DĖMESIO! Nuo š.m. vasario 1 d. galite užsisakyti nuotolines kultūros paso paslaugas, vadovaujantis LR vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 nutarimu „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.9.3 papunkčiu neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas“.
Kultūros paveldas

Grožio paslaptys pagal Kiprą Petrauską

Ar žinote, kaip tarpukario Lietuvoje moterys puoselėdavo grožį? Ogi – muilu. Gamindami kvapnų muilą, sužinosite ne tik tarpukario moterų grožio paslaptis, bet ir susipažinsite su Kipro
Petrausko asmenybe, jo kūrybine veikla ir pomėgiais, išgirsite, kokiomis aplinkybėmis atsirado ir išpopuliarėjo Kipro Petrausko vardinis muilas.
Kultūros paveldas, Kita

Žinomi X nežinomi

Programos tikslas: supažindinti dalyvius su Kauno rotušės aikštėje išsidėsčiusių pastatų istorija bei žymiais Kaunui ir Lietuvai nusipelniusiais asmenimis, kurie juose lankėsi, gyveno
ar dirbo. Programos uždaviniai: 1. Supažindinti programos dalyvius su Kauno senamiestyje rotušės aikštėje esančių pastatų istorija. 2. Atskleisti kokie žinomi, Kaunui ir Lietuvai nusipelnę žmonės juose lankėsi, gyveno ar dirbo. 3. Teorinėje užsiėmimo dalyje įgytas žinias pritaikyti atliekant komandinę užduotį - atpažįstant svarbius Kauno pastatus . Edukacinėje klasėje dalyviai supažindinami su teorine medžiaga: Kauno miesto istorijai svarbiais pastatais išsidėsčiusiais Rotušės aikštėje, o taip pat ir žymiais asmenimis, kurie juose gyveno ar dirbo (A. Mickevičius, Antanas Baranauskas, Motiejus Valančius, Saliamonas Banaitis ir kiti ). Pristatydamas objektus edukatorius sąmoningai nemini jų pavadinimų. Po trumpo supažindinimo, dalyviai pasiskirsto į 2-5 komandas ir kartu su edukatore keliauja iki Rotušės aikštės. Edukatorius padalina komandoms užuominas, kurios padės rasti minimus objektus. Iš kiekvienos komandos išrenkamas vadovas - fotografas, kurio tikslas įamžinti kitus komandos narius prie surasto objekto. Komanda nugalėtoja – pirmoji atradusi visus užuominose minimus pastatus, prie jų nusifotografavusi bei atsakiusi į užduotyje pateiktus klausimus. Dėmesio! Užsiėmimo praktinė dalis vyksta lauke, todėl rekomenduojame užsiėmimą užsisakyti šiltuoju laikotarpiu. Jei į užsiėmimą planuoja atvykti grupė, turinti specialiųjų ugdymo poreikių, prašome apie tai informuoti užsakymo metu.
Dailė

Proginiai atspaudai

Kūrybinių dirbtuvėlių tikslas – supažindinti su netradicine grafikos technika – moliotipija, kuriant netradicinius spalvotus atspaudus nuo molinių plokštelių. Uždaviniai: (1) pasirinkti
kuriamo atspaudo temą, (2) sukurti spalvotą atspaudą nuo molio plokštelės, (3) aptarti sukurtos temos darbelius. Mokymosi žingsniai – molio plokštelės pasiruošimas, piešinio išraižymas, padengimas dažais, atspaudimas. Šio užsiėmimo atitiktis bendrojo lavinimo programai – meninio ugdymo edukacinės programos (dailė, muzika, teatras). Socialinės edukacinės programos (pasaulio pažinimas, istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai). Integruojamosios programos (mokymosi mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, kultūrinio sąmoningumo, prevencinės programos). Technologijos edukacinės programos. Kūrybinių dirbtuvėlių vieta – edukacinė klasė Utenos meno centre. Naudojamos priemonės: molis, stekai, lentelės, kočėlai, specialūs peiliukai, akriliniai dažai, kempinėlės. Trumpas aprašymas Pažintį su atspaudų gamyba jaunieji kūrėjai pradės nuo molio. Sužinos apie molio savybes ir jo platų panaudojimą. Šiuo atveju tai bus netradicinis molio panaudojimas kūryboje. Gavę molio, patys išsikočios blyną, ant kurio išraižys norimą piešinį. Naudodami kempinėlę, piešinį padengs norimomis spalvomis. Prie piešinio priglaudę ir prispaudę popieriaus lapą, gaus nuostabų piešinio atspaudą. Dar vieną atspaudimą bus galima pakartoti ant spalvoto popieriaus. Baigę darbą jaunieji lankytojai sudės atspaudus džiūti ir pasidarys mažą savo darbelių parodą. Dirbdami grupėje ir kiekvienas individualiai, jaunieji kūrėjai pamatys, kokią plačią įvairovę galima gauti dirbant ta pačia technika. Kiekvieno autoriaus atspaudas skirsis ir turiniu, ir forma, ir spalvine išraiška. Tai skatins mąstymą, individualumą, kūrybiškumą. Užsiėmimo metu padarytos moliotipijos bus atiduodamos autoriams.
Kultūros paveldas

Edukacinis užsiėmimas ,,Užgavėnių špuosa"

Atvykusieji į Žemaitijos nacionalinį parką Platelių dvaro sodybos arklidę galės susipažinti su Užgavėnių šventės šventimu, kaukėmis, tradicijomis, papročiais ir kulinariniu paveldu
šventės metu. Dalyvaujantys edukaciniame užsiėmime turės galimybę pajusti šios šventės ypatumus ir linksmybes. Susipažins su tradicinėmis Užgavėnių kaukėmis, jų autentiškumu, gamyba, reikšmėmis ir jų paskirtimi. Edukacinės programos metu bus atliekamos įvairios viena už kitą įdomesnės praktinės užduotys. Sužinos, kaip prasidėdavo ir kaip baigdavosi šventė. Išmoks dainų ir šokių, pagal Užgavėnių tradicijas aprengs ,, Morę", patys sudalyvaus Užgavėnių šventės vaidinime užsidėję tradicines kaukes, sužinos kodėl buvo svarbu suptis supyne ir patys galės pasisupti, save įsivertins socialinių tinklų emocijomis ,,šypsenėlėmis", bus galimybę nusifotografuoti, susipažins su kulinariniu paveldu skirtu šventei ir padegustuos Užgavėnių mielinių blynų su arbata.
Dailė, Kita

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir pasaulis“

Edukacinis užsiėmimas „Jūra ir pasaulis“ Kas ir kam paliko žinutę? MUZIEJUS, JŪRA ar TAVO DRAUGAI – MUZIEJUI, JŪRAI ar TAU? Šį rebusą teks įminti vizualizuojant, šifruojant, ieškant
atitikmenų aplinkoje gautos žinutės: SIELĄ JŪRAI / GYVYBEI RŪPESTĮ / VANDENYNUI MEILĘ / BURES VĖJUI. Šios 4 žinutės – ir komandinio susiskirstymo, ir edukacinių erdvių, ir informacijos paieškos, ir kūrybinių inspiraciją pagrindas. Gavę šias žinutes, dalyviai susiskirsto į komandas, interpretuoja jas iš savo asmeninių patirčių, per kūrybiškai pateiktas užduotis ieško galimų faktinių atsakymų muziejaus ekspozicijose, ieško jungčių tarp asmeninių patirčių ir muziejaus vertybių. Šios paieškos padeda suvokti kitaip ir kitokį jūros pasaulį, ne kaip kažką už horizonto linijos, o kaip savo prigimtį.
Dramos teatras

J. Anouilh „Antigonė“

Antigonės istorija atkeliavo iš antikinės Graikijos mito „Septynetas prieš Tebus“. Antikinėje Sofoklio tragedijoje (442 m. pr. Kr.) Antigonė – dievų įrankis, įrodantis tironui Kreontui,
kad dieviškieji įstatymai svarbesni už žmonių. Tai įrodyti Antigonė gali tik savo mirtimi. Kreontas netenka visko, suvokia aukštesnįjį teisingumą ir apmąsto pražudytą gyvenimą. Prancūzų dramaturgo J. Anouilh Antigonė – jauna mergaitė, ji nėra aklas dievų teisingumo įrankis. Pati renkasi mirtį, kad prieš tironiją ir jos taisykles laimėtų ne dievų įstatymai, o žmogiškumas. Mirtis – vienintelis būdas priversti tironą nusimesti mylinčio valstybės tėvo kaukę. Sveikas protas sako, kad laimėti prieš tironą neįmanoma – jis pernelyg galingas. Auka beprasmė. Bet Antigonė nepaiso sveiko proto.
Etninė kultūra

Karolinės

Zanavykų muziejaus ekspozicijoje supažindinsime su Zanavykų tautiniu kostiumu ir jam būdingais raštais, koloritu, medžiagomis. Aptarsime išskirtinius kostiumo bruožus ir išmoksime jį
atskirti nuo kitų etnografinių regionų tautinio kostiumo. Aptarsime moteriško tautinio kostiumo galvos apdangalų įvairovę, jų reikšmę ir nešiojimo ypatumus. Susipažinsime su netekėjusių zanavykių merginų galvos papuošalu karolinėmis arba karieline, jų nešiojimu, gaminimo ypatumais, ir netgi prietarais. Edukacinėje klasėje dalyviai bus supažindinti su karolinių gaminimo technologija ir patys naudodamiesi schemomis pasigamins karolines. Karolinių gaminimo schemos bus pritaikomos kiekvienam dalyviui, pagal jo amžių ir motorinius gebėjimus, nuo sudėtingesnių iki visai paprastų. Susipažinsime su Lietuvos dizainerių, kurie savo darbuose panaudojo tautinio kostiumo elementus, kūryba. Diskutuosime apie karolinių pritaikymo galimybes šiuolaikinėje mados industrijoje.
Dramos teatras

Edukacija „Atšvaitą deduosi pats“

Kultūrinė edukacija „Atšvaitą deduosi pats“ skirta 1–3 klasių mokiniams. Ši edukacija interaktyviai, įdomiai ir linksmai įtraukia dalyvius, suteikia bei primena svarbiausias žinias,
kaip saugiai elgtis kelyje ir gatvėje. Nedidaktinis, tačiau aiškus realios situacijos atskleidimas per žaidybines situacijas leidžia vaikams nebūti įsitempusiems, nesijausti kaip klasėje, išvengti įtampos, tačiau spręsti iškilusią situaciją ir mokytis paprastų, bet aiškių ir gyvybiškai svarbių saugaus eismo taisyklių. Edukacijos metu be jos dalyvių – vaikų, veikia Špunkė ir Berniūkštis, kurie netikėtai užsimiršo, kad gatvė – tai ne krepšinio aikštelė ir atšvaito vieta – ne stalčiuje, šalia spalvotų konstruktoriaus detalių. Vystantis istorijai nutinka tikra špunksumaištis! Gerai, kad Atšvaitutės lagamine telpa daug saugaus elgesio gatvėse ir keliuose taisyklių, kurias pats metas prisiminti visiems. Pasitelkiant personažus, mėgstančius dainuoti ir šokti, edukacijos dalyviai įtraukiami į veiksmą ir mokomi prisiimti atsakomybę už savo pačių elgesį. Interaktyvus eismo taisyklių priminimas, aktyvi dalyvių veikla edukacijos metu sukuria ne tik pozityvią nuotaiką, bet ir paskatina vaikus prisiminti išmoktas pamokas teatre, o taip pat užmegzti ryšį su profesionalaus meno institucijomis. Edukaciją veda profesionalūs Alytaus miesto teatro aktoriai, turintys ilgametę edukacijų kūrimo ir vedimo patirtį. Edukacija „Atšvaitą deduosi pats“ prisideda prie vaikų ugdymo bei skatina atskleisti ir plėtoti kūrybines galias, ugdo meninę ir estetinę kompetenciją.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Auksinės žuvelės pasakojimas apie Alaušo ežerą.

Tikslas - supažindinti moksleivius su žvejybos amatu ir tautosaka. Prie Alaušo ežero kranto atplaukęs žvejys laukia vaikų su laimikiu. Žvejo laimikis „auksinė žuvelė“. Kuri susitikimo
metu pildys po vieną vaikų norą. Klausysimės žuvelės įdomių pasakojimų apie tai kas yra ežero gelmėse (Paveikslų galerija, pušų parkelis, paskendęs lėktuvas, kryžius ir k.t). Visi norintys turi galimybę pamatyti ežero dugno gėrybes. Vaikai susitikimo metu vaišinsis žuviene skambant Alaušo ežero himnui.
Dramos teatras

Spektaklis „MAKBETAS“ (Išvažiuojamasis)

„Makbetas“ – tai istorija apie praradimą: meilės, tikėjimo, taikos ir galios. Manipuliacijų ir apgaulių pilnas Makbeto pasaulis, kuriame spendžiami spąstai jauniems ir ambicingiems
žmonėms, siekiantiems savo tikslo bei ieškantiems sėkmės formulės. Net ir tie, kurie, regis, turi visas reikalingas sėkmei savybes ir gebėjimus, kenčia ir tampa savo pačių nepatyrimo, nežinojimo, naivumo bei supančiame pasaulyje paslėptos galios aukomis. Žiaurus Makbeto, kuriame manipuliuojama tiesa, o meilė tampa instrumentu kovoje dėl galios ir valdžios, pasaulis. Tačiau Makbeto pasaulis yra ir šių dienų pasaulis. Jame abejingumas vieno žmogaus tragedijai maskuojamas vis naujesniais ir gudresniais būdais. Tokiame „tuščiame“ pasaulyje visi pasmerkti vienatvei. Galia čia yra vienintelė valiuta, kuri paniekina ir suteršia meilę, tiesą ir gerumą... „Makbetas“ – tragiška kritusių herojų istorija, kurie galėjo šviesti, bet patyrę nesėkmę tapo apatiškomis laikmečio ir savo pačių galios aukomis.
Rodomi įrašai: 2191 - 2 2002 214