Vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“, karantinas LR teritorijoje pratęstas iki gruodžio 17 d. 24.00 val.
Dailė, Skulptūra

Grafinio atviruko kūrimas Europos parke

Užsiėmimo dalyviai sužinos apie Europos parko muziejų, kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai, įgis žinių apie šiuolaikinį meną ir
išskirtinius jo pavyzdžius. Kūrybinio užsiėmimo metu moksleiviai kurs savo meninę kompoziciją – atviruką, su grafiniais tikrų Europos parko skulptūrų antspaudais. Juos dalyviai turi originaliai įkomponuoti, sukurti savitą kompoziciją naudodami suteiktas priemones. Užsiėmimas vyksta Gintaro Karoso sukurtame Edukaciniame centre, pastate naturalios gamtos rūbu, kur pro didžiulius langus matoma muziejaus aplinka. Užsiėmimo metu plečiamos dalyvių kultūrinės, meninės žinios, skatinama kūrybinė saviraiška, idėjų generavimas ir meninė raiška, lavinama vaizduotė. Dalyviai susipažins su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo kultūrinės raiškos įvairove, taip pat pačiu kūrybiniu procesu, kurio rezultatas, įkvėptas pasaulinių šiuolaikinio meno kūrėjų pavyzdžių, bus puikus prisiminimas.
Literatūra, Dramos teatras

Teatras yra žaidimas (išvažiuojamoji)

Edukacinė programa TEATRAS YRA ŽAIDIMAS siekia suteikti moksleiviams galimybę dalyvauti improvizuotame priėmime į teatro studiją, pajausti, ką reiškia išbandyti jėgas scenoje ir
išgyventi aktoriaus potyrius, suvokti vaidybinio proceso vientisumą, ugdyti kūrybiškumą ir kritinį mąstymą, suteikiant bendravimo ir asmeninės kūrybos džiaugsmą. Be to, tai puiki galimybė įgyti drąsos saviraiškai ir viešam kalbėjimui. Per žaidimą moksleiviai bus skatinami sukurti ir asmeninį, ir grupinį etiudą, įsijungti į gyvą teatrinį veiksmą ir atskleisti savo kūrybinį potencialą. Šia programa siekiama supažindinti su teatrinio meno raiška, su aktoriaus profesijos ir aktorinio meistriškumo subtilybėmis ir atradimais, suteikti galimybę išmėginti kūrybines jėgas scenos mene, atskleisti kūrėjo sceninį žavesį. Programos dalyviai susipažins su laiko patikrinta režisieriaus Juozo Miltinio aktorinio ugdymo metodika, bus paskatinti domėtis teatru, jo istorija. Užsiėmimas vyksta režisieriaus Juozo Miltinio autentiškoje aplinkoje; kūrybinę programą veda Juozo Miltinio dramos teatro aktorius. Po šio ekspresyvaus teatrinio žaidimo vyksta dalyvių susitikimas su aktoriumi – aptariami rezultatai, diskutuojama, atsakoma į moksleivių klausimus.
Literatūra, Etninė kultūra

Literatūrinė edukacija su Kotryna Zyle. Mitologija, baimės ir gatvės kalba.

Tautosaka – mūsų kultūrinės šaknys, didele dalimi nulėmusios, kaip pasaulį matome ir suvokiame šiandien. Jaunajai kartai ją pažinti itin svarbu, tačiau viešojoje erdvėje ir formaliuose
ugdymo procesuose maža inovatyvių šios temos atskleidimo būdų, todėl ji nėra itin populiari jaunimo tarpe. Kotryna Zylė savo kūriniuose prabyla šiuolaikine kalba ir, nevengdama jaunimo raiškos formų, pasakoja įtraukiančias, intriguojančias istorijas, kuriose įprasta XXI amžiaus tikrovė įtaigiai papildoma girdėtomis, bet primirštomis mūsų mitinėmis būtybėmis, tradicijomis, papročiais. Susitikimo su vyresniųjų klasių mokiniais metu aptariamos archajiškų Lietuvos ir pasaulio tradicijų paralelės, keliami klausimai apie senųjų tikėjimų ir prigimtinių žmogaus baimių sąsajas, aptariama šiuolaikinės visuomenės dėmesio emociniam intelektui, empatijos ugdymui, visapusiškam švietimui svarba, analizuojant, kaip šių aspektų stoka veikė visuomenės elgseną ir prietarus prieš kelis šimtus metų (raganų, laumės vaikų fenomenai). Autorė atskleidžia ir savo asmeninio kūrybinio proceso užkulisius – informacijos rinkimo būdus, svarbias konsultacijas su specialistais, netikėtus atradimus. Visą pasakojimą ir diskusijas lydi skaidrėse pristatoma vaizdinė medžiaga. Susitikimo pabaigoje klausytojai kviečiami mobiliosios programėlės pagalba užduoti autorei anoniminius klausimus. Į juos rašytoja atsako atvirai, nevengdama nepatogių temų, taip kurdama atvirą ir betarpišką ryšį su jaunimo auditorija. „Milžinas mažylis“ (Aukso žuvys, 2014) – geriausių 2014 metų knygų vaikams penketukas, 2019 m. Kauno kameriniame teatre pastatytas spektaklis knygos motyvais „Milžinas mažylis“ (rež. Eglė Kižaitė), „Didžioji būtybių knyga“ (Aukso žuvys, 2016) – gražiausia 2016 m. knyga vaikams. 2018 m. Nacionaliniame Kauno dramos teatre pastatytas spektaklis knygos motyvais „Būtybės“ (rež. Eglė Kižaitė), „Sukeistas“ (Aukso žuvys, 2019) – geriausių 2019 metų knygų paaugliams ketvertukas.
Kita

Ar žinai, kas yra terminas?

Kurį terminą vartoti: „telefono pakrovėjas“ ar „telefono pakroviklis“, o gal „telefono įkroviklis“, „parkingas“ ar „automobilių aikštelė“? Ar vartotinas sporto terminas „atsarginių
suolelis“ ir kodėl netinka karybos terminas „D day“? „Influenceris“, „instagrameris“, „seimeris“ , „spintologas“, „šlamštavalgis“ ir dar daugybė naujų žodžių, kuriems tebeieškome tinkamos lietuviško atitikmens... Kada reikia termino, o kada pakanka paprasto žodžio? Į šį klausimą kaip tik ir pabandysiu atsakyti užsiėmimo metu. Taip pat aiškinsimės, kodėl svarbu vartoti norminius terminus, kodėl kyla bėdų, kai terminija nesutvarkyta, kas nutinka, kai ES dokumentuose vartojami netikslūs terminai. Naudodamiesi interaktyviomis terminų duomenų bazėmis, paieškosime įdomių terminų, palyginsime jų atitikmenis įvairiomis kalbomis, atliksime kūrybinę užduotį - pagal pavyzdį kursime terminus.
Muzika, Dramos teatras

Vizualinis gyvos muzikos spektaklis "KAFKA INSOMNIA"

,,Spalio 2. Bemiegė naktis. Jau trečia iš eilės. Aš greitai užmiegu, bet po valandos prabundu, lyg būčiau įkišęs galvą į nesamą skylę. Nuo tada visą naktį iki penkių tarsi miegu, tačiau
tuo pat metu ryškūs sapnai neleidžia užmigti. Aš formaliai tarsi miegu greta savęs, o pats tuo metu turiu grumtis su sapnais." (Dienoraščiai. 1910–1923, Franz Kafka). Vizualinis gyvos muzikos spektaklis ,,KAFKA INSOMNIA" pasakoja sapniškai realistišką čekų rašytojo Franco Kafkos vienos nemigos nakties istoriją. Šiuolaikinio lėlių teatro, draminės vaidybos, videoprojekcijų, gyvos muzikos bei garsinių manipuliacijų pagalba kūrėjai gilinsis į paranojišką ir kerinčią legendinio čekų autoriaus kūrinių atmosferą bei pagrindines rašytojo gyvenimo peripetijas. Eksperimentinis, posdraminis spektaklis perteikiamas per šiuolaikinio vizualaus teatro formą, nuneš į F. Kafkos pasaulį bei jo edukacinį turinį.
Dailė, Skulptūra

Keramikos meno užsiėmimai

Keramikos meno užsiėmimai- mokinių kūrybiškumą, meninę vaizduotę lavinanti veikla. Profesionalaus dailininko patirtis, perduodama tiesiogiai mokiniams- neįkainojama vertybė ir paskata
jų dalyviams atrasti gal būt iki tol savyje neatrastus pasaulio suvokimo modelius ir. lobius.
Muzika

Koncertų ciklas „Muzika – širdies kalba“

Klasikinės muzikos koncertų ciklo „Muzika – širdies kalba“ edukaciniuose koncertuose bus siekiama, kad vaikai gautų įvairiapusiškesnį muzikinį ugdymą. Mokiniai turės galimybę išgirsti
gyvai atliekamą muziką ir turtinti savo muzikinę kultūrą. Tikslai: a) vykdyti profesionalios muzikinės kūrybos sklaidą regione; b) suteikti 3–4 klasių mokiniams galimybę papildomai plėtoti savo muzikinius gabumus, tenkinti kultūrinius interesus ir saviraiškos poreikį. Uždaviniai: a) surengti septynis klasikinės muzikos koncertų ciklo „Muzika – širdies kalba“ edukacinius koncertus, kuriuose dalyvaus tik profesionalūs menininkai; b) surengti šešias projekto dalyvių piešinių ir tapybos darbų parodas klausytų muzikos kūrinių, kompozitorių ir atlikėjų temomis. Koncertuose jaunesniojo mokyklinio amžiaus klausytojai supras elgesio koncertų metu taisykles, mokysis klausyti ir išgirsti muziką. Muzikinės edukacinės programos plės kultūrinį akiratį ir ugdys kultūrinį sąmoningumą. Naujosios Vilnios kultūros centras nutolęs nuo Vilniaus centro, todėl kultūros paslaugos bus teikiamos atokiau nuo miesto centro esančioje miesto dalyje.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Bitė ir žmogus“

"Bitė ir žmogus" - tai edukacinė programa mokiniams, kurios metu jie supažindinami su bitininkavimo tradicijomis, įvairiomis iki šių dienų naudojamomis priemonėmis, natūralaus
vaško panaudojimo galimybėmis. Programos metu dalyviai išgirs pasakojimą apie žmogaus ir bitės ryšį, sužinos, kad bitės yra unikalus bendruomeninio gyvenimo pavyzdys gamtoje. Taip pat edukacinės programos dalyviai žiūrės filmuotą medžiagą apie bitininkavimo ypatumus. Antroje programos dalyje atliks praktines užduotis ir aplankys Liepų pavėsinę.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Kai žemę puošia ąžuolai

Ekskursijoje po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną lankytojai sužino jo sodinimo istoriją, susipažįsta su ąžuolyno giraitėmis, aplanko vardinius ąžuolus. Išgirsta pasakojimą apie
ąžuolų rūšis, jų sodinimą, naudą, apie ąžuolą lietuvių liaudies mitologijoje, tautosakoje, etnografijoje. Po pasivaikščiojimo siūloma žinias patikrinti praktiškai – dalyvauti viktorinoje ar spręsti užduočių sąsiuvinius.
Dailė, Kita

Magiškas šilko pasaulis

Druskininkų amatų centre „Menų kalvė“ įsikūrusiose dirbtuvėse vyksta tapybos ant šilko edukaciniai užsiėmimai mokiniams. Užsiėmimo metu suteikiama galimybę iš arčiau susipažinti su
šilku ir jo istorija, bei patiems viską išbandyti praktiškai. Pamokoje išmokstama įvairiomis technikomis marginti šilkinę nosinaitę ("fantaziją", 28*28cm). Rezultatas visada būna nenuspėjamas, bet labai įdomus. Po užsiėmimo edukacijos dalyviai parsineša širdžiai mielą vienetinį darbelį, kuris galės būti naudojimas kasdien. Dalyvauti gali kiekvienas to norintis. Net ir neturint meninių pagrindų, galima sukurti labai gražų aksesuarą stilingai aprangai. Suteikiamos visos reikalingos priemonės.
Rodomi įrašai: 1521 - 1 5302 144