DĖMESIO! Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 20 d. imtinai
Architektūra, Kultūros paveldas

Bernardinai

Bernardinai – tai ir vienuoliai, ir bažnyčia, ir sodas! Nors vaikų akimis, tai dažniausiai tik vaikų žaidimo aikštelė. Praplėskime vaikų akiratį ir padėkime jiems pažinti visą
Bernardinų ansamblį. Patyrinėkime ir sužinokime naujų žodžių reikšmes kaip alpinariumas ar belvederis, kokias naujoves atnešė broliai vienuoliai, kokios augalų rūšys buvo auginamos vienuolių soduose bei greta buvusiame Vilniaus universiteto botanikos sode. Jaunieji tyrinėtojai įtraukiami į aktyvias užduotis – surasti, surinkti, surišti ar suklijuoti. Tokiu būdu vaikai ne tik sužino naujų dalykų, bet kartu lavina kūrybingumą, pvz. pasidarydami kelionės nuotrauką iš lazdos!
Kinas, Kultūros paveldas

Melagienos ir kultūros paveldas

Išmaniaisiais telefonais kursime tiesą apie Lietuvą! Gal ateityje koks užsienietis režisierius iš Holivudo sugalvos kurti filmą apie Vytauto Lietuvą, Miško brolius, Žalgirio mūšį ar
kitą mums svarbų įvykį bei asmenybę. Pasirūpinsime, kad tas režisierius turėtų pakankamai informacijos „youtube“ platformoje papildyti siužetą lietuvių moksleivių akimis. Siužetams naudosime šias ir kitas temas: pasipriešinimas okupacijai, A. Mickevičius gali stiprinti lietuvių, lenkų ir baltarusių draugystę, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, kultūros paveldo išsaugojimo reikšmė valstybingumui ir kt. Vilniaus miesto senamiestis taps filmavimo aikštele, kultūros paveldo objektai – dekoracijomis, o visos Lietuvos moksleiviai – aktoriais. Suraskime būdus, kaip tiesa paveikti širdis ir protus!
Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Kaip Vilnius švenčia Kalėdas

Interaktyvios ekskursijos po Vilniaus senamiestį metu susipažinsime su Kalėdų laikotarpio šventėmis, skirtingų religijų maldos namų ypatumais, atliksime užduotis, padedančias geriau
pažinti tautų įvairovę, rinksime gražiausią kalėdinę vitriną, ragausime, spėliosime, žaisime, stebėsimės, juoksimės, pažinsime, fotografuosimės su eglute, tai yra švęsime šventes!
Architektūra, Kultūros paveldas

Bernardinai tamsoje

Edukacijos „Bernardinai tamsoje“ metu visi moksleiviai pažins Bernardinų ansamblį užmerktomis akimis! Įsivaizduosime, kad visi esame praradę regos dovaną, todėl panaudodami lytėjimo ir
klausos dovanas, pažinsime Bernardinų ansamblį: šventų laiptų koplyčioje nueisime (kas norės autentiškai – keliais) piligrimų kelionę, lauke liesdami sienų plytas, atpažinsime gotikinį plytų rišimo būdą ir plytų formų įvairovę, zakristijoje paliesime liturginius rūbus (drobinis abitas, medvilninė alba, šilkinis arnotas, siuvinėtas aukso siūlais), bažnyčioje liesdami patyrinėsime ornamentus ir atpažinsime klausyklą, sakyklą, aptarsime kuo skiriasi senasis ir naujasis altoriai, šventiniame koridoriuje lytėjimo būdu bandysime suskaičiuoti 500 metų menančios bažnyčios sienos dažų sluoksnius. Taip pat einant iš mažesnės erdvės į didesnę erdvę atkreipsime dėmesį į skirtingą balso aidą. Akliesiems ir silpnaregiams bus proga formuoti vaizdinius apie literatūros-istorijos kūriniuose (pvz. „Altorių šešėlis“, istorijos vadovėliai, architektūros stiliai ir kt.) skaitomus objektus ir juos palietus rankomis aiškiau įsivaizduoti (kaip atrodo abitas, stula, klausykla, sakykla, altoriai, freskos, gotikiniai ornamentai, plytų rišimo būdas ir kt.). Matantys vaikai papildomai dar pajaus ir praktiškai išbandys aklųjų kasdienybę, siekiant moksleivių jautrumo ateityje bendraujant su asmenimis, turinčiais negalią. Užduotys ir kalbėjimo stilius pritaikyti atsižvelgiant į moksleivių amžių ir negalios lygį. Edukacija specialiai pritaikyta akliesiems ir silpnaregiams, bet tinka ir matantiems vaikams, nes kiekvienam matančiam dalyviui bus duotas raištis akims ir tokiu būdu edukacija, užtikrinant saugumą, vyks „tamsoje“.
Architektūra, Kultūros paveldas

UNESCO Lietuvoje: Vilniaus istorinis centras

Keliausime nuo Aušros vartų Valdovų keliu, vingiuodami pro buvusius bajorų dvarus, pirklių namus, žydų krautuvėles, vienuolynus ir bažnyčias. Jaunesnių klasių (1–6 kl.) moksleiviai
pasivaikščiojimo su gide metu, o vyresnieji (7–12 kl.) savarankiškai orientacinio žaidimo metu gavus koduotas užduotis suras pažymėtas vietas, kuriose atlikus užduotis pažins Vilniaus istorinį centrą kaip UNESCO kultūros paveldo objektą, prisimins, kad nepaisant istorinių permainų, Vilniaus istorinio centro erdvinė struktūra atspindi architektūros stilių kaitą, politinių ir gamtinių įvykių nulemtą raidą. Interaktyvių užduočių pagalba, mokiniai turės galimybę lavinti kritišką mastymą, bus kviečiami teikti pasiūlymus, kurie padėtų prisidėti prie jų gyvenamos teritorijos kultūros vertybių puoselėjimo jiems priimtina forma. Vilniečiams ypač aktualu švenčiant Vilniaus 700 metų jubiliejų, o kitų regionų moksleiviams šis įspūdingas sostinės jubiliejus galėtų įkvėpti jų gyvenamos teritorijos kultūros vertybių išsaugojimo projektams.
Architektūra, Kultūros paveldas

Pažink Vilniaus gynybinę sieną pats (orientacinis žaidimas)

Orientacinis žaidimas „Pažink Vilniaus gynybinę sieną pats“ kviečia moksleivius patiems patyrinėti Vilniaus miesto gynybinės sienos perimetrą, maždaug 4 km. Miestą gynybiniai
įtvirtinimai saugojo iš viso apie 300 metų, dabar jau virš 200 metų kaip gynybinės sienos nebėra. Kasmet rugsėjo 6 d. galime pažymėti dieną, kai Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras 1503 m. privilegija patenkino miestiečių prašymą juos atleisti nuo karo prievolės, kad galėtų miestą aptverti apsaugine siena. Buvusių vartų ir bokštų vietose galėsite įsivaizduoti kokie statiniai čia stovėjo bei prisiminti kokią reikšmę turėjo miestui. Pakeliui lavinsite pastabumą ieškant sankryžų kur stovėjo 9-eri miesto vartai, bokštai, o namų sienose ir kiemuose ieškosite gynybinės sienos autentiškų ar atkurtų fragmentų. Moksleivių lauks informacinės stotelės su interaktyviomis užduotimis buvusių vartų vietose, pakeliui teks ieškoti buvusios sienos fragmentų. Tad šokam į patogius batus, pasiimam telefoną su internetu* ir pirmyn į trasą! (* Užtenka vieno išmanaus telefono su internetu 3-5 asmenų grupei). Susitikimo vieta: prie varpinės, Katedros a. Pabaigos vieta: prie Bernardinų bažnyčios, Maironio g.
Kultūros paveldas, Kita

UNESCO gamtoje

Vilniaus kalnai yra istorinė, politinė ir religinė Lietuvos širdis, UNSECO Pasaulio paveldo objekto „Vilniaus senamiestis“ dalis. Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas siekia
išsaugoti Vilniaus pilis, kaip Lietuvos istorinį valstybės ir dvasinės kultūros centrą. Vilniaus istorinio centro istorija prasidėjo ant ledyninės kilmės kalvų, kurios su pertraukomis buvo apgyvendintos nuo pat neolito laikų. Istorinį miesto centrą sudaro trijų pilių (Aukštutinės, Žemutinės ir Kreivosios) teritorijos ir viduramžiais gynybine siena apjuosta zona. Šios sportiškos edukacijos metu kviečiame moksleivius patyrinėti pačią seniausią istorinio centro dalį – Vilniaus piliakalnį su papiliais, kur buvo kreivoji pilis, kūrėsi kreivasis miestas. Nors tai archeologinė vietovė ir visi tyrimų laukiantys objektai dar glūdi po žeme, tai netrukdo kviesti moksleivius diskusijai ir lavinti vaizduotę apie senąjį Vilniaus miestą. Pažintį su rytine rezervato dalimi pradėsime prie Neries ir Vilnelės santakos. Toliau kopsime į Gedimino kapo, Altanos ir Bekešo kalnus. Pakeliui pažinsime dar ledynų suformuoto peizažo raguvas, žygio metu įsivaizduosime kreivąją pilį ir kreivąjį miestą aplink. Susipažinsime su kultūros ir gamtos vertybėmis, legendos ir istorijos padės įsivaizduoti Vilnių ir jos gyventojus nuo pat XIII a. Užduotys, kalbėjimo stilius ir konkretus maršrutas pritaikytas atsižvelgiant į moksleivių amžių (pvz. jaunesniems mažiau ar žemesnės kalvos, vyresniems – statesnės ir pan.). Tikimasi, kad panoraminiai dabartinio miesto vaizdai įkvėps idėjų laboratorijai „Vilnius 700“ artėjančiam jubiliejui.
Kita, Daugiakultūriškumas

Žaidimas gatvės meno galerijoje po atviru dangumi

Netradicinė kultūrinė edukacija netradicinėje galerijoje! Menininkų neblėstantis poreikis išstumti save iš komforto zonos ir stipri vidinė motyvacija urbanistinį pilką miestą prikėlė
naujam gyvenimui. Šioje urbanistinio meno galerijoje moksleiviai susipažins su žirafiuku Nino iš Kauno zoologijos sodo. Atveždamas Nino atvaizdą į kitą miestą, menininkas siekia dienas aptvare leidžiančiam gyvūnui suteikti metaforišką laisvę ir leisti jam pasižvalgyti po naujus horizontus. Taip ir moksleiviai, atvykę iš mokyklos į šią galeriją turės galimybę savarankiškai susipažinti su netradiciniais meno kūriniais, kurie kviečia prabusti ir išlaisvėti, diskutuoti ir interpretuoti! Orientacinio žaidimo metu moksleiviai susipažins su šiais ir kitais meno kūriniais: - „Laisvės statulos“ fragmentas „¼ laisvės“ kviečia apmąstyti laisvės idėją ir problematiką šiuolaikinio politinio ir socialinio gyvenimo kontekste. - Tatuiruotės stiliumi nupiešta plaštaka ant sienos žaismingai kviečia naujai pažvelgti į Lietuvą kadaise valdžiusį valdovą Mindaugą. - Pelėda, kuri pasižymi aukštu intelektu, gina ir saugo teritoriją. Tai tarsi simbolis, saugantis nuo nelaimingų atsitikimų ir lankytojams įkrečiantis proto neprisišaukti nelaimių. - Susipažinsime su 10 reikšmingų Lietuvos meno ir kultūros asmenybių įamžintų ant fasado: Jonas Mekas, Vytautas Kernagis, Jurgis Mačiūnas, Česlovas Milošas, Vydūnas, Clara Rockmore, Mirga Gražinytė-Tyla, Eimuntas Nekrošius, Vitas Luckus ir Arūnas Žebriūnas. - Eisime 70 metrų ilgio taku, kuris atskleidžia folklorą ir tradiciją, kur senoji ikonografija yra naudojama kuriant naujas, bet atpažįstamas reikšmes. - Kalbėsime apie klasikinio meno sušiuolaikinimą ir daug kitų įdomybių! - Geležinis vilkas, sukurtas savanorių rankomis iš metalo laužuose atrinktų antrinių metalo žaliavų Vilniaus būsimo 700 m. jubiliejaus proga. O kokį kūrinį sukursi tu?
Architektūra, Kultūros paveldas

Galingiausi ir turtingiausi

Kultūrinės edukacijos po Vilniaus senamiestį metu sužinosime, kokių naujovių į Lietuvą atnešė XVI–XVIII a. didikų elitas. Tyrinėdami Radvilų, Pacų, Sapiegų, Chodkevičių ir kitų didikų
rūmų fasadus ir kiemelių užkampius, ieškosime kiekvienos giminės mums paliktų lobių! Jaunesnių klasių mokiniai (1–6 kl.) ekskursijos su gide metu, o vyresnieji (7–12 kl.) savarankiškai orientacinio žaidimo metu. 1–6 kl. susitikimo vieta: prie Filharmonijos (Aušros Vartų g. 5), pabaigos vieta: Pilies g. 7–12 kl. susitikimo ir pabaigos vieta: Rotušės a.
Architektūra, Kultūros paveldas

Lietuvos kūrėjai: nuo Mindaugo iki Nausėdos

Interaktyvios ekskursijos metu sužinosime kaip Lietuvą kūrė Mindaugas, Gediminas, Basanavičius, Nausėda ir kiti mūsų valstybei svarbūs asmenys. Dainos ir žaidimai padės atskleisti ką
mums davė pagonybė ir krikščionybė. Diskutuosime kokią reikšmę man turi vardas, ar esu kūrybiškas ir kas yra mano lyderio pavyzdys. O svarbiausia – kuo aš galiu įsipareigoti Lietuvai šiais metais? * Paslauga atliepia „Vilnius 700“ minėjimo sukaktį.
Rodomi įrašai: 1 - 1011