Kita

Edukacija „Ankstyvoji robotika“

Edukacijoje „Ankstyvoji robotika“ ugdomas ne tik gebėjimas konstruoti, bet ir menas sugalvoti, planuoti ir projektuoti. Tai ypač aktualu sprendžiant sudėtingą vaikų naudojimosi
technologijomis klausimą – kaip virtualius žaidimus pakeisti naudą teikiančia veikla? Anot mokslininkų, užsiimdami robotika vaikai gali pasisemti efektingų idėjų iš technologijų ir kompiuterių programavimo, tuo pačiu gerinami jų matematinio mąstymo įgūdžiai. Užsiėmimo pradžioje supažindinama su teoriniais robotikos pagrindais, o įsisavinus gautas žinias, mokiniai atlieka praktinę užduotį – konstruoja ir programuoja robotus. Siūlomoje ankstyvosios robotikos edukacijoje vaikai patiria atradimo džiaugsmą – įgytos žinios ir patirtis sužadina kūrybiškumą, kurio rezultatas – idėjos, virtusios veikiančiais mechanizmais. Tad ankstyvosios robotikos edukacija nėra vien tik menas konstruoti – tai kur kas didesnis menas kritiškai mąstyti, originaliai spręsti užduotis dirbant individualiai ar komandoje – ugdyti reikalingiausias XXI-ojo amžiaus kompetencijas.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

ŠILUTĖS KRAŠTĄ ATRANDAME INTERAKTYVIAI

Paslaugos dalyviai skatinami domėtis Šilutės krašto istorija ir kultūra žaidžiant interaktyvų žaidimą „Grindopolis“, atliekant parengtas užduotis naudotis šiuolaikinėmis informacijos
technologijomis. Dalyviai patys pasiskirsto komandomis, atlikdami užduotis sprendžia, ar veikti bendrai, ar pasiskirstyti užduotimis ir veikti pavieniui. Komandos nariai komunikuodami tarpusavyje aptaria strategijas, kaip greičiau ir efektyviau atlikti skirtas užduotis.
Kultūros paveldas

Valstybės teatras. Tautą burianti muzika

Kviečiame prisėsti ant dainuojančio parko suolelio, pasinerti į saldų Miesto sodo liepų aromatą ir leistis į kelionę Valstybės teatro istorijos vingiais. Ekskursijos metu ekspozicijos
erdvėje mokiniai susipažins su Valstybės teatru – itin svarbiu Lietuvos istorijos liudininku, kuriame vyko ne tik spektakliai, bet ir labai svarbūs valstybei reikalai. Papasakosime apie Valstybinę muzikos mokyklą, joje dėsčiusius bei tuo pačiu metu dainavusius valstybės teatre dainininkus, susipažinsime su ryškiausiais to laikmečio dirigentais, solistais, režisieriais ir kitomis teatre dirbusiomis asmenybėmis. Praktinėje dalyje mokiniai galės „pasimatuoti“ sceninius kostiumus ir netgi padainuoti tikroje teatro scenoje.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Sūduvos krašto signatarų keliais

Zanavykų muziejus kviečia į interaktyvią edukaciją „Sūduvos krašto signatarų keliais“, kurios metu dalyviai susipažins su šešiomis Lietuvai svarbiomis asmenybėmis – Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signatarais Pranu Dovydaičiu, Petru Klimu, Justinu Staugaičiu, Jonu Vailokaičiu, Saliamonu Banaičiu ir Jonu Basanavičiu. Kiekvienas edukacijos dalyvis kviečiamas virtualiai pakeliauti po Suvalkiją ir aplankyti šešių Suvalkijos (Sūduvos) krašto signatarų tėviškes, sužinoti įdomių faktų apie jų vaikystę, įdomiausius gyvenimo faktus, svarbiausius nuopelnus Lietuvai, o interaktyvios kelionės metu įveikti kliūtis ir pasiekti ir surasti Nepriklausomybės aktą.
Muzika

Svečiuose pas muzikos instrumentus

Tikslas – paprastai ir suprantamai supažindinti vaikus su simfoninio orkestro instrumentais, susiejant jų pavadinimus su išvaizda ir skambesiu. Uždaviniai: 1. Supažindinti su
instrumentais ir jų grupėmis (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Papasakoti jų atsiradimo ir vystymosi istoriją. 3. Supažindinti su pagrindinėmis sąvokomis, susijusiomis su simfoniniu orkestru. 4. Parodyti grojimo instrumentais pagrindinius principus ir suteikti vaikams galimybę patiems pabandyti groti. Siekiami rezultatai: 1. Užsiėmimo dalyviai išmoks atpažinti instrumentus ir juos priskirti atitinkamoms grupėms (styginiai, mediniai pučiamieji ir kt.). 2. Užsiėmimo dalyviai įgis muzikos istorijos žinių. 3. Užsiėmimo dalyviai išmoks penkias naujas sąvokas, susijusias su simfoniniu orkestru. 4. Užsiėmimo dalyviai susipažins su grojimo instrumentais pagrindais ir patys pamėgins groti. Priemonės: muzikos instrumentai, muzikos įrašai. Užsiėmimo pradžioje edukatorė trumpai papasakoja apie simfoninį orkestrą, jo sudedamąsias dalis, pristato pagrindines sąvokas (simfoninis orkestras, dirigentas, partija, partitūra, batuta), taip pat supažindina su instrumentų grupėmis. Vėliau edukatorė pristato po keletą instrumentų iš kiekvienos grupės (atsiradimo istorija, raida), parodo, kaip jie surenkami, laikomi, kaip jais grojama, ir perduoda užsiėmimo dalyviams, kad kiekvienas pabandytų jais groti.
Dailė, Kultūros paveldas

Fluxus, arba Jurgis Mačiūnas

Jūsų laukia pažintis su Fluxus žaidimo ir meno principais. Užsiėmimo metu kursite fluxus paštą, keliausite į ,,Juodosios skylės" platybes bei išbandysite kitas smagias užduotis.
Literatūra, Dramos teatras

Edukacinis užsiėmimas „Būti ar nebūti“

Tai edukacinė programa apie teatrą, skirtingas režisūros ir vaidybos mokyklas, aktoriaus profesiją, garsius lietuvių režisierius, kurie daug prisidėjo populiarinant Šekspyrą Lietuvoje
ir už jos ribų. Užsiėmimo metu moksleiviams, atsižvelgiant į bendrąsias ugdymo programas, šiuolaikiškai bus pristatyta Viljamo Šekspyro kūryba. Dalyviai pamatys režisieriaus Eimunto Nekrošiaus legendinio pastatymo „Hamletas” dekoracijas, butaforiją ir kostiumus (dailininkė Nadežda Gultiajeva). Jaukioje teatrinėje aplinkoje mokiniai turės galimybę pasižiūrėti E. Nekrošiaus, O. Koršunovo spektaklių vaizdo įrašus ir suvaidinti mizanscenas iš Viljamo Šekspyro pjesės „Hamletas“. Teatrinis užsiėmimo erdvės apšvietimas išryškina šviestuvą su kybančiu dantytu disko formos pjūklu, kaustytus batus ir kitas originalias scenografijos detales. Ant įmantrios konstrukcijos kubų, palietus jų paviršių, lempų šviesoje išryškėja garsaus Hamleto monologo eilės. Pasiskirstę poromis ir trumpai parepetavę Hamleto ir Ofelijos dialogą skaito ir vaidina visi norintieji. Šį dialogą bei kitus sonetus užsiėmimo dalyviai galės skaityti originalo ir gimtąja kalba. Dvikalbis sonetų skaitymas atskleidžia vertėjų kūrybinio darbo subtilybes. ( V. Šekspyro „Hamletas“ yra įtrauktas į Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikio ugdymo planą 11(III gimnazijos) klasei.).
Dailė, Kita

INTERAKTYVUS EDUKACINIS MO MUZIEJAUS ŽAIDIMAS

Interkatyvus edukacinis žaidimas pritaikytas paauglių ir jaunimo auditorijoms. Skirtas MO muziejaus ir jame vykstančių parodų pažinimui. Sudominti šią amžiaus grupę pasitelkiamos
šiuolaikinės technologijos ir priemonės (planšetės, žaidimų platforma, nuotraukoms koreguoti skirtos programėlės, QR kodai ir kt.). Į šiuolaikinę formą įterpiamas prasmingas edukacinis turinys. Tai ir atviri mąstymą išjudinti skatinantys klausimai, faktinės užduotys, intriguojančios detalių bei fragmentų paieškos. Žaidimo dalyviai suskirstomi nedidelėmis grupelėmis (3-4 mokiniai). Kiekviena grupelė gauna po vieną planšetę ir misiją kurią turi įvykdyti. 60 min. trukmės žaidimo patirčiai skirti uždaviniai: 1) provokuoti klausimus, paskatinti aptarti temas, kurias kelia meno kūriniai; 2) susipažindinti žadėjus su reikšmingais MO muziejaus kolekcijos darbais, suteikti informacijos apie meno kūrinus ir menininkus.; 3) atkleisti keturias smagumo rūšis: a) iššūkio įveikimo b) bendradarbiavimo arba (ir) konkuravimo c) kūrybos ir laisvės vaizduotei d) asmeninio įprasminimo. Žaidimas baigiamas atlikus visas užduotis bei aptarus refleksijai skirtus klausimus. Nors žaidimo užduotis dalyviai turi įveikti savarankiškai, bet žaidimo dalyvius visuose jo etapuose lydi padedantis edukatorius. Jis pristato žaidimą bei taisykles pradžioje. Taip pat padeda mokiniams aptarti žaidimo patirtį refleksijos/apibendrinimo dalyje.
Dailė, Kultūros paveldas

,,Dinozaurų pėdsakais"

Unikalių geologinių radinių ieškojimas, gyvas jų tyrinėjimas, prieš tai susipažinus su Akmenės krašto geologinio paveldo istorija ir radiniais, stebint fitozauro radinius, kurių nėra
daugiau Baltijos šalyse, o tik mūsų muziejuje, apžiūrint fosilijų kolekciją, kurios siekia juros periodo laikotarpį, kai žemėje gyveno dinozaurai. Tai puiki galimybė praplėsti geografijos, istorijos žinias, apie gamtos paliktą informaciją mums. Ji palikta tokiu pavidalu - suakmenėjusi. O kokią informaciją paliksime žemėje mes? Ar tik viską ir toliau naikinsime? Žmogui duota savybė kurti. Kviečiame pas mus, per geologinio paveldo prizmę, kurti išliekančią meninio pavidalo informaciją ateinančioms kartoms. Tuo pačiu bus puiki proga susitikti su geologinio paveldo ekspozicijos kolekcininkų Stanislovu Sungaila, kuris papasakos, kaip mūsų krašte 30 metų rinko fosilijas.
Kinas

Kino istorija

„Kino istorija“ - tai interaktyvi ekskursija po kino centrą “Garsas”, kurios metu mokiniai turės galimybę pamatyti kino užkulisius, juostinį ir skaitmeninį kino aparatus, sužinoti, kaip
jie veikia, kaip užkoduotas kino juostoje vaizdas pasiekia žiūrovą bei kaip užtikrinamas kokybiškas garsas. Moksleiviai bus inovatyviai supažindinami seniausio kino teatro „Garsas“ istorija, apžvelgiant įvykusius pokyčius žiūrovų kultūroje bei kino rodymo technikoje. Pristatoma, kaip keitėsi filmų rodymas nuo degios kino juostos iki šiuolaikinės skaitmenos bei kaip iš begarsio kino atsirado erdvinio garso kino salės. Taip pat papasakojama apie kino juostas, kur jose užkoduotas garso takelis, kiek kadrų sudaro vieną sekundę bei dovanojama viena sekundė iš kino filmo. Šios edukacijos metu mokiniai galės tiesiogiai prisiliesti prie kino istorijos ir geriau suprasti šiuolaikinį kiną bei tapti sąmoningesniais kultūros procesų dalyviais. Siekiant sužadinti mokinių smalsumą ir budrumą, edukacijos metu užduodami su pristatyta informacija susiję klausimai ir skatinami kūrybiški atsakymai. Ekskursijų programa sudaryta atsižvelgiant į skirtingą moksleivių amžių. Visų klasių mokiniai kviečiami aktyviai dalyvauti kino istorijos ekskursijoje: klausti bei atsakyti, į užduodamus klausimus, reikšti savo mintis, samprotauti ir dalintis žiniomis, taip ugdant kritinį mąstymą.
Rodomi įrašai: 1711 - 1 7201 745