DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dizainas, Kita

Mažieji programuotojai

Augmentinė realybė - kas tai ? Tai paprasto statinio vaizdo pakeitimas kompiuterio ir specialių programų pagalba į trimatį vaizdą paplidytos realybės aplinkoje. Šį 3D vaizdą galima
stebėti iš visų pusių, suprasti jo sandarą ir sudedamąsias dalis. Išsamų edukacijos pristatymą su vaizdiniais elementais rasite paraiškos papildomos medžiagos skyriuje, paspaudę tikslinę nuorodą. Edukacija susideda iš įvadinės, pažintinės ir praktinės dalies. - Įvadinėje dalyje bus rodoma vaizdinė medžiaga ir pristatoma papildyta realybė. Vaikai supažindinami su papildytos realybės galimybėmis, kaip ji keičia ir kaip ateityje smarkiai įtakos pokyčius įvairiuose mokslo srityse ir mūsų kasdienybėje. - Pažintinėje dalyje skirtingų aplikacijų ir planšetinių kompiuterių pagalba vaikams papildytoje realybėje bus demonstruojama Saulės sistema, jos sandara, vaikai supras Saulės sistemos veikimo principą, vizualiai matys ją 3D formatu ir galės jos sandarą apžiūrėti iš visų pusių, sukant vaizdą ratu. - Taip pat vaikams papildytoje realybėje bus pateikiama matematinė užduotėlė, kurią vaikai turės išspręsti. - Pažintinės dalies pabaigoje vaikų lauks staigmena – jie prieš akis išvys žirafą, sukurtą papildytos realybės pagalba, kuri vaikščios ir vaikai turės galimybę su ja nusifotografuoti. - Praktinėje dalyje vaikai savo rankomis planšetiniame kompiuteryje sukurs savo pirmąją papildytos realybės aplikaciją, kurios tematika - Lietuvos istorija. Vaikai suprogramuos žymius Lietuvos istorinius veikėjus – Steponą Darių ir Stasį Girėną, kurie bus atvaizduojami papildytoje realybėje planšetinio kompiuterio pagalba, kartu su edukatore prisimins jų istorinį žygdarbį. Edukacijos metu gaunamos informacijos dėka vaikai praplės savo kultūrinį akiratį, lavins kūrybingumą, sąmoningumą ir kritinį mąstymą.
Kultūros paveldas, Kita

Mažieji programuotojai 2

Edukacija susideda iš įvadinės, mokomosios ir praktinės dalies. - Įvadinėje dalyje bus rodoma vaizdinė medžiaga ir pristatomos vaikų programavimo galimybės. Ką vaikai gali sukurti
kompiuterių ir programavimo dėka. Kadangi siekiame ilgalaikių rezultatų, norime, kad vaikai po mūsų edukacijos nesustotų programuoti ir kurti, todėl įvadinės dalies pabaigoje vaikai bus kviečiami prisijungti į mažūjų programuotojų elektroninę grupę, kurioje vaikai iš visos Lietuvos galės dalintis savo suprogramuotais projektais. - Mokomojoje dalyje vaikai bus mokomi Scratch programavimo kalbos pagrindų, kaip veikia blokai ir kokią paskirtį turi vienas ar kitas blokas ir kaip jie gali įtakoti judesius, veiksmus ar garsinius reiškinius programuojamame projekte. Ne tik edukatore pasakos, tačiau ir vizualiai Informacija bus perteikiama vaizdinėje medžiagoje, taip mokiniam bus lengviau suprasti ir įsisavinti Scratch programavimo principus. Praktinėjė dalyje vaikai bus suskirstyti komandomis po 4 arba 5 mokinius vienoje komandoje, priklausomai nuo dalyvaujanciu edukacijoje mokinių skaiciaus. Kiekvienai komandai bus skiriamas robotas ir planšetinis kompiuteris su įdiegta Scratch programa, kuri bus susieta Bluetooth ryšiu su Robotu. Kiekviena komanda gaus po Lietuvos istorinį labirintą, kurį turės išeiti langelis po langelio robotas, kurio žingsnius planšetiniame kompiuteryje programuos vaikai. Kiekvienas istorinis langelis atskleis musų Lietuvai nusipelniusias istorines asmenybes, datas ir Lietuvai svarbius istorinius įvykius. Tik išklausę langelyje iliustruoto istorinio įvykio pasakojimo vaikai galės judėti toliau ir programuoti roboto sekančius žingsnius besivaržant kuri komanda finišą pasieks pirma. Laimėjusiai komandai bus įteikiamas “perspektyviųjų mažūjų programuotojų diplomas”. Ir žinoma programos pabaigoje visiem vaikam bus iteikiamas mažūjų programuotojų sertifikatas, kad vaikai sėkmingai išklausė Scretch programavimo įvadą ir pakvietimas prisijungti prie elektroninės grupės.
Muzika, Etninė kultūra

Mes mažieji piemenukai

Edukacinis užsiėmimas „Mes mažieji piemenukai“ supažindina su piemenavimo tradicijomis Lietuvoje. Užsiėmimo dalyviai sužino, kokius darbus dirbo piemenukai, kaip linksminosi, ką valgė,
kaip šventė didžiąją piemenų šventę – Sekmines. Vaikai mokosi šokti ratelius, dainuojamos piemenėlių dainos, minamos mįslės, grojama skudučiais ir mediniais ragais. Edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti mokinius su piemenavimo tradicijomis Lietuvoje ir didžiąja piemenų švente – Sekminėmis; populiarinti tautinės muzikos paveldą. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai: 1. Pristatyti piemenavimo Lietuvoje istoriją ir papročius. 2. Supažindinti su Sekminių šventės prasme, papročiais, apeigomis, burtais, žaidimais ir piemenų „kulinariniu paveldu“. 3. Įtraukti vaikus į praktinę-kūrybinę veiklą: pasimokinti groti skudučiais, mediniais ragais, šokti ratelius-žaidimus, dainuoti piemenėlių dainelę, oliuoti. Siekiami rezultatai: 1. Įgytos žinios apie piemenavimo tradiciją. 2. Išmoktas bent 1 ratelis-žaidimas. 3. Susipažinta su muzikavimo tautiniais instrumentais pradmenimis. Edukaciniame užsiėmime naudojamos priemonės: skudučiai, mediniai ragai, vaizdo reportažo „Sekminės Palūšėje“ fragmentas, piemenėlių apsiaustai.
Rodomi įrašai: 1 - 33