Etninė kultūra

Stebuklinga kelionė į senolių vaikystės kaimą

Programos teminis planas vaikų grupei. Aukštaitiškoje sodyboje dalyvius pasitikęs šeimininkas rodo įvairios paskirties pastatus ir juose saugomus padargus, dalyviai aiškinasi ir mėgina
atspėti, kam jie reikalingi. Sodybos kieme žaidžiami senoviniai vaikų (piemenėlių) žaidimai, atitinkantys metų laiką. Dalyviams susibūrus į trobą, užsiėmimas tęsiamas prie jau iškūrentos krosnies ir užminkytos duonos. Šeimininkė pasakoja apie krosnį ir įrankius, rodo žarsteklį ir žarsto žarijas. Mokiniams pasakojama apie duonos kepimo papročius, jos ruošimą, sudėtines dalis. Rodoma, kaip ruošiamas raugas, – į molinį dubenį pilama stiklinė vandens, stiklinė miltų ir uždengus padedama šiltai. Šeimininkas su šeimininke pasakoja apie rugių kelią iki duonkubilio: sėją, pjovimą, kūlimą ir malimą. Rodomas rugių pėdas, įrankiai: spragilas, girnos, aiškinama, kaip dirbama su jais. Pagaliau rodomas duonkubilis su jau iškilusiu raugu – pasakojama apie duonos ruošimo ypatybes – minkymą. Mokiniai stebi, kaip tikrinamas krosnies karštis – beriami miltai ant pado. Iš krosnies iškasamos žarijos, mato, kaip su pušine iššluojamas krosnies padas. Šeimininkė atneša ližę, deda ant jos ajerų ir formuoja pirmąjį kepalą. Mokiniai mato, kaip pašaunamas kepalas, gali pauostyti ir paragauti nekeptos duonos. Paskui ir jie savo rankomis kiekvienas formuoja mažus kepaliukus – pagrandukus, kuriuos šeimininkė pašaus į pečių. Kol duonelė kepa, šeimininkas veda mokinius pas kaimo amatininkus. Programos dalyviai pažįsta kalvio, audėjo, medžio drožėjo, puodžiaus amatus, prisiliečia prie žaliavos, matydami, kaip ji čia pat virsta kaimo buityje reikalingu daiktu. Lankydami dirbančius amatininkus, dalyviai gyvai pamato, kaip audžiami įvairūs audiniai, kalamos vinys, drožiami šaukštai, lentelės, prieverpstės, lipdomi molinukai ar puodai. Mokiniai ir patys bando kalti geležį ar pasigaminti savo molinuką. Sugrįžusiems į trobą dalyviams šeimininkė primena senolių minkles ir jų aktualumą šiandien.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Lietuvos etnografinių regionų įdomybės

Tikslas – naudojant patrauklius ir įtraukiančius metodus, paskatinti mokinius domėtis savo šalies istorija ir kultūra (kultūros paveldu), mokyti ją saugoti ir puoselėti. Uždaviniai: 1.
suteikti vaikams žinių apie kiekvienam Lietuvos etnografiniam regionui būdingus bruožus; 2. supažindinti vaikus su papročiais, tradicijomis (žaidimais, dainomis, šokiais, tarminiais žodžiais, tautiniais drabužiais); 3. motyvuoti vaikus saugoti ir puoselėti senąsias tautos tradicijas, pritaikyti jas savo kasdienėje veikloje. Metodai: žaidimai, diskusijos-pokalbiai, pasakojimai, darbas grupėse, viktorina. Veikla. Edukacinių užsiėmimų „Lietuvos etnografinių regionų įdomybės“ metu vaikai „apkeliaus“ visus 5 Lietuvos etnografinius regionus. Šios netiesioginės kelionės metu jie susipažins su kiekvieno regiono ypatybėmis. Kad geriau įsimintų konkrečiam regionui būdingus bruožus, kiekviename regione mokiniai užsiims atitinkama veikla: žais žaidimą, klausysis sutartinės, spėlios tarminius žodžius ir pan. Kelionės pabaigoje, kad dalyviai geriau įsimintų išgirstą informaciją ir įtvirtintų įgytas žinias, specialiame žemėlapyje dėlios kiekvienam regionui būdingus atvaizdus-paveikslėlius. Šis edukacinis užsiėmimas pritaikytas 1–4 klasių mokiniams. Atsižvelgiant į vaikų amžių veikla bus diferencijuojama, skirsis pateikiamų užduočių lygis 1–2 ir 3–4 klasių mokiniams. 1–2 klasių mokiniams bus taikomos lengvesnės užduotys, mažiau pateikiama teorijos, daugiau bus organizuojama judrių ir žaidybinio pobūdžio veiklų. Mažiausieji užsiėmimų dalyviai bus supažindinami su keliais pagrindiniais kiekvieno regiono bruožais, pagal kuriuos jie galėtų juos atskirti. Šią informaciją jie nesunkiai galės pritaikyti programos metu organizuojamuose žaidimuose. 3–4 klasių mokiniams bus pateikiama daugiau informacijos, taip pat ir kritinį mąstymą ugdančių užduočių. Pateikiant teorinę informaciją (pasakojant) ant didelio Lietuvos žemėlapio bus dėliojamos iliustracijos.
Dailė

Čiurlionio kosmosas

Ši edukacinė programa kviečia patyrinėti Čiurlioniškąjį kosmosą – jo fantazijos sukurtas ir paveiksluose įamžintas žvaigždes, svečias planetas, kitus dangaus kūnus. Susipažinę su
Čiurlionio visatos paslaptimis dalyviai kviečiami sukurti savo įsivaizduojamą kosminę aplikaciją – su nuosavomis planetomis ir jų gyventojais.
Muzika, Dramos teatras

Muzikinė pasaka „Kaip ežiukas chorą būrė“

Muzikinė pasaka „Kaip ežiukas chorą būrė“ - istorija apie vienišą ežiuką, išėjusį į mišką ieškoti linksmumo. Pagrindinis herojus sutinka daug dainuojančių draugų. Supratęs, kas tai yra
choras ir kaip smagu visiems kartu dainuoti, ežiukas pats užsinori tokį suburti. Jis sukvietė draugėn miško žvėris ir, po visą pavasarį trukusių repeticijų, uždainavo... Edukacijos metu linksmas daineles atliekantys miško žvėreliai kviečia vaikučius keliauti per visus keturis metų laikus. Žaisminga forma pateiktame spektaklyje - koncerte vaikai sužino, kas yra choras, solistas, dirigentas, choras „Polifonija“, pamato, kaip iš tiesų vyksta užkulisinis choro darbas. Renginį veda Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas. Dainelių atlikėjas - Šiaulių valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija". Tikslas: Supažindinti ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus su tokiomis sąvokomis kaip solistas, choras, dirigentas, repeticijos, choras „Polifonija“. Uždaviniai: Pasitelkiant teatralizuotą muzikinę pasaką pažindinti ir ugdyti vaikų žinias apie chorinės muzikos sąvokas. Per žaidimų formą įtraukti vaikus į edukacijos veiklą.
Dailė, Skulptūra

„Mažasis menininkas“

Tikslas – plėsti menines žinias, kultūrinį akiratį ir skatinti kūrybiškumą. Siekiama: (1) ugdyti kūrybiškumą, meninę saviraišką, atskleisti mokinių meninės raiškos gebėjimus; (2)
sužadinti norą domėtis ir pažinti, sudaryti galimybes patirti pažinimo džiaugsmą; (3) praturtinti meninę patirtį, žadinti jautrumą meno reiškiniams, padėti perimti kultūrines vertybes. Užsiėmimo pradžioje vaikams papasakojama apie neįprastą Europos parko muziejų – kur visi eksponatai lauke, natūralioje gamtoje, jų kūrėjai – viso pasaulio menininkai. Vėliau pristatant skulptoriaus Gintaro Karoso „Menininko namą“ vaikams bus vaizdžiai parodyta menininko realybė, taip pat eskizai, brėžiniai ir piešinių reprodukcijos. Mokiniai galės sužinoti apie menininko pomėgius, gyvenimo būdą, vaikystės svajones. Pristatymo metu bus naudojama informatyvi vaizdinė medžiaga iš Europos parko archyvų. Galiausiai mokiniai patys įsijaučia į menininko rolę ir tampa kūrėjais. Jiems pateikiamos kūrybinės užduotys ir priemonės. Užsiėmimas vyksta Gintaro Karoso sukurtame Edukaciniame centre, pastate natūralios gamtos rūbu, kur pro didžiulius langus matoma muziejaus aplinka. Užsiėmimo metu plečiamos mokinių kultūrinės, meninės žinios. Taip pat skatinama mokinių kūrybinė saviraiška, lavinama vaizduotė. Mokiniai susipažįsta su muziejaus ekspozicija, šiuolaikiniu menu ir jo raiškos įvairove, taip pat pačiu meno kūrimo procesu.
Kultūros paveldas, Kita

Vargo mokykla

Vargo mokyklos pamokos metu suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX a. slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių
mokyklas. Vaikai supažindinami su draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokiniai pasikartoja raidyną, ant medinių lentelių su kreida mokosi „druko" (rašto), mėgina „slebizavoti“ (skaityti skiemenimis), skaitoma maldaknygė, iš kurios mokėsi rašto Jonas Basanavičius. Edukacinio užsiėmimo metu ugdomas dalyvių gebėjimas suvokti istorinių įvykių reikšmę dabarčiai, skatinama vaizduotė, mokoma drausmės, atidumo. Programos tikslas – padėti vaikams geriau orientuotis istorinėje erdvėje, suprasti lietuvių kalbos vertę, skatinti pažinti Lietuvos istoriją. Užsiėmimas skirtas 3–4 klasių mokiniams.
Dramos teatras

Teatrinė pamoka „Užkulisiai“

Klaipėdos jaunimo teatras pristato naują edukacinę programą – interaktyvią teatro pamoką „Užkulisiai“, skirtą bendrojo lavinimo mokyklų 1–4 klasių mokiniams. Teatras – ne tik
spektakliai ir po jų aidintys plojimai. Tai ir bendravimo mokykla, kurioje patiriamos skirtingos emocijos, išlaisvinama vaizduotė ir kūrybingumas. Vienai valandai tapę pradedančiais aktoriais mokiniai susipažins su vidiniais teatro dėsniais: čia svarbiau ne vaidmens dydis, o bendravimas, ne pjesės tekstas, o improvizacija, ne kostiumai ir dekoracijos, o galimybė laisvai ir jaukiai jaustis scenoje. Profesionalūs Klaipėdos jaunimo teatro aktoriai teatrinių žaidimų ir pratimų keliu supažindins pamokos dalyvius su aktoriaus profesija ir teatro paslaptimis. Mokiniai praktiškai išbandys įvairaus sudėtingumo vaidybines užduotis: mokysis jausti scenos partnerius, atpalaiduoti fantaziją, susikoncentruoti ir kurti. Pamokos vedėjai ne tik padės dalyviams atlikti užduotis, bet ir pasidalins savo teatrine patirtimi – didžiausiais atradimais ir smagiausiais nesusipratimais. Edukacinės pamokos „Užkulisiai“ tikslas – pateikti teatrą ne tik kaip rimtą meną, bet ir kaip gyvą, įdomų ir vertingą žaidimą. Juk visi aktoriai savo kelią į sceną pradeda užkulisiuose!
Kita, Etninė kultūra

Ekskursija laivu po Nemuno deltą

Paslaugos tikslas – prisidėti prie pradinių klasių mokinių ugdymo per vertybių sistemą, pagrįstą skautų ideologija; ugdyti pradinių klasių mokinius, siekiant jų, kaip individų, kaip
atsakingų piliečių, visapusiškos fizinio, intelektualinio, socialinio ir dvasinio potencialo išraiškos. Uždaviniai: (1) perteikti skautų ideologiją, supažindinant per patriotizmo prizmę, tarnyste Dievui, Tėvynei, artimui; (2) supažindinti su laivybos vidaus vandenimis ypatumais, laivų ir jachtų skirtumais, jūrų skautais, laivavedžių profesija; (3) supažindinti su etnine Minijos kaimo architektūra. Metodai ir priemonės: (1) įžodžiai ir priesakai (jūrų skautų istorija); (2) mokymasis veikiant (jūrinių mazgų rišimas); (3) mažų grupių narystės, padedant suaugusiesiems (jūrinių mazgų rišimas ir jų panaudojimas); (4) įvairių veiklos sričių patyrimo pažinimas, pagrįstas dalyvių interesais (žaidimai, viktorina, pažintis su laivavedžių profesija); (5) Nemuno deltos augmenijos ir gyvūnijos pažinimas ir stebėjimas ekskursijos laivu metu. Numatoma veikla: pasakojimas, viktorina, jūrinių mazgų rišimas, ekskursija laivu. Siektini rezultatai: mokiniai žinos jūrų skautų istoriją, laivybos vidaus vandenimis, laivavedžių profesijos ypatumus, laivų ir jachtų skirtumus. Rišant jūrinius mazgus ir supažindinant su jų paskirtimi ir panaudojimu gamtoje, bus skatinami mokinių progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems, bendradarbiauti, ugdomas charakteris ir kompetencija, įgyjama pasitikėjimo savimi, atrandami gabumai. Ugdoma atsakomybė saugojant unikalią Nemuno deltos gamtą ir jos gyvūniją.
Literatūra, Dramos teatras

„Kaip skaito tėtis“

Edukacinis užsiėmimas „Kaip skaito tėtis“ vyksta ekspozicijoje „Senosios vaizdinės gamtos mokslų priemonės“, kur mažieji muziejaus lankytojai žaidžia teatrą. Jame yra aktoriai ir
žiūrovai, scenarijus ir režisierius. Edukacinis užsiėmimas pradedamas trumpu įvadu apie teatralizuotą skaitymą. „Aktoriai“ aprengiami, specialiomis priemonėmis nugrimuojami. Vaikams išdalijamos edukacijai išleistos pasakų knygelės su išryškintais skirtingų personažų tekstais. Trumpai paaiškinus vaidmenis, „aktoriai“ skaito tekstą ir atlieka savo personažo vaidmenį. Šiame užsiėmime skaitymas tampa žaidimu. Šio edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti mokinių skaitymo balsu gebėjimą bei gebėjimą sekti kitų skaitomą tekstą, kartu ugdant mokinių kūrybiškumą, gebėjimą koncentruoti dėmesį, pastabumą. Teatralizuoti skaitymai prisideda ugdant mąstančius, emociškai sveikus ir turinčius lakią fantaziją vaikus.
Dailė

Edukacinis užsiėmimas ,,Knygos ženklas – ex libris“

Edukacinis užsiėmimas ,,Knygos ženklas – ex libris“ yra orientuotas į pasaulio dailės kūrinių, pristatomų ,,Vakarų Europos dailė XVI–XIX a.“ nuolatinėje ekspozicijoje, pažinimą.
Įvadinėje edukacinio užsiėmimo dalyje, tiesiogiai būnant ekspozicijos erdvėje, dėmesys bus skiriamas grafikos kūrinių stebėjimui, interpretavimui ir vertinimui. Kūrybinėms veikloms skirtoje patalpoje, aptarus pirminę knygos ženklo paskirtį ir monotipijos technikos galimybes, mokiniai bus kviečiami sukurti savo asmeninį ekslibrisą. Tikslas – ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus ir estetinę nuovoką, supažindinant su senosios grafikos kūrinių pavyzdžiais, pirmine knygos ženklo paskirtimi, atliekant kūrybinę užduotį. Uždaviniai: (1) sutelkti dėmesį ir stebėti senosios grafikos kūrinius ekspozicijoje; (2) aptarti dailininkų kūrybinius sumanymus, nusakomos grafikos technikos galimybes, vartojant paprastas dailės sąvokas; (3) supažindinti su pirmine knygos ženklo paskirtimi ir monotipijos technika; (4) atlikti grafinės raiškos užduotį. Edukacinio užsiėmimo metu akcentuojami pradinukams aktualūs žaidybiniai momentai, tiek pokalbio, tiek kūrybinės veiklos metu.
Rodomi įrašai: 230 - 240356
Rodyti puslapyje: