Muzika

Svečiuose pas muzikos instrumentus

Tikslas – paprastai ir suprantamai supažindinti vaikus su simfoninio orkestro instrumentais, susiejant jų pavadinimus su išvaizda ir skambesiu. Uždaviniai: 1. Supažindinti su
instrumentais ir jų grupėmis (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Papasakoti jų atsiradimo ir vystymosi istoriją. 3. Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis, susijusiomis su simfoniniu orkestru. 4. Parodyti grojimo instrumentais pagrindinius principus ir suteikti vaikams galimybę patiems pabandyti groti. Siekiami rezultatai: 1. Užsiėmimo dalyviai išmoks atpažinti instrumentus ir juos priskirti atitinkamoms grupėms (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Užsiėmimo dalyviai įgis muzikos istorijos žinių. 3. Užsiėmimo dalyviai išmoks penkias naujas sąvokas, susijusias su simfoniniu orkestru. 4. Užsiėmimo dalyviai susipažins su grojimo instrumentais pagrindais ir patys pamėgins groti. Priemonės: muzikos instrumentai, muzikos įrašai. Užsiėmimo pradžioje edukatorė trumpai papasakoja apie simfoninį orkestrą, jo sudedamąsias dalis, pristato pagrindines sąvokas (simfoninis orkestras, dirigentas, partija, partitūra, batuta), taip pat supažindina su instrumentų grupėmis. Vėliau edukatorė pristato po keletą instrumentų iš kiekvienos grupės (atsiradimo istorija, raida), parodo, kaip jie surenkami, laikomi, kaip jais grojama, ir perduoda užsiėmimo dalyviams, kad kiekvienas pabandytų jais groti.
Dailė

Atrask muziejų žaisdamas

Užsiėmimo tikslas - pasyvius muziejaus lankytojus-stebėtojus paversti aktyviais dalyviais-tyrėjais. Moksleivių grupė suskirstoma į komandas, kurios gauna panašias užduotis. Užduočių
tikslas - per aktyvią veiklą susipažinti su muziejaus eksponatais, gauti naujos informacijos apie menininkus. Grupės sprendžia kryžiažodžius, fotografuoja, ieško skirtumų, keliauja labirintu, pristatinėja rezultatus draugams, diskutuoja. Taikoma metodika padeda moksleiviams atskleisti naujas savo galimybių ribas, išbandyti save naujame vaidmenyje. Aktyvi veikla skatina smalsumą, kūrybiškumą, keičia požiūrį į muziejų. Užduočių sudėtingumas parenkamas pagal amžiaus grupes, užsiėmimas pritaikytas ir mišraus amžiaus grupėms. Sudaromos galimybės vaikams aktyviai veikti ir džiaugtis pasiektais rezultatais.
Kultūros paveldas, Literatūra

„Informacijos detektyvai“

Programos „Informacijos detektyvai“ tikslas – supažindini vaikus su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, ugdyti jų gebėjimą susirasti, įvertinti ir apdoroti reikiamą informaciją,
skatinti domėjimąsi kraštotyrine informacija ir Mažosios Lietuvos regiono kultūra, kūrybinį bei kritinį mąstymą. Patrauklia žaidybine forma vaikai bus supažindinami su bibliotekos knygų fondais, juose saugoma kraštotyrine medžiaga, teikiamomis paslaugomis. Dalyviai bus mokomi įgytas žinias panaudoti saviugdai, mokymuisi, kokybiškai, greitai informacijos paieškai. Teorinių ir praktinių veiklų metu bus ugdomas vaikų aktyvumas, kūrybiškumas, lavinamas loginis bei kritinis mąstymas. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, suderinti su fizine veikla (žaidimais, ekskursija po miestą). Užsiėmimų metu vyks pažintis su biblioteka ir joje saugomomis knygomis, kraštotyros dokumentais. Vaikams bus pateikiamos įv. žaismingos informacijos paieškos, surinkimo, apipavidalinimo užduotys, suformavę atskiras komandas, susikūrę atributiką, jie taps informacijos „detektyvais“. Vyks pažintis su Šilutės krašto istorija. Vaikai gaus voke slaptą „detektyvinę užduotį“ – surasti bibliotekoje informacijos apie paskirtą Šilutės miesto architektūrinį objektą. Komandos ruoš apie juos mini parodą: patys surinktą informaciją skenuos, kopijuos, klijuos, apipavidalins, pieš didesnio formato popieriaus lape. Tradicinės arba virtualios ekskursijos metu bus aplankomi visi objektai, vaikai dalinsis įspūdžiais, ką įdomaus pavyko sužinoti. Programos vykdytojas veikia kaip konsultantas, parodo, kaip atlikti paiešką per elektroninę duomenų bazę, kaip atsispausdinti, skenuoti dokumentus ar naudotis kitais technologiniais įrankiais, atsižvelgia į vaikų siūlymus ir pastebėjimus, taip skatindamas jų savarankiškumą. Vykdant programą bus pasitelkiama šiuolaikiška kultūros raiškos komunikavimo forma (šiuolaikinės technologijos ir darbo metodai).
Kita

Miriorama – judanti knygos panorama

Miriorama (gr. myrias – dešimt tūkstančių, horama – reginys) – tai specialioje dėžėje rankenėle keičiama panorama, tarsi senoviško televizoriaus prototipas. Tai iš daugybės piešinių
sudarytas vaizdas, kuris juda sukant rankenėlę. Mirioramos dėžę biblioteka įsigijo vykdydama Lietuvos kultūros tarybos finansuotą projektą „Lėlės atgyja bibliotekoje“. Mirioramą, su durelėmis tarsi langinėmis, išdekoruotomis įvairiausiais piešiniais, pagamino žinomas tautodailininkas Vidmantas Zakarka. Teorinė dalis. Užsisakantieji edukacinę programą gali pasirinkti veiklos temą: ,,Mylimiausia pasaka“, ,,Pasakų pynė“, ,,Nuostabus knygų pasaulis“, ,,Mano svajonės“ ir kt. Dalyviams vyks pasirinktos temos temos pristatymas: rašytojai, knygos vaikams ir paaugliams, pasakų įvairovė, jų kūrimo ypatumai, mirioramos galimybės.
Etninė kultūra

„Piemenėlių buitis ir žaidimai“

4. Edukacija skirta 3 – 6 klasių moksleiviams. Pirmiausia pakomentuojama Etnografijos ekspozicijos vitrina apie piemenėlius, galvijų ganymą ir jų priežiūrą, vaikai supažindinami su
piemenėlių gyvenimu ir darbais. Antra edukacijos dalis – žaidimai. Tai ne tik piemenėlių, bet ir apskritai vaikų žaidimai – „Rags, rags, jaučia rags“, „Skrido žvirblis per ūlyčią“, „Aviža prašė gražiai pasėti“, „Pasėjau linelius...“ ir kt. Svarbu, kad vaikai įsimintų, kaip atrodo javai (bus parodyta žaidimų pradžioje), susipažintų per žaidimą su „lino kančia“. Yra dar vienas piemenų žaidimas. Kiekvienas piemuo turėdavo savo botagą, dažniausiai pagamintą iš karklo šakos, ir peiliuką. Su peiliuku ritmiškai kirsdavo per botagą ir sakydavo: „Kertu kertu kertolika, strazda vaikų penkiolika, ja ne tyk, paskaityk, strazda galva čakšt“. Ir iš tikrųjų suskaičiavę botage peiliuko paliktus rantus, rasdavo, kad jų yra penkiolika. Šiais laikais galima žaisti braukiant rašikliu brūkšnelius ant popieriaus lapo.
Rodomi įrašai: 1011 - 1 0151 015