Dėmesio! Vadovaujantis Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso paslaugų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), 59 punktu Kultūros paso paslaugos gali būti vykdomos iki gruodžio 20 dienos imtinai. Paslaugos, kurių statusas patvirtinta arba laukia patvirtinimo po gruodžio 20 d. bus sistemos atšauktos.
Kinas

Kino pamoka 1-4 kl.

Edukacinė programa " Kino pamoka 1-4 kl" mokiniai žiūri pasirinktą filmą, kuris skatina mokinius į filmą žiūrėti ne tik kaip paveikslėlių meną ar pramogą, bet ir pamatyti
autoriaus paslėptas žinutes, užkoduotas mintis. Šiam tikslui pasiekti prieš kiekvieną filmą užduodamas kertinis pagal filmo tematiką klausimas ir pabrėžiame, į ką mokiniai turėtų atkreipti dėmesį. Po kino peržiūros reflektuojame matytą filmą. Po filmo vyksta žaidybinės užduotys: 1-2 klasės mokiniams – naudojant skirtingų 3 spalvų deimantukus deda į atskiras stiklines vazeles vertindami, kokias emocijas sukėlė filmas. Rezultatas aptariamas kartu su edukologu. Atsisveikinant dalinami emocijų veidukai, skatinant visą savaitę stebėti ir atpažinti savo jausmus. Klasėje su mokytoju aptarti. 3-4 klasės mokiniams – vykdomi debatai apie filmo įvykius, veikėjų poelgius, pagrindžiant savo nuomonę. Ant spalvotų lipnių popierėlių rašo žinutes bei palinkėjimus filmo veikėjams ir juos klijuoja ant stendo.
Dailė, Kultūros paveldas

Žalgirio mūšis mene

Užsiėmimas vyksta Trakų istorijos muziejaus Salos pilies ekspozicijoje ir edukacinėje klasėje. Dalyviams pristatomi ekspozicijoje esantys su Žalgirio mūšiu susieti eksponatai, vėliau
einama į edukacinę klasę. Edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino, kad pirmieji Žalgirio mūšio vaizdai buvo sukurti dar tame pačiame amžiuje, kuriame mūšis ir vyko – XV-to amžiaus pabaigoje mūšio vaizdus randame Dieboldo Šilingo kronikose. Tačiau didžiausią impulsą Žalgirio vaizdavimui mene davė XIX amžiuje lenkų dailininkas Janas Mateika, įamžindamas Žalgirio mūšio atminimą, nutapęs didžiulį, įspūdingą paveikslą „Žalgirio mūšis“ (jis apžiūrimas ekspozicijoje). J. Mateikos darbas davė pradžią kitų menininkų kūrybinei fantazijai. Žalgirio mūšį piešė daug Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių dailininkų, kurie savaip įsivaizduodami ir savaip išreikšdami mums ypač reikšmingą ir svarbią pergalę, sukūrė daug didelių, reikšmingų darbų. Praktinėje užsiėmimo dalyje vedamas protų mūšis „Ką žinai apie Žalgirį?“, kurio metu mokiniai turi galimybę ne tik pasitikrinti turimas žinias apie šį mūšį, bet ir pademonstruoti pastabumą bei loginį mąstymą, stiprina komandinio darbo įgūdžius. Programa skirta vyresniųjų klasių mokiniams.
Rodomi įrašai: 2691 - 2 6922 692