Kultūros paveldas

Nulipdyk koklį

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai pamatys archeologinę ekspoziciją ir išgirs pasakojimą apie koklius ir koklines krosnis: jų atsiradimo istoriją, gamybos ir puošybos techniką, būdingą
ornamentiką, koklininko amatą. Po teorinės dalies mokiniai kviečiami įsijausti į viduramžių amatininko vaidmenį. Naudodami rekonstruotas koklių formas, galės atsispausti piešinio fragmentą bei interpretuoti, ieškodami šiuolaikinio koklio pritaikymo galimybių. Dėmesio! Mokytojų, planuojančių atvykti su mokinių, turinčių proto negalią, grupe, prašome apie tai informuoti užsakymo metu.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kurėnas - žvejo namai“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Kurėnas - žvejo namai“ Kuršių marios – vandens telkinys, kurį nuo Baltijos jūros skiria siaura smėlio juosta – Kuršių nerija. Marios seklios ir
žuvingos, todėl ir žvejyba čia populiari. Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai pateks į seniausio burlaivio statybos menamą dirbtuvę. Čia teks įveikti medžio, virvės, dervos, šieno, akmens, degtukų, drobės ir spalvų iššūkį! Dalyviai ir laivę pastatys, ir dalelę Kuršių marių baseino etnokultūrinio paveldo atras.
Kinas

Kino istorijos stebuklai

Kviečiame į kelionę po kino istorijos pasaulį. Susipažinsime su paslaptimis, kurios kiną paverčia stebuklu. Dalyviai žiūrės trumpus pasaulinės kino klasikos bei retesnių kūrinių
fragmentus bei užkulisius. Koncentruosimės į kiną, kuris labiausiai ugdo, plečia akiratį teigiama prasme. Taip pat duosime užduotis bei klausimus, kurie padės ugdyti gebėjimą pastebėti, atskirti, įvertinti, atsirinkti filmus. Užsiėmimo turinys lanksčiai pritaikomas pagal dalyvių amžių. Pabaigoje kiekvienas su savimi išsineš pagalbines atmintines, su rekomenduojamais filmais mokiniams, bei patarimais ir užduotimis norintiems išbandyti savo kūrybinius gebėjimus namuose, paprastomis priemonėmis (telefonai, fotoaparatai...). Norintys galės atsiųsti savo bandymus, kuriuos paviešinsime muziejaus internetiniuose kanaluose.
Kultūros paveldas

Miesto herbas

Tikslas – supažindinti edukacinio užsiėmimo dalyvius su Kauno miesto herbu, lavinti meninius gebėjimus. Uždaviniai: (1) supažindinti vaikus su Kauno herbo istorija; (2) pamokyti
nulipdyti suvenyrinį medalį su miesto herbu. Siekiami rezultatai: (1) užsiėmimo dalyviai išmoks identifikuoti herbo dalis; (2) išmoks atpažinti skirtingus Kauno miesto herbus; (3) kiekvienas nusilipdys suvenyrinį medalį su Kauno herbu. Edukaciniame užsiėmime naudojamos priemonės: vaizdinės informacijos perdavimo priemonės – muziejaus ekspozicija, skaidrės, molis, šabloninės formos medaliui, stekai, lentelės lipdymui. Teorinėje užsiėmimo dalyje edukatorius pristato vaizdinę medžiagą apie Kauno heraldiką, supažindina su tauro sąvoka bei tauro simbolio vystymosi raida herbo skyde, aptaria istorinį ir kultūrinį kontekstus. Praktinėje dalyje užsiėmimo dalyviai supažindinami su keramikos pagrindais ir mokosi nulipdyti ir dekoruoti molinį medalį su Kauno herbu.
Literatūra, Etninė kultūra

ETNO kilimo raštuose gamta, tautosaka, aprėdai

Tikslas – per tautosakos kūrinius supažindinti vaikus su gimtojo krašto tapatumą atspindinčiomis vertybėmis, žadinti susidomėjimą etnine kultūra bei istorija. Tautosaka – neatsiejama
mūsų kultūros, tautinio tapatumo dalis ir jos atspindys. Norint suprasti lietuvių tautosaką, prieš akis reikia turėti senojo kaimo žmogaus gyvenimą: jo darbus, papročius, mąstyseną, aprėdus, nes kaip tik valstietis buvo pagrindinis mūsų tautosakos kūrėjas ir saugotojas. Užsiėmimo metu dalyviai susipažins su karstinio regiono gamtiniais ypatumais ir etnokultūra. Pateiksime įdomios informacijos apie įspūdingą gamtos darinį – karstinę įgriuvą. Naudodamiesi interaktyviuoju „Aukštaitijos ETNO kilimu“ planšečių pagalba mokiniai gebės surasti ir išklausyti legendą apie Karvės olos atsiradimą. Tautosakos pagalba mindami mįsles, išklausydami pamėgdžiojimus, būrimus, žaisdami patarlių dėlionę, skaitydami lietuvių liaudies pasaką „Sigutė“ dalyviai gebės suprasti žmogaus ir naminio gyvulio (karvės) ryšį. Kalbėdami apie Aukštaitijos regiono tautinio kostiumo pagrindinius bruožus, išskirtines detales, užkoduotus raštus juostų ornamentikoje, susipažins su Aukštaitijos regiono moterų ir vyrų aprėdų sąvitumu. Pasinaudodami ornamentų šrifto lentele ant juostos/knygos skirtuko mokiniai gebės užrašyti / užkoduoti savo vardą. Kurdami tautinį kostiumą pasakos personažui Sigutei ugdysime dalyvių tautos kultūrine patirtimi grindžiamą kūrybingumą ir skatinsime kultūrinio paveldo aktualinimą, pagarbą tradicijoms, pilietiškumą.
Kultūros paveldas

Edukacinė pamoka „Klaipėdos krašto mokyklos“

Klaipėdos krašto lietuviai su žemaitišku atkaklumu visą laiką kovojo prieš vokiečių vykdomą nutautinimo politiką. Tam jie sumaniai panaudojo plačią ir įvairiapusę švietėjišką veiklą,
mokyklas, kultūros įstaigas, įvairias sąjungas bei organizacijas, parodydami daug sumanumo ir išradingumo, tautinį sąmoningumą, atkakliai gynė savo tėvų ir protėvių gimtą kalbą, papročius ir tradicijas. Pravartu bent trumpam žvilgtelėti į šio krašto praeitį, nes visą laiką vyko kova ne tik už savų teritorijų išsaugojimą, bet ir už ten gyvenančių žmonių likimą. Prūsijoje, kurios dalimi buvo ir Mažoji Lietuva, švietimui buvo skiriama ypatingai daug dėmesio. Šilokarčemos, Žibų ir Verdainės gyvenvietėse per visą jų gyvavimo laikotarpį buvo įkurta ne viena mokykla. Iš šaltinių žinomas mokyklas susieti su konkrečiais miesto pastatais lengviau nuo XX a. pr. Šiuo metu Šilutėje galima apžiūrėti keturis istorinius pastatus, kuriuose yra veikusios mokyklos: nuo XIX a. II p. žinoma Liaudies mokykla, ūkio mokykla, atidaryta 1897 m., 1864 m. įkurta Berniukų mokykla, vėliau virtusi Herderio aukštesniąja mokykla, 1927 m. pradėjusi veikti Vydūno lietuviška mokykla iki šiol veikia pastate, esančiame adresu Atgimimo al. 3. Šią dieną tik viename pastate nėra mokyklos, o kai kurios išlaikė savo senuosius pavadinimus. Tuo Šilutė ir įdomi – praeitis čia matoma ir šiandien... Edukacinės pamokos „Klaipėdos krašto mokyklos“ metu moksleiviai bus supažindinami su Mažosios Lietuvos mokyklos raida, buvusiu mokykliniu inventoriumi ir mokyklose naudotomis mokymo priemonėmis. Kiekvienas dalyvis turės galimybę pasėdėti senoviškame mokykliniame suole, pasijusti moksleiviu, susipažinti su senuoju mokyklos inventoriumi, rašyti ant paruoštų grifelinių lentelių, prisiminti dailyraštį.
Dailė, Literatūra

Kultūrinės edukacijos užsiėmimas „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pasaulis ir aš“

Kultūrinės edukacijos užsiėmimo „Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pasaulis ir aš“ tema – didis kompozitorius, dailininkas ir kalbos meistras M. K. Čiurlionis. Tai saviraiškos ir savęs
realizacijos mokymas. Kūrybinius edukacinius užsiėmimus ves profesionali dailės mokytoja ekspertė Kristina Blankaitė. Užsiėmimas vyks bibliotekos Meno skaitykloje, nes užsiėmimui reikalinga netradicinė, įtraukianti, jauki, jų poreikius atitinkanti aplinka, kur yra kokybiškas apšvietimas (su specialiais efektais). Patalpos interjero spalvos, patogios vietos, fonduose esanti literatūra meno tema, dailės albumai skatina kurti ir bendrauti, dalintis mintimis. Šioje jaukioje aplinkoje visiems dalyviams bus gera pasinerti į didžiojo menininko kūrybos paslaptis. Pirmoje užsiėmimo dalyje mokiniai susipažins su M. K. Čiurlionio kūryba: paveikslų interpretacijomis, išgirs skambančią klasikinę muziką, kompozitoriaus plastinės formos kūrinius – tapybines sonatas, preliudus, fugas. Bus apžvelgtas M. K .Čiurlionio sąlytis su literatūra – laiškais, nes greta savo eskizų menininkas dažnai rašydavo savo mintis. (M. Etkindo knygoje dažnai cituojamos jo mintys su prierašu ,,iš eskizų albumėlio“. Antroje užsiėmimo dalyje (po pertraukos) dalyviai patys kurs dailės darbą, užfiksuos tai, kas labiausiai juos sujaudino. Pagal jų amžių jiems bus parinkta kultūrinio edukacinio užsiėmimo tema: piešiniai, tapyba pagal muziką, nutapytas laiškas. Vėliau jų darbai bus susegti ir pagaminta didesnė knyga. Temų užsiėmimams rasti nebus sunku, nes M. K. Čiurlionis buvo plačios pasaulėžiūros žmogus, labai artimas lietuvių tautai savo kūryba (temomis ir dailės darbų koloritais).
Kultūros paveldas, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Priimk jūros iššūkį!“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Priimk jūros iššūkį!“ Jūra yra didi ir galinga, su ja nepajuokausi ir jos neužvaldysi, todėl būtina ją pažinti bei išmokti sugyventi su ja. Nuo
seno žmonės bandė prisijaukinti jūrą, kūrė įvairias gelbėjimosi priemones, kad būti vandenyje būtų saugiau ar kad nutikus nelaimei būtų galima išsigelbėti. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai trumpam taps jūrininkais ir priims jūros iššūkį: šifruodami užkoduotas žinutes, rišdami jūrinius mazgus, išmokę apsirengti gelbėjimosi liemenes, bandys saugiai sugrįžti namo.
Literatūra, Kita

Pasivaikščiojimas su Andersenu

Paslaugos tikslas: Skatinti kultūrinę edukaciją kaip prasmingą veiklą, meninių užsiėmimų, pažintinės medžiagos pagalba ugdyti kūrybingą asmenybę; skatinti skaitymą kaip įdomią,
prasmingą pažintinę ir kultūrinę veiklą, įdomų ir naudingą laisvalaikio užsiėmimą bei norą daugiau sužinoti, patirti teigiamas emocijas; edukacinio pasakojimo ir kūrybinės veiklos (karpinio) metu vedamo pokalbio pagalba skatinti vaikus mąstyti, kurti, reikšti savo mintis ir jausmus, turtinti savo kalbą. Paslaugos uždaviniai: 1. Pasinaudojant įvairiais šaltiniais (skaitmeniniais, rašytiniais, vaizduojamaisiais, esančiais virtualioje erdvėje), supažindinti edukacijos dalyvius su įdomiais, mažiau žinomais danų rašytojo Hanso Kristiano Anderseno gyvenimo ir kūrybos faktais bei jo gyvenimo aplinka, memorialinėmis vietomis Danijoje ir Lietuvoje. Pateikti su šia tema susijusius kokybiškus žodinius ir vaizdinius kūrinius: suskaitmenintus vaizdinius dokumentus iš H. K. Anderseno muziejaus Odensėje, profesionalias knygų iliustracijas, nuotraukas ir kt. 2. Ugdyti jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų poreikį skaityti, kalbėti ir reikšti mintis, rišliai pasakoti, plėsti žodyną. Skatinti skaitymą kaip įdomų, kūrybišką, pažintinį ir kultūrinį laisvalaikio užsiėmimą. Paslaugos vykdymo etapai/metodai: 1. Edukacinis pasakojimas – pokalbis „Pasivaikščiojimas su Andersenu“. Tai pasakojimas apie H. K. Anderseną, jo vaikystę, mažo berniuko kelią į pasaulinę šlovę, didesnį dėmesį skiriant mažai žinomiems rašytojo gyvenimo įvykiams, jo charakterio bruožams, išvaizdai, pomėgiams (hobis), vietai, kurioje jis užaugo ir gyveno bei to laikmečio atradimams, kurie įtakojo arba ne tuo metu gyvenusių žmonių buitį, aplinką, veiklą. Dalyviams užduodami klausimai, skatinantys atspėti arba kūrybiškai apgalvoti atsakymą. Virtualiai pasivaikštome po rašytojo gimtąjį miestą – Odensę. Pasakojimas iliustruojamas vaizdine medžiaga iš rašytojo muziejaus suskaitmenintų dokumentų.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „O tuo metu Klaipėdoje... Kuršiai“

„Dieve, saugok mus nuo vikingų!“ Kas slypi šioje XIII–XVa. Vakarų Europos gyventojų maldoje? Edukaciniame užsiėmime „O tuo metu Klaipėdoje ... kuršiai“ atsakymo į šį klausimą paieškos
link dalyviai leisis į interaktyvią, intelektualią, patyrimais ir atradimais paženklintą kelionę. Šiuolaikinių metodų pagalba atkurtame XIII–XVa. Klaipėdos likimą lėmusiame istoriniame kontekste užsiėmimo dalyviai susipažins su kuršiais – baltų vikingais. • Ne už stalo sėdami mokiniai ieškos atsakymų, kokiais laivais, kuriais keliais, kokiais tikslais tuo metu Klaipėdoje siautėjo kuršiai. • Ne klausydami pasakojimų, o bandydami pakinkyti vėją, sužinos, kuris jų siautėja, skandina laivus, kuris neša kuršiams turtus. • Ne kasinėdami, bet tyrinėdami atskleis kuršių lobio turinį. Apie ginklus ir papuošalus, apie kuršišką palikimą Klaipėdai, kultūrai, istorijai ir mūsų pačių tapatybei... tokio turinio istorijas kurs dalyviai, pažinę kuršių lobį. Edukacinio užsiėmimo turinys leis ne tik pažinti, bet ir savyje atrasti senuosius Klaipėdos gyventojus - kuršius.
Rodomi įrašai: 1461 - 1 4701 525