Dailė, Kultūros paveldas

Lietuvos valstybės kūrėjai dailėje (specialieji poreikiai)

Specialus edukacinis užsiėmimas, skirtas lankytojams, turintiems demencijos sutrikimų. Užsiėmimo metu siekiama užtikrinti prieinamumą lankytojams, sukurti jaukią ir draugišką muziejaus
aplinką. Autentiškoje Prezidento rūmų aplinkoje, pasitelkus muziejaus eksponatus – Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus ir Vytauto Didžiojo portretus bei kitus eksponatus – diskutuojama apie šių istorinių asmenybių svarbą kuriant Lietuvos valstybę. Užsiėmimo tikslas nėra perduoti kuo daugiau istorijos žinių apie šias asmenybes, bet įtraukti dalyvius į diskusiją, stimuliuoti jų intelektinę veiklą, tyrinėti ir dalintis mintimis apie mene pavaizduotus Lietuvos valstybės kūrėjus bei pabendrauti su bendraamžiais. Istorinių asmenybių portretai tarnauja kaip ryšys tarp edukatoriaus ir dalyvių. Pasitelkus aprašymo, interpretacijos, asmeninės patirties klausimus, bandoma dalyvius skatinti nuoširdžiam minčių dalinimuisi, kurio metu patiriamos teigiamos emocijos.
Literatūra, Kita

Aktyviai apie Vydūną

Koks tikrasis Vydūno vardas ir pavardė? Sorostas ar Storosta? Ką reiškia pseudonimas ,,Vydūnas"? Kas yra reikšmėvardis, o ką reiškia žodis ,,šviesiaveidis"? Ar vardą
,,Daiva" sugalvojo Vydūnas? Į šiuos ir panašius klausimus mokiniai atsako patys ieškodami atsakymų ekspozicijos stenduose ir spręsdami kryžiažodį, aiškindamiesi ir dėliodami kuo daugiau žodžių šakniai ,,vyd", užrašydami surastą filosofo mintį knygos skirtuke, pritaikydami tinkamas reikšmes Vydūno sugalvotiems ir vartotiems žodžiams, tokiems, kaip lygnaša, vaidykla ir pan., dėliodami dėliones naudojantis Vydūno išleistų knygų viršeliais. Visa tai vyksta edukacinėje programoje ,,Aktyviai apie Vydūną". Programos tikslas - trumpai, aktyviomis ir žaismingomis priemonėmis supažindinti moksleivius su Vydūno asmenybe. Edukacija vyksta Vydūno kultūros centre, kuris įsikūręs senosios parapijinės pradžios mokyklos pastate, tad edukacijos vadovė - 20 a. pr. mokytoja - trumpai pristato moksleiviams mokytoją Vilhelmą Storostą, būsimą Vydūną, dirbusi toje mokykloje 4-erius metus. Mokiniai, suskirstyti grupėmis, atlieka užduotis pagal užduočių lapus, gavę nuorodas tolesnei užduočiai.
Muzika

Koncertų ciklas „Muzika – širdies kalba“

Klasikinės muzikos koncertų ciklo „Muzika – širdies kalba“ edukaciniuose koncertuose bus siekiama, kad vaikai gautų įvairiapusiškesnį muzikinį ugdymą. Mokiniai turės galimybę išgirsti
gyvai atliekamą muziką ir turtinti savo muzikinę kultūrą. Tikslai: a) vykdyti profesionalios muzikinės kūrybos sklaidą regione; b) suteikti 3–4 klasių mokiniams galimybę papildomai plėtoti savo muzikinius gabumus, tenkinti kultūrinius interesus ir saviraiškos poreikį. Uždaviniai: a) surengti septynis klasikinės muzikos koncertų ciklo „Muzika – širdies kalba“ edukacinius koncertus, kuriuose dalyvaus tik profesionalūs menininkai; b) surengti šešias projekto dalyvių piešinių ir tapybos darbų parodas klausytų muzikos kūrinių, kompozitorių ir atlikėjų temomis. Koncertuose jaunesniojo mokyklinio amžiaus klausytojai supras elgesio koncertų metu taisykles, mokysis klausyti ir išgirsti muziką. Muzikinės edukacinės programos plės kultūrinį akiratį ir ugdys kultūrinį sąmoningumą. Naujosios Vilnios kultūros centras nutolęs nuo Vilniaus centro, todėl kultūros paslaugos bus teikiamos atokiau nuo miesto centro esančioje miesto dalyje.
Dramos teatras

Spektaklis „Brangioji mokytoja“ pagal L. Razumovskajos pjesę

BRANGIOJI MOKYTOJA Vienos dalies spektaklis pagal Liudmilos Razumovskajos to paties pavadinimo pjesę Režisierė Ieva Stundžytė Scenovaizdžio autorė Ieva Stundžytė Scenografė ir
kostiumų autorė Ramunė Skrebūnaitė Vaidina: Vesta Šumilovaitė / Aldona Vilutytė; Justina Smieliauskaitė; Danas Kamarauskas; Jurgis Marčėnas; Gabrielius Zapalskis / Karolis Kasperavičius "Brangioji mokytoja" - virš laiko ir erdvės pakibęs santykių veidrodis, atspindintis skaudžiai trapų ir šiek tiek pavojingą mokytojos ir jos mokinių bendravimą, pamažu virstantį nevaldomu mokinių manipuliavimu ir žiauriu psichologiniu teroru. Kaip toli galima eiti, kovojant dėl šviesios ateities, ir ant kortos statant žmogiškąsias vertybes? Ar tikslas visada pateisina priemones? Ką slepia drama, pulsuojanti jaunatvišku "dabar arba niekada, viskas arba nieko" ir ar galima joje ieškoti kaltų?
Kultūros paveldas, Literatūra

„Visados būsiu geras“: Jono Biliūno asmenybės ir kūrybos vienovė

Apsilankę edukacinėje programoje Jono Biliūno muziejuje mokiniai turės ypatingą galimybę išgirsti tik 28-erių metų sulaukusio rašytojo gyvenimo ir kūrybos legendą, pateikiamą
vaizdingai, profesionaliai, daug plačiau, nei reikalauja literatūros ugdymo programose iškelti klausimai. J. Biliūno asmenybės moralinės vertybės yra jo kūrinių pamatinės nuostatos. Nemažos kūrinių dalies mintis užsimezgė tėviškėje, todėl unikali patirtis apie tai kalbėtis rašytojo namuose, kur visa vyko prieš 140 metų! Programa vyksta ne tik troboje. Muziejaus erdvė didžiulė, norintys su vėjeliu nuskrieja muziejaus kalvių sumeistrautais račiukais (kaip „Joniuko“ piemenėlis) nuo sodybos kalniuko. Paragaujame iš seno tėviškės šulinio gelmės svirtimi pasemto skaniausio vandens. Muziejaus tikslas – su kiekvienu bendrauti meilės kalba. Ypač vaikai yra kaip žiedą skleidžiančios baltosios lelijos (J. Biliūno apibūdinimas). J. Biliūno muziejuje mes nesigėdijame ašarų, nebijome tylos, mokomės išklausyti neskubindami, nesijuokiame pašaipiai, prisipažįstame ko nežiną. Pasiryžkite aplankyti „VISADOS BŪSIU GERAS“: JONO BILIŪNO ASMENYBĖS IR KŪRYBOS VIENOVĖ“! Programos dalių laikas paskirstomas, susitarus su dalyviais.
Šokis

Šokio spektaklis „Baltoji lopšinė“

Spektaklyje „Baltoji lopšinė” sutinkame 4 veikejus: Zuikutį, močiutę Karvę, kaimynę Antį ir mamą Zuikę, su kurias susitikimas Zuikuciui įmanomas tik sapnų ar vaizduotės pagalba. Kaip
paaiškinti vaikui, kad nepaisant to, jog tėveliai dėl svarbių priežasčiu priversti nuolat leisti ilgas valandas darbe ar net išvykti iš gimtosios šalies, jie visada šalia savo mintimis ir jausmais, mylintys ir besirūpinantys... Šokios pektaklis pasakoja apie tai, kaip Zuikutis iš savo kasdienybės keliauja į sapnų ir svajonių pasaulį, sutinka pasiilgtą mamą ir susitaiko su savo globėjais. Po spektaklio vyks kūrybines dirbtuvės. Užsiėmimų metu vaikai, kartu su spektaklio veikėjais, aptars matytą spektaklį, atliks įvairias kūrybines užduotis, dirbs grupese ir porose. Tai kūno ir proto kelionė į kiekvieno neišsemiamą kūrybinį pasaulį!
Literatūra, Dramos teatras

Edukacinė programa "Gilės pamokos"

Edukacijos metu mokiniams prie stendo su nuotraukomis pasakojame apie rašytojo V. Petkevičiaus, gimusio Kaune, Šančiuose, vaikystę, nuotykius, charakterį, kūrybą. Prie pasakos „Gilės
nuotykiai Ydų šalyje“ spalvingo maketo, išdrožinėto dailininko M. Jonučio, interaktyviai keliaujame iš vieno Ydų šalies scenos į kitą, susipažįstame su ąžuolo gyventojais, dalyvaujame paukščių mokyklos neklaužadai Gilei pamokose, vaidiname scenas "Kankorėžio dvare", "Gilės ir žirnio pažintis" (ir kitas), paragaujame neįprasto patiekalo „Sprink-ryk“ ir sukuriame patiekalui savo galimą receptą. Ant lentos surašome Gilės ir sutiktų veikėjų ydas, prisipažįstame savąsias, mokomės jas įveikti. Ši edukacinė programa skatina domėtis žmogaus prigimtimi, padeda formuoti bendravimo įgūdžius, atsisakyti smurtavimo, patyčių. Tikslas: Supažindinti su rašytoju V. Petkevičiumi, jo pasaka "Gilės nuotykiai Ydų šalyje", analizuoti ir interpretuoti kūrinio ištraukas, skatinti aktyvų klausymą ir vaidybą. Uždaviniai: 1. Suteikti daugiau žinių apie rašytoją V. Petkevičių. 2. Kartu su edukacinės programos vadove perskaityti pasakos ištraukas. 3. Pasiskirstyti scenomis ir vaidmenimis. 4. Persirengti personažų drabužiais ir suvaidinti. 5. Diskusijos metu aptarti kūrinį, padaryti išvadas, kokias pamokas išmoko Gilė, keliaudamas po Ydų šalį. Metodai: aktyvus klausymasis, diskusija, inscenizacija, pamėgdžiojimas.
Kultūros paveldas, Literatūra

Romantika tarpukariu: apie meilę, flirtą ir kitas linksmybes

Pažintis, meilė, vestuvės – labiausiai intriguojantys šeimos kūrimo etapai. O ar žinote, kokius meilės laiškus rašė įsimylėjėliai tarpukariu? Kokiais kreipiniais kreipėsi į savo
mylimąsias ir mylimuosius? Kokia muzika skambėjo pasimatymų metu? Kada ir kaip damoms džentelmenai bučiavo rankas? Edukacinio užsiėmimo metu Jūs sužinosite, kaip tarpukariu buvo rašomas meilės laiškas, ką reiškė merginai padovanota rožė, lelija ar kita gėlė, kaip ant voko klijuoti pašto ženklą, kad adresatas neatplėšęs voko žinotų jo turinį. Susipažinę su linksmosiomis romantikos „taisyklėmis“, patys galėsite „tarpukario stiliumi“ parašyti užšifruotą meilės laišką ar pažinčių skelbimą, kurį paliksite skelbimų lentoje.
Dramos teatras

Edukacija „Aktorinis meistriškumas"

Edukacijos metu mokiniai supažindinami su aktoriaus meistryste. Aktorius privalo būti jaurus aplinkai, ją stebėti, lavinti kūną ir balsą. Aktorinis meistriškumas - nuolatinis savojo Aš
tobulinimas, nepataikaujant sau ir nenuolaidžiaujant. Paaugliai kartu su režisiere atlikdami pratimus pajunta, kad aktoriaus meistriškumas vis tik nėra tokia lengva specialybė, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio. Paaugliai pamato ir kitą pusę, teatras - nuolatinė ir nesibaigianti žaidimų aikštelė, kurioje žaidžia aktoriai nepaisant, kiek jiems metų. Šioje aikštelėje žaisti be taisyklių neįmanoma. Šioje aikštelėje žaisti nenorint tobulėti,- taip pat. Bet jeigu išties norima, tuomet galima stipriai išlavinti jausminę amplitudę, reakciją, dėmesingumą, gebėjimą susikoncentruoti, partneriauti, stebėti aplinką ir svarbiausia žinia: neimituoti vaidybos
Etninė kultūra

„Lino kelias“

Edukacijos tikslas – supažindinti mokinius su linų svarba lietuvių gyvenime, su linų auginimo ir apdirbimo papročiais. Pirmiausia mokiniams pasakojama lino istorija – legenda apie tai,
kaip merginą nuo velnio išgelbėjo. Dalyviai supažindami su smulkiąja lietuvių tautosaka, kurioje minimas linas. Vėliau pristatomas „lino kelias” – nuo sėklos iki audinio – nuo sėjos, ravėjimo, rovimo, atsiklojėjimo, vežimo į kluoną, džiovinimo, mynimo, brukimo, šukavimo, verpimo, audimo iki apdailos, skalbimo, balinimo, dažymo, lyginimo. Mokiniams suteikiama galimybė ir patiems išbandyti linų apdirbimo darbus, verpimo, audimo amatus. Skyriuje įrengti stendai, vaizdžiai iliustruojantys pasakojimus, sukaupta linų apdirbimo įrankių kolekcija, galima praktiškai juos išbandyti, pademonstruoti. Taip pat yra verpimo rateliai, audimo staklės, pasakojimo metu tiesiogiai demonstruojamas veiksmas, austiniai drabužiai, rankšluosčiai, staltiesės. Edukacijos metu dalyviai vaišinami juoda duona su sviestu ir kepintais sėmenimis. Siekiama, kad vaikai susipažintų su senosiomis lietuvių tradicijomis, susidomėtų tradiciniais amatais ir etnokultūra, juos puoselėtų.
Rodomi įrašai: 1521 - 1 5301 760