Dailė

Proginiai atspaudai

Kūrybinių dirbtuvėlių tikslas – supažindinti su netradicine grafikos technika – moliotipija, kuriant netradicinius spalvotus atspaudus nuo molinių plokštelių. Uždaviniai: (1) pasirinkti
kuriamo atspaudo temą, (2) sukurti spalvotą atspaudą nuo molio plokštelės, (3) aptarti sukurtos temos darbelius. Mokymosi žingsniai – molio plokštelės pasiruošimas, piešinio išraižymas, padengimas dažais, atspaudimas. Šio užsiėmimo atitiktis bendrojo lavinimo programai – meninio ugdymo edukacinės programos (dailė, muzika, teatras). Socialinės edukacinės programos (pasaulio pažinimas, istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai). Integruojamosios programos (mokymosi mokytis, komunikavimo, darnaus vystymosi, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, kultūrinio sąmoningumo, prevencinės programos). Technologijos edukacinės programos. Kūrybinių dirbtuvėlių vieta – edukacinė klasė Utenos meno centre. Naudojamos priemonės: molis, stekai, lentelės, kočėlai, specialūs peiliukai, akriliniai dažai, kempinėlės. Trumpas aprašymas Pažintį su atspaudų gamyba jaunieji kūrėjai pradės nuo molio. Sužinos apie molio savybes ir jo platų panaudojimą. Šiuo atveju tai bus netradicinis molio panaudojimas kūryboje. Gavę molio, patys išsikočios blyną, ant kurio išraižys norimą piešinį. Naudodami kempinėlę, piešinį padengs norimomis spalvomis. Prie piešinio priglaudę ir prispaudę popieriaus lapą, gaus nuostabų piešinio atspaudą. Dar vieną atspaudimą bus galima pakartoti ant spalvoto popieriaus. Baigę darbą jaunieji lankytojai sudės atspaudus džiūti ir pasidarys mažą savo darbelių parodą. Dirbdami grupėje ir kiekvienas individualiai, jaunieji kūrėjai pamatys, kokią plačią įvairovę galima gauti dirbant ta pačia technika. Kiekvieno autoriaus atspaudas skirsis ir turiniu, ir forma, ir spalvine išraiška. Tai skatins mąstymą, individualumą, kūrybiškumą. Užsiėmimo metu padarytos moliotipijos bus atiduodamos autoriams.
Literatūra

"Balzako laiškas"

Onorė de Balzakas yra buvęs Lietuvoje. 1843 m. spalio 10 d. lankėsi Tauragėje. Tų metų pavasarį jis buvo atplaukęs į Peterburgą pas grafienę E. Hanską, kurią ketino vesti. Taip ir
nesutaręs dėl vedybų, rašytojas rudenį karieta iškeliavo atgal pro Rygą į Paryžių. Balzakas Tauragėje sustojo kaip paskutinėje stotyje, kur užeigos namuose parašė laišką grafienei. Laiške rašoma: „Brangioji Grafiene, filosofas, teigdamas, kad negalima rašyti užeigos plunksna, pasakė didžią teisybę, nes, kad ir kažin kaip Jūs būtumėte nuliūdus, netvertumėte juokais, matydama, kaip aš darbuojuos tokia plunksna...“ Edukacinis užsiėmimas „Balzako laiškas“ skirtas 1-6 klasių mokiniams. Pirmiausia vaikai išvys pilies menėse šešėlių instaliaciją, kur vaizduojamas Balzakas, žengiantis į Tauragės paštą. Užsiėmimu siekiama neformalioje muziejaus kultūrinėje erdvėje supažindinti mokinius su IXX a. rašymo žąsies plunksna tradicija, kuri pradėta dar VI amžiuje prieš Kristų. Antroje edukacijos dalyje vaikai sužinos šios rašymo technikos istoriją: ar visos žąsies plunksnos tinkamos rašymui; kaip jas paruošti; ką daryti, jeigu sulūžta plunksna ir dar daug įdomių dalykų apie popierinių laiškų rašymą Balzako laikais. Vaikai, kaip pats prancūzų rašytojas, pamėgins parašyti laišką ant popieriaus, naudodami tušą ir žąsies plunksną ir, jei tądien šypsosis laimė - patys sulauks slapto laiško.
Lėlių teatras

Lėlių teatro dirbtuvės

Paslauga skirta 1–4 klasių mokiniams, norintiems susipažinti su lėlių teatru, lėlių gamyba, taip pat tiems, kurie nori ugdyti savo kūrybinius gebėjimus, lavinti estetinį skonį. Lėlių
teatras daro didelę įtaką asmenybės tobulėjimui. Jis padeda spręsti mokomuosius-auklėjamuosius uždavinius, ugdo vaikų vaizduotę, jausmus, kūrybiškumą, suteikia vaikams daug teigiamų emocijų. Kol kas Lietuvoje lėlių teatras su vaikais nepopuliarus, neišnaudojamos beribės lėlių teatro galimybės. Norint pasiekti įdomaus ir efektingo rezultato, reikia ieškoti ypatingų principų ir metodų, kurie atvertų vaiką ir jo galimybes kurti. Paslaugos tikslas – sukurti pasirinkto tipo teatrinę lėlę naudojant įvairias priemones – tiek tradicines, tiek antrines žaliavas. Uždaviniai: ugdyti mokinių kūrybinius gebėjimus, kūrybiškai formuoti pasaulėvoką, skatinti saviraišką, domėjimąsi menu, lavinti estetinį skonį. Užsiėmimų metu mokiniai kurs pasirinkto tipo lėles – pirštukines, lazdelines, popierines, skiautelines, siūlines. Naudojamos medžiagos – veltinis, vilna, siūlai, klijai, specialios akytės. Taip pat bus kuriama lėlė ir iš antrinių žaliavų – ledų pagaliukų, dėvėtų drabužių, siūlų likučių, sagų, popieriaus – taip skatinant tvarumą ir ekologiškumą bei didinant kultūrinį sąmoningumą globaliame pasaulyje. Pasidarius lėlę, bus demonstruojami, kokie yra pagrindiniai lėlės valdymo principai, koks yra jos santykis su žiūrovu, vaikai galės patys išbandyti įvairias technikas. Edukaciniais užsiėmimais tikimasi sudominti vaikus menu, konkrečiai – lėlių teatru, paskatinti lankyti lėlių teatro būrelį mokykloje, kur per lėles jie mokytųsi reikšti ir valdyti savo emocijas – tiek teigiamas, tiek neigiamas. Ugdymo procesas vaikams taps įdomesnis ir įvairesnis, išbandant kitokius būdus mokytis, išeinant iš klasės, suolo, vadovėlių rėmų.
Kultūros paveldas, Etninė kultūra

Edukacinė pamoka "Atrask gyvenimo prie Nemuno ypatumus"

Edukacinė pamoka vyksta Panemunių RP lankytojų centre. PIrmiausia pravedama ekskursija ekspozicijoje „Nemunas ir gyvenimas prie jo“. Joje dalyviai supažindinami su kultūros paveldo
apibrėžimu, jo rūšimis ir objektais. Išgirs Šilinės smuklės istorija, sužinos apie tradicinius panemunės gyventojų amatai, palies eksponuojamus jų įrankius. Baigus ekskursiją dalyviai suskirstomi į grupes – komandas po 3 – 5 žmones. Kiekvienai grupelei pateikiamos užduotys su klausimais apie žmonių gyvenimo prie Nemuno ypatumus. Atsakymų į pateiktus klausimus dalyviai ieško savarankiškai interaktyviuose ekspozicijos stenduose. Atsakymams surasti skiriamos 15-20 minučių. Laikui pasibaigus atiduodami atsakymų lapai ir dalyviai susėda priešais projektoriaus ekraną, per kurį parodomi teisingi atsakymai. Kol sumuojami kiekvienos komandos balai, mokiniai sudalyvauja dar viename trumpame protmūšyje - klausimus matydami ekrane. Paskelbiami rezultatai, laimėtojai apdovanojami Panemunių regioninio parko prizais (lankstinukai ar tušinukai), reflektuoja šį užsiėmimą ir save.
Etninė kultūra

„Piemenėlių buitis ir žaidimai“

4. Edukacija skirta 3 – 6 klasių moksleiviams. Pirmiausia pakomentuojama Etnografijos ekspozicijos vitrina apie piemenėlius, galvijų ganymą ir jų priežiūrą, vaikai supažindinami su
piemenėlių gyvenimu ir darbais. Antra edukacijos dalis – žaidimai. Tai ne tik piemenėlių, bet ir apskritai vaikų žaidimai – „Rags, rags, jaučia rags“, „Skrido žvirblis per ūlyčią“, „Aviža prašė gražiai pasėti“, „Pasėjau linelius...“ ir kt. Svarbu, kad vaikai įsimintų, kaip atrodo javai (bus parodyta žaidimų pradžioje), susipažintų per žaidimą su „lino kančia“. Yra dar vienas piemenų žaidimas. Kiekvienas piemuo turėdavo savo botagą, dažniausiai pagamintą iš karklo šakos, ir peiliuką. Su peiliuku ritmiškai kirsdavo per botagą ir sakydavo: „Kertu kertu kertolika, strazda vaikų penkiolika, ja ne tyk, paskaityk, strazda galva čakšt“. Ir iš tikrųjų suskaičiavę botage peiliuko paliktus rantus, rasdavo, kad jų yra penkiolika. Šiais laikais galima žaisti braukiant rašikliu brūkšnelius ant popieriaus lapo.
Kita

Išvažiuojamasis edukacinis užsiėmimas „Žuvininkai mes esme“

Edukacinis užsiėmimas „Žuvininkai mes esme“ kviečia į žvejybą Baltijos jūroje! Ne į pramoninę, pramoginę, bet pažintinę žvejybą! Kelionės metu lauks susitikimai su Baltijos jūroje
gyvenančias šunimis, rupūžėmis, kiaulėmis ir kitais dar negirdėtais, galbūt nematytais gyvūnais. Šioje žvejyboje bus proga išgirsti ruonio kalbėjimą, paliesti Baltijos jūroje gyvenančio banginuko keterą, susipažinti su pačiu rūpestingiausiu tėveliu ir pasižadėti jūrai būti jos draugu ir rūpinti ja amžinai.
Architektūra, Dailė

Iliuzijos mene

Paslaugos tikslas – supažindinti vaikus su iliuzijų menu, pateikiant skirtingų menininkų darbus ir iliuzijų meną išreikštą skirtingomis formomis. Edukacijos pabaigoje mokiniai atliks
meninę užduotį. Panaudodami teorines žinias, gautas edukacijos metu, jie bandys individualiai kurti. Analizuodami pavyzdžius, vaikai sukurs anamorfinę iliuziją. Per praktinę veiklą vaikai suvoks, kad jie patys gali būti kūrėjai ir pasidaryti iškreipto vaizdo iliuziją. Jūsų laukia smagi ir spalvota edukacija, kurios metu neteks nuobodžiauti – kursime, galvosime, spėliosime ir diskutuosime!
Kita

Protmūšis

Pagrindinis paslaugos tikslas – skatinti norą mąstyti, lyderiauti, lavinti komandinio darbo įgūdžius. Edukacijos metu, dalyviai, susipažysta su iliuzijų kambariais ir juos išbando.
Trumpai papasakojama apie iliuzijų kambarių eksponatus bei kambarius. Vystomas dialogas susijęs su iliuzijomis. Dialogo metu sužinomi įdomūs faktai, tokie kaip: laikas, per kurį greičiausiai buvo praeitas Veidrodžių labirintas. Dalyviai raginami atidžiai klausytis, kelti klausimus, kadangi ši informacija gali padėti protmūšyje. Protmūšyje vaikai suskirstomi į kelias grupes. Tada išrenkami kapitonai, kurie surenka savo komandas. Šios komandos gauna užduotį – sugalvoti komandos pavadinimą. Pateikiami klausimai, susiję su iliuzijomis, iliuzijų kambariais. Pasibaigus protmūšiui, pasitikrinami atsakymai ir susumuojami taškai. Paskelbiami laimėtojai.
Kultūros paveldas

Linksmosios Cypruko istorijos

Tikslas – parodyti, kad kiekvienas padykęs vaikas gali tapti gerbiamu ir mylimu Lietuvos piliečiu. Uždaviniai: 1. Papasakoti apie K. Petrausko tėvus. 2. Pristatyti Cypruko vaikystės
nuotykius. 3. Aptarti, kaip Cyprukas tapo Kiprijanu Ivanovičium. Siekiami rezultatai: 1. Mokiniai susipažins su memorialine K. ir M. Petrauskų skyriaus ekspozicija. 2. Mokiniai susipažins su K. Petrausko asmenybe. 3. Mokiniai atliks pasirinktąją praktinę užduotį ir įtvirtins žinias. Ekskursijos metu mažiesiems lankytojams pristatomas žymių Lietuvos menininkų Miko ir Kipro Petrauskų namas, kurio memorialiniame bute yra išsaugota autentiška XX a. pradžios istorinė aplinka: baldai, dalis namų apyvokos daiktų, paveikslų kolekcija. Edukatorė, pasakodama atsiminimus, trumpas istorijas iš Kipro Petrausko vaikystės, jaunystės, atskleis pagrindinius šio žymaus žmogaus būdo bruožus, asmenybės ypatumus, atkreips dėmesį į tai, kad kiekvienas išdykėlis gali tapti rimtu vyru. Praktinėje ekskursijos dalyje galimi du variantai: • Žaidimas „Linksmieji klausimai“. • Knygelės „Svečiuose pas Kiprą Petrauską“ pildymas ir teorinės medžiagos aptarimas. Priemonės: žaidimas „Linksmieji klausimai“, knygelė „Svečiuose pas Kiprą Petrauską“.
Dramos teatras

Spektaklis vaikams „Bebenčiukas ir Laumė“ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais

Tai linksma pasakaitė, kuriai panaudoti Kosto Kubilinsko eiliuoti tekstai ir Petro Cvirkos proza, spektaklis papildytas režisierės Ingos Norkutės kūrybos dainelėmis. Įvairaus amžiaus
žiūrovai šiame spektaklyje randa ką nors įdomaus sau. Vaikai galės pasisemti gerumo iš spektaklyje pavaizduotos gėrio ir blogio kovos, paaugliams ir suaugusiesiems bus įdomūs humoristiniai spektaklio momentai. Pasaką seka sugalvoti personažai – spintoje gyvenantys Bildukai, būtent bildukai, o ne baubai, kuriais kartais gąsdinami vaikai.
Rodomi įrašai: 971 - 980998