DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė ekskursija „Vilniaus miesto įkūrimas“

Paslauga atliepia „Vilnius 700“ minėjimo sukaktį. Edukacinę ekskursiją pradėsime nuo Vilniaus įkūrėjo Gedimino paminklo, o apėję ratu Žemutinės pilies teritoriją maršrutą baigsime prie
Katedros varpinės. Ekskursijos metu tyrinėsime seniausių Vilniaus pastatų liekanas Pilies (Gedimino) kalno papėdėje ir Katedros aikštėje, išgirsime Vilniaus miesto kūrimosi XII–XIV a. istoriją. Ieškosime tikrojo Gedimino laikus menančio bokšto ir pasitelkę senųjų pastatų paslaptis aiškinsimės, kuris valdovas iš tiesų pastatė ant Gedimino kalno stovinčią mūrinę pilį. Moksleiviai supažindinami su Vilniaus miesto priešistore, čia gyvenusia bendruomene bei jai kilusiais pavojais, Vilniaus pilimis, mūšiais bei legendomis. Kokiuose būstuose gyveno, kokius dievus tikėjo, koki maistą valgė, kas buvo draugai, o kas priešai būsimo Vilniaus miesto gyventojų? Pamatysime, kas autentiško išliko iki mūsų laikų, ką teko užkonservuoti arba net atstatyti. Vilniaus įkūrimo ištakos atskleidžiamos iki pat miesto įsigalėjimo.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Orientacinis žaidimas „Vilnius: Pasaulio paveldo miesto vertybės“

Paslauga atliepia „Vilnius 700“ minėjimo sukaktį. Mokiniams, atvykusiems į orientacinį žaidimą, pirmiausia yra pristatomas Vilniaus senamiestis kaip UNESCO Pasaulio paveldo vietovė.
Orientacinio žaidimo maršruto dėka aplankomi išskirtiniai senamiesčio objektai, pasakojantys ypatingas istorijas. Aptarus žaidimo temą ir taisykles, mokiniai yra suskirstomi į dvi arba tris komandas, priklausomai nuo dalyvaujančiųjų skaičiaus. Komandos gauna užduočių lapus bei žemėlapius su pažymėtais objektais ar vietomis, kurias turi aplankyti. Užduotys formuluojamos taip, kad pristatytų Vilnių kaip UNESCO Pasaulio paveldo miestą, išryškintų Vilniaus senamiesčio vertybes bei padėtų vaikams pamatyti Vilnių pasauliniame kontekste. Kiekvienoje maršruto stotelėje komandos turi atlikti įvairaus pobūdžio užduotis. Kuo daugiau užduočių teisingai įvykdoma, tuo daugiau žaidimo pabaigoje komanda pelno taškų. Maršrutui įveikti bei užduotims atlikti yra skiriama 90 min. Pasiekus finišą vyksta maršruto aptarimas, pasidalinama įspūdžiais, skaičiuojami komandų surinkti taškai ir skelbiami nugalėtojai. Žaidimo pradžia ir pabaiga yra Rotušės aikštėje.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Senosios Lietuvos sostinės“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point parengtą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos pagalba.
Paskaitos metu nagrinėsime, kodėl Kernavė, Trakai ir Vilnius laikomi seniausiomis žinomomis Lietuvos valdovų rezidencijomis, kokie valdovai jas įkūrė, kokios tautos jose gyveno, kuo vertėsi ten įsikūrę gyventojai ir ką svarbaus paliko istorikams bei archeologams. Senų vaizdinių ir dabartinių nuotraukų pagalba lankysime įspūdingiausius šių sostinių objektus, lyginsime jų architektūrinį, kultūrinį palikimą. Pasitelkę legendas bei archeologinių tyrimų rezultatus bandysime iššifruoti Kernavės, Trakų bei Vilniaus viduramžius menančias detales. Aptarsime šių objektų atsiradimo istorijas, jų genezę, stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti senųjų Lietuvos sostinių materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu. Paskaitos pabaigoje KAHOOT programėlės pagalba bus surengta viktorina, leidžianti užtvirtinti gautą informaciją.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „UNESCO saugomų Lietuvos vietovių unikalumas“ (Nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point parengtą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos gali būti vedamos ZOOM, Google Meet
platformų pagalba. Edukacinės paskaitos metu bus aiškinamasi, kuo svarbi šiandieniniam pasauliui yra UNESCO organizacija ir jos priimami sprendimai, kas yra Pasaulio paveldo konvencija bei Pasaulio paveldo sąrašas, kas į jį ir kodėl patenka. Nuotraukų ir vaizdinių pagalba bus supažindinama su UNESCO saugomais objektais pasaulyje, kaimyninėse šalyse bei Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl Lietuvoje net 4 objektai buvo įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą ir ką tai reiškia pačiai valstybei bei jos gyventojams ir svečiams. Aptarsime šių objektų atsiradimo istorijas, jų genezę, stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti UNESCO saugomas Lietuvos materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Renesanso epochos ženklai Lietuvoje“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point formatu pristatomą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos
pagalba. Paskaitos metu nagrinėsime, kaip renesanso epocha pasiekė tiesiogiai Lietuvą iš Italijos, kaip ji reiškėsi LDK dvaruose ir miestuose, kokios kultūrinės, administracinės, agrarinės reformos buvo pradėtos įgyvendinti tuometinėje Lietuvos teritorijoje. Kokios mados vyravo renesanso architektūroje, dvarų kultūroje, didikų rūbų ir valgių įvairovėje. Sužinosime, kaip renesanso epochos Lietuvos valdovai įtakojo kultūrinį bei diplomatinį gyvenimą, kaip tuometiniai Valdovų rūmų turtai niekuo nenusileido Vakarų Europos karalių dvarams. Stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šio laikotarpio objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „UNESCO saugomų Lietuvos vietovių unikalumas“

Edukacinės paskaitos metu bus aiškinamasi, kuo svarbi šiandieniniam pasauliui yra UNESCO organizacija ir jos priimami sprendimai, kas yra Pasaulio paveldo konvencija bei Pasaulio
paveldo sąrašas, kas į jį ir kodėl patenka. Nuotraukų ir vaizdinių pagalba bus supažindinama su UNESCO saugomais objektais pasaulyje, kaimyninėse šalyse bei Lietuvoje. Aiškinsimės, kodėl Lietuvoje net 4 objektai buvo įrašyti į Pasaulio paveldo sąrašą ir ką tai reiškia pačiai valstybei bei jos gyventojams ir svečiams. Aptarsime šių objektų atsiradimo istorijas, jų genezę, stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Paskaitos uždaviniai: - plačiau supažindinti moksleivius su UNESCO vaidmeniu šiuolaikiniame pasaulyje; - padėti moksleiviams suprasti Lietuvos UNESCO vietovių vertę bei jų svarbą, - palyginti, kaip UNESCO vietovės ir objektai saugomi kaimyninėse šalyse; - iškelti klausimus ir kartu su moksleiviais diskutuoti apie dabartinius UNESCO uždavinius ir grėsmes; - atkreipti vaikų dėmesį į paveldo išsaugojimą bei tausojimą.
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Paskaita „Kalėdos ir Naujieji metai daugiataučiame Vilniuje“ (nuotolinė paslauga)

Paslauga atliepia „Vilnius 700“ minėjimo sukaktį. Nuotolinis edukacinis užsiėmimas bus transliuojamas gyvai, pasitelkiant Power Point parengtą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo
bendravimo. Transliacijos gali būti vedamos ZOOM pagalba. Šios paskaitos metu kviesime susipažinti su įvairių tautų, gyvenusių Vilniuje, žiemos švenčių ypatumais, skirtumais ir panašumais. Aiškinsimės, kada stačiatikius aplanko Kalėdos ir Naujieji metai, be kokių patiekalų neapsieina jų švenčių stalas ir kas vaikams palieka dovanas po eglute. Lenkai ir lietuviai švenčia žiemos šventes labai panašiai, bet ir tarp jų rasime nemažai skirtingų papročių, kurie pas lietuvius atėję net iš senojo tikėjimo laikų. Kas buvo Vigilijos ir kuo lenkų vaikams svarbus Šv. Mikalojus? Kokie archajiški kalėdiniai papročiai gyvuoja ir dabar? Susipažinsime su Vokietijoje gyvenusiu herojumi, atsakingu už tai, kad mes pradėjome puošti eglutę ir sužinosime, kas sugalvojo advento vainiką bei kur ir kada kilo tradicija organizuoti kalėdines muges. Kalbėsime apie žydų žiemos šventes, kada jos švenčiamos ir kodėl žydų vaikai negauna kalėdinių dovanų. Aiškinsimės, kas yra Chanuka bei Roš ha-šana, kokie maistai yra patiekiami ant žydų stalo šventiniais laikotarpiais ir kodėl kiekviena šventė turi savo griežtą šventimo ceremonialą. Paskaita pritaikoma skirtingo amžiaus vaikams, todėl pastabose prašome parašyti kelintokai dalyvauja edukacijoje.
Kultūros paveldas, Literatūra

Edukacinė ekskursija „Noriu skaityti: Vilniaus bibliotekų istorijos“

Edukacinės ekskursijos metu aiškinsimės, kiek ir kokių bibliotekų žino vaikai, skaičiuosime ir lankysime Vilniaus centre įsikūrusias bibliotekas (be įėjimo į vidų). Prisiminsime pirmųjų
bibliotekų įkūrimo istorijas ir asmenybes, kurie davė joms pradžią arba kieno vardu pavadintos šios įstaigos. Vaikščiodami Vilniaus senamiesčiu kalbėsime apie pirmąją lietuvišką knygą, kur ir kada galima pamatyti jos originalą. Tyrinėsime bibliotekų pavadinimus ir paskirtis, aiškinsimės, kaip galima naudotis jų teikiamomis naudomis ir kodėl verta užsirašyti į biblioteką. Skatinsime mylėti lietuviškas knygas, jas tausoti ir kuo daugiau skaityti.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė paskaita „Dingusio Vilniaus ženklai“ (nuotolinė paslauga)

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point formatu pristatomą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos vedamos ZOOM platformos
pagalba. Paskaitos metu nagrinėsime, kurie senieji Vilniaus senamiesčio objektai neišliko, kurie buvo dalinai konservuoti, o kurie skirtingais amžiais buvo atstatyti. Ieškosime „dingusių“ objektų, jų fragmentų: tik archyvuose ir pasakojimuose išlikusių bažnyčių, rūmų, dvarų, Vilniaus gynybinės sienos likučių. Aiškinsimės, kaip buvo atstatyti Aukštutinės pilies (Gedimino) bokštas ir Žemutinė pilis (Valdovų rūmai), kaip keitėsi pastatų architektūra, jų paskirtis bei miestovaizdis skirtingais amžiais. Svarstysime, kaip galime įprasminti neišlikusius objektus, kaip padaryti juos matomais dabartinei visuomenei. Stebėsime kaip per šimtmečius keitėsi šių objektų svarba vietiniams gyventojams bei esamai valdžiai. Edukacijos pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Architektūra, Kultūros paveldas

Orientacinis žaidimas “(Ne)Dingusio Vilniaus paieškos”

Sugrįžkime į skirtingus Vilniaus miesto gyvavimo laikotarpius: viduramžius, renesansą, carinės Rusijos ar sovietų valdomą Lietuvos sostinę. Orientacinio žaidimo metu mokiniai privalės
surasti reikiamus objektus patys, pasitelkę mobilioje aplikacijoje nurodytus žemėlapius. Žaidimas drieksis aplankant skirtingais laikais pastatytus, perstatytus, atstatytus, nuverstus ar pakeitusius paskirtį statinius: mokiniai ieškos seniausio Vilniuje įkurto Botanikos sodo, pasislėpusių Valdovų rūmų detalių, išlikusių ženklų ant Šv.Mikalojaus bažnyčios sienų ar gynybinės sienos likučių. Per 90 minučių teks aplankyti net 15 objektų, išdėstytų netoli vienas kito žiediniu principu ir išsiaiškinti, kokias paslaptis mums gali atskleisti Vilniaus architektūros istorija bei kokios asmenybės prisidėjo prie miesto kūrimo. Orientacinio žaidimo metu mokiniai sužinos, kaip senasis Vilnius skirtingais amžiais keitė savo miestovaizdį ir pastatų paskirtį. Žaidimo pagalba moksleiviams suteikiama galimybė giliau pažinti Lietuvos sostinės materialines ir nematerialines vertybes, skatinama pagarba ir domėjimasis ne tik istorija, bet ir kultūra, paveldu ir jo tausojimu.
Rodomi įrašai: 1 - 1027