Dramos teatras

Rašytojo J.Biliūno gyvenimo ir kūrybos refleksijos. Spektaklis „JIS IR JI“ (renginys Vilniuje)

Tai savita literatūros ir teatro jungties pamoka, jos objektas – J.Biliūno gyvenimas ir kūryba. Neilgas, tačiau ryškus J.Biliūno kūrybos kelias artimas moksleivių auditorijai
jaunatviška patirtimi, atspindintis XX a. pr. Lietuvos istorijos aktualijas. Paslauga atliepia tematinį 2023 m. (Vilniaus 700 metų sukakties) prioritetą – savo krašto istorijos ir kultūros asmenybių pažinimas (J.Biliūnas – vienas ryškiausių XX a. pradžios Lietuvos kūrėjų, visuomenės veikėjų). I-oje renginio dalyje pristatomas spektaklis „Jis ir ji“ (https://soloteatras.lt/spektakliai/jis-ir-ji/) pagal J.Biliūno ir jo žmonos J. Janulaitytės- Biliūnienės atvirlaiškus. Spektaklį kūrė žinomi Lietuvos kūrėjai - rež.B.Mar, aktorius A.Kazanavičius, dail. I.Pačėsaitė; jis sukurtas originalia forma (dok.teatro žanras), ypač mėgstamas jaunimo auditorijos. Jame akcentuojamos nūdienai svarbios J.Biliūno vertybės –atjauta „mažajam“ žmogui, meilė ir pasiaukojimas tėvynei. II-oje renginio dalyje – kūrėjų diskusija su moksleiviais, leidžianti neformaliai pažvelgti į J.Biliūną, kalbėtis apie menininko kūrybos prasmę. Jos metu moksleiviams duodama užduotis sukurti ir perskaityti savo atvirlaiškį rašytojui, panaudojant jo kalbos stilistiką. Paslaugos temos aktualios šiandienos karo Ukrainoje akivaizdoje – XX a. pradžios Rusijos mėginimas nutautinti Lietuvą (lietuviškos spaudos draudimas ir persekiojimas) – šiandien svarbu moksleiviams ugdyti meilę savo kraštui, suvokti istorijos sąsajas su dabartimi. Ši edukacija „Kult.paso“ programoje buvo teikiama 2019-2021 m. (teigiamai apie ją atsiliepė dauguma Lietuvos mokymo įstaigų). Deja, beveik pusantrų metų (iš 3 metų paslaugos laikotarpio) negalėjome jos vykdyti dėl covid-19 pandemijos, tad manome, jog prasminga ją pratęsti (sulaukiame ir daugelio mokyklų užklausų). Paslauga pristatoma Vilniuje, teatro salėje – į ją kviečiami atvykti paslaugą užsisakiusios mokyklos dalyviai.
Dramos teatras

Spektaklis „ANTIGONĖ“– antikinės dramos sceninė interpretacija (išvažiuojamasis renginys)

Tai savita literatūros ir teatro jungties pamoka, kurios objektas – Sofoklio tragedija „Antigonė“ bei jos sceninė interpretacija, pristatyta eilėje tarpt.teatro festivalių, pelniusi
eilę apdovanojimų už aktorinį meistriškumą bei interpretacijos originalumą (plačiau: https://soloteatras.lt/spektakliai/antigone/) Spektaklyje Birutė Mar atlieka 6 Sofoklio personažų vaidmenis: Antigonės, jos sesers Ismenės, karaliaus Kreonto, jo sūnaus-Antigonės sužadėtinio Haimono, sargybinio bei žynio Teiresijaus. Svarbus antikinės tragedijos personažas Choras šiame spektaklyje įkūnyja beveidės, gebančios prisitaikyti nūdienos visuomenės paveikslą. Antroji renginio dalis - moksleivių susitikimas ir pokalbis su režisiere, kurio metu plačiau apžvelgiama antikinio teatro raida: aktorė pasidalins kelionių po antikinio teatro pasaulį patirtimis, bus diskutuojama apie šiuolaikinio teatro galimybes autentiškai interpretuoti antikinę dramą. Moksleiviams siūloma užduotis sukurti savą, nešablonišką klasikinės graikų dramos sceninės interpretacijos sumanymą, taip skatinant juos individualiai mąstyti, suvokti praeities ir dabarties sąsajas. Sofoklio kūrinio „Antigonė“ bei pagal jį sukurto spektaklio temos itin aktualios šiandienos karo Ukrainoje akivaizdoje –svarbu suvokti, kaip baimė prarasti valdžią gali virsti agresyvia diktatūra, itin aktualu moksleiviams ugdyti savarankišką drąsų požiūrį į istorinius įvykius, suvokti jų sąsajas su dabartimi. Paslauga buvo itin populiari ir mokyklų teigiamai įvertinta 2019-2021 m. (ją užsakė ir teigiamai apie ją atsiliepė dauguma Lietuvos mokyklų ir gimnazijų). Deja, beveik pusantrų metų (iš 3 metų paslaugos teikimo laikotarpio) negalėjome jos vykdyti dėl covid-19 pandemijos, tad manome, jog prasminga ją pratęsti (sulaukiame ir daugelio mokyklų užklausų). Paslauga bus pristatomas Lietuvos miestuose ir regionuose - mokyklose ar gimnazijose, kur būtų tinkama spektakliui teatro salė (su apšvietimu ir garso-video įranga).
Literatūra, Dramos teatras

Lietuvių tremties istorijos literatūroje ir teatre (Nuotolinė paslauga)

Tai nuotolinė kultūrinio ugdymo pamoka, kurios metu jos autorė ir vedančioji, aktorė, režisierė ir rašytoja Birutė Mar pristato ir skaito ištraukas iš autentiškais tėvų prisiminimais
paremtos istorinės pjesės teatrui “Ledo vaikai”, kurioje panaudoti ir vienos iškiliausių lietuvių tremties laikotarpį įamžinusių rašytojų D.Grinkevičiūtės knygos “Lietuviai prie Laptevų jūros”, taip pat E.Gudonytės knygos “Karta nuo Sibiro” motyvai. Skaitomos istorinės pjesės ištraukos, dramaturgės pasakojimas iliustruojamas filmuota medžiaga - autorės tėvų prisiminimų apie tremtį fragmentais, to laikmečio archyvinėmis nuotraukomis. (Pagal pjesę „Ledo vaikai“ pačios autorės ir režisierės Lietuvos nacionaliniame dramos teatre sukurtas spektaklis buvo nominuotas kaip geriausias Nacionalinės dramaturgijos pastatymas Lietuvoje 2016 metais - “Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimai). Antrojoje pamokos dalyje vyks interaktyvus rašytojos ir režisierės pokalbis-diskusija su moksleiviais apie XX a. Lietuvos istoriją (nepriklausomybės laikotarpį iki 1940-jų bei sovietų okupaciją), nelengvą XXa. antros pusės Lietuvos kelią į laisvę, istorijos ryšį su šiandiena, akcentuojant svarbiausių žmogaus vertybių - Tėvynės meilės bei vidinės laisvės (kaip sąlygos išlikti sunkiausiose gyvenimo aplinkybėse) svarbą. Taip pat, bus diskutuojama apie istoriniais faktais kuriamos literatūros bei teatro aktualumą ir emocinį paveikumą, taip skatinant vaikų savarankišką mąstymą ir neabejingą požiūrį į istorinius įvykius.
Dramos teatras

Salomėjos Nėries kūrybos refleksijos. Spektaklis „POETĖ“ (išvažiuojamasis renginys)

Savita literatūros-teatro pamoka, skirta vienai žymiausių lietuvių poečių S.Nėriai, kurios gyvenimas atspindi skaudžiausius Lietuvos istorijos puslapius. Poetės netiesioginis
prisidėjimas prie LT okupacijos, ideologinės poezijos kūrimas karo metais („Poema apie Staliną“, sovietinę santvarką šlovinantys eilėraščiai) šiandien verčia dvejopai žvelgti į šią neabejotino talento asmenybę - tad svarbu jaunajai kartai ugdyti savarankišką požiūrį į poetės gyvenimą ir kūrybą. Paslauga atliepia tematinį 2023 m. (Vilniaus 700 metų sukakties) prioritetą – tai savo krašto istorijos ir svarbiausių kultūros asmenybių pažinimas. I-oje dalyje aktorė Birutė Mar parodys monospektaklį „Poetė“ (plačiau: https://soloteatras.lt/spektakliai/poete/), sulaukusį tarpt.pripažinimo (už S.Nėries vaidmens sukūrimą aktorė apdovanota tarpt.teatro festivalyje „Ommadrama“ Estijoje, pelnė geriausios aktorės apdovanojimą festivalyje „Vidlunia“ Kijeve). Spektaklio forma interaktyvi – savitas Poetės teismas, kuriame garso įrašuose skamba jos kaltintojų, gynėjų balsai, o aktorės perteikiami Salomėjos „atsakymai“ - fragmentai iš jos dienoraščio, eilėmis išsakyti išgyvenimai. Menininkas ir jį vertinanti visuomenė – nūdienai aktuali spektaklio tema. II-je dalyje – kūrėjos susitikimas su moksleiviais, skatinantis neformaliai pažvelgti į S.Nėrį, diskutuoti apie menininko ir jį teisiančios, garbinančios ar ignoruojančios visuomenės santykį, kūrėjo atsakomybę, kūrybos prasmę. Diskusijos metu teatrine forma moksleiviams suteikiama galimybė: pateikti poetei kaltinimus bei ją išteisinančius argumentus. Paslauga buvo itin populiari ir mokyklų dažnai užsakoma 2019-2021 m. „Kultūros paso“ programoje. Deja, beveik pusantrų metų (iš 3 metų paslaugos teikimo laikotarpio) negalėjome jos vykdyti dėl Covid-19 pandemijos, tad manome, jog prasminga ją pratęsti (sulaukiame daugelio mokyklų užklausų). Pristatoma Lietuvos miestuose ir regionuose, kur būtų tinkama spektakliui teatro salė (su apšvietimo, garso įranga).
Literatūra

Kūrybinė edukacija su rašytoja ir aktore Birute Mar: „Kaip kuriama knyga ir jos personažai"

Tai 1-4 klasėms skirtas kultūrinės edukacijos renginys, kurio autorė ir vedančioji – žinoma rašytoja, aktorė ir režisierė Birutė Mar. Interaktyvaus susitikimo metu rašytoja pasakoja
vaikams, kaip kuriamas knygos siužetas, kaip gimsta knygos personažai bei atsiranda jų dialogai. Taip pat autorė pristato vaikams knygos kūrimo etapus – nuo literatūrinio teksto kūrimo, jo redagavimo, vėliau – dailininkės darbo kuriant „knygos veidą“ – iliustracijas, personažus, maketą. Autorė remiasi savo sukurtomis knygomis „Marija ir Pūkelis“, „Princesių sala“, „Gėlininkė“ ir „Naktukas“ – šių knygų fragmentai įtraukti į rekomenduojamų mokykloms užklasinio skaitymo kūrinių sąrašą, knyga „Gėlininkė“ tapo pirmojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureate 2014 m., 2015 m. nominuota „metų knygos vaikams“ kategorijoje. 2020 m. Birutės Mar knygas vaikams („Marija ir Pūkelis“, „Princesių sala“, „Gėlininkė“ ir „Naktukas“) išleido Kūrybos studijos Solo atskira serija jauniesiems skaitytojams „Birutės Mar knygų vaikams biblioteka“ (serijos dailininkė Kristina Norvilaitė) . Antroje pamokos dalyje, pasitelkusi savo teatrinę patirtį, Birutė Mar įtraukia vaikus į interaktyvų žaidimą, mokydama juos, kaip sukurti knygos personažą ir nedidelį siužetą, pasitelkiant teatrinius etiudus bei žaidimus.
Dramos teatras

Šatrijos Raganos gyvenimas ir kūryba. Spektaklis „Neparašytas laiškas“

Savita literatūros-teatro pamoka, skirta rašytojai M.Pečkauskaitei-Šatrijos Raganai (atliepianti tematinį 2023 m. prioritetą: Š.Ragana - viena žinomiausių XXa. pradžios Klaipėdos krašto
asmenybių, Žemaitijos visuomenininkė, rašytoja, pedagogė) I-oje dalyje - spektaklio „Neparašytas laiškas“ pagal Šatrijos Raganos biografiją ir kūrybą peržiūra. Paveikiu nūdienai „dok.teatro“ principu sukurtas spektaklis remiasi rašytojos gyvenimo faktais, išlikusiais laiškais, intriguojančia gyvenimo istorija: nors išlikę daug jos laiškų, bet nėra skirtų artimiausiam žmogui, kunigui K.Bukantui, kurio kaimynystėje Židikuose ji nugyveno nemažą amžiaus tarpsnį. Sako, prieš mirtį ji seseriai liepusi sudeginti savo dienoraščius... Sp.sumanymas – tarsi herojės išpažintis po daugelio metų, jos „neparašytas laiškas“. Spektaklis aktualizuoja rašytojos kūrybos vertybes, ypač svarbias nūdienai: tarnystė Lietuvai, kuriančiojo dvasios stiprybė. Meninės vertės garantas – profesionali kūrėjų komanda: rež. Birutės Mar darbai pelnę eilę tarpt.apdovanojimų, 2020 m. įvertinti LR Vyriausybės premija; komp. Ž.Martinaitytė – taip pat LR vyriausybės premijos laureatė; sp.dalyvauja smuikininkas A.Šilalė. II-joje renginio dalyje – aktorės susitikimas su moksleiviais, skatinantis neformaliai pažvelgti į Šatrijos Raganą, giliau pažinti XX a. pradžios šalies kultūros istoriją. Moksleiviams suteikiama galimybė: parašyti „laišką“ Šatrijos Raganai – atliepiant jos kūrinių temoms, pasitelkiant jos kūrybos stilistiką. Birutės Mar talentas komunikuoti su jaunąja auditorija pasižymi nuoširdumu, inspiruoja mokinių kūrybiškumą (moksleivių pamėgtos jos edukacijos pagal J.Biliūno, S.Nėries kūrybą „Kultūros paso“ programoje). Paslauga pristatoma Vilniuje, teatro salėje – į ją kviečiami atvykti paslaugą užsisakiusios mokyklos dalyviai.
Dramos teatras

Salomėjos Nėries kūrybos refleksijos. Spektaklis „POETĖ“ (renginys Vilniuje)

Savita literatūros-teatro pamoka, skirta vienai žymiausių lietuvių poečių S.Nėriai, kurios gyvenimas atspindi skaudžiausius Lietuvos istorijos puslapius. Poetės netiesioginis
prisidėjimas prie LT okupacijos, ideologinės poezijos kūrimas karo metais („Poema apie Staliną“, sovietinę santvarką šlovinantys eilėraščiai) šiandien verčia dvejopai žvelgti į šią neabejotino talento asmenybę - tad svarbu jaunajai kartai ugdyti savarankišką požiūrį į poetės gyvenimą ir kūrybą. Paslauga atliepia tematinį 2023 m. (Vilniaus 700 metų sukakties) prioritetą – tai savo krašto istorijos ir svarbiausių kultūros asmenybių pažinimas. I-oje dalyje aktorė Birutė Mar parodys monospektaklį „Poetė“ (plačiau: https://soloteatras.lt/spektakliai/poete/), sulaukusį tarpt.pripažinimo (už S.Nėries vaidmens sukūrimą aktorė apdovanota tarpt.teatro festivalyje „Ommadrama“ Estijoje, pelnė geriausios aktorės apdovanojimą festivalyje „Vidlunia“ Kijeve). Spektaklio forma interaktyvi – savitas Poetės teismas, kuriame garso įrašuose skamba jos kaltintojų, gynėjų balsai, o aktorės perteikiami Salomėjos „atsakymai“ - fragmentai iš jos dienoraščio, eilėmis išsakyti išgyvenimai. Menininkas ir jį vertinanti visuomenė – nūdienai aktuali spektaklio tema. II-je dalyje – kūrėjos susitikimas su moksleiviais, skatinantis neformaliai pažvelgti į S.Nėrį, diskutuoti apie menininko ir jį teisiančios, garbinančios ar ignoruojančios visuomenės santykį, kūrėjo atsakomybę, kūrybos prasmę. Diskusijos metu teatrine forma moksleiviams suteikiama galimybė: pateikti poetei kaltinimus bei ją išteisinančius argumentus. Paslauga buvo itin populiari ir mokyklų dažnai užsakoma 2019-2021 m. „Kultūros paso“ programoje. Deja, beveik pusantrų metų (iš 3 metų paslaugos teikimo laikotarpio) negalėjome jos vykdyti dėl Covid-19 pandemijos, tad manome, jog prasminga ją pratęsti (sulaukiame daugelio mokyklų užklausų). Paslauga pristatoma Vilniuje, teatro salėje – į ją kviečiami atvykti paslaugą užsisakiusios mokyklos dalyviai.
Literatūra

Kūrybinė edukacija su rašytoja ir aktore Birute Mar: „Kaip kuriami knygos personažai ir siužetas"“ (Nuotolinė paslauga)

Tai 1-5 klasėms skirtas nuotolinis kultūrinės edukacijos renginys, kurio autorė ir vedančioji – žinoma rašytoja, aktorė ir režisierė Birutė Mar. Interaktyvaus nuotolinio susitikimo
metu rašytoja pasakoja vaikams, kaip kuriamas knygos siužetas, kaip gimsta knygos personažai bei atsiranda jų dialogai. Taip pat autorė pristato knygos kūrimo etapus – nuo literatūrinio teksto rašymo, jo redagavimo, vėliau – dailininkės darbo kuriant „knygos veidą“: iliustracijas, maketą. Autorė remiasi savo sukurtomis knygomis „Marija ir Pūkelis“, „Princesių sala“, „Gėlininkė“ ir „Naktukas“ – šių knygų fragmentai įtraukti į rekomenduojamų mokykloms užklasinio skaitymo kūrinių sąrašą, knyga „Gėlininkė“ tapo pirmojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureate 2014 m., 2015 m. nominuota „metų knygos vaikams“ kategorijoje. Minėtas knygas 2020 m. išleido Kūrybos studijos Solo atskira serija jauniesiems skaitytojams „Birutės Mar knygų vaikams biblioteka“ (serijos dailininkė Kristina Norvilaitė) . Antroje pamokos dalyje Birutė Mar įtraukia vaikus į literatūrinį žaidimą, skatindama juos kiekvieną sugalvoti personažą savo būsimai knygai bei nedidelį siužetą - drauge jį plėtoja su užsiėmime dalyvaujančiais vaikais bei duoda užduotį - sugalvotą siužetą vėliau savarankiškai užrašyti kaip nedidelį literatūrinį tekstą. Plačiau apie kūrybinės edukacijos autorę – tinklapyje www.birutemar.lt
Dramos teatras

Spektaklis „ANTIGONĖ“– antikinės dramos sceninė interpretacija (renginys Vilniuje)

Tai savita literatūros ir teatro jungties pamoka, kurios objektas – Sofoklio tragedija „Antigonė“ bei jos sceninė interpretacija, pristatyta eilėje tarpt.teatro festivalių, pelniusi
eilę apdovanojimų už aktorinį meistriškumą bei interpretacijos originalumą (plačiau: https://soloteatras.lt/spektakliai/antigone/) Spektaklyje Birutė Mar atlieka 6 Sofoklio personažų vaidmenis: Antigonės, jos sesers Ismenės, karaliaus Kreonto, jo sūnaus-Antigonės sužadėtinio Haimono, sargybinio bei žynio Teiresijaus. Svarbus antikinės tragedijos personažas Choras šiame spektaklyje įkūnyja beveidės, gebančios prisitaikyti nūdienos visuomenės paveikslą. Antroji renginio dalis - moksleivių susitikimas ir pokalbis su režisiere, kurio metu plačiau apžvelgiama antikinio teatro raida: aktorė pasidalins kelionių po antikinio teatro pasaulį patirtimis, bus diskutuojama apie šiuolaikinio teatro galimybes autentiškai interpretuoti antikinę dramą. Moksleiviams siūloma užduotis sukurti savą, nešablonišką klasikinės graikų dramos sceninės interpretacijos sumanymą, taip skatinant juos individualiai mąstyti, suvokti praeities ir dabarties sąsajas. Sofoklio kūrinio „Antigonė“ bei pagal jį sukurto spektaklio temos itin aktualios šiandienos karo Ukrainoje akivaizdoje –svarbu suvokti, kaip baimė prarasti valdžią gali virsti agresyvia diktatūra, itin aktualu moksleiviams ugdyti savarankišką drąsų požiūrį į istorinius įvykius, suvokti jų sąsajas su dabartimi. Paslauga buvo itin populiari ir mokyklų teigiamai įvertinta 2019-2021 m. (ją užsakė ir teigiamai apie ją atsiliepė dauguma Lietuvos mokyklų ir gimnazijų). Deja, beveik pusantrų metų (iš 3 metų paslaugos teikimo laikotarpio) negalėjome jos vykdyti dėl covid-19 pandemijos, tad manome, jog prasminga ją pratęsti (sulaukiame ir daugelio mokyklų užklausų). Paslauga pristatoma Vilniuje, teatro salėje – į ją kviečiami atvykti paslaugą užsisakiusios mokyklos dalyviai.
Literatūra

Kūrybinė edukacija su rašytoja ir aktore Birute Mar: „Kaip kuriama knyga ir jos personažai"

Tai 1-4 klasėms skirtas kultūrinės edukacijos renginys, kurio autorė ir vedančioji – žinoma rašytoja, aktorė ir režisierė Birutė Mar. Interaktyvaus susitikimo metu rašytoja pasakoja
vaikams, kaip kuriamas knygos siužetas, kaip gimsta knygos personažai bei atsiranda jų dialogai. Taip pat autorė pristato vaikams knygos kūrimo etapus – nuo literatūrinio teksto kūrimo, jo redagavimo, vėliau – dailininkės darbo kuriant „knygos veidą“ – iliustracijas, personažus, maketą. Autorė remiasi savo sukurtomis knygomis „Marija ir Pūkelis“, „Princesių sala“, „Gėlininkė“ ir „Naktukas“ – šių knygų fragmentai įtraukti į rekomenduojamų mokykloms užklasinio skaitymo kūrinių sąrašą, knyga „Gėlininkė“ tapo pirmojo Nacionalinio vaikų literatūros konkurso laureate 2014 m., 2015 m. nominuota „metų knygos vaikams“ kategorijoje. 2020 m. Birutės Mar knygas vaikams („Marija ir Pūkelis“, „Princesių sala“, „Gėlininkė“ ir „Naktukas“) išleido Kūrybos studijos Solo atskira serija jauniesiems skaitytojams „Birutės Mar knygų vaikams biblioteka“ (serijos dailininkė Kristina Norvilaitė) . Antroje pamokos dalyje, pasitelkusi savo teatrinę patirtį, Birutė Mar įtraukia vaikus į interaktyvų žaidimą, mokydama juos, kaip sukurti knygos personažą ir nedidelį siužetą, pasitelkiant teatrinius etiudus bei žaidimus.
Rodomi įrašai: 1 - 1044