Dėmesio! Mokinių skaičius užkrautas iš mokinių registro, kiekvienam mokiniui skiriant 12 EUR. Daugiau info pateikta DUK.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė ekskursija „Noriu skaityti: Vilniaus bibliotekų istorijos“

Edukacinės ekskursijos metu aiškinsimės, kiek ir kokių bibliotekų žino vaikai, skaičiuosime ir lankysime Vilniaus centre įsikūrusias bibliotekas (be įėjimo į vidų). Prisiminsime pirmųjų
bibliotekų įkūrimo istorijas ir asmenybes, kurie davė joms pradžią arba kieno vardu pavadintos šios įstaigos. Vaikščiodami Vilniaus senamiesčiu kalbėsime apie pirmąją lietuvišką knygą, kur ir kada galima pamatyti jos originalą. Tyrinėsime bibliotekų pavadinimus ir paskirtis, aiškinsimės, kaip galima naudotis jų teikiamomis naudomis ir kodėl verta užsirašyti į biblioteką. Skatinsime mylėti lietuviškas knygas, jas tausoti ir kuo daugiau skaityti.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinis žaidimas “(Ne)Dingusio Vilniaus paieškos”

Sugrįžkime į skirtingus Vilniaus miesto gyvavimo laikotarpius: viduramžius, renesansą, carinės Rusijos ar sovietų valdomą Lietuvos sostinę. Orientacinio žaidimo metu mokiniai privalės
surasti reikiamus objektus patys, pasitelkę mobilioje aplikacijoje nurodytus žemėlapius. Žaidimas drieksis aplankant skirtingais laikais pastatytus, perstatytus, atstatytus, nuverstus ar pakeitusius paskirtį statinius: mokiniai ieškos seniausio Vilniuje įkurto Botanikos sodo, pasislėpusių Valdovų rūmų detalių, išlikusių ženklų ant Šv.Mikalojaus bažnyčios sienų ar gynybinės sienos likučių. Per 90 minučių teks aplankyti net 15 objektų, išdėstytų netoli vienas kito žiediniu principu ir išsiaiškinti, kokias paslaptis mums gali atskleisti Vilniaus architektūros istorija bei kokios asmenybės prisidėjo prie miesto kūrimo. Orientacinio žaidimo metu mokiniai sužinos, kaip senasis Vilnius skirtingais amžiais keitė savo miestovaizdį ir pastatų paskirtį. Žaidimo pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Edukacinė ekskursija „Vilniaus tautų mozaika“

Edukacinės ekskursijos metu moksleiviai supažindinami su skirtingomis tautomis, įvairiais laikotarpiais gyvenusiomis Vilniuje. Aiškinsimės, kaip atvykėliai tapdavo vilniečiais, kuo
Rotušė buvo svarbi visiems miesto gyventojams, kokie skirtingi maldos namai vyravo senajame Vilniuje. Lenkai, rusėnai, žydai, vokiečiai, totoriai, karaimai gyveno bendruomenėmis, įkūrę savo gyvenamajame rajone maldos namus bei mokyklas. Ir dabar senamiestyje turime išlikusias Rusų, Žydų ar Totorių gatves, menančias nuo seno gyvenusias Vilniaus tautas. Ekskursijos metu aplankysime rusėnų, lietuvių, lenkų, žydų istoriją menančius sostinės objektus.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Edukacinis užsiėmimas „Herbai: istorija, tradicijos ir reikšmės“

Edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai analizuos herbo atsiradimo tradicijas, kultūrą, istoriją, sužinos su juo susijusius terminus, spalvų simbolikas, naudojamų figūrų reikšmes.
Sužinos Lietuvos herbo Vyčio ir Vilniaus miesto herbo Šv. Kristoforo atsiradimo ir vardo istoriją, jų panaudojimo taisykles. Vaikai ieškos savo ar mylimo šalies miesto herbo Lietuvos herbyno žemėlapyje. Diskutuosime apie Lietuvos miestų herbų simbolikas, aiškinsimės senųjų Lietuvos giminių heraldinius ženklus. O užsiėmimo pabaigoje kursime savo šeimos herbą pagal heraldikos taisykles.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „UNESCO saugomų Lietuvos vietovių unikalumas“

Edukacinės paskaitos metu bus aiškinamasi, kuo svarbi šiandieniniam pasauliui yra UNESCO organizacija ir jos priimami sprendimai, kas yra Pasaulio paveldo konvencija bei Pasaulio
paveldo sąrašas, kas į jį ir kodėl patenka. Nuotraukų ir vaizdinių pagalba bus supažindinama su UNESCO saugomais objektais pasaulyje, kaimyninėse šalyse bei Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl Lietuvoje net 4 objektai buvo įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą ir ką tai reiškia pačiai valstybei bei jos gyventojams ir svečiams. Aptarsime šių objektų atsiradimo istorijas, jų genezę, stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Paskaitos uždaviniai: - plačiau supažindinti moksleivius su UNESCO vaidmeniu šiuolaikiniame pasaulyje; - padėti moksleiviams suprasti Lietuvos UNESCO vietovių vertę bei jų svarbą, - palyginti, kaip UNESCO vietovės ir objektai saugomi kaimyninėse šalyse; - iškelti klausimus ir kartu su moksleiviais diskutuoti apie dabartinius UNESCO uždavinius ir grėsmes; - atkreipti vaikų dėmesį į paveldo išsaugojimą bei tausojimą.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Edukacinis užsiėmimas „Vilniaus įkūrimo legendos“ (Nuotolinė paslauga)

Edukacinio užsiėmimo metu skaitomos dvi legendos: „Geležinis vilkas“ ir „Vilniaus įkūrimas“, užrašytos menininkų ir mokslininkų XVI-XIX a. Kiekviena kūrinio pastraipa yra išaiškinama
moksleiviams, suprantamai modeliuojant tuometę istorinę, globalinę, socialinę, religinę Lietuvos istoriją. Moksleiviai paskaitos metu POWER POINT sistemos pagalba pamato daug vaizdinės medžiagos: lyginami senieji piešiniai, graviūros, žemėlapiai, ištraukos iš istorinių šaltinių. Mokiniai gautos informacijos pagrindu bando „atrakinti“ legendų kodus, padedančius išsiaiškinti Vilniaus miesto įkūrimo peripetijas.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Dingusio Vilniaus ženklai“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point formatu pristatomą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos
pagalba. Paskaitos metu nagrinėsime, kurie senieji Vilniaus senamiesčio objektai neišliko, kurie buvo dalinai konservuoti, o kurie skirtingais amžiais buvo atstatyti. Ieškosime „dingusių“ objektų, jų fragmentų: tik archyvuose ir pasakojimuose išlikusių bažnyčių, rūmų, dvarų, Vilniaus gynybinės sienos likučių. Aiškinsimės, kaip buvo atstatyti Aukštutinės pilies (Gedimino) bokštas ir Žemutinė pilis (Valdovų rūmai), kaip keitėsi pastatų architektūra, jų paskirtis bei miestovaizdis skirtingais amžiais. Svarstysime, kaip galime įprasminti neišlikusius objektus, kaip padaryti juos matomais dabartinei visuomenei. Stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Ekskursija „UNESCO saugomo Vilniaus senamiesčio panoramos“

Tai sportiška, dinamiška ir aktyvi ekskursija, kurioje ne tik grožėsimis skirtingomis Vilniaus panoramomis, bet ir kopsime į senamiesčio kalvas. Pakeliui ekskursija supažindins su
senuoju Vilniaus Užupio priemiesčiu, jo geneze bei dabartine menininkų išpuošta Nepriklausoma Užupio respublika. Legendų bei vaizdų pagalba bandysime modeliuoti senojo Vilniaus miesto gyvenimą, jo išskirtinumus, nuo kalvų skaičiuosime skirtingų maldos namų bokštus, ieškosime pasislėpusių vandens šaltinių bei aplankysime ilgiausią senamiesčio statinį. Ekskursija yra pritaikyta skirtingo amžiaus vaikams.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Senosios Lietuvos sostinės“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point parengtą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos pagalba.
Paskaitos metu nagrinėsime, kodėl Kernavė, Trakai ir Vilnius laikomi seniausiomis žinomomis Lietuvos valdovų rezidencijomis, kokie valdovai jas įkūrė, kokios tautos jose gyveno, kuo vertėsi ten įsikūrę gyventojai ir ką svarbaus paliko istorikams bei archeologams. Senų vaizdinių ir dabartinių nuotraukų pagalba lankysime įspūdingiausius šių sostinių objektus, lyginsime jų architektūrinį, kultūrinį palikimą. Pasitelkę legendas bei archeologinių tyrimų rezultatus bandysime iššifruoti Kernavės, Trakų bei Vilniaus viduramžius menančias detales. Aptarsime šių objektų atsiradimo istorijas, jų genezę, stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti senųjų Lietuvos sostinių materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu. Paskaitos pabaigoje KAHOOT programėlės pagalba bus surengta viktorina, leidžianti užtvirtinti gautą informaciją.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinis žaidimas “Karališkoji meilės istorija Renesanso Vilniuje”

Sugrįžkime į 500 metų senumo renesansinį Vilnių. Orientacinio žaidimo metu mokiniai privalės susirasti reikiamus objektus patys, pasitelkį mobilioje aplikacijoje nurodytus žemėlapius.
Žaidimas drieksis aplankant renesanso laikotarpiu pastatytus statinius: mokiniai ieškos Bonos Sforcos įkurto sodo, Žemutiniame mieste neišlikusių Radvilų rūmų, pasislėpusių Valdovų rūmų detalių, Vilniaus universiteto simbolinių durų, didikų Goštautų rūmų vietos. Per 90 minučių teks išsiaiškinti, kokie didikai buvo svarbiausi renesanso epochos skleidėjai Vilniuje, kokios religinės kovos vyko mieste, o kuris Lietuvos valdovas turėjo išties pakovoti dėl politiškai ir finansiškai nepalankios santuokos su vietine didike. Šios legendinės Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės dramos fone vystėsi renesanso epochos naujovės kultūros, akademinio mokslo, įvairių sričių administravimo, agrarinėje srityse. Orientacinio žaidimo metu mokiniai sužinos kaip renesanso epocha pasiekė Lietuvą, kaip ji reiškėsi Vilniaus mieste. Žaidimo pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Rodomi įrašai: 1 - 1022