Kultūros paveldas, Daugiakultūriškumas

Kelionė laiku nuo Gedimino laiškų

Edukacinis užsiėmimas „Kelionė laiku nuo Gedimino laiškų“ vyksta istorinėje vietoje Gedimino pilies bokšte. Šis užsiėmimas supažindins mokinius su Gedimino pilies istorija, miesto
kūrimosi istorija, bus pristatyti kunigaikščio Gedimino laiškai. 2023 metai, ypatingi metai, Vilniui sukaks 700 metų. Užsiėmimo metu bus aptarta kokią įtaką miesto augimui, kultūriniam, socialiniam gyvenimui turėjo šie laiškai. Edukatoriaus pasakojimo metu bus akcentuota daugiakultūriškumo, tolerancijos, religinės laisvės, prekybos, mainų, amatininkų cechų svarba ir įtaka miesto augimui. Muziejuje esančioje interaktyvioje salėje bus pristatyta kelionė laiku nuo XIV iki XX a. Užsiėmimo turinys bus pritaikomas pagal dalyvių amžių. Praktinėje – kūrybinėje užduotyje mokiniai turės galimybę pasirinkti jiems labiausiai tinkančią veiklą: sukurti ir parašyti laišką, laišką-palinkėjimą, pasitelkiant kūrybiškumą bei vaizduotę, nufilmuoti, suvaidinti, sudainuoti ar sušokti. Mokiniai bus skatinami savo kūrybiniais darbais pasidalinti su mokyklos bendruomene, miesto savivalda, socialiniuose tinkluose. Juk pačios geriausios idėjos kyla iš meilės savo miestui.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Nuo knygnešystės iki valstybingumo

Programos tikslas – etnokultūrinio raštingumo ir tautinio tapatumo ugdymas, supažindinant vaikus su savo krašto kultūra, svarbiausiais istoriniais įvykiais, tradicijomis. Vykdant
programą siekiama dalyvius supažindinti su unikaliu reiškiniu – knygnešyste, suteikti vaikams žinių apie savo krašto asmenybes ir įvykius, ugdyti kūrybiškumą ir komunikavimo kompetencijas, skatinti pasitikėjimą ir plėtoti saviraišką. Vaikai pagilins žinias apie krašto istoriją, ugdysis gebėjimus, kurių reikia pažįstant pasaulį, jį tiriant, atrandant atskirų asmenybių ir įvykių sąsajas. Edukacinės programos dalyviai supažindinami su lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu, su istoriniu Garšvių kaimu, knygnešių veiklą įprasminančiais paminklais bei vietomis tiesiogiai ir virtualiai. Svirne rodoma išlikusi knygų slėptuvė. Teatralizuotai supažindinama su knygnešystės istorija. Knygnešio rūbais apsirengęs muziejininkas įtraukia dalyvius į teminį simuliacinį žaidimą. Vaikai gali panešti „knygnešio maišą“ ir kt. Vaikai improvizuoja knygnešio ir žandaro akistatą. Susipažįsta su draudžiamos lietuviškos spaudos laikų rašmenimis - kirilica. Kartu su muziejininku-knygnešiu, grojančiu kanklėmis, dainuojama knygnešio daina. Edukacinės programos dalyviai taip pat supažindinami su valstybingumo simboliais. Edukacinės programos metu vyksta netradicinė istorijos pamoka ir netikėtos kūrybinės improvizacijos, pagal dalyvių pageidavimą, organizuojama viktorina „Atspėk, kas knygnešio maiše“.
Dailė, Muzika

MANO JAUSMŲ ŽEMĖLAPIS PER A.VIVALDI MUZIKINIŲ KŪRINIŲ “KETURI METŲ LAIKAI” ATSPINDĮ (PANAUDOJANT MENO TERAPIJOS EDUKACIJOS METODUS) 1-4 KL.

Kūrybinė edukacija „Mano jausmų žemėlapis per A. Vivaldi muzikinės kūrybos atspindį“ leidžia kiek kitaip prisiliesti prie įžymiojo menininko kūrybos: tyrinėjant bei klausant muzikos
kūrinius. Edukacijos metu, pasitelkiant dailės, judesio bei muzikos terapijos edukacijos metodus, vaikai kūrybingai interpretuos A. Vivaldi muzikinius kūrinius, mokydamiesi asmeniškai atspindėti savo vidinį pasaulį – savo emocijas ir jausmus. Meditatyviai prisiliesdami prie A. Vivaldi „Keturių metų laikų“ muzikos kūrinių, stebės savo jausmus – „kaip tai veikia mane?“, „ką aš girdžiu ir ką aš jaučiu“, „kokias mintis ir emocijas man sukelia?“, „kuriuo metų laiku mane užplūsta džiaugsmingos emocijos?”, “ar man kelia liūdesį kuris nors metų laikas?” ir pan. A.Vivaldi muzikos kūriniai žadina vaikų vaizduotę ir smalsumą, kelią nuostabą, tad vaikai įkvėpti šio kompozitoriaus kūrybos galės patys pasinerti į kūrybinę saviraišką. Tyrinėdami meną per asmeninę emocinę patirtį ir leisdami savo vidiniam pasauliui atsispindėti taip, kaip patys jį jaučia ir supranta, vaikai mokysis pažinti save bei kitus. Edukacijos metu naudojami dailės terapijos edukacijos metodai ir tam skirtos priemonės – dažai, pastelės, kreidelės ir pan. – pavirs į savitą meno kūrinį. Čia svarbu pastebėti, kad nereikia jokių meninių gebėjimų – kurti ir savo vidinį pasaulį atspindėti gali kiekvienas mokinys! Edukacijos metu mokomasi įsiklausyti ir savo vidumi išgyventi muzikos kūrinį, meditatyviai jį pajaučiant ir atspindint savo kūryboje. Edukacijoje stebimi ir patyriminiškai interpretuojami šio autoriaus muzikos kūriniai įkvėps mokinius kurti bei daugiau pažinti save patį, lavinti save kaip kūrybingą, laisvą, emociškai pažinią asmenybę. Po edukacijos mokinys: - Žinos, atpažins keletą A. Vivaldi muzikos kūrinių - Supras, kaip galima kūrybingai atspindėti ir išgyventi meno kūrinį per savo emocijas ir jausmus - Patirs kūrybinį džiaugsmą - Atsipalaiduos ir pailsės
Kultūros paveldas, Literatūra

„Tautosakininko Mato Slančiausko takais vedami“ (Nuotolinė paslauga)

Edukacinės programos metu vaikai supažins su išskirtine asmenybe lietuvių kultūros ir folkloristikos istorijoje: knygnešiu, lietuvių visuomenės veikėju, aušrininku, publicistu, žymiu
Šiaurės Lietuvos tautosakos rinkėju Matu Slančiausku (1850 02 21-1924 04 11). Sužinos, kaip būdamas paprastas kaimo siuvėjas, savamokslis, visą gyvenimą šviesdamasis pats ir mokydamas kitus, surinko iš žmonių, bei pats sukūrė neįkainojamos vertės liaudies kūrinius: dainas, sakytinės tautosakos tekstus, mįsles, patarles, priežodžius, oro spėjimus, tikėjimus, burtus bei prietarus, žaidimus. Teorinę dalį papildys edukacinis filmas „Dainų nešėjas“ (11 min.), pasakojantis ir pristatantis svarbiausius Mato Slančiausko gyvenimo ir veiklos momentus, kurio pabaigoje vaikai bus skatinami įsijungti į aptarimą - diskusiją. Edukacijos antroje dalyje dalyviai turės galimybę, skaitydami tekstus, prisiliesti ir panagrinėti jo surinktos tautosakos lobynus, spėlioti šiandien šnekamojoje kalboje mažai sutinkamų tarmiškų žodžių reikšmes, įminti mįsles bei patys papasakoti iš savo senelių išgirstą pasakojimą.
Architektūra, Kultūros paveldas

Edukacinis užsiėmimas „Senojo Vilniaus mūro istorijos“

Edukacinis užsiėmimas „Senojo Vilniaus mūro istorijos“ vyksta viename iš seniausių, XIV a. Vilniaus mūriniame pastate – Mažojoje gildijoje bei gretimame XVIII a. Masalskio name. Unikali
pastato architektūra ir specifinė paskirtis savaime yra puikus architektūros ir miesto istorinės raidos pavyzdys. Per edukaciją supažindinama su miesto kūrimosi istorija ir architektūros raidos etapais, urbanistinės kultūros (pvz., prekybos, apgyvendinimo, maitinimo patalpų) įvairove ir ypatumais. Edukacija skatina domėjimąsi lokaliąja miesto ir viso krašto istorija, ugdo architektūrinio ir kultūrinio paveldo vertės ir apsaugos suvokimą, moko atpažinti, gretinti ir vertinti skirtingus architektūros stilius, suteikia išsamesnių žinių apie socialinius miesto gyventojų etninės sudėties, gyvenimo būdo ir papročių pokyčius nuo XIV a. iki XXI amžiaus. Paslauga atliepia prioritetą "Vilnius 700" - edukacija vyksta viename iš seniausių Vilniaus mūrinių pastatų, jos metu pristatoma Vilniaus istorija ir architektūra.
Kultūros paveldas, Kita

Plungės išmanusis parkas: gamta ir kultūra

Klasė, atėjusi į edukaciją, padalijama į dvi grupes. Joms užsiėmimus veda skirtingi edukatoriai. Kiekviena grupė pavedžiojama po Plungės išmanųjį parką, supažindinant vaikus su kultūros
objektais, parko augalais ir gyvūnais. Antrajame etape grupės gauna po sąrašą su augalų pavadinimais ir piešiniais. Varžydamosi tarpusavyje turi surinkti nurodytus augalus ir kitus gamtos daiktus. Užsiėmimo pabaigoje vyksta refleksija-viktorina, kurioje komandoms užduodami klausimai apie Plungės parko kultūrinius objektus ir parko gyvūnus bei augalus. Galiausiai vyksta komandų apdovanojimas.
Dailė

„Piešimas per tinklelį“

Viena seniausių kopijavimo technikų yra piešimas per tinklelį. Užsiėmimo metu aplankysime parodą, ieškosime joje eksponuojamų paveikslų skirtumų ir panašumų ir patys išbandysime
tinklelio techniką.
Dailė, Daugiakultūriškumas

DRAW, ERASE AND REWORK

Draw, erase, rework (liet. piešti, trinti, perdaryti) - mėgstamas Wiliam Kentridge kūrybos veiksmas, tačiau panašiai veikia ir žmogaus atmintis. Atmintis priimdama naujus faktus,
anksčiau buvusius panaikina, tačiau visiškai jų ištrinti negali, nes lieka pėdsakas. Parodoje „Tai, ko neatsimename“ ieškosime pėdsakų tiek pasaulio tiek savo asmeninėse istorijose. Drauge keldami klausimus: kaip priimti kitą? Ar būdami skirtingi galime taikiai sugyventi? Ar blogis nutikęs praeityje turi galią šiandien? Kas istorijoje yra auka, o kas budelis? Ar geri ir gražūs prisiminimai tikrai išstumia skausmingus ir baisius? Ar reikia drąsos prisiminti tai kas nemalonu? Diskutuosime ieškodami atsakymų į šiuos nelengvus klausimus, o iš jų besiformuojančius kolektyvinius pasakojimus perkelsime į skaitmeninius įrenginius bei išmaniuosius telefonus.
Muzika, Performansas (tarpdisciplininis menas)

Muzika ir matematika

Muzika labiau nei bet kuri kita meno rūšis veikia mūsų emocijas ir iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad su matematika vargu ar surasime daug bendrumų, bet taip nėra. Šio užsiėmimo metu
moksleiviai sužinos kur slypi muzikos ir matematikos sąsajos. Moksleiviai sužinos kuo Pitagoras, Euklidas ir Fibonačis nusipelnė muzikai, kodėl oktavoje yra 12 garsų, kuo panaši muzikos ir matematikos logika, kaip suprantamas santykis, proporcija, intervalas ir ritmas muzikoje ir matematikoje. Pasitelkdami geometriją išsiaiškinsime muzikinį ritmą. O ritminiai žaidimai ir gyvai atliekami muzikiniai intarpai moksleivius ne tik prakinksmins, bet ir aiškiai atskleis muzikos matematiškumą. Ir nereikia pamirtši, kad visą laiką mus lydės trupmenos.
Dizainas, Skulptūra

Nuo plokštumos iki erdvinių formų (nuotolinė paslauga)

Popierius buvo išrastas Kinijoje maždaug 105 mūsų eros metais, o popieriaus lankstymo menas greičiausiai atsirado netrukus po to. Ir popierius, ir popieriaus lankstymas netruko paplisti
visame pasaulyje skirtingomis formomis ir skirtingais pavadinimais. Iš pirmo žvilgsnio paprastas popieriaus lankstymas gali tapti rimtu iššūkiu. Šios edukacinio užsiėmimo metu moksleiviai išgirs vaizdžiai ir atraktyviai papasakotą popieriaus atsiradimo istoriją. Moksleiviai susipažins su erdvinių figūrų iš popieriaus formavimo principais, galimybėmis bei panaudojimu skirtingose meno ir dizaino srityse. Moksleiviai pamatys, kaip iš popieriaus lapo gimsta erdvinė skulptūra. Moksleiviai pakartos ir matematines žinias: simetriją, atstumus, proporcijas, geometrines formas ir kt.
Rodomi įrašai: 2251 - 2 2602 616