. Kai edukacinis užsiėmimas vyksta muziejuje, vedėjas, trumpai pristatęs parodą, vedasi į edukacinę klasę ir pasakoja apie Velykų tradicijas, pakviečia apžiūrėti margučių kolekciją, kuri supažindina su įvairiais marginimo būdais. Vedėjas aiškina raštų, ornamentų ypatumus, spalvų reikšmes, supažindina su kiaušinių marginimo vašku priemonėmis, parodo, kaip reikia dirbti. Pabaigoje dalyviai dalinasi savo nuomone apie atlikimo sunkumus, mena mįsles, balsuoja ir renka įdomiausius, spalvingiausius margučius. Edukacinis užsiėmimas siekia praplėsti ir papildyti bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinį.
Literatūra, Etninė kultūra

Lietuvio namai

Tikslas ir uždaviniai - plėsti ir gilinti mokinių žinias apie tautos papročius, tradicijas, protėvių gyvenamą aplinką ir kt. Siekti, kad mokiniai jaustų atsakomybę už kultūros paveldo
puoselėjimą bei išsaugojimą. Ekspozicinė aplinka su autentiškomis vaizdinėmis priemonėmis - eksponatais, tai unikali vieta suteikianti galimybę mokiniams geriau suvokti senojo Lietuvos kaimo žmonių gyvenamą aplinką, jų buitį, darbus bei papročius. Su mokiniais analizuosime ką mūsų protėviams reiškė namai, diskutuosime apie sodybos trobesius, jų paskirtį, ypatingą dėmesį sutelkiant į gyvenamojo namo vidų, į tai, kas buvo tiesiogiai susiję su žmogumi, šeima, jos buitimi. Lietuviai namus kūrė perimdami tėvų ir senelių patirtį, paskirdavo specialią erdvę sutuoktiniams, vaikams, karšinčiams. Statė taip, kad namai padėtų ir būtų patogūs, todėl gerai apmąstydavo ir suplanuodavo kiekvieną erdvę: kur bus namas, gėlių darželis, šulinys, pirtis, tvartas, sodas, daržas. Tai nebus vien buities daiktų pristatymas. Pasitelkiant paprotinę medžiagą: mįsles, patarles, dainas, tyrinėsime ir atskleisime namų, kuriuose gimė, gyveno, dirbo, kūrė ištisos kartos, suvokimą. Paprasti buities daiktai sakralizuoti ir padėdavo užmegzti ryšį tarp žmonių ir dvasių, tarp gyvųjų ir išėjusiųjų. Todėl kiekvienas daiktas buvo gražinamas, marginamas, o kiekvienas ornamentas, ženklas bei raštas turėjo ne tik praktinę, bet ir simbolinę reikšmę. Per šimtmečius naudotos medžiagos, gamybos ir puošybos būdai suformavo lietuvių valstiečių buities tautinį savitumą, atspindintį poreikį kurti ne tik patogius, bet ir gražius daiktus. Žmonės žinojo daugybę papročių, apeigų ir tikėjimų, kurie buvo laikomi magiškais, šventais ir pagelbėdavo įvairiais gyvenimo atvejais, teikdavo saugumo, ramybės jausmą. Aptarsime ir tautinio kostiumo savitumą, regioninius nešiosenos skirtumus ir kt. Praktinė veikla pasirinktinai: mokiniai galės pasimatuoti tautinį kostiumą arba atskiras jo detales; nusipinti juostą; atliks kūrybines užduotis.
Dailė

Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje 2

Edukacinio užsiėmimo „Grafikos meno paslaptys Janinos Monkutės-Marks muziejuje 2" dalyviai trumpo video metu supažindinami su išeivės, muziejaus įkūrėjos Janinos Monkutės-Marks
asmenybe, jos kūrybos keliu ir jos vardo muziejaus atsiradimo istorija. Aptariama Janinos Monkutės-Marks labai mėgta grafikos meno technika - iškiliaspaudė. Moksleiviai turės galimybę apžiūrėti kaip atrodo originalūs menininkės sukurti linoleumo ir medžio raižiniai. Taip pat aptariama, kuo skiriasi grafikos technikos – iškiliaspaudė ir giliaspaudė, išsiaiškinama kokie kiti žymesni išeivijos menininkai kūrė šiomis grafikos technikomis. Praktinio užsiėmimo metu 5-8 klasių moksleiviai kurs individualius grafikos atspaudus, naudodami iškiliaspaudės (linoleumo raižinys specialiais rėžtukais) arba giliaspaudės (CD raižinys specialiais rėžtukais) techniką. Sukurti pasirinktos technikos raižiniai atspaudžiami ant popieriaus lapo per grafikos presą. Visus susikurtus atspaudus moksleiviai pasiima prisiminimui. Programa vykdoma Janinos Monkutės-Marks muziejaus ekspozicijų salėse, muziejaus įkūrėjos kūrinių apsuptyje, kurie nuteikia programos dalyvius pozityviai ir padeda atsiskleisti jų kūrybiškumui.
Kinas

Kino edukacijos renginys „Mokausi iš kino“ 5–8 kl.

Programą sudaro trys trumpametražiai dokumentiniai filmai bendru pavadinimu "Išklausyk". Filmuose kalbama apie tai, kaip svarbu išmokti atsiverti ir suprasti save, dalintis
išgyvenimais ir būti išklausytiems. Tikimasi, pasitelkus kiną, kaip ugdymo priemonę, padrąsinti moksleivius prabilti apie juos slegiančias problemas, įsiklausyti į bendraamžių išgyvenimus. Po filmų peržiūros bus vedamas pokalbis/diskusija su psichologu, kuris padės vaikams reflektuoti po seanso kilusias emocijas. Programoje bus rodomi filmai: "Jei mane paliksi" (rež. Eef Hilgers, Nyderlandai, 2018). Filmo aprašymas: Džamilai keturiolika. Tėvams negalint pasirūpinti mergaite, socialiniai darbuotojai ją iškelia į globos centrą. Ji čia gyvena jau kelerius metus. Nepaisant skaudžios praeities, Džamila ilgisi savo šeimos. Vienatvė mergaitei prilygsta jausmui, kai parkritus žinai, kad niekas nepadės atsistoti. Jai sunku atsiverti žmonėms, su jais suartėti ir susirasti draugų. Visgi gyvendama kartu su atsidavusiais pedagogais ir vaikais, turinčiais panašią patirtį, Džamila yra priversta pasikeisti. "Leno ir jūrų angelas" (rež. Shamira Raphala, Nyderlandai, 2017). Filmo aprašymas: Dešimtmetis Leno nenustygsta vietoje ir nuolat gauna pylos už tai, kad erzina aplinkinius. Berniukas pykstasi su tėčiu, kumščiuojasi su broliu, užsisklendžia sulaukęs kritikos, tačiau impulsyvus ir piktas mušeika kartais būna labai jautrus. Leno tapatinasi su savo augintiniu – jūrų angelu. Žuvelė žinoma kaip itin agresyvi žuvų rūšis, tačiau berniukas tuo visiškai netiki. "Išklausyk" (rež. Astrid Bussink, Nyderlandai, 2017). Filmo aprašymas: Kiekvieną dieną pagalbos vaikams telefono linijos darbuotojai sulaukia pačių įvairiausių skambučių. Vaikai ir paaugliai jaučiasi vieniši, graužiasi dėl tėvų skyrybų, bando suprasti savo seksualinę orientaciją, skambina pasidalinti nerimu, patiriamu pabėgėlių centre. Dokumentiniai garso įrašai papildyti vaizdine medžiaga, atskleidžiančia pokalbių nuotaiką.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa „Šaltasis karas“

Kadaise dėl dominavimo pasaulyje varžėsi dvi supervalstybės. Jungtinių Amerikos Valstijų bei Sovietų Sąjungos konkurencija vos nesibaigė Trečiuoju pasauliniu karu ir atomine
pragaištimi. Perpraskite šio sudėtingo konflikto esmę suprantamu ir smagiu būdu! Pasinėrę į komandinį žaidimą, analizuokite žaismingus vaizdo įrašus, klausykitės muzikos ir minutei tapkite propagandistais, bandančiais įrodyti visapusišką vienos ar kitos pusės socialinį, ekonominį ir meninį pranašumą. Įgriso šnekos? Imkite į rankas tikrus Vietnamo ir Afganistano karo laukuose naudotus ginklus ir išbandykite miklumą karinius mokymus imituojančioje estafetėje!
Kultūros paveldas, Kita

1918 m. Vasario 16 - osios įdomybės

Edukacinis užsiėmimas "1918 m. Vasario 16 - osios įdomybės" supažindins mokinius su valstybės atkūrimo istorija ir asmenybėmis, kurios savo veikla ir darbais atkūrė Lietuvos
valstybingumą. Mokiniai apžiūrės istorinę vietą , kurioje buvo pasirašytas Nepriklausomybės Aktas, sužinos kokiomis aplinkybėmis jis buvo pasirašytas, kokie iššūkiai laukė signatarų atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Mokiniai galės parašyti palinkėjimus Lietuvai. Atliks kūrybines užduotis ekspozicijoje. Užduotys parengtos atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programos temas ir mokinių amžiaus tarpsnio ypatumus. Tai galėtų kaip pamokos įvadas, apibendrinimas, žinių įtvirtinimas ar pakartojimas.
Rodomi įrašai: 1 - 10998