Kita, Etninė kultūra

Pro vaikystės langą

Edukacinės programos metu dalyviai susipažįsta su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklauso pasakojimą apie Jono
Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam pasakojo tėvas. Edukacinės programos metu dalyviai susipažįsta su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklauso pasakojimą apie Jono Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam pasakojo tėvas. Jauniausiems programos dalyviams pateikiama kūrybinė užduotis – nupiešti tai, ką Jonas Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą, vyresniesiems – užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais.
Dramos teatras

Teatro dirbtuvės: Kūrybiškumas

Nors praktinių užsiėmimų metu nebus orientuojamasi į tradicinį teatro procesą – spektaklio sukūrimą, tačiau susikursime erdvę, kurioje galėsime kartu pajusti ir lavinti aktorinius
instrumentus: balsą ir kūną, vaizduotę ir emocijas, intuiciją ir gebėjimą improvizuoti. Užduočių pagalba mokysimės pažinti save, lavinti dėmesį bei kūrybiškumą – dalykus, kurie teikia didelį džiaugsmą teatre ir kartu gali būti naudingi kasdieniniame gyvenime. Praktinių užsiėmimų metu dirbsime grupėse ir savarankiškai, todėl bus laiko ir pasigilinti į save, ir linksmai bei kūrybiškai praleisti laiką.
Dizainas, Kultūros paveldas

„Aš, kultūra ir vėjas“

Programos tikslas – padėti mokiniams ugdyti tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą,
sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms. Programos uždaviniai: Programos dalyviai: • susipažins su unikalia vėtrungių tradicija ir bus skatinami domėtis krašto paveldu; • gilindamiesi į etnokultūrinį palikimą tenkins saviraiškos poreikius ir plėtos savo kompetencijas; • ugdys interpretacijos ir vizualinio suvokimo gebėjimus bei įgis žinių apie etninės kultūros tradicijas; • giliau suvoks savo tautinį tapatumą, tuo bus ugdoma pagarba žmogaus teisėms, tautiškumui; • ugdys gebėjimus pritaikyti teorines žinias praktikoje bei plėtoti įgytas žinias savo šeimos ir draugų aplinkoje. Metodai: 1. Trumpas ir lengvai suvokiamas teorinis supažindinimas su vėtrungės specifika, naudojimu, istorija. 2. Praktinis vėtrungės kūrimas jungiant gautas žinias ir asmenines patirtis, siekiant sukurti individualią vėtrungę. Numatoma veikla: trumpa (5 min.) teorinio supažindinimo dalis. Mokiniams pateikiami jau paruošti vėtrungės elementai, juos naudodami vaikai sudėlios savo asmeninę vėtrungę. Jie taikys teorines žinias, taip spręsdami, kokia tvarka turi dėlioti elementus, kokias spalvas turi pasirinkti; vaikų bus prašoma verbalizuoti savo pasirinkimą – jie trumpai papasakos, kodėl pasirinko tokius elementus, ką jie jiems reiškia. Siektinas rezultatas: 1. mokiniai suvoks taikomojo meno funkciją per asmeninę prizmę – tai juos paskatins domėtis menu, kultūra, istorija – tapti žinių siekiančiais savo šalies piliečiais. 2. Mokiniai įgis asmeninį ryšį su vėtrunge kaip kultūros paveldo simboliu – turėdami savo pačių atliktą interpretaciją, kuri yra asmeniška, jie turės stipresnę reakciją matydami vėtrunges kitose situacijose. Tai skatins didesnį susidomėjimą visa turtinga krašto kultūra.
Kultūros paveldas

Medaus kelias

Vaikai susipažins su medaus keliu nuo augalo žiedo iki tinkamo vartoti. Kiekvienas savo rankomis galės pajusti, akimis pamatyti bičių gyvenimą. Kiekvienas galės paragauti įvairių bičių
produktų, ar iš jų pagamintų produktų. Žvakių liejimas iš natūralaus vaško – tradicinis amatas. susipažins ir turės galimybe pasigaminti norimą žvakutę iš natūralaus vaško.
Muzika

„Su vario dūdom per pasaulį“

Tai kultūros ir meno renginys, papildytas kultūrine edukacija. Užsiėmimo trukmė 45 minutės. Veiklos tikslas – vaikus supažindinti su pasaulio šalimis bei muzika, variniais pučiamaisiais
instrumentais ir jų muzika. Koncertas vyks žaidimo forma. Programoje varinių pučiamųjų instrumentų ansamblis atliks Brazilijos, Kinijos, Egipto, Italijos, Rusijos, Pietų Afrikos, Meksikos, Karibų, Naujosios Zelandijos bei Ispanijos muziką (kompozitorius Matt Kingston).Koncerto metu bus demonstruojama vaizdinė medžiaga tiek apie instrumentus, tiek apie šalis. Programos dalyviai bus skatinami diskutuoti, gyvai reaguoti, imituoti , šokti, pažinti muzikos tempus ir charakterį.
Etninė kultūra

Edukacinė programa „Dailieji amatai tradicinėje ir šiuolaikinėje kultūroje"

Užsiėmimo metu išryškinama amato svarba tradicinėje lietuvių kultūroje. Su moksleiviais diskutuojama apie tai, kur buvo išmokstama amato. Tradicinė lietuvių liaudies kultūra įvardijama
kaip medžio kultūra. Krašto muziejaus etnografijos skyriuje mokiniai supažindinami su medžio meistrų dirbiniais: demonstruojami mediniai namų apyvokos daiktai, mediniai baldai, darbo įrankiai, mediniai žaislai (išbandomi kleketai, tarškynės, švilpukai, sukučiai, suneriami galvosūkiai ir kt.). Supažindinama su staliaus darbo stalu - varstotu, jo įrankiais (skaptukais, kalteliais, plaktukais, grąžteliais, pjūkleliais). Didesnis dėmesys skiriamas liaudies skulptūrai ir kryždirbystės amatui. Pristatomas garsiausias XX a. dievdirbys – Lionginas Šepka ir unikalūs jo kūriniai. Demonstruojami Jonavos krašto dievdirbių ir kryždirbių darbai, jų nuotraukos. Moksleiviai taip pat supažindinami ir su kitais lietuvių dailiaisiais amatais: puodininkyste, kalvyste, audimu, pynimu, kiaušinių marginimu ir kitais paprotiniais menais. Demonstruojami Jonavos krašto audėjų, šiaudinių sodų rišėjų, margučių margintojų, verbų rišėjų, kalvių darbai. Moksleiviai supažindinami su liaudies meno dirbinių raštų simbolika: augalijos pasaulio, gyvūnijos pasaulio, kosminio pasaulio, geometrinių figūrų įvaizdžiais. Akcentuojami spalviniai liaudies meno kūrinių deriniai, tradicinio meno komponavimo principai. Supažindinama su Lietuvos tekstilininkų darbais, kuriuose gausu autentiškų tradicinės tekstilės detalių, spalvų, raštų, simbolių. Demonstruojama mokomojo filmo „Lietuvių tradiciniai dailieji amatai“ ištrauka. Remdamiesi tradicinės tekstilės pavyzdžiais ir Jonavos krašto audinių raštų simbolika, moksleiviai dekoruoja lininį maišelį.
Kita

Edukacinė programa ,,Pojūčių paveikslai"

„Pojūčių paveikslų“ edukacinėje ekskursijoje ,,Pojūčių teatras" pakvies mokinius patirti ekskursiją galerijos erdvėmis užsirišus akis. Jos metu lankytojai turės galimybę pažinti
jose esančius kūrinius nenaudodami regos. Aktoriai - gidai, naudodami garso, kvapo, lytėjimo, judesio pojūčius, atkurs atrinktų paveikslų, skulptūrų ar instaliacijų sukeliamą įspūdį. Šios ekskursijos dalyvis tarsi patirs meno kūrinį iš vidaus ir iš esmės, pasiduodamas savo vaizduotei. Edukacinės ekskursijos metu mokiniai turės galimybe pasijusti nereginčiais vizualaus meno patyrėjais, tai yra – jie tarsi patys atsidurs meno kūriniuose, pajusdami jų atmosferas iš vidaus, visu kūnu. Jie kurs pojūčius vieni kitiems, pagal išbandytą ir išieškotą pojūčių teatro metodologiją. Mokiniai ne tik turės galimybę atrasti vizualų meną iš naujo , bet ir šį tą naujo sužinoti apie save ir draugus. Kiekvieną patiriami pojūčiai veiks unikaliai, kels įvairias emocijas.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Medinių pilių Lietuva

Edukacinio užsiėmimo tikslas – skatinti susidomėjimą Lietuvos istorija bei istorinės rekonstrukcijos būdu pristatyti XIII–XV a. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio istorinį kompleksą –
vieną didžiausių gynybinių įtvirtinimų Rytų Lietuvoje. Kritinio požiūrio formavimas analizuojant Vakarų Europos mokslo, technologijų ir pasaulėžiūros pokyčių įtaką mūsų protėvių gyvensenai ir kultūrai. Supažindinimas su pilėnų gyvenimo kasdienybe ir karyba. Priemonės – autentiška piliakalnio aplinka ir šalia jo esantis atkurtas papilio kiemas, apjuostas gynybiniais įtvirtinimais. Remiantis istoriniais artefaktais atkurti: sienų apgulties technika, viduramžių drabužiai, papuošalai, kasdieniai buities reikmenys, kario ginkluotė, šarvai. Archeologinė perkasa su radinių kopijomis, pilies maketai ir kt. Numatoma veikla – edukatorių pasakojimai, įtraukiantys dalyvius į minėtą istorinį laikmetį, susipažinimas su piliakalnio infrastruktūra – apsauginiais pylimais, papiliu, papėdės gyvenviete. Edukacijos dalyviai mėgins atlikti pilies gyventojų kasdienius darbus: bandys titnago pagalba užkurti židinį, trinamosiomis girnomis mals grūdus, išbandys žemės apdirbimo įrankius. Tokiu būdu suvoks, kokia buvo pilies gyventojų kasdienybė. Susipažins su kario ginkluote ir išmėgins, kaip buvo naudojama sienų apgulties technika (apgulties bokštas, taranas, katapulta). Edukatoriaus padedami, dalyvaus diskusijoje ir aiškinsis, kokios technikos naujovės, atėjusios iš vakarų, sumenkino strateginę medinių pilių ir piliakalnių reikšmę šalies gynybai. Siektini rezultatai – savo krašto istorijos populiarinimas ir tautinės tapatybės formavimas, patriotiškumo ugdymas. Istorijos, geografijos, literatūros, technologijų pamokų metu įgytų teorinių žinių papildymas praktine veikla. Kritinio mąstymo ugdymas, sugretinant ir palyginant, kaip mūsų protėvių kasdienis gyvenimas skyrėsi nuo dabarties, ir kaip jį veikė Vakarų Europoje vykusi mokslo, technologijų ir pasaulėžiūros pažanga. Bendradarbiavimo skatinimas.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

„Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...“

Edukacijos tikslas – skatinti susidomėjimą Mindaugo laikų Lietuvos istorija bei istorinės rekonstrukcijos būdu pristatyti XIII–XV a. Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio istorinį
kompleksą – vieną didžiausių gynybinių įtvirtinimų Rytų Lietuvoje. Supažindinti su minėtoje vietoje archeologų rastais radiniais, bylojančiais apie pilėnų gyvenimo būdą bei kultūrą, pilių apgulties techniką ir karybą. Priemonės – autentiška piliakalnio aplinka ir šalia jo esantis atkurtas papilio kiemas, apjuostas gynybiniais įtvirtinimais. Remiantis istoriniais artefaktais atkurta sienų apgulties technika, viduramžių drabužiai, papuošalai, kasdieniniai reikmenys, kario ginkluotė, šarvai. Archeologinė perkasa su radinių kopijomis, pilies maketai, užduočių sąsiuviniai „Vorutos pilis“, animacinis filmas apie Vorutą ir kitos priemonės. Numatoma veikla – žaismingi edukatorių pasakojimai, įtraukiantys dalyvius į minėtą istorinį laikmetį, susipažinimas su piliakalnio infrastruktūra – apsauginiais pylimais, papiliu, papėdės gyvenviete, keliais. Individualių ir komandinių užduočių atlikimas, tyrinėjant archeologinę perkasą ir jos radinius. Dalyvavimas šaudymo iš lanko ar aksties mėtymo varžybose. Senovinių drabužių ir kario šarvų matavimasis, galimybė paliesti ir išbandyti kiekvieną dominantį eksponatą ir kt. Siektini rezultatai – savo krašto istorijos populiarinimas ir tautinės tapatybės formavimas, patriotiškumo ugdymas. Mokykloje įgytų teorinių istorijos, lietuvių literatūros, technologijų dalykų žinių papildymas praktine veikla. Bendradarbiavimo skatinimas, atliekant įvairias veiklas, pasitikėjimo savo jėgomis ugdymas, fizinis aktyvumas bei žingeidumas.
Lėlių teatras

„Bitė Maja“ pagal V. Bonzels knygą

Spektakliu siekiama ugdyti vaikų vertybinę orientaciją, emocijų suvokimą, vaikai skatinami įvertinti situacijas ir rasti teisingą sprendimą. Ugdomas savivertės suvokimas bei santykių su
kitais, kitokiais, kūrimo aspektai. Akcentuojama dorinė saviugda, valios stiprumas. Mažoji bitė Maja nepanoro dirbti įprastų bitėms darbų – nešti medų, daryti vašką – ji norėjo pažinti supantį pasaulį ir žmogų. Išskridusi iš savo gimtojo avilio, Maja sutinka daug įvairių vabalų, kurie atsiliepia apie žmogų visai kitaip, nei Maja įsivaizdavo. Gyvendama viena, Maja atsiduria įvairiose situacijose – ir linksmose, ir pavojingose, tačiau didžiausias pavojus laukia jos gimtųjų namų – avilio… Koks atrodo žmogus vabalėlių akyse, ar pavyks Majai išgelbėti savo namus – sužinosite atėję į spektaklį. Visi norime pažinti pasaulį ir save. Spektaklis ne tik apie bitutę Mają – jis apie mus visus. Į ką esame panašūs – įkyrią egoistę kambarinę musę, snobę skruzdę, geraširdį, šiek tiek paiką mėšlavabalį, o gal į „nacionalinę vertybę“ poetę boružę? Ar visgi į ieškančią, smalsią bitutę, gelbstinčią savo namus?
Rodomi įrašai: 61 - 701 015