Dėmesio! Sausio mėnesį vyksta sistemos atnaujinimo darbai, dėl Kultūros paso paslaugų užsakymo pradžios informuosime.
Literatūra, Etninė kultūra

Pasigamink marškinėlius "Nepamiršk kas esi"

Edukacija skirta visų klasių mokiniams. Pažintis su Mažąja Lietuva, vienu iš Lietuvos etnografinių regionų ir žymiausia šio krašto rašytoja I. Simonaityte. Mokiniai turės unikalią
galimybę išgirsti šišioniškių (lietuvininkų) tarme garso įrašų iš I. Simonaitytės „Aukštųjų Šimonių likimo“, taip pat įrašų apie šį unikalų kraštą, jo tradicijas. Aptarsime kuo ypatingas šis kraštas ir koks jo likimas. Aptardami Mažosios Lietuvos gamtinį išskirtinumą, kultūrinį paveldą, savitas tradicijas, gaminsime marškinėlius kiekvienas sau. Marškinėliai bus su iš anksto atspaustu Lietuvos kontūru su etnografinių regionų ribomis. Marškinėlius puoš užrašas “Nepamiršk kas esi“. Specialių priemonių ir dažų tekstilei pagalba žymėsime etninių regionų centrus, piešime regionų vėliavas žemėlapyje, aptardami kuo regionai skiriasi. Akcentuosime iš kokio regiono esame kilę, priskirsime regionams spalvas arba specialius raštus. Edukacijos sudėtingumas kas kartą bus pritaikomas prie mokinių amžiaus.
Architektūra

Ateities architektūra: robotai Marse

Edukacija skatina vaikus domėtis architektūros istorija. Mokiniai suvokia, jog architektūra yra neatsiejama kultūros dalis, kuri ,,turi didžiausią vizualinę galią iš visų menų liudyti
visą civilizacinę visuomenės ir žmonijos būklę - ekonomikos, technologijų, skonio, minties, vaizduotės, politinio jautrumo.“ (L . Donskis). Ugdome suvokimą, kaip svarbu, jog ateities architektūra būtų draugiška aplinkai, prisidėtų prie klimato kaitos mažinimo iniciatyvų. Mes, Robotikos studijos komanda, tikime, jog kiekvienas vaikas yra nepakartojama kūrybinė laboratorija su nežabota fantazija, kurios skrydis beribis ir nevaldomas. Mokiniai yra iš prigimties kūrybiški, tad siekiame jaunuosius išradėjus sudominti architektūra, robotika, naujausiomis technologijomis. Edukacijos metu mokiniai turės galimybę įsijausti į išradėjo, architekto, inžinieriaus, programuotojo roles. Mokiniai, pasitelkdami robotikos priemones, kurs draugišką, saugų ir modernų ateities miestą, kuriame patys norėtų gyventi. Dalyvavę kultūrinėje-edukacinėje programoje ir atlikę užduotis mokiniai gaus tai patvirtinančius pažymėjimus.
Literatūra, Etninė kultūra

„Baltose lankose suganyk juodas avis“

Šia edukacine programa „Baltose lankose suganyk juodas avis“ Simono Daukanto muziejuje mokiniai supažindinami su vieno iš pirmųjų etnografų Lietuvoje Simono Daukanto surinktu tautosakos
lobynu: mįslėmis, patarlėmis, įvairiais posakiais. Vėliau mokiniams pateikiamos užduotys: iš „tautosakos lobyno šulinio“ išsitraukti mįsles ir kuo greičiau jas įminti (atsakymus surašyti ant pateiktų kortelių); iš „tautosakos lobyno šulinio“ išsitraukti patarles ir priežodžius ir juos užbaigti (atsakymus surašyti ant pateiktų kortelių); pateiktame raidžių labirinte surasti ir išbraukti dešimt užšifruotų Simono Daukanto laikais vartotų žodžių. Greičiau visas užduotis atlikusio ir daugiausia teisingų kortelių užpildžiusio mokinio lauks įvairūs prizai.
Kultūros paveldas, Kita

Orientacinis žaidimas „PASLAPTINGOS Lietuvos vietos“ (Nuotolinė paslauga)

Tai yra nuotolinis orientacinis žaidimas su loginėmis užduotimis po paslaptingas Lietuvos vietas. Dalyviai turės atrasti mistiškas ir stebuklingas vietas, sužinos šias vietas
gaubiančias paslaptis, mitus, ir net juokingas istorijas. Šiose paslaptingos vietose persipina legendos su tikromis istorijomis, žymių asmenybių gyvenimais, todėl žaidime reikės panaudoti istorijos, geografijos žinias. Dalyvaudami nuotoliniame orientaciniame žaidime po paslaptingas Lietuvos vietas, mokiniai, pasitelkę savo gebėjimus, turės atlikti jiems skirtas kūrybines, edukacines, logines, intelektualias užduotis: paieška žemėlapyje, atidumas, komandinis darbas, užduočių sprendimas, improvizacija ir kt. Dalyviai suskirstomi mažesnėmis grupelėmis, žaidimas vyksta komandomis.
Kita

Edukacinė programa "Knygnešiai ir žandarai"

Interaktyvios programos metu moksleiviai yra supažindinami su knygnešių gyvenimu, jų įtaka Lietuvos kultūros vystymuisi ir vėliau iškovotai nepriklausomybei. Užsiėmimo metu, moksleiviai
turi galimybę atsidurti knygnešių kailyje, vykdyti specialias misijas lazerių erdvėje, mokytis savo krašto istorijos labiausiai įtraukiančiu būdu - per žaidimą. Kita programos dalis vyksta mokyklos klasėje įrengtame pabėgimo kambaryje, kur moksleiviai turi išeiti iš užrakintos patalpos pasitelkdami tik aštrų protą ir loginį mąstymą. Čia jie taip pat pildo savo žinių bagažą, kuris įvelkamas į žaidimo popierėlį.
Dailė, Literatūra

Edukacija "Knygų daktarai"

Edukacijos metu dalyviai yra supažindinami su knygos bei popieriaus istorija, jos gamyba, rūšimis, sąveika su cheminėmis medžiagomis. Praktinio užsiėmimo metu, supažindinama su knygos
restauravimo galimybėmis, tikslingų medžiagų panaudojimu ir knygos ilgaamžiškumo išlaikymui. Dalyviai patys turi galimybę restauruoti, siūti, plauti knygas, sužinant kuo daugiau informacijos ir pritaikant esant nedideliems kaštams. Edukaciją ves 2 kompetetingos vyresn. bibliotekininkės - Valda Bugailiškienė ir Zinaida Treščenkina
Dramos teatras

Kūrybinės teatro dirbtuvės

Kūrybinių teatro dirbtuvių metu kartu su moksleiviais darysime įvairius vaidybinius trenažus, skirtus dėmesio valdymui, atmosferos/erdvės pajautimui, vaizduotės lavinimui,
koncentracijai, emocinei atminčiai, bendradarbiavimui, tempo-ritmo pojūčiui, balso pažinimui ir valdymui ir tt. Improvizuotose situacijose pagal paskirtas temas, rengsime sceninius etiudus.
Dailė, Dizainas

Plakatas – reklama ar menas (Nuotolinė paslauga)

Plakatas – tai vienas iš anksčiausiai naudotų reklamos būdų. Šią funkciją plakatas perėmė iš afišos. Agitaciniais, reklaminiais, informaciniais bei mokymo tikslais išleisti plakatai jau
XIX a. pab. buvo svarbi vizualios komunikacijos priemonė. Plakato raida taip pat glaudžiai susijusi su spaudos, litografijos galimybėmis. XIX a. pab. plakatas tapo galinga, ekonomiška reklamos priemone, paplitusia visoje Europoje. Įvairių šalių plakatai – savitas šalies kultūrinio gyvenimo atspindys. Vizualiai ryškus, lengvai perskaitomas ir suprantamas plakatas patraukdavo praeivių dėmesį, formuodavo politinį požiūrį, viliodavo apsilankyti renginiuose, padrąsindavo įsigyti prekę ar paslaugą, taip pat ir mokydavo. Edukaciniame užsiėmime moksleiviai sužinos plakato atsiradimo istoriją, jo paskirtį ir funkcijas. Sužinos kas yra litografija, kaip prancūzų tapytojas Jules Cheret sukūrė spalvotą plakatą panaudojus „trijų akmenų litografijos procesą“, kada plakatus pradėta gaminti masiškai, kodėl Paryžiaus gatvės XIX a. tapo tikromis meno galerijomis, dar vadinamomis „vargšų paveikslų galerijomis“. Specialiai paruošta vizuali medžiaga supažindins moksleivius su įvairios paskirties plakatų pavyzdžiais. Pokalbio - diskusijos metu kalbėsimės apie šiandien naudojamus plakatus, kokia jų paskirtis, kokiu tikslu jie kuriami, kokią žinutę jie neša, į kokius plakatus jaunimas atkreipia dėmesį, kur jie kabo, kokia jų estetika, ar visada plakatų kūrėjai yra socialiai atsakingi, kas yra socialinė atsakomybė. Plakatas – puiki komunikavimo priemonė, kartais iškalbingesnė už žodinę informaciją. Plakatas visai kitoks informacijos perdavimo būdas nei parašyta žinutė – tai vizualinė informacojos priemonė. Todėl moksleiviams taip pat pristatysime visus plakato kūrimo žingsnius. Jie ne tik supras koks svarbus plakato auditorijos nustatymas, bet ir susipažins su plakato ypatybėmis, jo kompoziciniais dizaino elementais, plakato kūrimo meniniais sprendimais, vaizdo ir teksto idėjos palaikymo plakate svarba.
Architektūra, Etninė kultūra

Baltojo gandro miestas – Ramygala

Ramygala - nuostabus miestelis Lietuvos viduryje, su sena istorija, įdomiomis legendomis, išskirtine urbanistika, įstabaus grožio neogotikine bažnyčia. Tai pirmasis miestelis
Lietuvoje, savo herbui pasirinkęs baltąjį gandrą - paukštį, su kurio simbolika susiję seniausi mūsų papročiai ir tradicijos, kuris reikšmingas bei įdomus ir kitoms pasaulio tautoms. Programa atskleidžia Ramygalos miestelio istorijos reikšmingumą, įdomiai ir patraukliai jaunajai kartai pateikia etnokultūrines vertybes. Programos laikas pralekia akimirksniu klausant pasakojimų ir istorijų, stebint architektūrą, kuriant gandrus ir ragaujant arbatą su ,,gandro bandelėmis". Visi dalyviai gauna dokumentą, liudijantį kas ir kada aplankė Ramygalą - baltojo gandro miestą. Programos trukmė 90 minučių.
Kita

Išmok iš skautų

Edukacija vyksta Plungės skautams pagal panaudą išnuomotoje sodyboje arba pagal panaudą išnuomotose patalpose (tad nebaisu prastas oras, užsiėmimai gali vykti bet kuriuo metų laiku).
Atvykusi klasė supažindinama su vedėjais, veiklomis. Pirmas etapas – skautorama. Grupę padalijus į 3–6 grupes (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus), grupelės eina į punktus, kur vadovai veda užsiėmimus. Užsiėmimų temos: 1) Lietuvos skautijos istorija, vertybės, metodika, simboliai, rikiuotės, skautiškos bausmės, 2) Išgyvenimo gamtoje pradmenys ir gudrybės, 3) augalų pažinimas ir panaudojimas, 4) skautiški rankdarbiai, 5) skautiški patiekalai, 6) skautiški žaidimai. Veikla viename punkte vyksta 15-20 minučių, po švilpuko grupės pereina prie kito punkto ir taip ratu pabuvoja visuose užsiėmimuose. Likęs laikas skiriamas refleksijai-trumpai viktorinai grupelėms (iš gautos informacijos), nugalėtojų apdovanojimui, bendriems žaidimams.
Rodomi įrašai: 2471 - 2 4802 490