Kultūros paveldas, Kita

Apie "Lituanica" skrydį kitaip

Dalyviai su regėjimo negalia net tik susipažįsta su lietuvių skrydžiais per Atlanto vandenyną ir jų poveikiu kultūriniam-techniniam Lietuvos tobulėjimui XX a. 4-jame dešimtmetyje, bet
liesdami, uosdami ar klausydamiesi specialių garsų susipažįsta ir su klasikinėmis lėktuvų konstrukcijomis, aptariama, kaip turintys regos negalią gali integruotis į šiuolaikinių technologijų visuomenę.
Dailė, Etninė kultūra

Baltiškų papuošalų gamyba

Programos dalyviai bus supažindinti su baltiškais ženklais ir baltų kultūra, kuri glūdi lietuvių šaknyse. Juk baltų kultūroje vyrauja daug įvairių ženklų (simbolių). Šių simbolių
atitinkamos reikšmės bus išaiškintos edukacijos metu. Atsakysime į klausimą: - „Ar tikrai turėjome savą lietuvišką zodiaką?“ Programos dalyviams ne tik bus pateikiama informacija apie baltiškus simbolius, bet ir sudarytos galimybės patiems šių simbolių motyvais pasigaminti papuošalą (pakabuką, apyrankę, segę). Papuošalams gaminti naudosime: odą, įvairias virveles, medžio plokšteles. Pasirinktą baltišką simbolį išdeginsime specialiu degikliu. Programos dalyvis taip pat galės išsidengti savo inicialus ar kitą norimą tekstą. Pasigamintas papuošalas atiteks jo kūrėjui. Tai kaip dovana sau. Mokymosi veiklos metodai: pasakojimas, vaizdinė priemonės, praktinis darbas. Tikslas – supažindinti vaikus ir jaunimą su baltiška kultūra ir simbolika. Ugdyti kūrybiškumą. Pagrindinis šios programos tikslas – populiarinti baltišką kultūrą per kūrybiškumą, pritaikant šiuolaikinėje kultūroje. Programos metu istorija persipins su amatais, galės būti aktualiai pritaikyta jauno žmogaus kasdienybėje, nes autentiški papuošalai yra įdomūs ir originalūs.
Muzika, Dramos teatras

Muzikinė pasaka „Kaip ežiukas chorą būrė“ (Nuotolinė paslauga)

Muzikinė pasaka „Kaip ežiukas chorą būrė“ – istorija apie vienišą ežiuką, išėjusį į mišką ieškoti linksmumo. Pagrindinis herojus sutinka daug dainuojančių draugų. Supratęs, kas tai yra
choras ir kaip smagu visiems kartu dainuoti, ežiukas pats užsinori tokį suburti. Jis sukvietė draugėn miško žvėris ir po visą pavasarį trukusių repeticijų, kartu su edukacijos dalyviais ir personažais - uždainavo... Edukacijos metu linksmas daineles atliekantys miško žvėreliai kviečia vaikučius keliauti per visus keturis metų laikus. Žaisminga forma pateiktame spektaklyje-koncerte vaikai sužino, kas yra choras, solistas, dirigentas, choras „Polifonija“, pamato, kaip iš tiesų vyksta užkulisinis choro darbas. Pasaką skaito Šiaulių dramos teatro aktorius Vladas Baranauskas, edukaciją veda muzikos pedagogė, profesionali "Polifonijos" dainininkė. Dainelių atlikėjas – Šiaulių valstybinis kamerinis choras ,,Polifonija". Tikslas – supažindinti ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus su tokiomis sąvokomis kaip solistas, choras, dirigentas, repeticijos, choras „Polifonija“, į nuotolinio ugdymo procesą įtraukti aktyvų mokinių muzikinį lavinimą. Uždaviniai: pasitelkiant teatralizuotą muzikinę pasaką pažindinti ir ugdyti vaikų žinias apie chorinės muzikos sąvokas, per žaidimų ir pratimų formas įtraukti vaikus į edukacijos veiklą.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Bičių vaško stebuklai

Edukacinio užsiėmimo metu vaikai praktiškai ir teoriškai susipažįsta tradiciniu bitininkystės amatu,vaško bei žvakės svarba lietuvių liaudies gyvenime, lavina dėmesį, atmintį, kritinį
mąstymą, kūrybiškumą bei meninio skonio įgūdžius. Užsiėmimą sudaro trys dalys. Pirmiausia vyksta bitininkystės įrankių (medsukio, dūminės ir kt.) apžiūrėjimas, atskleidžiama bitininkystės raida, vaško ir žvakės panaudojimas ir svarba praeityje. Antroje užsiėmimo dalyje, mokiniai gaus užduotį- argumentuotai patvirtinti arba paneigti edukatoriaus pateikiamus faktus, susijusius su bitininkystės amatu. Trečioje dalyje, mokiniai bus kviečiami pasigaminti žvakę, pasirinktinai mokiniai galės ją susisukti iš vaškuolės( vaško plokštelės), nusilieti į formeles arba nusilieti tradicinę žvakę. Ją pasipuošti šiaudeliais, kaspinėliais, džiovintais augalais. Praktinio užsiėmimo metu pagamintą žvakę mokiniai išsineša su savimi.
Kita

,,Danutės Kalėdos''

Edukacinės pamokos ,,Danutės Kalėdos'' metu vaikai susipažins ne tik krikščioniško pasaulio viena iš svarbiausių švenčių Kalėdomis, tradicijomis, papročiais ir apeigomis, bet ir su
Lietuvių tautos išgyventais sovietinės okupacijos sunkumais, patirtomis skriaudomis. Mokysis sukoncentruoti dėmesį,atidumo, bendrystės kūryboje. Pamokos metu pasakojama apie mažos mergaitės, Danutės, šeimą, kurį sovietų okupacijos metais atsidūrė tremtyje. Tačiau ir Sibiro toliuose šeima, kad ir paslapčia, šventė Kristaus gimimo šventę. Kaip ji buvo švenčiama, kaip puošiama Kalėdinė eglutė, iš ko gaminami žaisliukai, kiek reikėjo pastangų, kad ant šventinio stalo padėti nors trejetą patiekalų, iš kur reikėjo gauti maisto? Pamokos metu vaikai išmoks pasigaminti iš spalvoto popieriaus Kalėdų žaisliuką, patys puoš eglutę taip, kaip ją puošė maža mergaitė, Danutė, būdama tremtyje. Ant meduolio su glajumi pieš angelą, kurį įdėję į popierinį maišelį supakuos kaip dovanėlę. Pabaigoje išmoks Kalėdinę dainelę ,,Atkeliavo eglutė''. Atlikdami dainelę, vaikai skambina varpeliais, kas suteikią nuostabią Kalėdų nuotaiką. Išklausę pasakojimą, pasigaminę žaisliuką, papuošę meduolį angelu ir išmokę dainelę, vaikai turi galimybę sugalvoti norą. Vaikai susikabina rankomis sustoję aplink eglutę, užsimerkia ir sugalvoja norą. Tada visi kartu turi užpūsti po eglute degančias žvakutes, kad noras išsipildytų.
Rodomi įrašai: 2511 - 2 5152 515