DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. 9 val. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Dramos teatras

Ekskursija Juozo Miltinio dramos teatre 5–12 kl.

Edukacinės ekskursijos po Juozo Miltinio dramos teatrą tikslas – atskleisti paslaptingą teatro pasaulį, supažindinti su teatro struktūra, elgesio teatre taisyklėmis, spektaklio kūrimo
procesu. Edukacinės programos dalyviai turi galimybę klausti juos dominančių klausimų, gilinti žinias apie teatro atsiradimo svarbą Panevėžyje. Siekiami rezultatai: Edukacinės programos dalyviai sužino apie teatre veikiančias tarnybas, kurios nėra matomos spektaklio metu. Aplanko vietas, kurios paprastai nėra prieinamos žiūrovams. Edukacinė ekskursija po teatrą lavina vaizduotę ir ugdo teatro meno supratimą bei svarbą. Edukacinės ekskursijos po teatrą metu trumpai papasakojama, kas yra teatras, kaip gimsta spektaklis, kokių profesijų žmonės dirba teatre, kokie yra jų darbo ypatumai. Ekskursijos metu aplankoma teatro scena, supažindinama su elgesio joje taisyklėmis, užkulisiais, dekoracijų sandėliu, rekvizito kambariu. Kelionės po teatrą metu sutinkamas personažas iš spektaklio (10–15 min. mini spektaklis, pokalbis). Užsukus į grimo kambarius supažindinama su teatrinio grimo atlikimo subtilybėmis ir svarba. Apsilankius kostiumų sandėlyje apžiūrimi teatriniai kostiumai. Tokios pažinties su teatru metu vaikai sužino, kodėl šis teatras vienintelis Lietuvoje pavadintas asmens vardu, apsilankoma Juozo Miltinio darbo kabinete ir vaikai supažindinami su šia spalvinga asmenybe, kuri Lietuvos teatro raidai darė didelę įtaką. Vaikai edukacinės ekskursijos metu pasijunta tikrais teatralais.
Architektūra, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Gotikinis nuotykis – architektūrinė edukacija (Nuotolinė paslauga)

Edukacinės programos tikslas supažindinti vaikus su esminiais gotikinės architektūros bruožais ir atrasti ryšius, siejančius gotikinę architektūrą su inžinerija, matematika ir menu.
Gotikinė architektūra pasirinkta neatsitiktinai. Gotika, gyvavusi Europoje iki 16 a., plėtojosi veikiama prieštaringų veiksnių: katalikybės, bažnyčios autoriteto, tvirtėjančios pasaulietinės valdžios, augančios miestų kultūros, tobulėjančių amatų, gausėjančių technikos išradimų. Pasakodami moksleiviams intriguojančias pirmųjų gotikinių bažnyčių atsiradimo istorijas paskatinsime vaikus suprasti idėją, kad mus supanti aplinka nepriklauso tik nuo architektų sprendimų, bet yra įtakojama kompleksinių veiksnių. Naudodami palyginimo bei kontrastų metodą ir vizualią pagalbinę medžiagą padėsime vaikams patiems atrasti gotikos skiriamuosius bruožus – simbolizmą, natūralistines vaizdines detales, dvasingumą, misticizmą ir tikslingą, logišką plastinę sąrangą. Tuometinė architektūra telkė savyje vaizduojamąją ir taikomąją dailę. Analizuojant gotikinę architektūrą atsiskleidžia skirtingų meno ir mokslo šakų sąsajos. Edukacinei programai „Gotikinis nuotykis“ iškelti šie uždaviniai: 1. Išmokti nustatyti gotikinei architektūrai būdingus bruožus ir formas; 2. Išsiaiškinti, kaip visos naudojamos priemonės kartu architektūroje sukuria siekiamą efektą; 3. Atrasti, kaip matematikos, inžinerijos ir meno pasiekimai įtakojo tuometinę architektūrą. Edukacinėje programoje bus naudojami palyginimų ir kontrastų, vizualios prezentacijos bei istorijų pasakojimo metodai. Edukacinė programa prasideda pateikiant moksleiviams dviejų bažnyčių vaizdus – romaninės ir gotikinės. Vaikai gana greitai pastebės jų skirtumus. Vaizdinėje prezentacijoje parodysime gotikai būdingas architektūros detales: langus, duris, rozetes, bokštus, skulptūras ir kitas groteskiškas figūras.
Dailė, Kita

Edukacija „Tapyba smėliu“

Tapyba smėliu – tai itin populiari ir prieinama terapinė priemonė tiek patiems mažiausiems, tiek suaugusiems. Svarbiausia, kad šiai veiklai nereikia jokių dailės įgūdžių, smėlio pagalba
sukursite išskirtinio grožio kūrinį, kurio rezultatas pradžiugins kiekvieną. Ši kūrybinė-meninė edukacija – tai paprasta, itin patraukli terpė vaikams sutelkti dėmesį į savo vidinius ir išorinius patyrimus „čia ir dabar“. Toks kūrybinis procesas turi atpalaiduojantį poveikį, skatinantis pasitikėjimą savimi. Kviečiame iš naujo save atrasti spalvoto smėlio ir fantazijų pasaulyje.
Fotografija, Kita

Makro fotografija: slieko portretas

Kas yra ta fotografija? O makro fotografija? O sliekai gali pozuoti portretinei nuotraukai? Visi žino, kad galutinis fotografijos produktas yra nuotrauka, bet daugelis negali atsakyti į
paprasčiausią klausimą – kokį veiksmą atlieka fotografas kelyje į nuotrauką? Tapytojas tepa dažus. Skulptorius smeigia kaltą. O ką daro fotografas? Fotografas savo instrumentu UŽRAŠO ŠVIESĄ. Užsiėmimo metu mokiniai iš arčiau susipažins su makro fotografija ir patys įsitikins, kad menas suteikia galimybę tyrinėti ir atrasti pasaulį apie kurio egzistavimą net nenumanėte. Mobiliųjų telefonų, planšečių ir Apexel lęšių pagalba mokiniai padarys Kalifornijos slieko portretą. Taip iš arti turės galimybę susipažinti su slieko sandarą.
Dailė, Literatūra

Edukacija „Pasakų smiltys“

Edukacijos „Pasakų smiltys“ tikslas – interaktyviu būdu supažindinti mokinius su kūrybiška literatūros interpretacija. Mokiniai turi galimybę kurti meninį literatūros kūrinio vaizdą –
taip ne tik įprasminamas tekstas, bet tuo pačiu ugdomas mokinių kūrybiškumas, originalaus mąstymo gebėjimai. Užsiėmimas skatina mokinius domėtis literatūra, dailės menu ir jų sintezės galimybėmis Edukacijos pradžioje mokiniai kartu su edukaciją vedančiu specialistu susipažįsta su literatūros kūriniu ar jo ištrauka. Po to mokiniai kuria erdvines teksto iliustracijas – spalvoto smėlio paveikslus, juos aptaria, suteikia pavadinimus. Po užsiėmimo darbai eksponuojami Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos vaikų erdvėje.
Kultūros paveldas, Muzika

„Keliaukime į liaudies muzikos šalį“

Programos metu pristatomas Pakiršinio dvaras ir jo istorija (dvarą valdžiusio Stanislovo Kerbedžio gyvenimo istorija ir inžineriniai darbai Lietuvoje). Supažindinama su Radviliškio
rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre nuolatos veikiančiu Radviliškio krašto tautodailininkų darbų muziejumi. Edukacijos dalyviai gros įvairiais liaudies muzikos instrumentais: kanklėmis, armonika, būgnu, akmenukais, skudučiais, lumzdeliais, mokysis giedoti sutartines, dainuoti liaudies dainas, šokti liaudies ratelius ir šokius, susipažins su žvakių gamybos amatu. Vaikai dalyvaus kultūrinėje edukacinėje veikloje, turės galimybę prisiliesti prie senųjų etno muzikavimo tradicijų. Po tradicinių dainų ir šokių visi dalyviai susipažins su vaškinėmis žvakėmis. Žvakės nuo seniausių laikų buvo laikomos apsaugos ir dvasingumo simboliu. Jomis mūsų senoliai pasišviesdavo dirbdami įvairius namų ruošos darbus, tikėjo, jog jos apsaugo nuo negandų, blogųjų dvasių, sugeria neigiamą energiją, turi gydomųjų galių. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai sužino žvakės atsiradimo istoriją, su žvakėmis susijusius papročius, žvakių liejimo technologijas ir būdus. Taip pademonstruojamos senosios apšvietimo priemonės: žibinčiai, žibalinės lempos, žibintai. Praktinio užsiėmimo metu mokiniai iš lininio siūlo mokomi nusivyti dagtį, o žvakelę susisuka iš natūralaus bičių vaško plokštelės. Edukacinę programą ves Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Dainoriai" ir Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro darbuotojai. Jokio amžiaus apribojimo nėra. Dėmesys –kiekvienam pagal poreikius ir kūrybines idėjas.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Bičių vaško stebuklai

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai praktiškai ir teoriškai susipažįsta tradiciniu bitininkystės amatu,vaško bei žvakės svarba lietuvių liaudies gyvenime, lavina dėmesį, atmintį, kritinį
mąstymą, kūrybiškumą bei meninio skonio įgūdžius. Užsiėmimą sudaro trys dalys. Pirmiausia vyksta bitininkystės įrankių (medsukio, dūminės ir kt.) apžiūrėjimas, atskleidžiama bitininkystės raida, vaško ir žvakės panaudojimas ir svarba praeityje. Antroje užsiėmimo dalyje, mokiniai gaus užduotį- argumentuotai patvirtinti arba paneigti edukatoriaus pateikiamus faktus, susijusius su bitininkystės amatu. Trečioje dalyje, mokiniai bus kviečiami pasigaminti žvakę, pasirinktinai mokiniai galės ją susisukti iš vaškuolės( vaško plokštelės), nusilieti į formeles arba nusilieti tradicinę žvakę. Ją pasipuošti šiaudeliais, kaspinėliais, džiovintais augalais. Praktinio užsiėmimo metu pagamintą žvakę mokiniai išsineša su savimi.
Kultūros paveldas, Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Priimk jūros iššūkį!“

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Priimk jūros iššūkį!“ Jūra yra didi ir galinga, su ja nepajuokausi ir jos neužvaldysi, todėl būtina ją pažinti bei išmokti sugyventi su ja. Nuo
seno žmonės bandė prisijaukinti jūrą, kūrė įvairias gelbėjimosi priemones, kad būti vandenyje būtų saugiau ar kad nutikus nelaimei būtų galima išsigelbėti. Edukacinio užsiėmimo metu vaikai trumpam taps jūrininkais ir priims jūros iššūkį: šifruodami užkoduotas žinutes, rišdami jūrinius mazgus, išmokę apsirengti gelbėjimosi liemenes, bandys saugiai sugrįžti namo.
Kultūros paveldas

Pyrago kelias

Pyrago kelias - įtraukianti savo skoniais, kvapais ir vaizdais programa. Kokį kelią nukeliauja grūdas, kol pakvimpa pyragu ant mūsų stalo? Kokiais įrankiais jis buvo malamas senovėje ir
prieškariu? Kokiais įrengimais malamas šiandien grūdelis, kol tampa miltais? Duona, bandelės, sausainiai, meduoliai...Kokius ir kokioms progoms juos kepė mūsų močiutės? Kuo panašūs ir kuo skiriasi mūsų lietuviški kepiniai nuo užsienio šalių: Latvijos, Prancūzijos, Sakartvelo? Atsakymus į šiuos ir kitus klausimus išgirsite keliaudami po prieškariniais švediškais įrengimais garsėjantį Ramygalos malūną, sukdami senovines girnas, degustuodami tradicinius lietuviškus kepinius. Įgavę pradinių teorinių žinių, kibsime į darbus - nors trumpam pabūsime kepėjais, gamindami vieną pasirinktą tradicinį lietuvišką kepinį.
Kultūros paveldas

Ekskursija "Vilniaus pilių ir valdovų paslaptys"

Kaip gyveno mūsų kunigaikščiai? Kaip atrodė jų pilys? Ką valdovai valgė, kuo rengėsi, kaip leisdavo laisvalaikį? Kokie svarbūs jų sprendimai lėmė mūsų šalies istoriją, formavo kultūrą
bei tadicijas? Jeigu Jums rūpi šie ir panašūs klausimai, būtinai atvykite į ekskursiją “Vilniaus pilių ir valdovų paslaptys”. Pasitelkę vaizduotę bei smagias užduotis, pakeliausime po ne vieną šimtmetį Lietuvos valdovams priklausiusią Vilniaus senamiesčio dalį, anuomet iš visų pusių apsuptą Neries ir Vilnelės vandenų. Susitikimo metu vaikus raginsime drąsiai įsitraukti į diskusijas bei pažaisti vaidmenų žaidimą, leidžiantį įsijausti į mūsų istorijos siužetus bei istorinius personažus.
Rodomi įrašai: 2171 - 2 1802 183