Dėmesio! Iki birželio 15 d. 17 val. vyks paraiškų teikimas
Kultūros paveldas, Kita

Veprių kraterio lobiai ir atradimai

Kultūros paso programai pristatome jau 5 metus vykstančią skautišką edukacinę programą, kviečiančią per interaktyvų dalyvavimą susipažinti su didžiausio meteorito kraterio Lietuvoje
teritorija ir jį supančiais kultūriniais ir istoriniais objektais: Sukinių piliakalniu, Žuvintės šaltiniu. Tai aktyvi, visos dienos 8 km programa gamtoje, paremta skautiškais metodais ir vertybėmis. Žygio metu ieškosime kraterio deimantų, orientuosimės pagal koduotas žinutes, ieškosime paslėbtų lobių, su skautų instruktoriais mokysimės gaminti maistą lauko sąlygomis kaip tai darė mūsų protėviai. Klasės komandinis darbas ir dvasia, strateginis ir kritinis mąstymas ir nauji įgūdžiai užpildyti istorijomis ir įdomių gamtos objektų pažinimu. Skautiškas pažintinis žygis - išbandymas ir iššūkis klasės komandai. Programos tikslas - vadovaujantis skautiškais metodais ir vertybėmis susipažinti su kultūros paveldo ir istorinėmis vietomis Ukmergės rajone bei įgyti gyvenime praversiančių įgūdžių. Programos priemonės ir struktūra. Tai 5 valandų programa vykstanti 8km ruože. Išnaudosime visas gamtos erdves: Skautų slėnio infrastruktūrą, Šventosios upę, miškus, istorinius ir kultūrinius objektus bei informaciją apie juos. Dalyviai, su skautų instruktorių pagalba, gaminsis maistą lauko sąlygomis (mokysis pasiruošti laužo vietą, uždegti laužą be degtukų, pasigaminti trikojį ir įgyti maisto gaminimo lauko sąlygomis įgūdžių). Edukacinė programa visada adaptuojama pagal amžiaus grupės amžių, patyrimą ir norimą sudėtingumo lygį bei kitus pageidavimus, tai iš anksto suderinus su Skautų slėniu. Programos priemonės: žemėlapiai, žygio ir išgyvenimo gamtoje priemonės: puodai, virvės, ugnies skeltuvai, pirmos pagalbos paketai, racijos ir kt. Programos metu sieksime ugdyti bendrąsias kompetencijas – savarankiškumą, smalsumą, gebėjimą dirbti grupėje, pasitikėjimo savimi įgūdžius, būtiniausius savarankiško gyvenimo įgūdžius. Ar tavo komanda yra pasiruošusi pasinerti į naują patirtį ir kraterio deimantų paiešką?
Kita

Skautorama

Skautavimas - visuomeninis savanoriškas vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo judėjimas. Pasaulyje skautų judėjimui priklauso daugiau nei 50 milijonų įvairaus amžiaus skautų ir
skaučių,-Lietuvoje skautų judėjimas 2018m. atšventė veiklos šimtmetį, čia judėjimo dalimi yra virš 3000 asmenų. Tai giliomis tradicijomis ir savita kultūra pagrįstas judėjimas, su kuria ir sieksime supažindinti edukacijos dalyvius. Edukacijos metu sužinosime viską apie skautus. Pirma, išgirsime pradininko Roberto Baden-Powellio istoriją, jo skiepytas ir iš kartos į kartą perduodamas tradicijas; kartu išsiaiškinsime skirtingų skautiškų kaklaraiščių prasmes, uniformos bei atributikos reikšmę. Supažindinsime su skautavimo skirtumais Lietuvoje ir pasaulyje. Papasakosime apie skirtingas skautavimo rūšis - kuo skiriasi sausumos, jūros ir oro skautai. Antra programos dalis - skautorama, t.y. skautiškų užduočių programa, kurios metu mokomasi veikiant, pritaikant jau turimas savo žinias ir mokantis iš šalia esančių. Čia visi kartu mokysimės dalyvauti rikiuotėje, žygiuoti ir žinoma nepamiršime skanduočių bei dainų, kursime skirtingų tipų laužus, teks rišti įvairius mazgus ir mokėti juos tikslingai pritaikyti, kartu išmoksime saugiai naudotis kirviu ir peiliu, susipažinsime su skirtingais medžiais, bendysime indikuoti savo aplinką pagal ten augančius augalus. Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais, mylinčiais gamtą žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei. Būtent toks yra ir šios edukacijos vertybinis tikslas.
Kultūros paveldas, Kita

Skautiškais metodais paremta kultūrinė edukacija

Edukacijos metu mokiniai per interaktyvų dalyvavimą susipažins su didžiausiu meteorito kraterio Lietuvoje teritorija ir jį supančiais kultūriniais ir istoriniais objektais: Sukinių
piliakalniu, Moko akmeniu, Žuvintės šaltiniu ir sovietine Kopūstėlių raketine baze. Programos tikslas - vadovaujantis skautiškais metodais ir vertybėmis leisti dalyviams susipažinti su kultūros paveldo ir istorinėmis vietomis Ukmergės rajone bei įgyti gyvenime praversiančių įgūdžių. Programos priemonės ir struktūra. 6 valandų žygio programa vyks 10-15km ruože tarp Veprių miestelio ir Kopūstėlių kaimo. Bus išnaudojamos visos gamtos erdvės: Šventosios upė, miškas, istoriniai ir kultūriniai objektai bei informacija apie juos. Programos priemonės: žemėlapiai, žygio ir išgyvenimo gamtoje priemonės: puodai, virvės, ugnies skeltuvai ir kt. priemonės. Žygio metu bus naudojamasi ryšio priemonėmis (racijomis). Dalyviai, su skautų instruktorių pagalba, gaminsis maistą lauko sąlygomis (mokysis pasiruošti laužo vietą, uždegti laužą be degtukų, pasigaminti trikojį ir įgyti maisto gaminimo įgūdžių). Programos siektini rezultatai. Šia edukacija papildome formalias ugdymo disciplinas, o taip pat siekiame supažindinti su daugiau nei 100 metų gyvuojančia skautiškos veiklos metodika ir patyriminiu mokymusi gamtoje. Šios saviraiškos formos ir darbo grupėse patyrimas pritaikomos klasės veiklose ir mokyklos renginiuose. Programos metu sieksime ugdyti bendrąsias kompetencijas – savarankiškumą, smalsumą, gebėjimą dirbti grupėje, pasitikėjimo savimi įgūdžius, būtiniausius savarankiško gyvenimo įgūdžius (peilio naudojimas, laužo užkūrimas, darbo atlikimas iki pabaigos ir pan.). Įgyti specialiųjų kompetencijų – išmokti gaminti maistą ant ugnies ir ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą nestandartinėse situacijose. Ši programa - puikus būdas susipažinti su kultūriniais ir istoriniais objektais, išbandyti klasės komandinės veiklos sugebėjimus ir įgyti naudingų gyvenime įgūdžių.
Kita

Išmok iš skautų

Edukacija vyksta Plungės skautams pagal panaudą išnuomotoje sodyboje arba pagal panaudą išnuomotose patalpose (tad nebaisu prastas oras, užsiėmimai gali vykti bet kuriuo metų laiku).
Atvykusi klasė supažindinama su vedėjais, veiklomis. Pirmas etapas – skautorama. Grupę padalijus į 3–6 grupes (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus), grupelės eina į punktus, kur vadovai veda užsiėmimus. Užsiėmimų temos: 1) Lietuvos skautijos istorija, vertybės, metodika, simboliai, rikiuotės, skautiškos bausmės, 2) Išgyvenimo gamtoje pradmenys ir gudrybės, 3) augalų pažinimas ir panaudojimas, 4) skautiški rankdarbiai, 5) skautiški patiekalai, 6) skautiški žaidimai. Veikla viename punkte vyksta 15-20 minučių, po švilpuko grupės pereina prie kito punkto ir taip ratu pabuvoja visuose užsiėmimuose. Likęs laikas skiriamas refleksijai-trumpai viktorinai grupelėms (iš gautos informacijos), nugalėtojų apdovanojimui, bendriems žaidimams.
Dailė, Kita

Apsilankymas Fėjų Slėnis galerijoje ir popierinės gėlės gamyba su Fėjų Slėnio personažu

Visus, neabejingus fantazijos pasauliui, kviečiame apsilankyti magiškame Fėjų slėnyje, kuris yra Vilniuje ir sukurtas pagal Editos Lei knygas ,,Laiškas fėjai“, ,,Fėjų muzika“, ,,Miglų
slėnio Fėjų pasakos“ ir ,,Miglų slėnio Fėjų burtai“. Tai 300 kv.m. dirbtinis miškas, įrengtas labirinto principu pagal lietuvių autorės Editos Lei knygas. Čia visi gali susipažinti su tais herojais, kuriuos mato knygose. Autorė pati gamino visus personažus, jų atributiką, namus ir pan. Todėl kiekvieno apsilankiusio laukia ne tik literatūrinė, bet ir meninė pažintis su fantazijų pasauliu. Keliaudami miško labirintu lankytojai pamato savo nameliuose ir kiemuose bruzdančias fėjas, puotaujančius gnomus, urvuose besislepiančius drakonus... Po kelionės kviečiame pasigaminti popierinę kvapnią gėlę su pasirinktu Fėjų slėnio personažu.
Dailė, Dizainas

Apsilankymas Fėjų Slėnis galerijoje ir Namelio-Žibinto dirbtuvės

Visus, neabejingus fantazijos pasauliui, kviečiame apsilankyti magiškame Fėjų slėnyje, kuris yra Vilniuje ir sukurtas pagal Editos Lei knygas ,,Laiškas fėjai“, ,,Fėjų muzika“, ,,Miglų
slėnio Fėjų pasakos“ ir ,,Miglų slėnio Fėjų burtai“. Autorė sukūrė, ne tik istorijas, bet ir visus personažus, todėl apsilankę Fėjų slėnyje, galite ,,gyvai“ išvysti tai, apie ką kalbama knygose. Čia skaitytojai sužino, kaip realiai atrodo jų pamėgti herojai. Keliaudami miško labirintu lankytojai pamato savo nameliuose ir kiemuose bruzdančias fėjas, puotaujančius gnomus, urvuose besislepiančius drakonus... Po pasivaikščiojimo kviečiame į dirbtuves, pasigaminti sau Namelį - Žibintą. Fėjų Slėnis atsirado tam, kad suteiktų žmonėms galimybę į gyvenimą pažvelgti žaismingiau, nepamirštant, kad visi mes buvom vaikai. Juk taip smagu po rimtų darbų, kuriuos privalai padaryti, atsidurti ten, kur nėra ribų ir viskas įmanoma.   
Architektūra, Kita

Kūrybinės bendradarbiavimo įgūdžių dirbtuvės „Statybų slėnis“

Tai smagiausias edukacinis kūrybinio mąstymo, komandos formavimo ir bendradarbiavimo užsiėmimas! Darbas komandose ir gebėjimas bendradarbiauti – vienas svarbiausių įgūdžių žmogaus
sėkmei. To galima išmokti. O jei dar gauni kūrybišką, įdomią užduotį - pastatyti neįprastą statinį, naudojant neįprastas statybines medžiagas - tai tampa nuotykiu visai komandai! Kaip vyksta šios nuotaikingos edukacinės dirbtuvės? Užsiėmimo metu dalyviai suskirstomi atsitiktinėmis komandomis. Kiekvienas komandos narys gauna vaidmenį, kurį turi atlikti viso užsiėmimo metu. Komandos atlieka joms skirtas užduotis, diskutuoja, generuoja ir įgyvendina idėjas. “Statybų slėnyje“ verda darbas. Kiekviena komanda siekia išsiskirti, pastatyti originaliausią, aukščiausią ar tvirčiausią statinį. Užsiėmimo pabaigoje vertinamas komandų darbas, vyksta vaidmenų aptarimai ir diskusijos tiek komandose, tiek bendrai visoje dalyvių grupėje, dalijamasi suvokimais ir įžvalgomis. Edukacijos nauda paaugliams ir jaunimui: • leidžia išbandyti architekto, inžinieriaus patirtį, • lavina kūrybiškumą ir komandinio darbo įgūdžius, • padeda kiekvienam suprasti, kokius jie turi bendradarbiavimo įgūdžius, ką geba puikiai, o kur dar reikėtų pasipraktikuoti, • leidžia suvokti komandos naudą ir reikšmę, • padeda geriau pažinti save ir kitus. Visomis edukacijai reikalingomis priemonėmis pasirūpina edukatoriai!
Dizainas, Kita

Apsilankymas Fėjų Slėnis galerijoje

Visus, neabejingus fantazijos pasauliui, kviečiame apsilankyti magiškame Fėjų slėnyje, kuris yra Vilniuje ir sukurtas pagal Editos Lei knygas ,,Laiškas fėjai“, ,,Fėjų muzika“, ,,Miglų
slėnio Fėjų pasakos“ ir ,,Miglų slėnio Fėjų burtai“. Tai 300 kv.m. dirbtinis miškas, įrengtas labirinto principu pagal lietuvių autorės Editos Lei knygas. Čia visi gali susipažinti su tais herojais, kuriuos mato knygose. Autorė pati gamino visus personažus, jų atributiką, namus ir pan. Todėl kiekvieno apsilankiusio laukia ne tik literatūrinė, bet ir meninė pažintis su fantazijų pasauliu. Keliaudami miško labirintu lankytojai pamato savo nameliuose ir kiemuose bruzdančias fėjas, puotaujančius gnomus, urvuose besislepiančius drakonus...
Rodomi įrašai: 1 - 88