Etninė kultūra, Daugiakultūriškumas

Edukacija ,,Kitas veidas“

Edukacija ,,Kitas veidas“ Medicininė kaukė – šių dienų kūrinys? Nieko panašaus, – apsaugą nuo viruso žmonės ėmė nešioti prieš 400 metų. O apsauga nuo dvasių dar seniau – prieš daugiau
nei 9000 metų. Senąja ispanų kalba kaukė reiškia kitą veidą, todėl žmonės kaukę dėvėjo norėdami pasislėpti. Tačiau ne tik, ar žinai, kad senovėje mokiniai už prastą mokymąsi galėjo būti nubausti priverčiant juos nešioti ,,gėdos“ kaukę su asilo ausimis? Afrikos genčių kariai baisiomis kaukėmis stengėsi išgąsdinti savo priešus, senovės inkai – prisikviesti mirusiųjų dvasias, o lietuviai – išvaryti visus negerumus iš savo kiemo. Kaukės gali būti naudojamos ritualuose, ceremonijose, medžioklėje, šventėse, karuose, spektakliuose, teatruose, madoje, sporte, filmuose, taip pat medicinos, apsaugos ar profesiniais tikslais. Pasaulyje veikia net keletas muziejų, skirtų įvairių rūšių kaukėms. Edukacijos metu susipažinsite su įdomiausiomis pasaulio kaukėmis, senovės graikų, japonų teatrais, sužinosite apie kam kaukės reikalingosVenecijos karnavalo dalyviams, o kam – numirėliams. Edukacija skirta 2-4 ir 5-8 klasių mokiniams. Priklausomai nuo mokinių amžiaus, jų gebėjimų taikomi skirtingi mokymo metodai: 2-4 klasių mokiniai atlieka kūrybinę užduotį ir iš pateiktų medžiagų kuria teatro kaukę, 5-8 klasių mokiniai žiūri video medžiagą apie pomirtinių kaukių gamybą, susipažįsta su žinomiausiais kino filmais, kurių herojų įvaizdis kuriamas naudojant kaukę.
Kultūros paveldas, Kita

Edukacinė programa „Dangaus sargyba“

DANGAUS SARGYBA Edukacinė programa, skirta 5–12 klasių mokiniams Ar kada nors įsivaizdavote, jog prieš daugiau nei aštuoniasdešimt metų pagaminti, tačiau iki šių dienų neišlikę
lietuviški lėktuvai gali bet kada atgimti ir skraidyti muziejaus Didžiojoje salėje? Jei atsakėte neigiamai, leiskite Jums įrodyti, kad esate neteisūs! Edukacinėje programoje „Dangaus sargyba“ papildytos realybės technologijos pagrindu planšetinių kompiuterių ekranuose išvysite žymių aviacijos konstruktorių Jurgio Dobkevičiaus ir Antano Gustaičio pagamintus lėktuvus „Dobi“ ir ANBO. Pažinsite Lietuvos aviacijos istoriją, leisitės į žvalgybą su šiais dangaus sargais, aptiksite priešo teritoriją žvelgdami pro debesis ir, jei prireiks, bombarduosite pastebėtus taikinius. Programos metu būtinai apžiūrėsime vienintelį iki šių dienų išlikusį A. Gustaičio originalų lėktuvą ANBO-I ir patys skubėsime kurti savos konstrukcijos skraiduolį.
Etninė kultūra

Aktyvūs lietuvių liaudies žaidimai ir mįslės

Užsiėmimo metu kalbėsimės apie lietuvių liaudies žaidimus. Aptarsime su kuo siejamas žaidimų atsiradimas, kokia yra žaidimų prasmė, kokios vaikų savybės yra ugdomos žaidžiant, kodėl
liaudies žaidimai buvo svarbus kaimo kultūros elementas ir pan. Taip pat mokysimės dirbti komandoje, bendradarbiauti. Programos metu žaisime daug aktyvių lietuvių liaudies žaidimų: ,,Lapių lenktynės”, ,,Pirtis”, ,,Oželis”, ,,Kumeliukų girdymas”, ,,Trečias gaudo”, ,,Žiogai”, ,,Karveliai”, ,,Pelė ir katinas” , ,,Icki picki”, ,,Pilkė”, ,,Lazdos traukynės” ir kt. Užsiėmimo metu neapsieisime be fantų išpirkimo ir išskaičiavimų, tradicinių estafečių suorganizavimo. Suorganizuoto mįslių turnyro metu, vaikams reikės komandose įminti mįsles, sugrupuoti mįsles pagal tam tikrus kriterijus, sukurti savo mįslę ir atlikti dar daug kitų užduočių. Vėliau jėgas išmėginsime spręsdami šiuolaikines mįsles ir galvosūkius. Šį galvosūkių ir mįslių rinkinį sukūrė SVEIKI SVEIKI komanda. Vaikai, norėdami išspręsti galvosūkius ir įminti visas mįsles turės dirbti komandoje, panaudoti visus savo kūno pojūčius bei loginį mąstymą (trumpą filmuką apie edukaciją galite pamatyti norodoje: http://tiny.lt/rskgffh).
Architektūra, Dailė

Kūrybinis konstravimas

Lego robotų WeDo 2.0. ir MINDSTORMS EV3 kūrybinis konstravimas, pasirinktomis temomis, supažindinant ugdytinius su spręstinomis problemomis, iškeliant uždavinius ir įteikiant jiems
sprendimo įrankius. Mokiniai, pasitelkian lego robotų rinkinius, bus supažindinami su pasirinkta tema, atsižvelgiant į jų amžių ir galimybes. Padedant vadovui konstruojami ir programuojami robotai, kalbama apiee jų panaudojimą supančioje aplinkoje. Toliau siūloma, pasitelkiant įgytas žinias, kūrybinį mąstymą, patobulinti pasigamintus konstruktorius. Ši programa lavina vaikų motorinius įgūdžius, vaizduotę, padeda labiau suprasti pasaulį.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa „Kaip senovėje kariauta“

Jus pasitiks Vytauto Didžiojo laikų Lietuvos bajoras, kuris prisimins lemtingas kovas su kryžiuočiais ir Lietuvos karių pergales. Kartu apžiūrėsime šarvus ir įvairią ginkluotę:
kalavijus, kovos peilius, kirvius, ietis, arbaletus, lankus, seniausius šautuvus ir bombardas. Atsakysime į klausimus ir apsivilkę metalinius šarvinius marškinius, užsidėję šalmą bei paėmę į rankas tikrą kalaviją, įsitikinsime, kokia sunki buvo mūsų šalį saugojusių karių kasdienybė.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Laiko mašina šimtmečiu atgal“

Užsiėmimas vyksta Kretingos muziejaus tradicinių amatų centre. Vaikai apsirengia lininiais rūbais ir sukdami „Laiko mašinos“ ratą nusikelia į praeitį šimtmečiu atgal. Muziejaus
etnografės padedami išsiaiškina, kokiais įrankiais proseneliai skalbė ir lygino audinius, iš kokių indų valgė, kokias mokyklines priemones vaikai nešėsi į mokyklą, kokius „batus“ avėjo ir iš kokio audinio buvo siuvami rūbai. Diskutuojant mokiniai analizuoja, kaip žmonės gyveno seniau ir gyvena dabar, kaip daiktai per šimtą metų patobulėjo. Iš stebuklingos skrynios traukdami senovėje naudotus daiktus, mindami mįsles sužino jų paskirtį ir kaip šie daiktai skamba žemaitiškai, pvz.: abrūsas (rankšluostis), zelkuorios (veidrodis), žekė (kojinė), dzieguorios (laikrodis), pruosos (lygintuvas), ledžingas (pačiūžos), zabuova (žaislas), skleininčė (stiklinė). Užsiėmimo metu mokiniai turi galimybę daiktus liesti ir kai kuriuos pabandyti naudoti, žiūri filmuką apie klumpių gamybą, žaidžia žaidimą „Auskim, sesės abrūsus“. Praktinėje dalyje mokosi pašyti vilną, plėšyti plunksnas ir jomis prikimšti pagalvę, rašyti žąsies plunksna, vaikščioti medinėmis klumpėmis. Užsiėmimas apibendrinimas žaidžiant žaidimą „Kas tai yra?“: pabaigdami žemaitiškus liaudies posakius, prisimena senovinių daiktų pavadinimus ir jų paskirtį. Šis edukacinis užsiėmimas vaizdžiai praplečia mokykloje įgytas pasaulio pažinimo žinias, suteikia naujos patirties ir puikių įspūdžių.
Dailė, Kultūros paveldas

Edukacinis užsiėmimas „Simbolių paslaptys“

Įvairūs simboliai ir ženklai mus lydi visur: namuose, mokykloje, einant gatve, skaitant knygą, lankantis muziejuje. Tokie vaizdiniai be žodžių gali informuoti, įspėti arba net
papasakoti legendą, o gal ir tikrą istoriją. Šiandien naudojamų ženklų reikšmes vargu ar iššifruotų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų gyventojai, ir atvirkščiai – turbūt ne visų senųjų simbolių svarbą galėtume suprasti dabar. Per edukacinį užsiėmimą pagal specialiai parengtą užduočių paketą dalyviai ekspozicijoje analizuos paslaptingą senųjų simbolių bei ženklų pasaulį, mokysis atpažinti archeologiniuose radiniuose pavaizduotus simbolius bei suprasti galimas jų reikšmes. Edukacinio užsiėmimo antroje dalyje pagal išanalizuotus ir pačių susikurtus ženklus bus gaminamas pakabutis iš spalvoto modelino. Užsiėmimas parengtas atsižvelgiant į pradinio ugdymo pasaulio pažinimo ir meninio ugdymo programas, skirtas padėti suvokti simbolių prasmes, reikšmes ir jų kaitą keičiantis istorinėms epochoms.
Dailė, Skulptūra

Mandalų kūrimas Europos parke

Kviečiame moksleivius skirti laiko kūrybai Europos parke – jaukiai praleisto laiko rezultatas taps mielu prisiminimu. Užsiėmimas vyks Europos parko muziejaus edukaciniame centre,
pastate, apvilktame gamtos rūbu ir panašiame į natūralią kalvą. Pro langus matoma dalis šiuolaikinio meno muziejaus po atviru dangumi ekspozicijos, kur skulptūros ir kraštovaizdžio kūriniai pristatomi harmonijoje su gamta. Patalpose esantys meno kūrinių sumažinti modeliai taip pat gali tapti įkvėpimo šaltiniu užsiėmimo dalyviams. Užsiėmimo dalyviai įgis žinių apie šiuolaikinį meną, sužinos apie Europos parko muziejų, kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai. Europos parko muziejuje ypatingą svarbą turi meno ir gamtos dermė. Kūrybinio užsiėmimo dalyviai turės galimybę kilusias mintis ir idėjas išreikšti praktiškai, analizuoti meno kūrėjo galimą ryšį su gamta, sužinos apie Europos parko meno kūrėjų darbuose pasitaikantį svajonių išsipildymo, sėkmės, laimės „pagavimo“ motyvą. Semdamiesi įkvėpimo iš muziejaus ekspozicijos moksleiviai gaus užduotį sukurti savo menišką kūrinį – mandalą naudojant įvairius siūlus ir kitas medžiagas, taip pat ir gamtines. Į darbelį sudėdami savo mintis, siekdami tam tikra prasme „užkoduoti“ savo svajonių išsipildymą, kūrybingai derindami duotas medžiagas dalyviai kurs originalius dekoratyvius darbelius. Užsiėmimo metu plečiamos dalyvių kultūrinės, meninės žinios, skatinama kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas ir meninė raiška, lavinama vaizduotė. Moksleiviai susipažins su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo kultūrinės raiškos įvairove, taip pat patys taps kūrybinio proceso dalyviais, kurio rezultatas bus puikus prisiminimas.
Kultūros paveldas

Edukacinė programa "Piliakalnių legendos"

Piliakalniai yra pats išraiškingiausias priešistorės ir viduramžių kultūros paveldo palikimas. Tai neatskiriama mūsų kraštovaizdžio dalis, skatinanti domėtis istorija. Kretingos rajone
skaičiuojama virš 20 piliakalnių. Apie juos iki šiol pasakojami padavimai bei sakmės, kuriuose susipina istorija, šių laikų realijos, aplinkos vertinimas, fantazija. Užsiėmimas vyksta Kretingos muziejaus Archeologijos ekspozicijoje. Dalyviai supažindinami su Kretingos krašto žmonių naudotais darbo įrankiais, ginklais, papuošalais, keramikos dirbiniais. Paaiškinama, kad čia eksponuojamus radinius rado archeologai, kasinėdami Kretingos rajono piliakalnius ir kapinynus. Prie eksponuojamų piliakalnių foto nuotraukų edukatorius papasakoja, kas tai yra piliakalniai, kada jie atsirado, kokios vietos jiems buvo parenkamos ir kam jie buvo naudojami. Pristatant vieno pirmųjų Vakarų Lietuvoje Imbarės piliakalnio maketą aiškinamasi, kad piliakalnį, kaip gynybinį įrenginį, sudaro du pagrindiniai elementai: pati įtvirtinta vieta, į kurią slėptis subėgdavo piliakalnio papėdės gyventojai ir jos įtvirtinimai su grioviais, bokštais, sienomis, pylimais. Žuvusieji pilies gynėjai ir papilių gyventojai buvo laidojami kapinynuose. Apžiūrėję Egliškių pilkapio maketą, dalyviai sužino ką reiškia „pilkapis“ ir kaip žmonės senovėje pajūrio teritorijoje laidodavo mirusiuosius. Diskutuojant aptariama, kaip kito žmonių laidojimo papročiai nuo senovės iki šių dienų. Vėliau edukatorius pasakoja legendas ir žmonių prisiminimus apie Kretingos rajono Andulių, Kartenos, Gintarų, Rūdaičių, Imbarės, Laivių piliakalnius. Moksleiviai sužino iš kur kilo Imbarės ir Kartenos gyvenviečių pavadinimai, aptaria, kokie personažai ir įvykiai dažniausiai minimi legendose, aiškinasi, kas legendose tikra, o kas išgalvota. Praktinėje užsiėmimo dalyje moksleiviai suskirstomi į dvi grupes ir iš kinetinio smėlio ir akmenukų atlieka užduotis: viena grupė stato piliakalnį su įtvirtinimais, kita grupė – supila ir įrengia pilkapį.
Dramos teatras

Spektaklis 9-12 kl. moksleiviams „Haroldas ir Modė“

Vilniaus Užupio dramos teatro spektaklis „Haroldas ir Modė“, sukurtas pagal to paties pavadinimo K. Higinso ir Ž. K. Karjero pjesę, pasakoja apie jauno žmogaus savo gyvenimo kelio
paieškas, vertybių pasirinkimą. Jaunojo Haroldo ir vyresnio amžiaus Modės draugystė, sujungusi smalsumą ir žinias, įkvepia gyvenimui. Taip pat šis spektaklis – proga susipažinti su išskirtinės svarbos XX a. Lietuvos teatro klasika. Pjesę „Haroldas ir Modė“ pirmą kartą Lietuvoje prieš beveik 40 metų pastatė režisierė Dalia Tamulevičiūtė. Ji neabejotinai yra viena reikšmingiausių teatro kūrėjų, pedagogė, palikusi ryškų pėdsaką ir daug lėmusi Lietuvos teatro raidoje, viena svarbiausių asmenybių Lietuvos teatro režisūros istorijoje. Legenda tapęs pjesės „Haroldas ir Modė“ pastatymas – vienas įsimintiniausių jos darbų. Būtent D. Tamulevičiūtės garbei Užupio dramos teatro režisierė Rita Urbonavičiūtė sumanė prikelti šią pjesę naujam gyvenimui, o taip pat pristatyti ir jaunajam žiūrovui.
Rodomi įrašai: 1471 - 1 4802 152