Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, karantinas LR teritorijoje pratęstas iki gruodžio 17 d. 24.00 val.
Kultūros paveldas, Kita

„Salantų KAŠTONO žvaigždžių valanda“

1. Tema: pažintis su Salantų miesto parku ir storiausiu kaštonu Lietuvoje. 2. Tikslai: pažintiniai (mokomieji): sužinoti naujos informacijos: kas yra parkas, kas jam būdavo būdinga,
kokia struktūra, kokie auga augalai, gyvena paukščiai; iš kur kilęs kaštonas, kokios jo dalys, vegetacija; skaičiuoti – išvesti vidurkį, palyginti, analizuoti kaštono savybes, naudotis lupa, įvertinti objekto išskirtinumą, daryti išvadas, ir kt. psichomotoriniai (lavinamieji): fizinis aktyvumas, pastabumas, smulkioji motorika, kūrybiškumas emociniai (auklėjamieji): bendravimas ir bendradarbiavimas, elgsena gamtoje, pagarba gamtai.
Kultūros paveldas

Trakų pilys kovose su kryžiuočiais

Aplankomos Trakų Pusiasalio bei Salos pilys. Dalyviai susipažįsta su gynybine LDK pilių sistema, sužino, kokį vaidmenį joje vaidino Trakų pilys. Užsiėmimo metu išmoksta atskirti, kuo
skiriasi konventinės ir aptvarinės pilys, gotikinis bei vendinis mūrai, sužino, kas tai yra kiautinė mūro konstrukcija ir kitas su gynybine architektūra susijusias sąvokas. Aplankoma kunigaikščių rūmų gynybinė pastogė (ją galima pamatyti tik šio užsiėmimo metu) bei pagrindinis bokštas donžonas. Donžone, buvusios koplyčios patalpoje, vyksta viktorina, nugalėtojai apdovanojami.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Šeimos vertė"

Moksleiviai supažindinami su Lietuvos kaimo XIX a. antrosios pusės – XX a. pirmosios pusės žmogaus gyvenimo ciklo papročiais: gimtuvių, vestuvių, laidotuvių apeigomis. Diskutuojama apie
buvusius ir šiuolaikinėje kultūroje išlikusius kūdikio laukimo, gimimo, krikšto papročius. Moksleiviai supažindinami su svarbiausiais vedybų papročių etapais: piršlybomis, pačiomis vestuvėmis ir sugrąžtais. Demonstruojama mokomojo filmo „Lietuvių tradicinės vestuvės“ ištrauka. Aptariamos laidotuvių papročių struktūrinės dalys: ligonio sarginimas ir marinimas, mirusiojo pašarvojimas, pačios laidotuvės, mirusiųjų paminėjimai. Pasakojimai iliustruojami etnografinės ekspedicijos „Laidojimo papročiai Jonavos rajone“ video medžiaga. Visi gyvenimo ciklo papročiai iliustruojami liaudies dainomis, sakmėmis, patarlėmis. Išryškinamas šeimos vaidmuo asmenybės formavimuisi: demonstruojama etnografinės ekspedicijos „Šeimos kūrimas. Gyvenimas šeimoje“ video medžiaga, kurioje savo požiūrį į šeimą išsako įvairių amžiaus grupių bei socialinių sluoksnių žmonės. Aptariami šiuolaikinės šeimos iššūkiai, vertybių kaita, moksleiviai skatinami kritiškai vertinti tradicinės ir šiuolaikinės šeimos gyvenseną, sąmoningai perimti tas elgesio normas, kurios šimtmečius stiprino šeimą. Moksleiviai vaišinasi močiutės ragaišiu.
Kultūros paveldas, Literatūra

Kultūrinė edukacinė programa -ekskursija “Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje”

Kultūrinė edukacinė programa -ekskursija “Lietuvos istorinės asmenybės Vilniaus senamiestyje” Maršrutas driekiasi Vilniaus senamiesčio gatvelėmis. Keliaudami aplankysite šešis Vilniaus
senamiesčio paminklus ir plačiau susipažinsite su šešiomis Lietuvos istorinėmis asmenybėmis, apie kurias mokiniai mokosi per lietuvių literatūros ir istorijos pamokas (Žemaitė, V.Kudirka, S. Daukantas, K. Donelaitis, A. Mickevičius, J. Basanavičius). Kelias skulptūras galėsite net pakalbinti ir pasiklausyti jų istorijų, apie kurias nerašo mokykliniai vadovėliai. Vilnius yra ketvirtasis miestas pasaulyje, prakalbinęs skulptūras. Šios ekskursijos tikslas sudominti ir įtraukti mokinius į mokymosi procesą, supažindinti su Lietuvos istorinių asmenybių paminklais Vilniaus senamiestyje, padėti mokiniams gilinti ir plėsti jų dalykines ir bendrąsias kompetencijas bei ugdyti kultūrinį-istorinį sąmoningumą Ekskursijoje telefono pagalba mokysimės užsimegzti asmeninius santykius su vizualiuoju menu (skulptūromis). Mokiniai prisimins, kaip XX a. pradžioje buvo atkurta Lietuvos valstybė, kokia buvo Lietuvos gyventojų padėtis Rusijos imperijoje, tautinio atgimimo epizodus, plačiau susipažins su pirmaisiais lietuvybės, tautinio atgimimo skatintojais. Edukacinė ekskursija yra pusiau interaktyvi. Ekskursijoje naudojama įvairi vizualinė medžiaga atskleidžianti tematiką.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Ar Tau įdomu... VAIKAI TREMTYJE KAIP GYVENO?

Išvažiuojamąją kultūrinės edukacijos paslaugą sudaro trys to paties turinio edukaciniai užsiėmimai, t.y. Kauno IX forto muziejaus edukatoriai atvykę į mokyklą praves tris užsiėmimus
trims klasėms (mažiausiai 15, daugiausiai 30 mokinių vienoje klasėje/grupėje). Užsiėmimai, skirti 5-8 kl. mokiniams, supažindina su Lietuvos gyventojų tremties istorija sovietmečiu, suteikia galimybę palyginti, kaip skiriasi šiuolaikinių vaikų gyvenimo kokybė nuo bendraamžių, prieš daugiau nei pusę amžiaus ne savo noru turėjusių palikti įprastą gyvenamąją aplinką ir prisitaikyti prie atšiaurų gyvenimo sąlygų. Naudojant klausimų-atsakymų formą ir paveikias edukacines priemones edukacijos dalyviai turi galimybę dalintis savo mintimis, pastebėjimais susijusiais su Sibire gyvenusių ir dabartinėmis sąlygomis augančių vaikų fizine ir psichologine būsena, palyginti gyvenimą okupacinėje sistemoje ir laisvoje šalyje. Užsiėmimų metu atliekamos užduotys skatina istorijos pažinimą, loginį mąstymą ir kūrybiškumą, ugdo bendradarbiavimo grupėje gebėjimus. Daugiau informacijos telefonu: +370 37 377750, edukacija@9fortomuziejus.lt
Kultūros paveldas

Atstatyti bunkeriai laisvės kovų istorija prabyla

Edukacinės programos tikslas – pokario laisvės kovų istorijos suvokimas, pilietiškumo ugdymas. Edukacinės programos uždaviniai: ugdyti patirtį, plėsti ir gilinti žinias, formuoti
mokinių pilietiškumą ir pagarbą Lietuvos laisvės kovų istorijai. Metodai: stebėjimas, aktyvus dalyvavimas, praktinė veikla, atsakymai į pateiktus klausimus, užduočių sprendimai, mokinių turimų žinių panaudojimas, istorinių faktų pateikimas. Programos dalis vyksta muziejaus ekspozicinėje erdvėje, kurioje mokiniai supažindinami su pokario laisvės kovų istorija bei asmenybėmis, legendiniais nenugalėtais partizanais Streikais, kurie keturiolika metų kovojo už Lietuvos laisvę. Jų bunkerio kopija pastatyta muziejaus erdvėse. Kita programos dalis – apsilankymas partizanų bunkeryje kartu su edukatoriumi, apsirengusiu partizano uniforma. Mokiniams pateikiamos užduotys – surasti įėjimą į bunkerį, taip pat paaiškinama bunkerio statybos ypatumai. Bunkeryje vykdoma edukacinė veikla. Uždaroje erdvėje žvakių šviesoje mokiniai skaito spaudą, susipažįsta su muziejiniais eksponatais, ragauja partizanų maistą, bendrauja, atlieka pateiktas užduotis. Apibendrinamoji dalis vyksta muziejus erdvėse. Mokiniai atsako į pateiktus klausimus, apibendrina įgytą patirtį.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinė ekskursija Kauno senamiestyje

„Gatvės gyvos vaikams“ kuria specialiai mokiniams pritaikytas edukacines ekskursijas: - pasivaikščiojimuose gausu interaktyvių elementų; - informacija parinkta pagal vaikų amžių ir
suvokimą; - ekskursijas veda darbe su vaikais patyrę gidai. Ekskursijų tikslas – sudominti vaikus miesto kultūros paveldu, atskleisti jo vertybes ir ugdyti kultūrinį-istorinį sąmoningumą. Pagrindiniai ekskursijų uždaviniai: - įtraukti vaikus į gyvą miesto erdvių tyrinėjimą; - sudominti vaikus įvairiais miesto architektūros, meno elementais; - ugdyti vaikų pastabumą, gebėjimą orientuotis ir suprasti miestą; - iškelti klausimus ir kviesti vaikus dalintis mintimis, interpretuoti miesto istoriją ir dabartį; - atkreipti vaikų dėmesį į paveldo išsaugojimo iššūkius. Ekskursijose naudojami metodai: - įvairūs teminiai žaidimai, užduotys, padedančios įsisavinti ekskursijos turinį; - įvairi vizualinė medžiaga, atskleidžianti tematiką (istorinės nuotraukos, atvirlaiškiai, žemėlapiai ir kt.); - skirtingus pojūčius sužadinančios priemonės (degustuojami temą atskleidžiantys maisto produktai, uodžiami kvapai ir kt.); - įvairios priemonės ar objektai, iliustruojantys temą. Siekiama, kad po ekskursijos vaikai jaustųsi geriau pažįstantys istorinę miesto dalį, suvoktų, kad joje glūdi vertybės, ir būtų motyvuoti toliau tyrinėti juos supančią aplinką. Ekskursijų maršrutai „Didieji Lietuvos kūrėjai“: ekskursijos metu sugrįšime į praeitį, dainos ir žaidimai padės atskleisti, ką mums suteikė pagonybė ir krikščionybė, sužinosime, kaip Lietuvą kūrė Mindaugas, Gediminas, ką ypatingo į mūsų šalį atvežė Bona Sforca bei kas gi buvo Nepriklausomybės Akto signatarai. „Senojo Vilniaus paslaptys“: ekskursija supažindina su įdomiausiais istorinio Vilniaus akcentais. Maršrutas driekiasi senamiesčio gatvelėmis aplankant svarbius istorinius pastatus (Katedra, Universitetas, Šv. Onos bažnyčia…) bei užsukant į jaukius senojo Vilniaus kiemelius.
Cirkas

Cirko meno užsiėmimai

Užsiėmimų tikslas – atskleisti ir ugdyti vaikų kūrybinį ir meninį potencialą pasitelkiant cirko meną. Motyvuoti prasmingai ir aktyviai dalyvauti cirko meno tradicijų plėtroje.
Šiandieniniame kultūriniame gyvenime vis labiau populiarėjant cirko menui, tradicinis cirkas peržengia maniežo ribas. Jis tampa šiuolaikiniu menu, kuris jungia ne tik cirko formas, bet ir muziką, šokį, teatrą, režisūrą.Šakių mieste įkurta cirko mokykla turi inventorių ir tam pritaikytą bazę su profesionaliais pedagogais, vaikai galės pajausti cirko meno dvasią, pamatyti cirko „virtuvę", jo užkulisius. Užsiėmimų metu skatinsime vaikų grupių bendradarbiavimą su profesionaliais cirko artistais, režisieriais, choreografais, per veiklas supažindinsime su cirko menu ir istorija, per kūrybines ir praktines paieškas skatinsime vaikų ir jaunimo pažinimo ir lavinimosi poreikius cirko meno srityse. 5--7 klasių mokiniai galės susipažinti su V. Venslovaičio cirko paroda „Viskas dėl šou“, apžiūrėti mini klounų parodą. Vaikai galės stebėti geriausius savo bendraamžių pasirodymus, kurie truks apie 20–30 min. Vaikai bus supažindinti su Lietuvos cirko istorija. Po pasirodymų galės susipažinti su cirko užkulisiais ir artistų rekvizitu – edukacija „Daiktai cirke atgyja“. 5 klasės mokiniams cirko meno užsiėmimus vesime žaidimo forma, įtraukiant „Parašiutą“, lankus, šokdynes ir kt. cirko inventorių. Taip pat 5-7 klasių vaikai turės galimybę susipažinti su grimo paslaptimis – vyks pamokėlės. 6-7 klasių mokiniams treneriai parodys ir suteiks galimybę patiems pasigaminti žongliravimo rekvizitą. Prižiūrimi profesionalaus cirko artisto ir akrobatikos trenerio 7 klasių mokiniai turės galimybę saugiai išbandyti pametamą takelį, batutą, gumas. Po įvykusio užsiėmimo vyks refleksija, kurios metu kiekvienas galės išsakyti, ką jautė, kas patiko, nepatiko. Vaikai dirbdami kartu su profesionalais patirs socialiai ugdantį kultūrinių užsiėmimų poveikį, atskleidžiantį jų asmenybę,sugebėjimus ir pasitikėjimą savimi.
Dramos teatras

Spektaklis pagal V. Pietario pasaką „Katinėlis ir gaidelis"

Muzikiniame spektaklyje „Katinėlis @ Gaidelis“ įdomiai ir šiuolaikiškai vaikams pasakojama apie atsargų elgesį internete. Spektaklis sukurtas V. Pietario pasakos „Katinėlis ir gaidelis“
motyvais, tačiau šiuolaikiniame pastatyme personažai atspindi vaikų naudojimosi internetu praktikas pasitelkdami naująsias technologijas, vartodami šiuolaikinę terminologiją, atpažįstamą pradinių klasių mokiniams. Spektaklyje veiksmas vyksta miške, kuriame gyvena katinėlis, gaidelis ir lapė. Tik šis miškas yra nepaprastas, kaip ir pagrindinių veikėjų kasdienės veiklos. Modernioje pasakoje įprastas miškas tampa miškatinkliu, kuriame tyko įvairūs kibernetiniai pavojai. Patiklusis gaidelis – aktyvus interneto vartotojas – tampa gudruolės lapės programišės auka. Gaidelį gelbėja geriausias jo draugas katinėlis, kuris pasakoje atsiskleidžia kaip tikras atsargaus elgesio internete žinovas. Katinėlio padedamas gaidelis išmoksta svarbiausių naudojimosi naujausiomis technologijomis taisyklių – atsirinkti svetaines ir informaciją, lankytis tik saugiose svetainėse, nepasitikėti nepažįstamaisiais internete. Patraukliai perteikiama pagrindinė spektaklio tema, tad spektaklis atlieka ne tik pramoginę, bet ir ugdomąją funkciją – veikėjai spektaklio metu viktorinos forma interaktyviai bendrauja su žiūrovais. Kartu su į pavojus papuolusiais personažais žiūrovai ieško sprendimų, išeičių iš keblių situacijų. Žiūrovus į veiksmą scenoje įtrauks ne tik originalus spektaklio scenarijus, gyvas aktorių bendravimas su publika, skambios dainos apie saugų naudojimąsi internetu, bet ir įspūdinga scenografija – aktoriai scenoje statys internetinį namą, o gaidelis naudosis nepaprastu kompiuteriu. Akį trauks spalvingi ir šiuolaikiški veikėjų kostiumai. Spektaklio tikslas – pasitelkus teatrą kaip priemonę, pristatyti Lietuvos mokyklų 1–4 klasių mokiniams pagrindines saugaus naudojimosi internetu taisykles; suteikti vaikams informaciją apie tai, kur reikėtų kreiptis pagalbos susidūrus internete su psichologiniu smurtu, patyčiomis, priekabiavimu ar patyrus kitus nemalonius dalykus. Uždaviniai: (1) pristatyti spektaklį Lietuvos švietimo įstaigose, (2) dalintis spektaklių atgarsiais, sukaupta patirtimi, patarimais prieinamais žiniasklaidos kanalais, (3) bendradarbiauti su tėvais ir pedagogais siekiant užtikrinti vaikų informavimą apie grėsmes internete, (4) skatinti vaikus naudotis kompiuteriu ir internetu tik tiek, kiek to reikalauja mokslai.
Kultūros paveldas, Literatūra

Baziliskas ir kitos Vilniaus paslaptys

Kaip ir iš ko sužinome apie istoriją? Praeitį? Praeityje veikusius ir kūrusius žmones? Užsiėmimo metu bus aptarta nemažai skirtingų istorijos šaltinių ir aptarta ką, juos kritiškai
vertinant, jie mums pasakoja apie praeitį. Didžiausias dėmesys bus telkiamas ties legendomis ir mitais, kurie taip pat mums pasakoja apie praeitį ir aiškina kas ir kodėl ankščiau nutiko. Dalyviai prisimins bei įvairiomis priemonėmis sužinos kelias Vilniuje sklandančias legendas: Geležinio vilko, užkeiktų bastėjos šulinio turtų, Vilniaus bazilisko ir kt. Bus aptarta kaip ir kodėl legendos ir mitai prisideda prie mūsų krašto praeities supratimo, ką iš jų galime sužinoti, kaip kritiškai turime juos vertinti ir ką jie atskleidžia apie praeityje veikusius žmonės, jų gyvenimą ir vertybes. Atsižvelgiant į dalyvių amžių, turinys ir užsiėmimo veiklos bus koreguojamos pagal mokinių turimas žinias ir pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Užsiėmimo metu, mokiniai ne tik susipažins, nagrinės, aptars, analizuos sužinotą informaciją, bet ir patys turės progą grupinio darbo metu, kurti istoriniais įvykiais paremtą legendą. Pagrindinis užsiėmimo tikslas - ugdyti mokinių suvokimą ir gebėjimus suprasti bei analizuoti įvairias skirtingas istorines ir žmonių vaizduotės išraiškas, kurios susijungdamos kuria Vilniaus miesto istorinės ir kultūrinės sąmonės detales ir visumą. Skatinti susidomėjimą savojo krašto, miesto istorija bei kultūra.
Rodomi įrašai: 1471 - 1 4802 144