Dėmesio! Kvietimas teikti paraiškas kultūros paso paslaugų atrankai vyks nuo 2022 06 01 (10 val.) iki 2022 06 14 (17 val.)
Kita

Edukacinė pamoka: Kaip kurti geresnį pasaulį kultūringu elgesiu internete? (Nuotolinė paslauga)

Kviečiame moksleivius į kultūrinę pažintinę kelionę po skaitmeninį pasaulį! Čia kalbėsimės, kas yra interneto kultūra, kaip kiekvienas prisidedame ją kurdami ir stebėsime, kaip mūsų
pasirinkimai internete gali padėti tobulėti, kurti ir daryti pasaulį geresnį. Už rankos vedamės mažuosius moksleivius į skaitmeninę kelionę, virtualią erdvę, kurioje smalsiai dairomės ne tik kaip vartotojai, bet ir kaip kūrėjai. Siekiame ne tik supažindinti su kultūringo, etiško bendravimo ypatumais internete, bet ir motyvuoti naudotis įrankiais ir priemonėmis, kurios padeda kurti geresnį internetą. Keliaujame pasipuošę kritiko akiniais – mokydamiesi atsirinkti turinį, vertinti jo kokybę, kelti klausimus, kurie padėtų atskirti pelus nuo grūdų internete. Interaktyvūs žaidimai padeda įtvirtinti naujas žinias. Edukacijos metu kalbame apie tai, kokių galių turi kiekvienas, kaip interneto turinio kūrėjas, aptarsiame tinkamo ir kultūringo elgesio internete ir realybėje ypatybes, mokomės, kaip atsirinkti vertingą turinį internete bei suprasti, kas yra skaitmeninė gerovė ir skaitmeninė higiena, kaip tai formuoja mūsų įvaizdį ir padeda kasdien jaustis gerai – ir emociškai, ir fiziškai. Tai, ką kuriame ir kuo dalinamės internete, yra mūsų neišnykstantis skaitmeninis pėdsakas. Jis, drauge su skaitmeninėmis patirtimis, yra mažo žmogaus tapatybės dalis, kurią vieni kuria sąmoningiau nei kiti. Skatiname sąmoningą kūrybą. Atskleidžiame, kad gebėjimas virtualioje erdvėje elgtis išmaniai ir atsakingai ne tik apsaugo kiekvieną nuo nepageidaujamų patirčių internete, bet ir sudaro sąlygas naudotis technologijų galimybėmis saviraiškai ir kūrybai. Edukacija augina vaikų ir jaunimo atsparumą siekiant kuo labiau sumažinti visų formų smurtą prieš vaikus, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis. Ji skatina etišką interneto kultūrą, prisideda mažinant patyčių mastus, ugdo kritinį mąstymą, didina sąmoningumą, stiprina vaikų ir jaunimo gebėjimus naudoti internetą kūrybingumui ir saviraiškai lavinti.
Kita

„KLIK galia: elgesio internete kultūra“ (Išvažiuojamoji)

Viso pasaulio vaikai, prisijungiantys prie interneto, turi šansą pasinaudoti pačiomis stebuklingiausiomis technologijų teikiamomis galimybėmis: skaitmeninėje erdvėje jie bendrauja,
mokosi, kuria, pramogauja. Tam, kad visos šios veiklos juos AUGINTŲ plačiąja žodžio prasme, būtina ugdyti kultūringo bendravimo, sveiko naudojimosi technologijomis, kritinio mąstymo vartojant interneto turinį bei jį kuriant gebėjimus. Edukacijos metu drauge ieškome atsakymų į klausimą, ką reiškia kultūringas elgesys internete, kaip save apsaugoti ir dalyvauti kuriant pozityvią bendravimo interneto kultūrą? Kaip skaitmeninę erdvę panaudoti kūrybai ir ką svarbu apgalvoti prieš kiekvieną „klik“. Vienas iš esminių įgūdžių šiame kelyje – kritinis mąstymas, be jo – nė iš vietos. Atskleidžiame, kad gebėjimas virtualioje erdvėje elgtis išmaniai ir atsakingai ne tik apsaugo kiekvieną nuo nepageidaujamų patirčių internete, bet ir sudaro sąlygas naudotis technologijų galimybėmis saviraiškai ir kūrybai. Skatiname sąmoningą skaitmeninės erdvės tyrinėjimą ir pripildymą savo asmeniniu turiniu, o be to, motyvuojame kurti sveiką santykį su technologijomis. Visa tai aptariame pasitelkdami ir interneto memų pavyzdžius! Šia edukacija siekiame: - Auginti vaikų ir jaunimo atsparumą siekiant kuo labiau sumažinti visų formų smurtą prieš vaikus, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis. - Skatinti etišką interneto kultūrą, ugdyti kritinį mąstymą. - Stiprinti vaikų ir jaunimo gebėjimus naudoti internetą kūrybingumo ir saviraiškos lavinimui.
Kita

Edukacinė paskaita „KLIK galia: elgesio internete kultūra“ (Nuotolinė paslauga)

Viso pasaulio vaikai, prisijungiantys prie interneto, turi šansą pasinaudoti pačiomis stebuklingiausiomis technologijų teikiamomis galimybėmis: skaitmeninėje erdvėje jie bendrauja,
mokosi, kuria, pramogauja. Tam, kad visos šios veiklos juos AUGINTŲ plačiąja žodžio prasme, būtina ugdyti kultūringo bendravimo, sveiko naudojimosi technologijomis, kritinio mąstymo vartojant interneto turinį bei jį kuriant gebėjimus. Edukacijos metu drauge ieškome atsakymų į klausimą, ką reiškia kultūringas elgesys internete, kaip save apsaugoti ir prisidėti, kuriant pozityvią bendravimo interneto kultūrą? Kaip skaitmeninę erdvę panaudoti kūrybai ir ką svarbu apgalvoti prieš kiekvieną „klik“. Vienas iš esminių įgūdžių šiame kelyje – kritinis mąstymas, be jo – nė iš vietos. Atskleidžiame, kad gebėjimas virtualioje erdvėje elgtis išmaniai ir atsakingai ne tik apsaugo kiekvieną nuo nepageidaujamų patirčių internete, bet ir sudaro sąlygas naudotis technologijų galimybėmis saviraiškai ir kūrybai. Skatiname sąmoningą skaitmeninės erdvės tyrinėjimą ir pripildymą savo asmeniniu turiniu, o be to, motyvuojame kurti sveiką santykį su technologijomis. Šia edukacija siekiame: - Auginti vaikų ir jaunimo atsparumą siekiant kuo labiau sumažinti visų formų smurtą prieš vaikus, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis. - Skatinti etišką interneto kultūrą, ugdyti kritinį mąstymą. - Stiprinti vaikų ir jaunimo gebėjimus naudoti internetą kūrybingumo ir saviraiškos lavinimui.
Kita

Tarp vartotojo ir kūrėjo. Vaidmenys, galia ir kultūra internete (Išvažiuojamoji)

Kone kiekvieno jauno žmogaus kišenėje – išmanus įrenginys, atidarantis langą į pasaulį. Praveri jį – ir mėgaujiesi tuo, ką žmonija sukuria kasdien. Kuo šiandien su pasauliu dalinsiuosi
aš? Kaip mano kūryba ir veikla internete paveiks kitus? Kaip etiškai ir kultūringai pildyti interneto vandenyną? Ekranas mažytis, o jo galia jauno žmogaus saviraiškai, savivertei, tapatybei bei vertybėms – milžiniška. Tai, ką ir kaip jaunuoliai vartoja internete šiandien, keičia jų tapatybę, formuoja skonį, mokymosi, bendravimo ir kūrybinės raiškos būdus. Edukaciją sukūrėme remdamiesi pasaulinių tyrimų ir technologijų srities tendencijų įžvalgomis siekiant motyvuoti jaunuolius naudotis „vidinio kritiko“ paslaugomis naudojant, atrenkant interneto turinį bei atsakingu, išmaniu požiūriu vadovautis kuriant savo skaitmeninį pėdsaką, pradedant nuo kiekvieno „klik“. Kalbame apie svarbiausias kūrybingumo, produktyvumo ir kritinio mąstymo prielaidas bei pagrindinius šiems gebėjimams trukdančius veiksnius. Paslaugos gavėjai įgalinami kritiškai vertinti skaitmeninę erdvę ir motyvuojami ją patys kurti atsakingai, gebėti apsaugoti save nuo nepageidaujamų patirčių internete. Kritinio mąstymo ugdymas gali padėti išvengti vaikų ir jaunimo įtraukimo į įvairias smurto prieš juos formas. Šia edukacija siekiame : - Augint jaunimo atsparumą siekiant kuo labiau sumažinti visų formų smurtą prieš vaikus, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis. - Skatinti etišką interneto kultūrą, mažinti patyčių mastus, ugdyti kritinį mąstymą, didinti sąmoningumą. - Stiprinti vaikų ir jaunimo gebėjimus naudoti internetą kūrybingumo ir saviraiškos lavinimui.
Kita

Edukacinė paskaita: Tarp vartotojo ir kūrėjo. Vaidmenys, galia ir kultūra internete (Nuotolinė paslauga)

Kone kiekvieno jauno žmogaus kišenėje – išmanus įrenginys, atidarantis langą į pasaulį. Praveri jį – ir mėgaujiesi tuo, ką žmonija sukuria kasdien. Kuo šiandien su pasauliu dalinsiuosi
aš? Kaip mano kūryba ir veikla internete paveiks kitus? Kaip etiškai ir kultūringai pildyti interneto vandenyną? Ekranas mažytis, o jo galia jauno žmogaus saviraiškai, savivertei, tapatybei bei vertybėms – milžiniška. Tai, ką ir kaip jaunuoliai vartoja internete šiandien, keičia jų tapatybę, formuoja skonį, mokymosi, bendravimo ir kūrybinės raiškos būdus. Edukaciją sukūrėme remdamiesi pasaulinių tyrimų ir technologijų srities tendencijų įžvalgomis siekiant motyvuoti jaunuolius naudotis „vidinio kritiko” paslaugomis naudojant, atrenkant interneto turinį bei atsakingu, išmaniu požiūriu vadovautis kuriant savo skaitmeninį pėdsaką, pradedant nuo kiekvieno „klik“. Kalbame apie svarbiausias kūrybingumo, produktyvumo ir kritinio mąstymo prielaidas bei pagrindinius šiems gebėjimams trukdančius veiksnius. Paslaugos gavėjai įgalinami kritiškai vertinti skaitmeninę erdvę ir motyvuojami ją patys kurti atsakingai, gebėti apsaugoti save nuo nepageidaujamų patirčių internete. Kritinio mąstymo ugdymas gali padėti išvengti vaikų ir jaunimo įtraukimo į įvairias smurto prieš juos formas. Šia edukacija siekiame : - Augint jaunimo atsparumą siekiant kuo labiau sumažinti visų formų smurtą prieš vaikus, pasinaudojant išmaniosiomis technologijomis. - Skatinti etišką interneto kultūrą, mažinti patyčių mastus, ugdyti kritinį mąstymą, didinti sąmoningumą. - Stiprinti vaikų ir jaunimo gebėjimus naudoti internetą kūrybingumo ir saviraiškos lavinimui.
Šokis

Šokis + mokykla | Integruotų pamokų ciklas | Etikos pamoka (Nuotolinė paslauga)

Tai netradicinė pamoka, kurios metu į etiką mokiniai galės pažvelgti iš šokio perspektyvos. Zoom ar kitoje platformoje vykstančio užsiėmimo metu Šeiko šokio teatro kūrėjai parodys
teatro spektaklių ištraukas, kurios iliustruoja pasirinktą temą ir pasakos, analizuos, kvies moksleivius pokalbiui apie kūrimo principus, šokio filosofiją bei metodus. Tikime, jog pamoka praturtins ir mokinius, ir mokytojus, atskleis platesnį disciplinos, jos pritaikymo gyvenime būdų arsenalą, pasiūlys netikėtus kampus, sužadins vaizduotę ir įkvėps kūrybai bet kurioje srityje. Pamokų temos: 1) Socialus menas. Šokio spektakliai „Mano Piteris Penas“. Vizualus ir muzikalus pasakojimas apie atsisveikinimą su vaikyste ir gebėjimą priimti greta esantį ir mūsų viduje gyvenantį kitą. Spektaklyje kartu su šokio teatro trupe pasirodo Julius Jurevičius, turintis Dauno sindromą. 2) „Aside“. Dinamiškas, nepaliaujamo judėjimo, techniškas ir įtraukiantis šiuolaikinio šokio duetas (Gintarė Marija Ščavinskaitė ir Niels Claes). Gilinamasi į saviraiškos, noro būti suprastam, atstūmimo ir ryšio su kitu aplinka paieškų temas. 3) „Paženklintas“. Iš asmeninės patirties išaugęs Niels Claes šokio monospektaklis atveria opią visuomenės problemą – patyčias ir jų poveikį. Pamokas veda choreografai Agnija Šeiko, Niels Claes, Gintarė Marija Ščavinskaitė.
Architektūra, Kultūros paveldas

UNESCO Lietuvoje: Vilniaus istorinis centras

Keliausime nuo Aušros vartų Valdovų keliu link Valdovų rūmų, vingiuodami pro buvusius bajorų dvarus, pirklių namus, žydų krautuvėles, vienuolynus ir bažnyčias. Pakeliui apžvelgsime
svarbiausius miesto raidos etapus, aptarsime šiuolaikines realijas, prisiminsime šiuos ir kt. dalykus: - Kurioje bažnyčioje sovietmečiu buvo ateizmo muziejus? - Ar galima šiandien užlipti ant pilies gynybinės sienos? - Kur prasidėjo Baltijos kelias kuris pasauliui parodė, kad mes norime būti laisvi? Nepaisant istorinių permainų, Vilniaus istorinio centro erdvinė struktūra atspindi architektūros stilių kaitą, politinių ir gamtinių įvykių nulemtą raidą. Pažinsime Vilniaus istorinį centrą kaip UNESCO kultūros paveldo objektą. Diskutuosime apie kultūros paveldo vertybių išsaugojimo reikšmę ateities kartoms.
Kultūros paveldas, Kita

Naumiestis - knygnešystės centras Suvalkijoje

Dalyvaudami edukacinėje programoje „Naumiestis – knygnešystės centras Suvalkijoje“, 5 – 6 klasių mokiniai, naudodamiesi muziejaus ištekliais, vaizdžiai susipažins su slapta Vinco
Kudirkos, knygnešių, daraktorių veikla mūsų krašte, jų kova už lietuvių tautos išlikimą. Programos pradžioje kviesime į pažintinę ekskursiją muziejuje, kurioje apžiūrės Vinco Kudirkos, knygnešių, daraktorių veiklą, laikmetį iliustruojančius eksponatus, aiškinsis jų ypatumus, paprastų daiktų nepaprastą paskirtį, atliks edukacinę įgytų žinių pasitikrinimo, įtvirtinimo užduotį. Po to susipažins su išskirtinėmis Vinco Kudirkos, keleto žymesnių mūsų krašto knygnešių, daraktorių biografijų detalėmis, kurios atskleidžia jų darbo sudėtingumą, pavojingumą ir išskirtines asmenines savybes. Pažintį su istorinėmis asmenybėmis paįvairins kelionė knygnešių veiklą menančiomis vietomis mieste arba multimedijos pagalba: pasienio tiltas per Širvintos upę, brasta, bažnyčios šventorius, knygnešio Antano Baltrušaičio kanceliarijos prekių parduotuvėlės pastatas, knygnešių skverelis, vietos, kur gyveno V. Kudirka, kur redagavo „Varpą“, sukūrė „Tautišką giesmę“: Vinco Kudirkos muziejus, paminklinis akmuo prie gimnazijos. Programos pabaigoje pakviesime į improvizuotą daraktorinę mokyklą, kur vyks slapta lietuviško rašto pamoka: skaitymas iš senos maldaknygės, rašymas žąsies plunksnomis.
Rodomi įrašai: 1 - 88