Kultūros paveldas, Kita

Tapatybės paieškos: nuo PASAkos iki PASO

Ar kada nors susimąstėte, kodėl „pasakų gražuolė“, beveik kaip taisyklė, yra jauniausioji duktė, o „kvailutis“ – ne kas kitas, kaip tas pats trečias, paskutinysis gimęs, brolis. Ar
„etikečių klijavimas“ (labeling – angl.) turi ką nors bendro su tikrąja mūsų savastimi? Ar išoriniai atributai jau yra mūsų identiteto ženklai? Kokiais matomais ir neregimais „aksesuarais“ išdabintus stebime pasakų personas, žmones prieš šimtą metų jų tapatybės dokumentuose ir save veidrodyje, bei kito akyse? Ką apie juos galime papasakoti. O apie save? Pasekime, kaip tai veikia savęs ir kito žmogaus suvokimą? Pasekime pasaką, suraskime savo tapatybės ženklus joje ir pasidirbinkime SAVOJO AŠ pasą, kuris bus neatsiejama priemonė norint keliauti gyvenimo maršrutu „Ilgai ir laimingai“. Stebuklinė pasaka pati savaime, įvairių tyrinėtojų nuomone, išliko ir tebėra sekama tūkstančius metų dėl to, kad ji neša galingą koduojantį sėkmei užtaisą – žinutę, kad viskas bus gerai. Žinoma, jei „nepamesi galvos", tikėsi savimi, mokėsi priimti pagalbą, padėsi kitam, t.y. veiksi ryžtingai ir kryptingai. Argi ne tokios elgsenos reikalauja tavo gyvenimą ( o gal ir visą pasaulį) neplanuotai ir nelauktai užklumpančios negandos?.. Šioje kultūrinėje edukacijoje dalyviai ugdydami savo kultūros pažinimo įpročius ir plėsdami kultūrinę patirtį, ypatingai paveikiai pajus aukščiau minėtų žmogiškų savybių ir tokių vertybių, kaip antai išnaudojimo ir psichologinio smurto netoleravimas, prarastos laisvės susigrąžinimas, nediskriminavimas, teisingumo atstatymas ir lygios teisės į laimę, puoselėjimo svarbą.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Pasakiškos „Mėlynojo karoliuko“ kelionės (Nuotolinė paslauga)

Sumanymo „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai” ugdymo pasakomis iniciatyva „Pasakų iššūkis“ per du metus sudomino šimtus pedagogų ir tūkstančius mokinių. 2020 metais, sėkmei
paraginus, buvo parengtas ir išleistas metodinis leidinys „Mėlynasis karoliukas“. Knygelės rengėjos, sudarytojos ir leidėjos Akvilės Sadauskienės viltis leidinio įvadiniame žodyje, „kad pasakiškos kelionės po tolimas svečias šalis ir kultūras padėtų atrasti tauresnį ir geresnį save ir tą, kuris šalia, kad atvertų sutverto pasaulio grožį ir nekiltų noras jo ardyti, ir kad kelias bei takeliai visada parvestų į gimtą kraštą, neleistų jo pamiršti, kad vertintume žemę, po kurią vaikščiojame, ir suprastume, kad kitur laimės nerasime, jei jos neturėsime savyje“ išsipildė – „Mėlynasis karoliukas“ ir pasakos tapo įtraukia pamokų rutina, vaikų laukiama, o mokytojų – vertinama. Nuotolinės edukacijos „Pasakiškos „Mėlynojo karoliuko“ kelionės“ –tarsi paskutinės minutės bilietas nespėjusiems, nepatekusiems į pažintinę pasakų kelionę, nešančią per įvairias kultūras, praturtinančią socialiniais, emociniais gebėjimais, net nejučiomis, bet labai noriai, pilnomis rieškutėmis semiant tinkamo elgesio apraiškas. Arba priešingai, – tai dar viena galimybė susitikti su tais nuostabiais smalsuoliais, kuriems pasakų niekada negana... „Stebuklingų burtų“ dėka, vaikai „keliaus“ po įvairias pasaulio kultūras atspindinčias pasakas, kuriose bus visko, – gėrio ir blogio, išminties ir linksmybių, neįtikėtinų stebuklų, tiesos ir neteisybės, o svarbiausia – to, ko mums gyvenime labai dažnai prisireikia, – drąsos, kantrybės, pagarbos bei atjautos. Programos dalyviai išplės savo kultūrinį akiratį, pažins svečius kraštus ir turės galimybę geriau pažinti save bei atrasti margą gražų pasaulį, kuriame mums tenka laimė gyventi. Taip pat supras, kad pasakų stebuklai gali vykti ir gyvenime, jei tik nepamiršime, „stebuklingų“ žodžių ar mažų, didelėmis galinčių virsti, savo galių.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Kas skaito, rašo...

Kaip manote, kūrybingu gimstama? O gal kūrybiškai mąstyti ir veikti išmokstama? Kokių paskatų veikiami įjungiame kritinį mąstymą ir nusiteikiame kūrybai? Ar patogus gyvenimas
kūrybiškumui palankus? O gal tavo galvą ir pasaulį užgriūvantys sunkumai primena nepamiršti kūrybingai spręsti kylančius keblumus, imtis gyvenimą ir bendrą žmonių gerovę į savo rankas, veikti atsakingai, ryžtingai ir sumaniai? Kaip tik taip, kaip tas nedidukas pasakos vaikelis, piktų jėgų atskirtas nuo motinos ir tėvo, pademonstravęs netikėtą išmonę ir kūrybingumą, kaip ir drąsą būti savimi, suvienija išskirstytą šeimą ir susigrąžina prarastą laimingą gyvenimą. Tik įdomu, kur jis to išmoksta, pamestas vidury jūrų marių nuskęsti... arba išplaukti?.. O ką reiškia būti mokytu? Ar knygelių skaitymas prisideda prie to?.. Krutinsim judinsim minteles ir visus rūpimus atsakymus pasakoje žaismingai ir kūrybingai pasislėpusius surasim. Jokių išankstinių priemonių turėti nereikia, tik gerą nusiteikimą šalia pasisodinti. Užsiėmimo dalyviai gerai susipažins ne tik su dar vienu nuostabiu žodinio kultūros paveldo pavyzdžiu – tinkamai parinkta lietuvių liaudies pasaka, bet ir su savita scenos meno rūšimi – istorijų pasakojimu. Dar daugiau, vaikų kultūrinis sąmoningumas augs suteikus jiems galimybę dalyvauti pasakoje – prisiimant asmeninę atsakomybę už jos vyksmą, perkėlus pasakos siužetą į „čia ir dabar“, išsakant savo nuomonę, dalijantis patyrimais ar įvardijant pačius įvairiausius jausmus, iškeltus pasakos veikėjų į dienos šviesą, kurioje visos nuomonės yra svarbios, o kūrybingumas – pageidaujamas. Patirti pasaką padės ir vaizduotę kurstančios meninės užduotys bei paslaptingas įpareigojimas kuo daugiau skaityti – įteikta pasakos vaikelio dovana ir užduotis klasei pakartoti jo, mažo žmogelio dideliu padarymo, „žygdarbį".
Kultūros paveldas, Kita

Tarp 5 sienų: Pasakų freska (Nuotolinė paslauga)

Programos autorė ir edukatorė drąsiai eksperimentuoja su šiandieninio pasaulio siūlomu chaosu, kuomet visko vienu metu yra labai daug, o homo sapiens yra priverstas atsirinkti,
susidėlioti, atsiverti arba, priešingai, užsidaryti namuose arba „savo kiaute“ ir ramiai išbūti. O kai esi užsidaręs arba, priešingai, atsivėręs „savo kiaute“, puikiausiai gali kontempliuoti apie tai, kas yra grožis, empatija, talentas, kokia yra meno galia, ar santykis tarp užgaidos ir svajonės, savarankiškumo ir atsakomybės, išdidumo ir puikybės, sveiko rūpesčio ir žlugdančios kontrolės, tinkamų-netinkamų sprendimų priėmimo ir streso įtakos jų kokybei, kaip ir pabandyti susivokti, koks yra mano požiūris į pasaulį arba susiorientuoti plačioje vertybių pasiūloje. Nuotolinė kultūrinė edukacija „TarP 5 sienų: Pasakų freska“, arba sutrumpintai – P5 – pagalbos priemonė pajausti, patirti PRASMĘ, be kurios, kaip burė be vėjo nepajudėsim iš vietos nei gyvenime, nei kūryboje. Ir priešingai, apčiuopus prasmę, net ir „nejudėdami“ galim kurti, būdami „kurti“ neigiamiems aplinkos vyksmams. Pasakos šį kartą taps akstinu kūrybai ir įkvėpimo šaltiniu programoje dalyvaujantiems vaikams (jaunimui). Inovatyviais ir kūrybingais metodais pateikta skirtingų „pasakų freska“, tarsi nuspalvins mūsų uždarą erdvę ir parodys, kad nebūtina jaustis „įkalintam“ tarp keturių sienų, nes visada galima įsivaizduoti penktąją – erdvę nesenkančiai kūrybai. Atsakingai parinktos aukštos meninės vertės pasakos atlieps šiandienos pasaulio problematiką, kuri, neabejotinai, paliečia ir jaunų, augančių žmonių, būsimos visuomenės narių mąstyseną, jausmus. Pasakos šioje edukacijoje augančią kartą pasieks jai gerai suprantamu ir įvaldytu šiuolaikinių skaitmeninių priemonių būdu ir taps provokatorėmis kurti.
Kultūros paveldas, Kita

„Beveik SUAUGĘS. AUGĘS SU pasaka?“

Pasaka, kaip universali kultūrinio protėvių paveldo išmintį šiandienai nešanti vertybė, mokiniams bus perteikiama tarpdisciplininių požiūrių sugretinimo būdu - vaikai išgirs pasaką ir
joje aktyviai dalyvaus. Programos dalyviai bus įtraukiami į pasakos tėkmę - vertins perteikiamas idėjas ir vertybes, išjaus ir bus skatinami kūrybingai atskleisti jų raidos tarpsniui atpažįstamas pasakos herojų ir savo patirtis bei emocijas. Skirtingos meninės raiškos būdais (improvizuojant, pasitelkiant istorijų pasakojimo metodą, grupinę žaidybinę veiklą bei kūrybingas „pasakiškas užduotis") bus skatinamas mokinių kritinis mąstymas, „teisiant“ ar „teisinant“ pasakos vyksmus, supažindinama su kūrybingais problemų sprendimo, bendrystės mezgimo, palaikymo ir sunkumų išveikimo būdais. Edukacijoje naudojamų inovatyvių priemonių gausa plečiamas bendrasis pasaulio aplink mus ir mūsų vietos po saule supratimas. Be to, kas sumaniau, jei ne pasaka, skatina augančio žmogaus kritinį mąstymą, visu grožiu atverdama takoskyrą tarp gėrio ir blogio, savo ir pavojingo piktadario ir moko veikti ryžtingai, ieškant ir susigrąžinant apgaule išviliotus ar pagrobtus mylimus artimuosius ar šeimą maitinantį stebuklingą stalelį. Kur vaizdingiau, jei ne pasakoje, besivystančiai asmenybei atskleidžiama sąžinės tyrumo, atsakingo veikimo ir širdies skaidrumo vertybės bei puoselėjamas supratimas apie mažo žmogaus dideles galimybes dalyvauti pasaulio bendruomenės sprendimų priėmimo procese, kai visų niekinamas pasakos trečias brolis laimi valdovo karūną.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

„Pasakų lopšy mane augino“

Seksime pasakas, Kalbėsimės apie tai, kas jose ir kodėl vyksta, Džiaugsimės, jei triumfuos teisingumas ir gėris, Baisėsimės baubais ir pavojais, kurie tykos pasakos herojų! Stebuklingų,
bet apčiuopiamų (visai kaip pasakoje!) daiktų, kuriuos programos dalyviai drąsiai galės paliesti, dėka, vaikai atsakys į svarbius jų emocinei, socialinei bei dvasinei raidai klausimus: kur yra takoskyra tarp gėrio ir blogio, kodėl verta puoselėti amžinąsias tikrąsias vertybes, kaip antai atjauta, pagalba šalia esančiam, dalijimasis, dėkingumas, draugystė, tikėjimas savimi, žmogumi ir kt. O kad šiuolaikinis vaikas, kaip koks pasakų veikėjas, susiduriantis su kasdieniais gyvenimo iššūkiais - savo ar bendraamžių emociniais sunkumais, netinkamo elgesio apraiškomis - lengviau „pasakiškus mokymus“ įsisavintų, įspūdis sutvirtinamas menine saviraiška - žaidimo, improvizacijos, muzikavimo, judesio ir kūrybiškais savo emocijos bei patyrimo atskleidimo akcentais. O kur dar pažintis su įspūdingu elgesiu bei gerais norais „užkrečiančiais“ pasakų herojais, neigiamų jausmų išveikimas teisėtai „atlyginant“ piktadariui, vaikų taip trokštamos atlikti pasakiškos užduotys arba bent trumpa galimybė brūkštelėt pirštuku per užsiėmimo vedėjos kanklių stygas!.. Ir į jaučio odą nesurašysi!
Rodomi įrašai: 1 - 66